Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΣΑΥ

Kitsopanidis Ioannis4 Αυγούστου 1:05 μ.μ.
Dr Κιτσοπανιδης Ιωαννης Προεδρος Επιτροπης ΙΣΑ για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Στη σημερινή μου επαφή θα προσπαθήσω να σας δώσω ορισμένες πληροφορίες για το ταμείο μας που η πλειονότητα των ιατρών ίσως δεν γνωρίζει

1ον Το ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών ( πρώην ΤΣΑΥ) ασφαλίζει τους υγειονομικούς όταν δραστηριοποιούνται επαγγελματικά δηλαδή ασφαλίζει την επαγγελματική δραστηριότητα και όχι την ιδιότητα του υγειονομικού ( Ιατρού. Οδοντιάτρου φαρμακοποιού η κτηνιάτρου)
Έτσι υπολογίζονται ως συντάξιμα χρόνια, τα χρόνια που δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο υγειονομικός και η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία του ΚΒΦ δηλαδή από τα βιβλία εσόδων-εξόδων, και τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών η από τις βεβαιώσεις των εργοδοτών σε περιπτώσεις εξηρτημένης εργασίας .
Αντίθετα το ΕΤΑΑ-Τομέας μηχανικών και το ΕΤΑΑ-Τομέας Νομικών ασφαλίζουν την ιδιότητα των μελών των δηλαδή , ο μηχανικός η ο δικηγόρος ασφαλίζεται και έχει συντάξιμα χρόνια ανεξάρτητα αν δραστηριοποιείται η όχι επαγγελματικά.

2ον Με βάσει τους καταστατικούς νόμους του ΤΣΑΥ που είναι και καταστατικοί νόμοι του ΕΤΑΑ-Τομέας υγειονομικών , οι ασφαλισμένοι του ταμείου έχουν την ιδιότητα τoυ μετόχου του ταμείου (Καταστατικός Νόμος 5333/1932) , και αυτό τον διαφοροποιεί ουσιαστικά από τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ αλλά και από τους ασφαλισμένους άλλων ταμείων.

3ον Μέχρι την 10ετια του 1950 τα όργανα διοίκησης του ταμείου ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο η Συνέλευση των αντιπρόσωπων των μετόχων και οι Ελεγκτές
Με το Ν.Δ 3348/1955 Άρθρο 3 καταργήθηκε η συνέλευση των αντιπροσώπων και οι αρμοδιότητες αυτής περιήλθαν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4ον Με τον Νομό 3863/2010 άρθρα 1,15 και 37 η σύνταξη από 1/1/2015 αποτελείται από δυο μέρη α) την βασική σύνταξη και β) την αναλογική σύνταξη
Η Βασική σύνταξη ορίζεται ως το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές χορηγείται μετά την 1.1.2015, και χρηματοδοτείται από το κράτος . Στην έναρξη της το ποσό της βασικής σύνταξης έχει καθοριστεί στο ποσό των 360 ευρώ.
Η Αναλογική σύνταξη ορίζεται ως το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης ,από 1.1.2011 και εφεξής ,
Κάθε ασφαλισμένος που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015
σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο .Το αναλογικό ποσό σύνταξης βαρύνει
τους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο
Από 1.1.2015 το κράτος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της βασικής σύνταξης
Όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας
Και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΝΑΤ , πλην των ΕΤΑΑ ,ΕΤΑΠ, ΜΜΕ,και
του συστήματος ασφάλισης προσωπικού της ΤτΕ

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Ταμείο μας δεν έχει εγγυημένη βασική σύνταξη από το Κράτος

Τώρα λίγα λόγια για την Επικουρική Σύνταξη
Η επικουρική Σύνταξη χορηγείται είτε από ταμεία επικουρικής ασφάλισης είτε από ταμεία κύριας ασφάλισης που έχουν κλάδο επικουρικής σύνταξης και είναι υποχρεωτική για όλους τους ασφαλισμένους.

Το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν έχει κλάδο Επικουρικής Σύνταξης, η χορηγουμένη προσαύξηση στην κύρια σύνταξη στην κατηγορία των μονοσυνταξιουχων δεν είναι επικουρική σύνταξη γιατί η είσοδος των υγειονομικών στην κατηγορία των μονοσυνταξιουχων είναι δικαίωμα τους και όχι υποχρέωση που απορρέει από την ιδιότητα του ασφαλισμένου στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Από 1-1-2012 για να δημιουργηθεί είτε ταμείο επικουρικής ασφάλισης είτε ενας κλάδος επικουρικής ασφάλισης σε ταμείο κύριας ασφάλισης και επί του προκειμένου στο ΕΤΑΑ θα πρέπει :
α) Η Διοικούσα Επιτροπή το τομέα υγειονομικών ( πρώην ΤΣΑΥ) να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ την δημιουργία κλάδου επικουρικής σύνταξης στον Τομέα υγειονομικών.
Β) Το Δ.Σ του ΕΤΑΑ να αποδεχτεί την δημιουργία αυτού και στη συνεχεία η Εθνική Αναλογιστική Αρχή να εκπονήσει υποχρεωτικά, μελέτη βιωσιμότητας του νέου αυτοτελούς κλάδου
Ακολούθως η δημιουργία του νέου κλάδου επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ θα πρέπει να εγκριθεί από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τώρα στο θέμα των μονοσυνταξιουχων
Ενδεχομένως δεν έχετε σκεφτεί ότι, η επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών , σύμφωνα με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους, θα εγγραφτεί ως εισόδημα στην φορολογική δήλωση , καθ’ όσον οι ασφαλιστικές εισφορές που είχαμε καταβάλει ήταν αφορολόγητες και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα φορολογηθούν με 26% η με 33% συν 3, 4 η 5% ( ανάλογα από το δηλούμενο εισόδημα μας ) από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς, ενώ θα προστεθεί και το 55% της προκαταβολής του φόρου έναντι του επομένου έτους .
Έτσι σε επιστροφή 10.000 ευρώ από το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ τον χρόνο της είσπραξης και δήλωσης αυτού, θα μας μείνει στην καλύτερη περίπτωση πόσο που δεν θα υπερβαίνει τα 1000 ευρώ.
Αντίθετα η συνέχιση της καταβολής της προσαύξησης θα εκπίπτει ως έξοδο εξ’ ολοκλήρου και κατά συνέπεια θα μειώνει το φορολογητέο εισόδημα κατά το αντίστοιχο ποσό .
Έτσι αν ο φορολογικός συντελεστής μας είναι 33% το πόσο που θα πληρώνουμε θα είναι μειωμένο κατά το πόσο του φόρου που γλυτώνουμε δηλαδή η εισφορά των 1218 ευρώ θα είναι μειωμένη κατά 402 ευρώ.

