Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Ένταξη των κλάδων ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ από 1/5/2012ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δευτέρα, 30 Απριλίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενημερώνει ότι από την 1-5-2012 εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ οι κλάδοι ασθενείας του 

ΤΑΥΤΕΚΩ. Ο κλάδος Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ αποτελείται από τους επιμέρους τομείς:
ΚΑΠ-ΔΕΗ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΔΕΗ).
ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού «Εθνική Ασφαλιστική»).
ΤΑΠ-ΗΣΑΠ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΗΣΑΠ).
ΤΑΠ- ΗΛΠΑΠ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ).
ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ).
ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας).
ΤΑΠ-ΟΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΟΤΕ).
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express).

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑΥΤΕΚΩΟι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ από 01/05/2012 είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ και ως εκ τούτου απολαμβάνουν ισότιμα με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Οργανισμού τις υπηρεσίες που παρέχονται:
από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ιατρική εξέταση, παρακλινικές εξετάσεις, φαρμακευτική αγωγή κ.λπ ),
από τις υγειονομικές δομές του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ κ.λπ.
από τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς και παρόχους υγείας. (οι πληροφορίες για τους παρόχους υγείας και τους συμβεβλημένους γιατρούς είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ στις ιστοσελίδες των ενταχθέντων στον Οργανισμό φορέων, στο τηλεφωνικό κέντρο 184, καθώς και στα ΚΕΠ. 
Επιπλέον οι ασφαλισμένοι ΤΑΥΤΕΚΩ εξυπηρετούνται και από τα ιατρεία των επιμέρους τομέων του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Ειδικά για την συνταγογράφηση και την προμήθεια φαρμάκων στους ασφαλισμένου του ΤΑΥΤΕΚΩ ισχύουν τα παρακάτω:
• Από την 1-5-2012 παύει να ισχύει το συνταγολόγιο αναγραφής φαρμάκων των εν λόγω ταμείων και η συνταγογράφηση γίνεται μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ή με την έκδοση χειρόγραφής συνταγής στο ενιαίο έντυπο συνταγολογίου ΕΟΠΥΥ. Οι ιατροί έχουν και πάλι την υποχρέωση αναγραφής της φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου για το ΤΑΠΑΕ Εθνική, ενώ για τα υπόλοιπα Ταμεία, που τα βιβλιάρια περιέχουν εντολές υγειονομικής περίθαλψης, η καταγραφή της φαρμακευτικής αγωγής θα γίνεται στο στέλεχος των εντολών αυτών.
• Οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ θα εξυπηρετούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, για την προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην υπ’αριθμ. ΔΥΓ3(α) οικ. 34092 / 2-4-2012, απόφαση (ΦΕΚ 1003/Β’/2012). 
• Προκειμένου να ενημερωθούν οι ασφαλισμένοι του ΤΑΥΤΕΚΩ για την υποχρέωση έγκρισης χορήγησης ορισμένων φαρμάκων, δεν θα απαιτείται να εξετάζονται από τις παρακάτω επιτροπές μέχρι την 31-5-2012:
- Επιτροπές Φαρμάκων εξωτερικού και υψηλού κόστους.
- Επιτροπές εξωσωματικής γονιμοποίησης,

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
Από 01/05/2012 οι φαρμακοποιοί θα εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων ΤΑΥΤΕΚΩ, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Συλλογική Σύμβαση Προμήθειας Φαρμάκων ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα οι ασφαλισμένοι προμηθεύονται τα φάρμακά τους από όλα τα φαρμακεία που έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ και δεν προπληρώνουν για τα φάρμακά τους.
• Οι φαρμακοποιοί θα καταχωρούν τις εκτελεσμένες συνταγές ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ μαζί με αυτές του ΕΟΠΥΥ, σε συνεχόμενη αρίθμηση.

• Συνταγές που έχουν εκδοθεί με τη χρήση παλαιού τύπου συνταγολογίου το χρονικό διάστημα 26-4-2012 έως 30-4-2012, καθώς και τρίμηνες επαναλαμβανόμενες συνταγές που εκδόθηκαν από 22-2-2012 έως 28-2-2012 θα γίνονται δεκτές και θα κατατίθενται στον λογαριασμό του φαρμακείου. Συνταγές που έχουν εκδοθεί σε παλαιού τύπου συνταγολόγια από την 1-5-2012 και μετά δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Για την απόδοση δαπανών για προμήθεια φαρμάκων οι ασφαλισμένοι θα υποβάλλουν δικαιολογητικά στις υπηρεσίες των ταμείων τους που υπέβαλαν στο παρελθόν.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. ΜΕ TASK FORCE

