Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΣΑΥ

Kitsopanidis Ioannis4 Αυγούστου 1:05 μ.μ.
Dr Κιτσοπανιδης Ιωαννης Προεδρος Επιτροπης ΙΣΑ για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Στη σημερινή μου επαφή θα προσπαθήσω να σας δώσω ορισμένες πληροφορίες για το ταμείο μας που η πλειονότητα των ιατρών ίσως δεν γνωρίζει

1ον Το ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών ( πρώην ΤΣΑΥ) ασφαλίζει τους υγειονομικούς όταν δραστηριοποιούνται επαγγελματικά δηλαδή ασφαλίζει την επαγγελματική δραστηριότητα και όχι την ιδιότητα του υγειονομικού ( Ιατρού. Οδοντιάτρου φαρμακοποιού η κτηνιάτρου)
Έτσι υπολογίζονται ως συντάξιμα χρόνια, τα χρόνια που δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο υγειονομικός και η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία του ΚΒΦ δηλαδή από τα βιβλία εσόδων-εξόδων, και τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών η από τις βεβαιώσεις των εργοδοτών σε περιπτώσεις εξηρτημένης εργασίας .
Αντίθετα το ΕΤΑΑ-Τομέας μηχανικών και το ΕΤΑΑ-Τομέας Νομικών ασφαλίζουν την ιδιότητα των μελών των δηλαδή , ο μηχανικός η ο δικηγόρος ασφαλίζεται και έχει συντάξιμα χρόνια ανεξάρτητα αν δραστηριοποιείται η όχι επαγγελματικά.

2ον Με βάσει τους καταστατικούς νόμους του ΤΣΑΥ που είναι και καταστατικοί νόμοι του ΕΤΑΑ-Τομέας υγειονομικών , οι ασφαλισμένοι του ταμείου έχουν την ιδιότητα τoυ μετόχου του ταμείου (Καταστατικός Νόμος 5333/1932) , και αυτό τον διαφοροποιεί ουσιαστικά από τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ αλλά και από τους ασφαλισμένους άλλων ταμείων.

3ον Μέχρι την 10ετια του 1950 τα όργανα διοίκησης του ταμείου ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο η Συνέλευση των αντιπρόσωπων των μετόχων και οι Ελεγκτές
Με το Ν.Δ 3348/1955 Άρθρο 3 καταργήθηκε η συνέλευση των αντιπροσώπων και οι αρμοδιότητες αυτής περιήλθαν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4ον Με τον Νομό 3863/2010 άρθρα 1,15 και 37 η σύνταξη από 1/1/2015 αποτελείται από δυο μέρη α) την βασική σύνταξη και β) την αναλογική σύνταξη
Η Βασική σύνταξη ορίζεται ως το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές χορηγείται μετά την 1.1.2015, και χρηματοδοτείται από το κράτος . Στην έναρξη της το ποσό της βασικής σύνταξης έχει καθοριστεί στο ποσό των 360 ευρώ.
Η Αναλογική σύνταξη ορίζεται ως το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης ,από 1.1.2011 και εφεξής ,
Κάθε ασφαλισμένος που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015
σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο .Το αναλογικό ποσό σύνταξης βαρύνει
τους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο
Από 1.1.2015 το κράτος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της βασικής σύνταξης
Όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας
Και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΝΑΤ , πλην των ΕΤΑΑ ,ΕΤΑΠ, ΜΜΕ,και
του συστήματος ασφάλισης προσωπικού της ΤτΕ

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Ταμείο μας δεν έχει εγγυημένη βασική σύνταξη από το Κράτος

Τώρα λίγα λόγια για την Επικουρική Σύνταξη
Η επικουρική Σύνταξη χορηγείται είτε από ταμεία επικουρικής ασφάλισης είτε από ταμεία κύριας ασφάλισης που έχουν κλάδο επικουρικής σύνταξης και είναι υποχρεωτική για όλους τους ασφαλισμένους.

Το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν έχει κλάδο Επικουρικής Σύνταξης, η χορηγουμένη προσαύξηση στην κύρια σύνταξη στην κατηγορία των μονοσυνταξιουχων δεν είναι επικουρική σύνταξη γιατί η είσοδος των υγειονομικών στην κατηγορία των μονοσυνταξιουχων είναι δικαίωμα τους και όχι υποχρέωση που απορρέει από την ιδιότητα του ασφαλισμένου στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Από 1-1-2012 για να δημιουργηθεί είτε ταμείο επικουρικής ασφάλισης είτε ενας κλάδος επικουρικής ασφάλισης σε ταμείο κύριας ασφάλισης και επί του προκειμένου στο ΕΤΑΑ θα πρέπει :
α) Η Διοικούσα Επιτροπή το τομέα υγειονομικών ( πρώην ΤΣΑΥ) να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ την δημιουργία κλάδου επικουρικής σύνταξης στον Τομέα υγειονομικών.
Β) Το Δ.Σ του ΕΤΑΑ να αποδεχτεί την δημιουργία αυτού και στη συνεχεία η Εθνική Αναλογιστική Αρχή να εκπονήσει υποχρεωτικά, μελέτη βιωσιμότητας του νέου αυτοτελούς κλάδου
Ακολούθως η δημιουργία του νέου κλάδου επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ θα πρέπει να εγκριθεί από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τώρα στο θέμα των μονοσυνταξιουχων
Ενδεχομένως δεν έχετε σκεφτεί ότι, η επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών , σύμφωνα με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους, θα εγγραφτεί ως εισόδημα στην φορολογική δήλωση , καθ’ όσον οι ασφαλιστικές εισφορές που είχαμε καταβάλει ήταν αφορολόγητες και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα φορολογηθούν με 26% η με 33% συν 3, 4 η 5% ( ανάλογα από το δηλούμενο εισόδημα μας ) από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς, ενώ θα προστεθεί και το 55% της προκαταβολής του φόρου έναντι του επομένου έτους .
Έτσι σε επιστροφή 10.000 ευρώ από το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ τον χρόνο της είσπραξης και δήλωσης αυτού, θα μας μείνει στην καλύτερη περίπτωση πόσο που δεν θα υπερβαίνει τα 1000 ευρώ.
Αντίθετα η συνέχιση της καταβολής της προσαύξησης θα εκπίπτει ως έξοδο εξ’ ολοκλήρου και κατά συνέπεια θα μειώνει το φορολογητέο εισόδημα κατά το αντίστοιχο ποσό .
Έτσι αν ο φορολογικός συντελεστής μας είναι 33% το πόσο που θα πληρώνουμε θα είναι μειωμένο κατά το πόσο του φόρου που γλυτώνουμε δηλαδή η εισφορά των 1218 ευρώ θα είναι μειωμένη κατά 402 ευρώ.

Η συνεχεία σε άλλη επαφή μας