Η συνεχεία σε άλλη επαφή μας

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί και σήμερα, να αναρτηθεί στην Διαύγεια κονδύλι για την εξόφληση Συνταγών μηνός Απριλίου 2013.

Αναμένοντας την Διαύγεια....

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί και σήμερα, να αναρτηθεί στην Διαύγεια κονδύλι για την εξόφληση Συνταγών μηνός Απριλίου 2013.
Παρ' όλα αυτά για εκταμίευση του ποσού, δεν προβλέπεται νωρίτερα από τις 5 - 10 Αυγούστου, αναλόγως και με την πλοκή την αναμενόμενης δόσης 4 δις από το Euroworking Group.
Μην ξεχνάμε και το ομόλογο που λήγει στις 27 Ιουλίου !
Ήδη χθες αργά, προέκυψε " κόλλημα" για την εκταμίευση της δόσης στην Ελλάδα από την Ευρώπη, λόγω μη τήρησης ενός από τα 22 προαπαιτούμενα μέτρα.
Με χθεσινή δήλωση του Γ. Νταισελμπλουμ, διανήνυσε ότι για να υπάρξει εκταμίευση της υποδόσης των 2,5 δις, όρος είναι η τήρηση και των 22 σημείων και δεν αναμένεται νωρίτερα από τις 29 Ιουλίου
πηγη: 

Η Πηγή του Ελληνικού Φαρμακείου

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Μείωση με αυστριακή πατέντα ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΝΟΣΗΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΑ ♦ Τι αλλάζει στις τιμές των γενοσήμων από τον Σεπτέμβριο
Διαφοροποιείται μετά το Σεπτέμβριο όπως όλα δείχνουν ο τρόπος τιμολόγησης των γενοσήμων φαρμάκων, προκειμένου να μειωθεί ακόμη περισσότερο η τιμή τους, και έτσι να διασφαλιστεί πως η φαρμακευτική δαπάνη θα κινείται εντός στόχου και το 2014, αλλά και για να μπει τάξη στην αγορά, όπως απαιτεί άλλωστε επιμόνως η τρόικα.
Μέχρι τώρα το σύστημα τιμολόγησης λειτουργούσε ως εξής: όταν έληγε η προστασία πατέντας ενός πρωτότυπου φαρμάκου, η τιμή του έπεφτε στο 50%, ενώ τα γενόσημα φάρμακα που κυκλοφορούσαν μετά τη λήξη της πατέντας, τιμολογούνταν περαιτέρω 20% χαμηλότερα.
Πλέον εισάγεται η «δυναμική τιμολόγηση» των γενοσήμων, σύστημα το οποίο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στην Αυστρία. Με απλά λόγια θα λειτουργεί ως εξής: μόνο τα πρώτα τρία γενόσημα που θα κυκλοφορήσουν αμέσως μετά τη λήξη της προστασίας του πρωτότυπου φαρμάκου θα παίρνουν την τιμή που ισχύει σήμερα. Τα επόμενα τρία όμως που θα κυκλοφορήσουν, θα λάβουν τιμή κατά 10% μικρότερη, ενώ επιπλέον μείωση επίσης 10% θα έχει η τιμή της επόμενης τριάδας, κ.ο.κ.
Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας, η τιμολόγηση των γενοσήμων θα γίνεται σε συνάρτηση και με τον όγκο παραγωγής και διάθεσης των σκευασμάτων: όσο υψηλότερες είναι οι πωλήσεις, τόσο θα μειώνεται η τιμή του φαρμάκου, γεγονός που θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στην τσέπη των ασφαλισμένων, ενώ όφελος θα προκύψει και για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, καθώς ανάλογα με τον όγκο, θα μειώνεται κλιμακωτά και το ποσοστό της αναγκαστικής έκπτωσης που δίνεται στον ΕΟΠΥΥ (rebate).
Με θετικό μάτι
Όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, η φαρμακοβιομηχανία δέχεται θετικά τη δυναμική τιμολόγηση των φαρμάκων, δεδομένου πως αυτά παράγονται στην Ελλάδα και με μικρότερο κόστος σε σύγκριση με τα σκευάσματα που εισάγουν οι πολυεθνικές φαρμακευτικές, ενώ σκοπός του υπουργείου είναι να στηρίξει όσο γίνεται το ελληνικό φάρμακο. Παράλληλα η σύνδεση της τιμής με τον όγκο πωλήσεων θα αποτελέσει ένα «ασφαλές κριτήριο» για τη διαμόρφωση μιας αντικειμενικής εικόνας για τα σκευάσματα που είναι ποιοτικά, ενώ το σημαντικότερο είναι πως με τον τρόπο αυτό προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά φαρμάκου.
Να σημειώσουμε πως η εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης αποτελεί μνημονιακή δέσμευση και «prior action» για την τρόικα, θα ξεκινήσει όμως μετά το καλοκαίρι, αφενός γιατί προς το παρόν η φαρμακευτική δαπάνη κινείται εντός στόχου, αφετέρου γιατί τότε θα εξεταστούν και άλλα θέματα που αφορούν τις πολιτικές του φαρμάκου, μεταξύ των οποίων ο καλύτερος έλεγχος της συνταγογράφησης.