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/4 συνάντηση εμπειρογνωμόνων της TASK FORCE και του Π.Φ.Σ. Εκ μέρους της TASK FORCE παραβρέθηκαν η κυρία Aurelie Vandeputte  και  ο κ. Lang με την  κυρία Horn εκ μέρους του Γερμανικού Υπουργείου Υγείας και από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, οι κ.κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου, Δημήτριος Καραγεωργίου και ο συνάδελφος κ. Αλέξιος Παπαλεξίου, που είναι γερμανομαθής.
Τα θέματα που τέθηκαν ήταν τα εξής:

1. Μέγεθος φαρμακείων
Ο κ. Αμπατζόγλου τόνισε πως το ελληνικό Φαρμακείο είναι πολύ μικρό σε μέγεθος σε σχέση με τα αντίστοιχα της Ευρώπης και οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα το στοιχείο αυτό. Μάλιστα η ελληνική αντιπροσωπεία έδωσε στους ξένους εκπροσώπους συγκριτικά στοιχεία με την αναλογία κατοίκων ανά φαρμακείο που αφορούσαν την  Ελλάδα αλλά και τις χώρες της Ε.Ε.

2. Φαρμακευτική Δαπάνη
Από την ελληνική πλευρά τονίσθηκε ότι η φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί ένα μικρό μέρος των δαπανών υγείας. Επίσης στην συνολική μέτρηση θα πρέπει να συμπεριληφθεί η νοσοκομειακή και η εξωνοσοκομειακή , ενώ θα πρέπει να εξαιρεθεί ο Φ.Π.Α.

3.  Πληρωμές ταμείων
Ο πρόεδρος του Π.Φ.Σ. ανέφερε ότι έχει γίνει προσφυγή για την καθυστέρηση των πληρωμών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και ότι το θέμα θα πρέπει να λυθεί οριστικά.

4. Φάρμακα Υψηλού Κόστους
Τονίσθηκε ότι είναι άδικο   και παράλογο να υποχρεώνονται τα φαρμακεία να πωλούν φάρμακα με ζημιά.

5. Χρηματοδότηση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Οι εκπρόσωποι του Π.Φ.Σ. ζήτησαν να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για  να είναι βιώσιμος.

6. Φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Από την πλευρά του Π.Φ.Σ.  τονίσθηκε  ότι ενώ όλη η προσπάθεια είναι να μειωθεί το κράτος, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προχωράει σε ίδρυση κρατικών φαρμακείων.

7. Γενόσημα – Θετική λίστα
Οι εκπρόσωποι του Π.Φ.Σ. κατέθεσαν μελέτη σχετικά με το γαλλικό σύστημα το οποίο  δίνει κίνητρα στον φαρμακοποιό και δικαίωμα υποκατάστασης υπό συγκεκριμένες συνθήκες ενώ η επιλογή δεν γίνεται με βάση μόνο την χαμηλότερη τιμή όπως εσφαλμένα ορίζει σήμερα η πολιτεία.
Επίσης τονίσθηκε ότι οι φαρμακοποιοί ζητούν την συγκρότηση μιας αυστηρής θετικής λίστας και μόνο και όχι τις πολυάριθμες λίστες με τις πολλές συσκευασίες - περιεκτικότητες που μόνο σύγχυση προκαλούν στους   φαρμακοποιούς και ασφαλισμένους.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Η TASK FORCE μέσα στα πολύ στενά χρονικά περιθώρια που έδωσε στην ελληνική αντιπροσωπεία λόγω του πολύ σφικτού προγράμματος που είχε, φάνηκε ενημερωμένη για τα θέματα των φαρμακείων. Έδειξε να κατανοεί τις αιτιάσεις και την επιχειρηματολογία του Π.Φ.Σ. σχετικά με την ιδιαιτερότητα των ελληνικών φαρμακείων όσον αφορά το μικρό μέγεθος τους, την αποπληρωμή παλαιών οφειλών και την ανάγκη επιπλέον χρηματοδότησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παραδέχτηκαν πως κάποια σημεία του Μνημονίου πρέπει να ξεπερασθούν και να βελτιωθούν γιατί αλλιώς είναι ανεφάρμοστα και ζήτησαν συνεχή ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν το Φάρμακο

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ανακεφαλαίωση: Τι νέο ισχύει από σήμερα 30/4

Από σήμερα Δευτέρα 30/4 τίθεται σε ισχύ η ορθή επανακοινοποίηση του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  που αναρτήθηκε στις 10-4-12. Στο δελτίο αυτό ενσωματώθηκε νέο μειωμένο ποσοστό κέρδος, το οποίο ορίζεται πλέον στο 32,6% επί της ΧΤ για συνταγογραφούμενα φάρμακα  με ΧΤ έως 200€. Για φάρμακα με ΧΤ άνω των 200€ ορίζεται κλιμακούμενο ποσοστό κέρδους από 6-8% επί της ΧΤ συν ένα πάγιο ποσό των 30€ (από Ιούνιο θα είναι μόλις στα 30€). Το ποσοστό κέρδους παραμένει στο 35% επί της ΧΤ για τα ΜΥΣΥΦΑ.

