Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟΙ ΤΗΣ ΓΡΙΠΠΗΣ Α(Η1Ν1)


"Οδηγίες για την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών των αντι-ιικών φαρμάκων και των νέων εμβολίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας από το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1] στο πλαίσιο του συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ"Αγαπητοί Ιατροί, Φαρμακοποιοί, Επαγγελματίες ΥγείαςΌπως ήδη γνωρίζετε, η Πολιτεία έχει φροντίσει για την επάρκεια ανπ-ιικών φαρμάκων καθώς και για την προμήθεια νέου εμβολίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας από το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1).0 Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων σας καλεί να συμμετέχετε ενεργά στο έργο της Φαρμοκοεπαγρύπνησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας από το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1) αναφέροντας τις ανεπιθύμητες ενέργειες των αντι-ιικών φαρμάκων και του αναμενόμενου νέου εμβολίου.Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων είναι αρμόδιος φορέας για την παρακολούθηση της ασφάλειας όλων των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, προκειμένου να εξασφαλίσει άπ τα οφέλη από τη χρήση τους υπερτερούν από ενδεχόμενους κινδύνους. Κάποιοι κίνδυνοι είναι γνωστοί κατά την έγκριση του φαρμάκου, ενώ κάποιοι άλλοι αναδεικνύονται μόνο μετά την ευρεία χρήση ενός φαρμάκου από το γενικό πληθυσμό.Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων εφιστά την προσοχή όλων των επαγγελματιών υγείας και συνιστά την άμεση αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών συμβάλλοντας στο έργο της Φαρμακοεπαγρύπνησης στη χώρα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ "ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ"


Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθούμε πληθώρα δημοσιευμάτων του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου για τα λεγόμενα «κλειστά επαγγέλματα» στα οποία περιλαμβάνουν και το επάγγελμα του φαρμακοποιού. Το υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά τα κλειστά επαγγέλματα, αποτελεί προσαρμογή και υιοθέτηση από την ελληνική νομοθεσία της οδηγίας περί απελευθερώσεως των υπηρεσιών (2006/123/ EC ,άρθρ.2 παρ.2 εδάφ. Στ και του Π.Δ.9/1986).Σας έχουμε ενημερώσει επανειλημμένα και μέσω του «Φαρμακευτικού Δελτίου» ότι οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες δεν υπάγονται στο πεδίο της Οδηγίας αυτής. Την ίδια θέση έχει και το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών την οποία μάλιστα διετύπωσε και εγγράφως προς τον Π.Φ.Σ. την 4η Ιουνίου 2008 (σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο).Το ανωτέρω έρχεται να επαναλάβει με εντελώς ξεκάθαρη διατύπωσε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανασίου με συνέντευξη του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» (13-7-2009, σελ. 10) φωτοαντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται.Ο Π.Φ.Σ. σε κάθε περίπτωση παρακολουθεί το θέμα διαθέτοντας ισχυρό νομικό οπλοστάσιο με αποφάσεις εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων , προϊόν πολύχρονων προσπαθειών του Δ.Σ.

Δευτέρα, 10 Αυγούστου 2009

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού: Εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου


Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας
Επιστροφή
Απόφαση 59610/13-08-2009
Τρόπος διάθεσης των εμβολίων κατά του πνευμονιόκοκκουΑΠΟΦΑΣΗΈχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 6, παρ.11, εδ. 8 του Ν.1316/83 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 3730/08(ΦΕΚ 262/2311.2008)2.Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της αυξημένης κατανάλωσης λόγω της πανδημίας της νέας γρίππης3.Την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) 83657/2005 (ΦΕΚ Β’ 59/2006)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η χορήγηση των ανωτέρω εμβολίων από τα φαρμακεία να γίνεται με Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση συνοδευόμενη από Συνταγή.Υπόδειγμα της Αιτιολογημένης Ιατρικής Γνωμάτευσης επισυνάπτεται με την παρούσα απόφαση.Η Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση και Συνταγή φυλάσσονται επί διετία στα φαρμακεία και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.Εφίσταται η προσοχή στη συνταγογράφηση εντός των εγκεκριμένων ενδείξεων. Τονίζεται ότι η χορήγηση των ανωτέρω εμβολίων χωρίς Ιατρική Συνταγή και Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση αποτελεί παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας.Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους Υπεύθυνους Κυκλοφορίας των εμβολίων ή από Φαρμακαποθήκη υπερβολική ζήτηση των προϊόντων αυτών, να ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΦ.
Η Α΄ Αντιπρόεδρος του ΕΟΦ
Δ. Παταργιά
Συνημμένα: 1. Απόφαση 59610/13-8-20092. Αιτιολογημένη γνωμάτευση πατα εδω για να δεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΘΗΝΑ, 31/7/2009
ΑΡ.ΠΡΩΤ.:Υ1/Γ.Π. 82690
Α. Ενόψει της κυκλοφορίας νέου δεκαδύναμου συνζευγμένου εμβολίου κατά του πνευμονιόκοκκου και σε αναμονή κυκλοφορίας και νέων εμβολίων με πλέον των δέκα οροτύπων, στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς συμπεριλαμβάνονται όλα τα συζευγμένα εμβόλια κατά του στρεπτόκοκκου της πνευμονίας ανεξαρτήτως αριθμού οροτύπων.
Β. Για κάθε εμβόλιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών, οι δόσεις που απαιτούνται για το βασικό εμβολιασμό πρέπει να γίνονται με σκεύμασμα της ίδιας φαρμακευτικής εταιρίας, για λόγους ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Ο επαναληπτικός εμβολιασμός μπορεί να γίνει και με σκεύασμα διαφορετικής φαρμακευτικής εταιρίας απ’ αυτήν που χρησιμοποιήθηκε στο βασικό εμβολιασμό.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Β.ΡΙΖΑΣ

Θέμα: Τρόπος διάθεσης των αντι-ιικών φαρμάκων TAMIFLU® (OSELTAMIVIR) της εταιρείας ROCHE HELLAS AE και RELENZA® (ZANAMIVIR) της εταιρείας GLAXOSMITHKL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2009
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 58520
Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός
www.eof.gr ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής (συνημμένος πίνακας)
και Κυκλοφορίας Προϊόντων
Τμήμα: Ελέγχου Κυκλοφορίας
Πληροφορίες: Π. Ντίντας
Τηλ.: 210 6507358
Fax : 210 6549591
pdidas@eof.gr
Θέμα: Τρόπος διάθεσης των αντι-ιικών φαρμάκων TAMIFLU® (OSELTAMIVIR) της εταιρείας ROCHE HELLAS AE και RELENZA® (ZANAMIVIR) της εταιρείας GLAXOSMITHKLINE AEBE
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ. ΙΙ, εδ. 8 του Ν.1316/83 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν.3730/08(ΦΕΚ Α 262/2312.2008)

2. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νέας γρίπης

3. Την ΚΥΑ ΔΥΓ3(α) 83657/2005 (ΦΕΚ Β 59/2006)

4. Την εισήγηση του Εθνικού, Επιστημονικού και Επιχειρησιακού Συμβουλίου (Συνεδρίαση 3η/4.08.09)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η χορήγηση των ανωτέρω φαρμάκων από τα φαρμακεία να γίνεται με Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση συνοδευόμενη από Συνταγή.
Υπόδειγμα της Αιτιολογημένης Ιατρικής Γνωμάτευσης επισυνάπτεται στη παρούσα απόφαση. Επίσης, το υπόδειγμα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ – Ενότητα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ» (http://www.eof.gr/web/guest/newflu).
Η Αιτιολογημένη Ιατρική Γνωμάτευση και Συνταγή φυλάσσονται επί διετία στα φαρμακεία και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή για έλεγχο.
Εφιστάται η αυστηρότητα στη συνταγογράφηση εντός των εγκεκριμένων ενδείξεων. Τονίζεται ότι η χορήγηση των ανωτέρω φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή και αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση αποτελεί παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας.
Οι εταιρείες-υπεύθυνοι κυκλοφορίας των ανωτέρω αντι-ιικών φαρμάκων και οι φαρμακαποθήκες υποχρεούνται να ενημερώνουν σε εβδομαδιαία βάση τον ΕΟΦ (Τμήμα Παρακολούθησης Κατανάλωσης και Επάρκειας Προϊόντων-ΠΑΚΑΕΠ) στο φαξ 2106549500 για τις διατεθείσες ποσότητες αντι-ιικών φαρμάκων ανά προϊόν και ανά νομό.
Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τους υπευθύνους κυκλοφορίας των αντι-ιικών φαρμάκων ή από φαρμακαποθήκη υπερβολική ζήτηση των προϊόντων αυτών, να ειδοποιείται άμεσα ο ΕΟΦ.
Φωτοτυπίες των αιτιολογημένων ιατρικών γνωματεύσεων θα πρέπει να αποστέλλονται εβδομαδιαίως από τα φαρμακεία στο Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του ΚΕΕΛΠΝΟ στο φαξ 2105212106 (Πληροφορίες στα τηλ. 2105212101-104).
Με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι αποφάσεις ΕΟΦ 57757/3.8.2009, 57758/3.8.2009, 32401/5.5.2009 και 32805/6.5.2009.
Ο Πρόεδρος ΕΟΦ
Βασίλης ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009

ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙ ΣΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΚΤΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΑΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΧΕΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥΣ . ΞΕΧΑΣΑΝ ΟΜΩΣ ( ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ) ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΒΡΑΚΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΕΠΙΔΕΞΙΟΥΣ- ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΔΕΞΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ-ΚΟΛΟΥΣ. ΤΩΡΑ ΖΗΤΑΝΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΖΗΜΙΑ!!!

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 4 Αυγούστου 2009, 8:06 από KosmoslarissΑ
Το «Gaea Lifestyle Center» μετατρέπεται σε ΚΕΠ!
«Tο mall του Κάμπου μετατρέπεται σε ΚΕΠ!» τιτλοφορείται ρεπορτάζ στο Κυριακάτικο "Πρώτο Θέμα" για το εμπορικό κέντρο «Γαία» της ΕΑΣ Λάρισας. Στο δημοσίευμα του «ΘΕΜΑτος» αναφέρεται ότι η επιστολή-κόλαφος των 16 «γαλάζιων» κομματαρχών της Λάρισας στον κ. Κώστα Καραμανλή
στάθηκε αφορμή για να επανέλθει στο προσκήνιο ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής του κάμπου κ. Θανάσης Κοκκινούλης, ένα πρόσωπο που αρκετές φορές έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» σε Μαξίμου και Ρηγίλλης.O αγροτοσυνδικαλιστής ως πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών δημιούργησε στη Λάρισα ένα mall. Πρόκειται για το ψυχαγωγικό κέντρο «Gaea Lifestyle Center» που στεγάζει 56 καταστήματα. Το GLC κτίστηκε σε οικόπεδο της ΕΑΣ και το ύψος της επένδυσης ξεπέρασε τα 8 εκατ. ευρώ. Τα επιχειρηματικά σχέδια όμως που είχε κάνει ο κ. Κοκκινούλης δεν απέφεραν τα αναμενόμενα.Έτσι, εδώ και αρκετό καιρό ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής αναζητά «σανίδα σωτηρίας». Επί της ουσίας, θέλει να αλλάξει χρήση στο mall. Στο πλαίσιο αυτό έχει απευθυνθεί και πάλι στους «δικούς του» ανθρώπους, που τυγχάνει να βρίσκονται ακόμη στην εξουσία, παρά την αλαζονεία τους, όπως επισημαίνει στην επιστολή που έχει στείλει στον πρωθυπουργό.Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», ο κ. Κοκκινούλης έχει συζητήσει με τον συντοπίτη του υφυπουργό Εσωτερικών κ. Χρήστο Ζώη, στον χώρο που στεγάζεται το mall να δημιουργηθεί ένα τεράστιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Με δεδομένο ότι ο κ. Ζώης αντλεί μεγάλο μέρος της εκλογικής του δύναμης από τους αγρότες,* οι οποίοι επηρεάζονται από τον κ. Κοκκινούλη, εκτιμάται ότι είναι πιθανόν να κάνει αποδεκτή την εισήγηση- πρόταση για την επινοικίαση από το υπουργείο Εσωτερικών του mall της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών.Ανεξάρτητα πάντως από την έκβαση της συγκεκριμένης υπόθεσης, έχει ενδιαφέρον και μόνον το αίτημα Κοκκινούλη, αφού δείχνει το πώς αντιλαμβάνονται την επανίδρυση του κράτους οι (οργανωμένοι) Νεοδημοκράτες καταλήγει το δημοσίευμα.
Σ.Σ. * ΔΕΝ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΑΓΡΟΤΕΣ Ν.Δ. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛEΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ. ΑΥΤΟΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ. ΑΝ ΔΕ ΠΑΡΘΟΥΝ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΘΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ, ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ , ΤΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.!!