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Ανταπόκριση από το Συνέδριο της ΟΣΦΕΑνταπόκριση από το Συνέδριο της ΟΣΦΕ

Το φετινό συνέδριο της ΟΣΦΕ χαρακτηρίστηκε εξαρχής από τον Πρόεδρο και κύριο εισηγητή του Σ. Μπελώνη ως το σημαντικότερο ίσως από ιδρύσεώς της! Παρ’ όλη λοιπόν την όχι και τόσο ευνοϊκή χρονική συγκυρία (τριήμερο Αγ. Πνεύματος, καλοκαιριάτικα, στο κέντρο μιας καυτής μεγαλούπολης) Αντιπρόσωποι και επισκέπτες σύνεδροι από όλη την Ελλάδα ανταποκρίθηκαν σ’ ένα κάλεσμα που από μέρες προοιώνιζε μια πολύ σημαντική συνάντηση.

Το ανοιχτό μέρος του Συνεδρίου έκρυβε μεγάλες αλλά όχι -όλες- αναπάντεχες εκπλήξεις. Η παντελής έλλειψη της πολιτείας -πλην του εκπροσώπου του ΕΟΦ- ήταν αναπάντεχη έκπληξη, η παντελής άρνηση θεσμικών εκπροσώπων του Ιατρικού κόσμου να παραστούν, όχι ιδιαίτερα.

Συνοψίζοντας τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων μας του Πανελληνίου (κ. κ. Θεοδωσιάδης και Καραγεωργίου) παραθέτω: • Φαρμακευτική πολιτική πολύ απλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!!! Μπαίνει ένας στόχος μεγέθους Δαπάνης (τόσο) και απλά παίρνουν τυφλά μέτρα για «να τον πιάσουν». Φυσικά ο κάθε Υπουργός που έρχεται είναι πιο «άσχετος από τον προηγούμενο» και μέχρι να μάθει… φεύγει, αφήνοντας πίσω του «καμένη γη»!
 • Τα στοιχεία βάση των οποίων ελήφθησαν τα μέτρα είναι προτάσεις της ΕΣΔΥ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) και προέβλεπαν π.χ. ότι η Δαπάνη πρέπει να είναι τόσο! Φυσικά χωρίς Η/Σ (Δεκ 2010 ξεκίνησε, Μάη 2010 το Μνημόνιο) η ακρίβεια των στοιχείων αυτών έγκειται στην καλή θέληση (και διάθεση) όλων των παραγόντων. Άμεση επιβεβαίωση ότι ποτέ δεν έφτασαν τα μέτρα (τα περιβόητα «μαζί σας καθαρίσαμε» των διαφόρων Υπουργών) και συνεχώς είχαμε νέα μέτρα με αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα αλλά συνεχιζόμενη μονομερή επιβάρυνση σε μας!
 • Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ενιαίος φορέας Φαρμάκου, συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι (δηλ και οι εκπρόσωποι της εγχώριας και πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας). Η αγορά του φαρμάκου είναι πολύπλοκη και απαιτεί ένα φορέα μακριά από πολιτικές παρεμβολές ίσως και με αποκλειστικό Υφυπουργό ή Γ.Γ υγείας. Τότε μαζί ΠΦΣ, ΟΣΦΕ, Ελληνική και πολυεθνική βιομηχανία, χονδρεμπόριο και Ιατρικός κόσμος θα μπορούν να χαράξουν μια πολιτική προς το συμφέρον της χώρας!

Ο εκπρόσωπος του ΕΟΦ μας περιέγραψε τις προσπάθειες του ΕΟΦ σε πολλά θέματα κυρίως όμως ώστε να μας προεξοφλήσει τι δεν μπορεί να κάνει. Η καθηγήτρια Φαρμακολογίας του ΕΚΠ Αθηνών κυρία Νταϊφώτη μας έκανε μια ξενάγηση στην έννοια «γενόσημα» η οποία μας μετέφερε στις αίθουσες της φαρμακολογίας των φοιτητικών μας χρόνων. Έσπασε μύθους και οπτασίες και μάθαμε-θυμηθήκαμε πολλά κυρίως ως προς την ίση αξία ενός γενοσήμου με το πρωτότυπο όταν αυτό έχει φυσικά ακολουθήσει τα διεθνή επιστημονικά standards.Δυστυχώς κανείς από την Πολιτεία ή τον Ιατρικό κόσμο δεν την άκουσε. Ο Ολλανδός εκπρόσωπος τηςEGA Frank Bongers (διεθνής οργανισμός προώθησης της χρήσης γενοσήμων παγκοσμίως) μας απέδειξε με μια σπιρτόζικη παρουσίαση το δημοσιονομικό όφελος μιας χώρας από την χρήση γενοσήμων.