- Για να δείτε την ποσοστιαία διαφορά τιμών των φαρμάκων, 
πατήστε εδώ

- Για να δείτε τα φάρμακα με χονδρική τιμή έως 200 ευρώ, πατήστε εδώ

- Για να δείτε τα φάρμακα με χονδρική τιμή μεγαλύτερη από 200 ευρώ, πατήστε εδώ

- Για να δείτε τα Φ.Υ.Κ. με ειδική χονδρική τιμή από 500 ευρώ έως 1000 ευρώ, πατήστε εδώ

- Για να δείτε τα Φ.Υ.Κ. με ειδική χονδρική τιμή έως 500 ευρώ, πατήστε εδώ

- Για να δείτε τα Φ.Υ.Κ. με ειδική χονδρική τιμή μεγαλύτερη από 1000 ευρώ, πατήστε εδώ.

Θυμιζουμε ότι από 15/4 ισχύει η νέα επικαιροποιημένη λίστα ΜΥΣΥΦΑ και η αντίστοιχη αρνητική.

- Για να δείτε την νέα λίστα με τα μη ΣΥ.ΦΑ. καθώς και την νέα αρνητική λίστα, πατήστε εδώ.  

*Οι πίνακες είναι από την Europharmacy
πηγή: FARMAKOPOIOI.BLOGSPOT.COM 

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

ΠΦΣ: Ένταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ από 1η Ιουνίου


Αθήνα, 27/4/2012
Αριθμ. Πρωτ. 1285
ΠΡΟΣ
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της χώρας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι:

1) Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. Φ.90380/οικ.9487/1128/25.4.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας (επισυνάπτεται) η ημερομηνία ένταξης των  κλάδων Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και ΚΑΠ-ΔΕΗ/ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ μετατίθεται για την 1η Ιουνίου 20122) Υπενθυμίζουμε ότι το νέο Δελτίο Τιμών ισχύει από τη Δευτέρα 30.4.2012.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αλλες πληροφορίες θέλουν την ένταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ ΠΌ 1/5/2012 .σΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΈΧΟΥΜΕ ΞΕΚΑΡΗ ΕΜΗΜΕΡΩΣΗ.

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Μειώνεται η συμμετοχή σε δεκάδες φάρμακα. Ποιες ασθένειες θα μας κοστίζουν λιγότερο!

Εκατοντάδες φάρμακα που αφορούν μεγάλες αλλά και πολύ συχνές ασθένειες γίνονται πιο φθηνά για τους ασθενείς καθώς μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής. Ενώ μέχρι σήμερα οι ασθενείς πλήρωναν 25% επί τιμής, το ποσοστό μειώνεται στο 10% και σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνει και το μηδέν όπου ο ασθενής παίρνει τα σκευάσματα τελείως δωρεάν. 
Καμία ευνοϊκή ρύθμιση ωστόσο δεν υπάρχει για τις γυναίκες που είτε δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδί (υπογόνιμες) είτε εμφανίζουν κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα όπως ινομυώματα. Ποια είναι τα φάρμακα που γίνονται πιο φθηνά;
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥΠ.Φ.Σ. ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ


 
                                                                         ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21-22/4/12
Συνάδελφοι, έγινε σήμερα η σύσκεψη ΔΣ ΠΦΣ, με  προέδρους, προεδρεία και μέλη ΔΣ απ’ όλη τη χώρα. Στη σύσκεψη που τελείωσε μετά τις 5.μμ ,  συμμετείχαν συνάδελφοι από τους περισσότερους  ΦΣ της χώρας, περίπου 80%. Έλλειπαν συνάδελφοι, από απομακρυσμένες περιοχές κυρίως νησιά και Ήπειρο , αλλά και κοντινοί ΦΣ, Εύβοια, Λειβαδιά, Φωκίδα κλπ. Ίσως οι πρόεδροι  που είχαν δυσκολία δεν κατάλαβαν ή δεν θέλησαν να στείλουν τον αντιπρόεδρο, τον γ.γ. κλπ. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και ο πρόεδρος του ΦΣΑ Κώστας Λουράντος , αλλά ήταν παρόντα 5 από τα 9 μέλη του ΔΣ του ΦΣΑ.
  Έγινε μια ουσιαστική και χρήσιμη συζήτηση , σε πολύ καλό κλίμα χωρίς να λείψουν και μικροεντάσεις,  με κύρια αναφορά σε όλες τις ομιλίες- μίλησαν σχεδόν όλοι- την αγωνιστική ενότητα του κλάδου για να αποκρούσουμε την μνημονιακή πολιτική και τις εναντίον μας εξοντωτικές πολιτικές του Λοβέρδου και της κυβερνοτρόικας. Για να σταματήσουμε να διάγουμε μια βαρυχειμωνιά μέσα στην άνοιξη.
Κατατέθηκαν πολλές προτάσεις στη λογική που σας γράφουμε ημέρες τώρα και θα σας τις στείλουμε ο ΠΦΣ ή εμείς. Καταθέσαμε πρόταση η σύσκεψη να στείλει μια ενημερωτική επιστολή σε όλα τα φαρμακεία, που θα συντάξει το ΔΣ λογικά. Στη σύσκεψη μπήκαν όλα τα  θέματα που μας απασχολούν είτε γενικά, είτε τοπικά. Από τον ΕΟΠΥΥ  και τις πληρωμές του, ο Αμπατζόγλου θεωρεί ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα τακτικής πληρωμής, τον ΟΠΑΔ και τα χρέη του,  τα γάλατα- ο ΣΥΦΑ Πιερίας πχ αποφάσισε ότι όποια εταιρεία του δίνει άλλη τιμή από τα super market αυτόματα φεύγει-, τους συμψηφισμούς με την εφορία, το REBATE και τα κίνητρα συνενώσεων, το ποσοστό κέρδους και τα 200ευρώ , η δραστική, τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ που φυτρώνουν σαν μανιτάρια,  οι εκπτώσεις που επανέρχονται άμεσα με νέα Υ.Α όπως ενημερωθήκαμε, οι πωλήσεις μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ, το  χοντρό κούρεμα με το PSI των αποθεματικών του ΤΣΑΥ, του ΕΤΑΑ και του ΚΑΕΦ κλπ. Επίσης είχαμε αρκετές ιδέες για μορφές πάλης με μια συνισταμένη όλων. Χωρίς ΝΤΟΥ σε Υπουργεία, ΕΟΠΥΥ , Περιφέρειες –της Κέρκυρας είχε πολύ επιτυχία γιατί δόθηκε εκεί συνέντευξη τύπου , πήρε θετική θέση ο Περιφερειάρχης- και γενικώς κίνηση και όχι ακινησία, όπως έδειξε η ζωή δεν κάνουμε πολλά πράγματα.

Σάββατο, 21 Απριλίου 2012

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΔΡΕΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟ FACEBOOK


-ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΕ ΤΑ ΦΥΚ: ΟΣΟΙ ΕΧΕΤΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΕΣ . Ο ΕΟΠΥΥ ΘΑ 
ΔΕΧΕΤΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΥΚ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 22/4. ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ . ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΑΠ’ ΟΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ Α ΔΥΠΕ και δεξί χέρι του Λοβέρδου, Μουσιώνης , ζήτησε να μην μπαίνει «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ»

ΠΟΥΘΕΝΑ. Κι ας τους ασθενείς να κουρεύονται, λέμε εμείς, άλλωστε κοστίζουν κατά τη λογι-