Η κυρία Αγγελική Πρεφτίτση, δικηγόρος, πρόεδρος Συλλόγου ασθενών με Κυστική Ίνωση εισέπραξε το θερμότερο χειροκρότημα με την παθιασμένη αλλά και τεχνοκρατικά άρτια παρουσίασή της! Ήξερε το θέμα τωνΦΥΚ και τις δυσκολίες διάθεσής τους από τους περίεργους Νόμους που εμπνεύστηκε η πολιτεία κυρίως τα τελευταία χρόνια καλύτερα κι από πολλούς Φ/ούς ή και εκπροσώπους τους! Απαίτησε μια λύση ώστε οι Φ/οί να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς σωστά και θεώρησε ότι 2 βασικοί άξονες θα το επιτύχουν: η επιστροφή των ΦΥΚ στο ιδιωτικό φαρμακείο από τα απίστευτα χαώδη νοσοκομεία ή φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με ταυτόχρονα ένα επαρκές ποσοστό κέρδους ώστε να μπορούν και οι «έρμοι οι Φ/οί να τα διαθέτουν χωρίς να χρεώνονται, να μπαίνουν μέσα» (σημειώνω εδώ ότι οι εκπρόσωποι των Εταιριών θεώρησαν αρκετό να δίνονται αυτά με το ισχύον καθεστώς απλά χωρίς φορολόγηση). Απαίτησε την τιμολόγηση των καινούριων, σύγχρονων και σωτήριων φαρμάκων για την Κυστική Ίνωση από το Κράτος! Τέλος αποθεώθηκε όταν θύμισε σε όλους και κυρίως στους απόντες που προαναφέραμε τις υποχρεώσεις ενός συντεταγμένου Κράτους προς τους πολίτες του:


Πάμε επίσης συνοπτικά στους Συναδέλφους από Ισπανία και Πορτογαλία:

Α) Ο Coves Lopez Carlos του ισπανικού συνεταιρισμού Hefame μας έδωσε μια εικόνα του περιβόητου «Μεσογειακού τόξου» ανάπτυξης που εμπνέει το συνεταιρισμό τους:

 • Ο συνεταιρισμός είναι 3ος στην Ισπανία πίσω από 2 πολυεθνικούς χονδρέμπορους (εκεί έχουν κι από αυτό!!!) ο ανταγωνισμός των οποίων θα είχε απορροφήσει ουσιαστικά την ιδιοκτησία των φαρμακείων αν αυτό δεν απαγορευόταν νομικά (συγκρατείστε το αυτό)
 • Παλεύει τις 6μηνες πληρωμές του Κράτους συμπληρώνοντας το εισόδημα των μελών του με 3 τρόπους: α) προσφέροντας κοστολογημένες υπηρεσίες στους ασθενείς πελάτες του β) έχοντας ήδη δομή Δικτύου και γ) αξιοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Παρ’ όλες τις δυσκολίες αναπτύσσεται και προσφέρει πρωτοπόρες υπηρεσίες στα μέλη του. Μας έδειξε περήφανος πολλές από αυτές: από το σύστημα ανακύκλωσης φαρμάκων (το οποίο αποφέρει κέρδη στο γκρουπ), μέχρι το σύστημα κλιματισμού κι ελέγχου συνθηκών που έχουν αναπτύξει μόνοι τους!!!
 • Έχουν αναπτύξει προϊόντα δικής τους ετικέτας και φυσικά χρησιμοποιούν τη χρήση δραστικής ως πολύτιμο εργαλείο εξοικονόμησης στη δουλειά τους!
 • Θεώρησε περίεργο που το πρωΐ άκουσε πολλούς να παραπονιούνται («αφήστε τα κλαψουρίσματα», είπε συγκεκριμένα). «Τώρα τι κάνετε», ήταν η επωδός του.

Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά πρέπει να είχαμε λιποθυμήσει ή να γελάγαμε νευρικά με αυτά που έλεγε με κίνδυνο να μας παρεξηγήσει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πραγματοποιήσει όσα εμείς μόνο ονειρευόμαστε –ακόμα! Αντιθέτως, όταν στο τέλος μιλήσαμε μαζί του καταλάβαμε ότι ήταν πολύ ευχαριστημένος (όπως και ο πορτογάλος συνάδελφος) που εδώ και καιρό ανοίγεται ένας ορίζοντας συνεννόησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με τους εδώ συνεταιρισμούς και μπόρεσε να μας δείξει τη δική του προοπτική για το μέλλον.