κή τους. ΟΠΟΤΕ ΚΛΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΟΣΕΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. 
 ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕ ΟΠΟΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΕΧΕΤΕ, ΑΝ 
ΕΧΕΤΕ ΒΕΒΑΙΑ. Για τα ΦΥΚ μάλλον πάμε σε διεύρυνση λέει, της λίστας των χορηγούμενων μέσω 
των φαρμακείων και βλέπουμε. Υπάρχει και κόντρα μεταξύ φαρμακείων ΕΟΠΥΥ και Νοσοκομείων 
, μάλλον ανάλογα με την εταιρεία, όπως ειπώθηκε.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Τρίτη –Τετάρτη θα πληρώσει ο ΕΟΠΥΥ μέσω ΔΙΑΣ , όπως ενημερωθήκαμε, τα 
χρωστούμενα στα φαρμακεία που πληρώνονται ατομικά ή είχαν μπλέξιμο όπως οι 2 ΥΠΑΔ της 
Αττικής. Μετά θα σταλεί σε κάθε φαρμακείο , μέσω των ΦΣ μια κατάσταση που θα δηλώνει ο 
ΕΟΠΥΥ, τι του χρωστάει και τι πλήρωσε για διασταύρωση στοιχείων. Πρόβλημα υπάρχει με 
φαρμακεία που έχουν αλλάξει επωνυμία στο μεσοδιάστημα, δεν έχουν δώσει την υπεύθυνη 
δήλωση ή κάποιοι αφελείς ή κουτοπόνηροι είχαν κόψει το τιμολόγιο αρχές Νοεμβρίου αντί 
31/10/11.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Σήματα... Mors για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση - ΕΓΓΡΑΦΟ-ΦΩΤΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ έπεσαν τα βαρελότα της τρόικας για την κυβέρνηση.
Όπως αποκαλύπτει ο «Ε», ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Matthias Mors έστειλε πρόσφατα επιστολή σε αποικιοκρατικό ύφος προς Λοβέρδο και Κουτρουμάνη, ζητώντας εξηγήσεις για καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
■ Του AIMIΛIOY NEΓKH anegis@ependytis.gr
Η επιστολή, που έπεσε ως βόμβα στα κυβερνητικά γραφεία -σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, φέρει ημερομηνία 16-4-2012.
Όπως είπαμε, συντάκτης της είναι ο Matthias Mors, ένας εκ των «τριών σωματοφυλάκων», ο οποίος μάλιστα φέρεται ότι σύντομα θα αντικαταστήσει τον Paul Thomsen στην ηγεσία της τρόικας. Η τρισέλιδη επιστολή κοινοποιείται φυσικά εκτός από τον Thomsen και στον Klaus Masuch (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), ενώ ενδεικτικό του ύφους της επιστολής είναι το γεγονός ότι ο Mors στο τέλος ενημερώνει τους δύο υπουργούς ότι θα την κοινοποιήσει και στον Φ. Σαχινίδη -σαν να περιμένει από τον υπουργό Οικονομίας να τραβήξει το αυτί των «άτακτων» συναδέλφων του...
Βασικό θέμα της επιστολής είναι η υλοποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, που αποτελεί μία από τις κύριες δεσμεύσεις της χώρας έναντι της τρόικας, με στόχο να μειωθεί η φαρμακευτική δαπάνη σε 2,88 δισ. το 2012 έναντι περίπου 3.7 το 2011. Ο κ. Mors τονίζει ότι κατά την επίσκεψη του κλιμακίου της τρόικας τον Ιανουάριο διαπιστώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις από τα υπεσχημένα και ζητεί εξηγήσεις με υποτιμητικό τόνο.

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

ΑΝΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΕΠΙΘΕΣΗ - ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΠΛΑΣΤΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΗΔΙΚΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Αθήνα 20/4/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΣχετικά περί παράνομης διείσδυσης (hacking) στο σύστημα Ηλ. Συνταγογράφησης, σας πληροφορούμε ότι πραγματοποιήθηκε προσπάθεια ΑΝΕΠΙΤΥΧΟΥΣ επίθεσης, κατά τις ημέρες 6 και 7 Απριλίου 2012.

Αποτέλεσμα της προσπάθειας παράνομης διείσδυσης στο σύστημα Ηλ. Συνταγογράφησης, ήταν η αύξηση του φόρτου λειτουργίας του συστήματος ισοδύναμη με 1,5 εκ συνταγές, με αποτέλεσμα την επιβράδυνση ανταπόκρισης του έως και 8 λεπτά της ώρας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν καταχωρήθηκαν πλαστές συνταγές.

Τα συστήματα ασφαλείας της Ηλ. Συνταγογράφησης απέδειξαν την δυνατότητα τους, στην επαρκή αντιμετώπιση ανάλογων προσβολών, και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τα οποία διαχειρίζονται, και κατέγραψαν τα ίχνη της προσπάθειας για παράνομη διείσδυση στο σύστημα.
ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ                            ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   18/4/12
Συνάδελφοι,
1.σήμερα είχαμε ΚΑΙ νέα διευκρίνιση από τον ΕΟΠΥΥ για τα ΦΥΚ, που δεν είναι και Υψηλού κόστους όπως λέγαμε και χθες.
Έχουμε 3 κατηγορίες: 187 από νοσοκομεία και μετά με  «ΣΤΕΡΟΥΜΕΘΑ»  από τα φαρμακεία μας, 81 από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ και «στερούμεθα» από εμάς και 27 από τα φαρμακεία μας. Στα κατάλογο «νοσοκομεία» έχουν ενταχθεί φάρμακα που δεν ήταν ούτε στην λίστα ΙΚΑ , όπως advagraf,viread   και virgan  eye oint., που είναι το άκρον άωτον. Πρέπει άμεσα να διεκδικήσουμε και θα το θέσουμε το Σάββατο μεταβατική περίοδο και να μην κοπεί καμία συνταγή , μέχρι να ενημερωθούν όλοι εγγράφως. Πατήστε, όπως λέει παρακάτω,   για να τα δείτε από τον αλφαβητικό πίνακα του ΠΦΣ. Είναι πολύ καλός.