Β) Ο Diogo Gouvela από την Πορτογαλία μας αποτέλειωσε. Ότι φοβόμαστε ότι θα πάθουμε το έχει ήδη πάθει:

 • Στη χώρα του έχει αρθεί το ιδιοκτησιακό! Ο οποιοσδήποτε ανοίγει Φαρμακείο, αν και ευτυχώς υπάρχει μέχρι τώρα όριο στην πολυϊδιοκτησία: μέχρι 4 φαρμακεία το μέγιστο!
 • Στη χώρα του έχουν κατ’ αποκοπήν αμοιβή σε ΟΛΑ τα φάρμακα! Οι κλιμακώσεις ξεκινούν  από φάρμακα μεΛΤ <5>50€ έχουν 10,35€ πάγια αποζημείωση όσο και να κάνουν!
 • Στη χώρα του έχουν ελεύθερη έκπτωση στη συμμετοχή! Συγκεκριμένα μας περιέγραψε το σοκ του το 2007 όταν οι πελάτες του άρχισαν να «διαπραγματεύονται» τη συνταγή τους ώστε να την εκτελέσουν σ’ αυτόν. Πολλά φαρμακεία αφανίστηκαν (πιο κάτω θα σας πω πώς) μόνο από αυτό καικάθε επιστημονικότητα του φαρμακείου εξατμίστηκε μας είπε απλά και με μελαγχολία.
 • Στη χώρα του έχει πολυεθνικό χονδρεμπόριο όπως και στην Ισπανία! Επειδή το νομικό πλαίσιο το επέτρεπε, τα φαρμακεία που ψώνιζαν από αυτούς εξαγοράστηκαν από τις πολυεθνικές αυτές όταν το άνοιγμα των πληρωμών του Κράτους τους οδήγησε σε αδυναμία! Βλέπετε οι γερμανικές εταιρίες είχαν πρόσβαση σε απεριόριστο και φτηνό δανεισμό από την μητρική τους σε αντίθεση με τους Πορτογάλους χονδρέμπορους, ελέω του σωτήριου Μνημονίου.

Τι έκανε:

·        Ο συνεταιρισμός τους Udifar αποτέλεσε το ανάχωμα ενάντια στους εισβολείς! Οργανώθηκε σε μορφή Δικτύου και μάλιστα προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα: συνεργάστηκε με ιδιωτικές δομές Δικτύων!!!
·        Ο ίδιος ίδρυσε μια δική του ιδιωτική αλυσίδα Δικτύου Φαρμακείων την Holon! Με 110 φαρμακεία ίδιας μορφής, ονομασίας, προσφερόμενων υπηρεσιών (ας μην περιγράψω καλύτερα θα υπάρξουν πιο ενημερωτικά άρθρα από άλλους πιο ειδικούς), σήμανσης και κυρίως οργάνωσης και λειτουργίας έδωσε στα μέλη του βιωσιμότητα και προοπτική για ανάπτυξη! Άλλωστε αυτό ήταν τοminimum των προσδοκιών τους: το ελληνικότατο Όλον, το οποίο και ενέπνευσε το όνομά τους!
·        Εφάρμοσαν σύγχρονες τεχνικές στην οργάνωση των φαρμακείων τους με έμφαση στην ατομική εξυπηρέτηση, την εξειδίκευση του προσωπικού και κυρίως στην επιστημονικότητα!!!! Μας διαβεβαίωσε, δείχνοντάς μας εικόνες, ότι στα Φαρμακεία τους δεν διαφημίζουν κανένα προϊόν (ούτε καν τα δικά τους)! Διαφημίζουν τον εαυτό τους: το δίκτυό τους, το ότι είναι πάντα εκεί δίπλα στην ανάγκη των πελατών τους, ότι είναι παντού ίδιοι, προσιτοί στον καθένα, πάντα έτοιμοι! «Το μόνο που μας νοιάζει να διαφημίσουμε είναι ότι όταν μπουν σε ένα Φαρμακείο της Holonόπου και να είναι θα βιώσουν μία κοινή εμπειρία. Θα βρουν το ίδιο περιβάλλον, τα ίδια προϊόντα κι έναν επιστήμονα να τους εξυπηρετήσει!»
·        Θεώρησε περίεργο που το πρωΐ άκουσε πολλούς να παραπονιούνται («αφήστε τα κλαψουρίσματα» είπε συγκεκριμένα). «Τώρα τι κάνετε» ήταν η επωδός του (αν σας φαίνεται γνωστό, υπενθυμίζω ότι το ίδιο ακριβώς είπε κι ο ισπανός).


Ο πορτογάλος συνάδελφος άνοιξε το φαρμακείο του το 2001 και πριν σαρανταρίσει είναι αντιπρόεδρος της εκεί ΟΣΦΕ και ταυτόχρονα ανώτατο διοικητικό στέλεχος του εκεί  ΠΦΣ, του Δικτύου του Holon και φυσικά και του κεντρικού Συνεταιρισμού Udifar. Στην ερώτησή μου αν ιδιωτικά Δίκτυα και Συνεταιρισμός «κολλάνε», χαμογέλασε συγκαταβατικά και απάντησε φιλικά όπως ένας μεγαλύτερος στην ερώτηση ενός άμαθου νεαρού «είναι βοηθοί και πρόπλασμα των Συνεταιρισμών». Ο δε ισπανός χτύπησε το ακουστικό του να δει αν άκουσε σωστά τη μετάφραση της ερώτησης. Γι’ αυτούς η έννοια Συνεταιρισμός ουσιαστικά εμπεριέχει την έννοια Δίκτυα, διότι μόνο με αυτή τη μορφή εκπληρώνεται στην πραγματικότητα το όραμα του συνεταιρίζεσθαι!!!!!

Η επόμενη μέρα

Ο Σταύρος Μπελώνης, την επόμενη μέρα, έθεσε τα πράγματα απλά και απόλυτα: «Δώστε μου την έγκριση και προχωράμε όλοι μαζί στην επόμενη μέρα!». Είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε το δικό μας πανελλαδικό Δίκτυο 5.500 Φαρμακείων μέσω της ΠΑΝΣΥΦΑ και να πάρουμε το δρόμο που μας έδειξαν οι ξένοι συνάδελφοί μας!
Είμαστε πιο έτοιμοι απ’ όσο νομίζετε: τα Green Pharmaciesείναι έτοιμα, το Logiscoop και το Supermedical επίσης, τα δικά μας προϊόντα περιμένουν το δικό σας ΟΚ και τη δική σας θέληση να τρέξουμε κι όταν λέμε «δικά μας προϊόντα» εννοούμε ΟΛΩΝ  των ειδών Φαρμακείου πλην των Rx φαρμάκων –ακόμα!!!

Ο Ανδρέας Γαλανόπουλος μετέφερε λακωνικότατα και με απόλυτη σταθερότητα την απόφαση του ΔΣ του ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ όχι μόνο να εγκρίνει αλλά και να χρηματοδοτήσει και να στηρίξει με όποιο τρόπο χρειαστεί το σχέδιο. «Η επιβίωση των 5.500 συνεταιριστικών φαρμακείων θα επιτευχθεί! Θα προχωρήσουμε με όποιον θέλει, αλλά θα προχωρήσουμε!». Ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ από τον οποίο προέρχεται ο Σ. Μπελώνης θεωρείται αυτονόητο ότι στηρίζει το σχέδιο.

Οι περισσότεροι Αντιπρόσωποι που πήραν το λόγο επικρότησαν αυτά που άκουσαν και ζήτησαν εγρήγορση κι επιτάχυνση των διαδικασιών. Λίγοι εξέφρασαν αμφιβολίες, λεπτομέρειες θα μάθετε σε επόμενα άρθρα. Προσωπικά είδα με χαρά μια σημαντική προσθήκη του Σ. Μπελώνη στο κλείσιμο της συνεδρίασης μετά την τοποθέτησή μου νωρίτερα: «Θέλουμε να εξασφαλίσουμε βιωσιμότητα στα συνεταιριστικά Φαρμακεία! Όμως σίγουρα θέλουμε να γίνουν συνεταιριστικά όσα περισσότερα γίνεται».
πηγή: FARMAKOPOIOI.BLOGSPOT.GR

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

«Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα για το φάρμακο ούτε για την Υγεία όσον αφορά τα νοσοκομεία» Τα παραπάνω τόνισε μεταξύ άλλων στο περιθώριο της συνάντησης του ο Υπουργός Υγείας, κ.Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος,  με αντιπροσωπεία της τρόικα στην Ελλάδα.
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ο Υπουργός διαβεβαίωσε ακόμη, ότι δεν ετέθη θέμα ποσοστού κέρδους των φαρμακοπoιών ούτε για τα   ΜΗΣΥΦΑ στην συζήτηση.
Η επίσημη δήλωση έχει ως εξής:
“Όπως πάντα η συνεργασία μας υπήρξε αποδοτική και χρήσιμη. Οι συνομιλητές μας διαπίστωσαν ουσιαστική και σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς της υγείας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά των νοσοκομείων, στις προμήθειες και στις δαπάνες γενικότερα και στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.
Υπάρχουν βέβαια σημαντικά ακόμη θέματα που πρέπει να εξεταστούν, όπως η αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ και το ζήτημα των δαπανών, οι οποίες προκαλούνται μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Σ’ αυτό το ζήτημα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε προτάσεις,  να υιοθετήσουμε ιδέες ούτως ώστε να μη δημιουργηθεί έλλειμμα σημαντικό στον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2013”.
Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες δύο – τρείς εβδομάδες θα δοθεί λύση στο πρόβλημα του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ λόγω της υπερβασης των εξόδων στα διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές , με αλλαγές στο Κανονισμό Παροχών

Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Σταϊκούρας: Ξοφλήστε τα ληξιπρόθεσμα χρέη.Σας δώσαμε 3,6 εκατ.ευρώ!

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
«Καμπανάκι» από το υπ. Οικονομικών για την εξυγίανση του ΕΟΠΥΥ.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ φάκελο παρακολούθησης ασθενών, αλλά και έξυπνη Κάρτα Υγείας επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας, όπως ανέφερε στο συνέδριο για την Υγεία των .Financial Times ο Ανδρέας Λυκουρέντζος. Την ίδια ώρα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρας, ξεκαθάρισε ότι το κονδύλι για τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχει φύγει από το δικό του ταμείο και βρίσκεται σε αυτό του υπουργείου Υγείας το οποίο ευθύνεται για τις καθυστερήσεις.