ΕΟΠΥΥ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Με έγγραφό του ο ΕΟΠΥΥ (αρ. πρωτ.: 17128, 18.4.2012) παρέχει διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά στη χορήγηση των Φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3(α) /οικ.34092 (ΦΕΚ 1003/Β΄/02.04.2012).
Για να δείτε το σχετικό έγγραφο, πατήστε εδώ.
Σχετικά με τα φάρμακα θεραπείας σοβαρών παθήσεων του Νόμου 3816 (Φάρμακα Υψηλού Κόστους) και τον τρόπο χορήγησής τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία, συμβουλευτείτε τον πίνακα που μπορείτε να δείτε εδώ.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Επί τη ευκαιρία που μιλάμε για την πανελλαδική συνάντηση των ΦΣ το Σάββατο. Για γράψτε μας , όσοι θέλετε αλλά περισσότερο μέλη των ΔΣ που δε μπορείτε να παραβρεθείτε:  τι ΑΙΤΗΜΑΤΑ θεωρείτε ότι πρέπει να αποφασίσει και να διεκδικήσει η συνάντηση αυτή. Εμείς στα 3 τελευταία κείμενα , έχουμε θέσει κάποια. Ξαναδιαβάστε τα  και θέλουμε την γνώμη σας και την άποψη σας. ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ! Τώρα με τα μειλ είναι πολύ εύκολα πολλά θέματα.
3. η καλή συνάδελφος και φίλη, Μαίρη Ζήση μας έστειλε μια λίστα φαρμάκων με πολύ σοβαρό θέμα, που σας την επισυνάπτουμε. Περιέχει φάρμακα που σήμερα, μετά τις 17/4,  αγοράζουμε ακριβότερα απ’ ότι πουλάμε μέχρι τις 30/4/12 π.χ το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι  το Comtrex cold: σήμερα αγοράζουμε με 2,10 ευρώ, αντί 1,40 πριν και πουλάμε 2,01. Αυτό συμβαίνει και σε άλλα φάρμακα που έχουμε αύξηση χονδρικής από 2-100%. Δηλαδή είτε μπαίνουμε μέσα ή έχουμε μικρότερο ποσοστό κέρδους. Η λίστα είναι σκαναρισμένη στραβά. Για να « ισιώσει», για όσους δεν ξέρουν, κάνουμε τα εξής: την ανοίγουμε, πατάμε αριστερό κλικ στο πάνω μέρος της οθόνης που λέει view, μετά     rotare view και clockwise. Μεγαλώνουμε στο πάνω μέρος το νούμερο στο 100-125%  για να μεγαλώσουν τα γράμματα!
4. για τους φίλους μόνο Αττικής Πειραιά και περιχώρων. Μετά την πανελλαδική συνάντηση, πρέπει να συναντηθούμε και εμείς. Δύο πρόσφορες ημέρες είναι Τρίτη 24/4 το βράδυ ή  Τετάρτη 25/4  στις 7-8 το βράδυ. Στείλτε προτιμήσεις!
5. και όσοι έρθουν το Σάββατο, ισχύει η συνάντηση στις 10,00 στο γνωστό καφενείο.
                          ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΣΟΥΜΕ!
Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

ΝΕΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ-ΜHΣYΦΑ

ΒΛΕΠΕ ΕΔΩ

ΠΦΣ: Επιστολή στον Υπουργό Υγείας για τις εκπτώσειςΘέμα :  Εκπτώσεις προς τα φαρμακεία.

Κύριε Υπουργέ,

Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα που έχουν απασχολήσει τους φαρμακοποιούς και τη σχέση τους με το Υπουργείο είναι το θέμα των εκπτώσεων προς τα φαρμακεία από τις εταιρείες και τις φαρμακαποθήκες.