Μεταρρύθμιση του ΕΟΦ
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, την περίοδο 2012-2020 η χώρα θα προχωρήσει σε δομικές και διαρθρωτικές αλλαγές, με στόχο την βιωσιμότητα του ΕΣΥ, ενώ προανήγγειλε μεταρρύθμιση του ΕΟΦ μετατρέποντάς τον σε φορέα αποκλειστικής ευθύνης για την έγκριση και τιμολόγηση φαρμάκων.
Ανεβαίνοντας στο βήμα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Χ. Σταϊκούρας, αφού έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι υπάρχει άμεση ανάγκη «εξορθολογισμού λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ» για την οικονομική του εξυγίανση, προέβλεψε ότι η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη θα κατέβει στα 1,9 δια ευρώ το 201 5, ενώ φέτος θα κλείσει στα 2,38 δια ευρώ.
Ο κ.
Σταϊκούρας εξάλλου επανέλαβε ότι το υπουργείο του έχει δώσει στο Υγείας 3,4 εκατ. από το έκτακτο κονδύλι για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες εκ των οποίων: τα 1,9 εκατ. είναι για τον ΕΟΠΥΥ, τα 1,7 εκατ. ευρώ είναι για τα χρέη των Ταμείων που συνενώθηκαν σε επόμενο χρόνο και το 1,5 εκατ. είναι για όλα τα δημόσια, πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία.
Όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, πρόβλημα αποτελεί το θέμα της μειωμένης και προβληματικής εισροής χρημάτων στον ΕΟΠΥΥ και στα νοσοκομεία λόγω της ανεργίας και της πληρωμής μειωμένων εισφορών.
Ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Γ. Τούντας, παραδέχτηκε ότι όντως είναι προβληματική η τιμολόγηση και η κατάρτιση της θετικής λίστας και τόνισε για πολλοστή φορά ότι υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού εθνικής πολιτικής για το φάρμακο.


Πηγή: PHARMA TEAM: 

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Γ. Κουτέπας: «Οι φαρμακοποιοι χρηματοδότησαν την φαρμακευτική περίθαλψη » Πηγή: PHARMA TEAM: Γ. Κουτέπας: «Οι φαρμακοποιοι χρηματοδότησαν την φαρμακευτική περίθαλψη »

Οι φαρμακοποιοί χρηματοδότησαν με πάνω από 500 εκ ευρώ την φαρμακευτική περίθαλψη με την υπέρβαση της συλλογικής τους σύμβασης κατά 60 ημέρες (45 -> 105). Αυτό ακόμα και με το προνομιακό (σε τιμές τραπεζικού κόστους όπως αναφέρθηκε) επιτόκιο της ΣυνΤραπΧαν προς τον τοπικό σύλλογο 9.5% ετήσιο αντιστοιχεί σε μια ετήσια επιβάρυνση περίπου 90+ εκ ευρώ. (8000 ευρώ ανα φαρμακείο)
Πάμε να δούμε τώρα τα οικονομικά των 50000 απόρων. Ετήσια κατα κεφαλη δαπάνη μέσου ασθενούς περίπου 250-300 ευρώ. Μέση συμμετοχή κοντά στο 20% έχει φτάσει. Άρα ετήσια κατα κεφαλή επιβάρυνση στο φαρμακείο 60 ευρώ και συνολική στις 50000 ασθενείς 3εκ ευρώ

Είμαι ανάλγητος που δεν δίνω 300 ευρώ το χρόνο που μου αναλογούν για να ελαφρύνω 5 συνανθρώπους μου; Ίσως. 
Δικαιούται αυτό να το ζητήσει από ανθρώπους που για να κρατήσουν ανοικτά τα φαρμακεία τους έχουν δανειστεί από συγγενείς, φίλους ακόμα και από τους κουμπαράδες των παιδιών τους; δεν νομίζω
Δικαιούται να με χαρακτηρίσει έτσι αυτός που ήδη πήρε 90εκ γιατί δεν του δίνω για αρχή άλλα 3 και μετά 4 ή 5 ή όσα άλλα χρειαστεί στην πορεία; δεν νομίζω.
αυτός που τον ξελασπώνω 3 χρόνια τώρα και για μένα το μόνο που έχει είναι χολή, υποτίμηση, κοροϊδία και απίστευτες γραφειοκρατικές δυσκολίες σε αυτό που κάνω; 
αυτός που με θεωρεί πλεονάζον στη φαντασία του χωρίς να έχει εναλλακτική λύση παρόλο που καλύπτω όλες τις τρύπες του συστήματος; Αυτός που προτίμησε να εξυπηρετήσει τους λίγους που είχαν φαρμακεία σε εμπορικά σημεία και κατέστρεψε και το ωράριο όλων των άλλων; Τώρα θυμήθηκε πως είμαι και εγώ συνεργάτης και θέλει να μου δώσει κοινωνικό ρόλο; άστο φίλε. να πας να στον δώσουν οι διευρυμένοι. Έτοιμο το έχεις εκεί το κοινωνικό δίκτυο και κάτι πρέπει να εισπράξεις για την εξυπηρέτηση έτσι δεν είναι; Ή τώρα κάνουν πως εκεί δεν σε ξέρουν; 
Και όταν θυμηθείς και καταλάβεις πώς φαρμακευτική περίθαλψη δεν γίνεται μόνο με τις περικοπές και το διευρυμένο ωράριο και αποφασίσεις να σχεδιάσεις μια αποτελεσματική πολιτική που δεν θα είναι μόνο ανταγωνισμός και επιβίωση του ισχυρότερου έλα να με βρείς. Ξεκίνα με ένα συγγνώμη και ένα ευχαριστώ για όλα τα προηγούμενα και τότε αν το λες ειλικρινά το συζητάμε. Ως τότε λυπάμαι αλλά δεν μου έδωσες καμία ένδειξη να σε εμπιστευτώ. και τι λέμε στο θάνατο; not today!
Γιώργος Κουτέπας

Πηγή: PHARMA TEAM: 

Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΕΝΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