1. Με την ΔΥΓ 3/128948, ΦΕΚ 2785/2.12.2011 καταργήσατε χωρίς αιτιολογία τις παρεχόμενες εκπτώσεις.
Διαμαρτυρηθήκαμε και υποστηρίξαμε ότι κακώς το Υπουργείο εμπλέκεται με το θέμα αυτό το οποίο είναι αμιγώς ζήτημα συναλλακτικής  ελευθερίας και δεν επηρεάζει την τιμή  των φαρμάκων ούτε και τις δαπάνες των Ταμείων.
Αφορά τη διαμόρφωση συναλλαγών μεταξύ προμηθευτή και προμηθευόμενου.

2. Στη συνέχεια με την ΥΑ/ΔΥΓ3/3222 (ΦΕΚ 34/19.1.12) επαναφέρατε το δικαίωμα προαιρετικών εκπτώσεων.
Αυτό ήταν ιδιαιτέρως θετικό.
Μάλιστα σας θυμίζουμε ότι είπατε στους δημοσιογράφους σε συνέντευξη τύπου ότι κακώς είχατε παρέμβει και είχατε απαγορεύσει τις εκπτώσεις. 

3. Τώρα όμως εντελώς αναιτιολόγητα με τη ΔΥΓ3/33013 (ΦΕΚ 983/30.3.2012) επανέρχεστε και ……… καταργείτε  εκ νέου τις εκπτώσεις!!

Τι συμβαίνει τελικώς κύριε Υπουργέ ;
Ποια είναι η βούληση του Υπουργείου ;
Έχουμε ή δεν έχουμε το δικαίωμα προαιρετικών εκπτώσεων ;


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Σημειώνω ότι μερικές αποθήκες  καθιέρωσαν εκπτώσεις εγκαίρου πληρωμής που προβλέπονται από το εμπορικό δίκαιο σε όλες τις συναλλαγές.έτσι ώστε να μπορούν να παρέχουν αρκετή πίστωση σε κείνους του συναδέλφους που δεν έχουν ρευστότητα για να  να αντέξουν και αυτοί,  το τρόπο πληρωμής των ασφαλιστικών ταμείων.Είναι αν θέλετε ένα εργαλείο αλληλεγγύης .
blogger 

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Φ.Σ.
                   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    17/4/12
Συνάδελφοι, χρόνια πολλά σε όλους! Ελπίζουμε να περάσατε καλά και την «σούβλα να κρατήσετε για τις 6 του Μαγιού που θα πάτε να ψηφίσετε»(πασχαλιάτικη μαντινάδα που λάβαμε).
Εμείς ως κλάδος, τι είχες Γιάννη , τι είχα πάντα. Αποφάσεις επί αποφάσεων στο πόδι και  αιφνιδιαστικά!
Είχαμε νεότατο, του νεώτερου, του νέου  δελτίου τιμών. Δηλαδή από την Παρασκευή πριν των Βαΐων μέχρι και την Μεγάλη  Πέμπτη, βγήκαν 3 δελτία τιμών με αντικρουόμενες τιμές. Με αποκορύφωμα , φάρμακα που στο πρώτο δελτίο είχαν πάνω από 25% μείωση, με τα τελευταίο έχουν 40%   αύξηση.
Το χειρότερο είναι η ξαφνική λίστα με τα ΦΥΚ. Τα οποία κακώς ονομάζουμε Φάρμακα Υψηλού Κόστους όταν περιλαμβάνουν π.χ την αντιικήVIRGAN EYE OINT. Με λιανική τιμή 9,22 και διάθεση μόνο !!!από νοσοκομεία!!!. Οι άνθρωποι δεν παίζονται και κυρίως θέλουν να το εφαρμόσουν από την μια μέρα στην άλλη. Σας   επισυνάπτουμε  την λίστα   «ΦΥΚ 4-12»  που δείχνει δίπλα σε κάθε φάρμακο από πού χορηγείται. Σας την έχουμε αλφαβητικά. Προσοχή όμως γιατί μπορεί ο ΕΟΠΥΥ να λέει ότι θα τα πληρώσει με στερείται κλπ ( όλη η ανακοίνωση παρακάτω) αλλά στα άλλα Ταμεία αυτό δεν ισχύει , πόσο μάλλον όταν οι συνταγές εκεί, θα ελεγχθούν μετά από μήνες. Ήδη συνάδελφοι έχουν βρεθεί εκτεθειμένοι, γιατί ΟΓΑ και ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ μέχρι σήμερα είχαν άλλο καθεστώς και τα άλλα Ταμεία το ίδιο. Και δεν υπήρχε καμία δυνατότητα ενημέρωσης λόγω Πάσχα. Ο ΦΣΑ π.χ έστειλε σήμερα στις 13.15 το παρακάτω μήνυμα «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΟΠΥΥ ( ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΤΥΔΚΥ, ΟΓΑ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ) ΤΑ ΦΥΚ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ. ΒΛΕΠΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΟ FSA.GR».
Απ΄ ότι βλέπετε τα λαμόγια του Λοβέρδου,  ανακοίνωσαν ότι ήθελαν , ταλαιπωρώντας καρκινοπαθείς κλπ ευαίσθητες ομάδες πολιτών,  χωρίς κανένα  χρονικό περιθώριο προσαρμογής και κόντρα στον νόμο. Ο ΕΟΠΥΥ κάνει ακροβατισμούς και αφού δεν σέβονται ούτε τους ασθενείς , ούτε εμάς,  τουλάχιστον πρέπει να τους κάνουμε να μας φοβούνται.
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ θεσμικά συμμετέχει στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και πρέπει όλα αυτά να τα συζητήσουμε στην συνάντηση του Σαββάτου , όπου έχουν κληθεί  οι πρόεδροι των ΔΣ. Εμείς προτείναμε να είναι τα προεδρεία των ΦΣ με δικά τους έξοδα όπου μπορούν και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να είναι όλα τα μέλη των ΔΣ. Ειδικά οι κοντινοί στην Αθήνα συνάδελφοι, είναι εύκολο να έρθουν να παρακολουθήσουν την συνάντηση. Είπαμε σύσκεψη ΦΣ ,όχι μόνο γιατί είναι λιγότεροι, 55 τον αριθμό, αλλά γιατί τις όποιες κινητοποιήσεις τις προετοιμάζουν και τις διοργανώνουν τα τοπικά ΔΣ και όχι οι αντιπρόσωποι της ΓΣ, που μπορεί να μην είναι καν μέλη του τοπικού ΔΣ.
Βασικός δικός μας στόχος είναι η αγωνιστική ενότητα του κλάδου , σε αντίθεση με το τελευταίο μπάχαλο.
    Γράφαμε την Μεγάλη Τετάρτη:«3. αποφασίσαμε σύσκεψη των προέδρων των ΦΣ, των προεδρείων ή των ΔΣ με δικά τους έξοδα είπαμε εμείς   της χώρας,  το Σάββατο 21/4/12 , για αλληλοενημέρωση και διερεύνηση κοινής πορείας. Εννοούμε ότι σίγουρα πρέπει να είναι ο πρόεδρος κάθε ΦΣ, αλλά αν έρθουν και άλλα μέλη του ΔΣ ακόμη καλύτερα . Σας  έχουμε γράψει στο «ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ» .
Είναι το εξής  απόσπασμα:

« Προτείναμε πριν 15 μέρες, δεν απορρίφθηκε μεν, αλλά δεν υλοποιήθηκε δε, κοινή συνάντηση όλων των προεδρείων των ΦΣ της χώρας με το ΔΣ του ΠΦΣ . Εκεί να δοθούν αμοιβαίες εξηγήσεις ,  να κατασιγάσουν αντιζηλίες και  ανταγωνισμοί  για το κοινό καλό και να βρούμε ένα μίνιμουμ συμφωνίας  για κοινή στάση και δράση. Βασική προϋπόθεση τα ξεκάθαρα αιτήματα, εκτός από το αυτονόητο  των πληρωμών».

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση ακριβών φαρμάκων (ΦΥΚ )


12.04.12
Παρατηρήθηκε δυσκολία στη χορήγηση σκευασμάτων υψηλού κόστους απο τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.
Σε συνέχεια της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ.3(α)/οικ. 34092 (ΦΕΚ 1003/Β/2-4-2012) , που αναφέρει ότι τα ενλόγω σκευάσματα δεν θα χορηγούνται απο ιδιωτικά φαρμακεία παραμόνο απο τα φαραμκεία των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ,  σας ενημερώνουμε ότι μέχρι να εξομαλυνθεί η κατάσταση και μέχρι νεωτέρας, μπορούν να χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία σε περίπτωση ελλείψεων.
Στις συκγεκριμένες συνταγές θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «στερούμεθα» από τα φαρμακεία του νοσοκομείου ή απο το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ.
Συνταγές που θα εκτελεστούν από τα ιδιωτικά φαρμακεία με την παραπάνω διαδικασία θα εξοφληθούν κανονικά.
Τελευταία ανανέωση ( 12.04.12 )


-- 
Φαρμακευτικός Σύλλογος Κιλκίς
   Σπάρτης 13, 611 00 , Κιλκίς
Τηλ.:23410 22114 , Fax:23410 22164
    e-mail: info@fskilkis.gr