ΑΘΗΝΑ 29/5/2013
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προεδρείου και μελών του Δ.Σ.  του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ με κύρια θέματα συζήτησης τις καθυστερήσεις πληρωμών και τα ληξιπρόθεσμα χρέη .
Παρά τις πιέσεις το προεδρείο δεν έμεινε ικανοποιημένο από τις διαβεβαιώσεις του προέδρου του ΕΟΠΥΥ .  Η πρόταση των εκπροσώπων του ΠΦΣ ήταν μέχρι τα τέλη του Ιουνίου να έχουν εξοφληθεί ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος.
Ακόμη ζήτησαν  να καθορισθεί σταθερή ημερομηνία πληρωμών κάθε μήνα,  όπως προβλέπουν οι νόμοι και η συλλογική σύμβαση
Για τις  ληξιπρόθεσμες οφειλές  των υπολοίπων ταμείων, ζήτησαν να ξεπερασθούν οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα να μην προχωρούν οι πληρωμές  και τα χρήματα ενώ υπάρχουν, λιμνάζουν στα ταμεία του κράτους.
Το ΔΣ του Π.Φ.Σ. στη συνεδρίαση του που έγινε αμέσως μετά την συνάντηση, αποφάσισε να αναμένει την εξόφληση των οφειλομένων , προετοιμάζοντας σε αντίθετη περίπτωση, διάφορες μορφές κινητοποιήσεων με νομικά ή συνδικαλιστικά μέσα.
                      ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΠΦΣ: Ενημέρωση προς όλους τους φαρμακοποιους


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τις τελευταίες ημέρες γίνεται ένας δημόσιος διάλογος σχετικά με την πρόθεση της Κυβέρνησης να ανακοινώσει ένα πρόγραμμα που θα παρέχει τη δυνατότητα σε 50.000 απόρους να προμηθευτούν τα φάρμακα τους.
Σχετικά με το θέμα αυτό γράφτηκαν πολλά , παραποιήθηκαν τα περισσότερα δεδομένα , αναζητήθηκαν ως συνήθως σενάρια συνομωσίας , που ούτε την αλήθεια υπηρετούν , ούτε σε γόνιμο διάλογο συμβάλλουν.
Για την αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας και την παρεμπόδιση διάδοσης μιας παραποιημένης πραγματικότητας , ενημερώνουμε όλους τους φαρμακοποιούς με κάθε λεπτομέρεια για όλες τις πτυχές του ζητήματος.
Πριν από πολλές ημέρες ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Μάριος Σαλμάς απευθυνόμενος στους κ.κ. Αμπατζόγλου , Λουράντο, Κούβαρη ζήτησε την συγκατάθεση των φαρμακοποιών ώστε 50.000 αναξιοπαθούντες άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν την συμμετοχή τους, να μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακα τους.

Συγκεκριμένα η Υπουργική πρόταση περιελάμβανε τα εξής σημεία :

1. Ο σχεδιασμός αφορά αυστηρά 50.000 ανθρώπους , δηλαδή κατά μέσο όρο 5 ανθρώπους ανά φαρμακείο , ασφαλισμένους (όχι ανασφάλιστους) των οποίων οι ΑΜΚΑ θα δοθούν στον Π.Φ.Σ. ώστε να ελέγχεται το ενδεχόμενο «σιωπηρής» αύξησης του αριθμού αυτού. Οι άνθρωποι αυτοί θα είναι μηδενικού εισοδήματος και χωρίς περιουσιακή κατάσταση .Π.χ ένας καταστηματάρχης που έκλεισε το κατάστημα του και παραμένει άνεργος χωρίς άλλο εισόδημα 

2. Το πρόγραμμα υλοποιείται για έξι μήνες και λήγει την 31.12.2013
3. Οι φαρμακοποιοί καλούνται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αποδεχόμενοι να μην εισπράττουν το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου
4. Θα γίνει ανάλογη ρύθμιση από την ΗΔΙΚΑ ώστε όταν πληκτρολογείται ένας εκ των 50.000 αυτών ΑΜΚΑ να εμφανίζεται μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου και ο ΕΟΠΥΥ να καταβάλλει στο φαρμακείο την χονδρική τιμή του φαρμάκου (τιμή αγοράς).
5. Η συμμετοχή κάθε φαρμακοποιού στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και δεν θα εκδοθεί εκ μέρους του Υπουργείου καμία πράξη νομοθετικού περιεχομένου που να υποχρεώνει τους φαρμακοποιούς , αντίθετα θα παρουσιασθεί στα ΜΜΕ ως μία ακόμη κοινωνική προσφορά του κλάδου.
6. Δεν υφίσταται φορολογική επίπτωση για τους συμμετέχοντες φαρμακοποιούς , δηλ. φορολόγηση πωλήσεων που δεν απέφεραν κέρδη, διότι η φορολόγηση γίνεται επί της διαφοράς έσοδα μείον έξοδα και στην προκείμενη περίπτωση έσοδα = έξοδα.Η απάντηση και των τριών εκπροσώπων του κλάδου μας στην πρόταση αυτή ήταν αρνητική.

Η άρνηση βασίζονταν όχι στην έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, η οποία άλλωστε και αποδεδειγμένα είναι διαχρονικά και από την κοινωνία αναγνωρισμένη.
Η άρνηση πήγαζε από τον απόλυτα δικαιολογημένο φόβο μας μήπως αργότερα διαπιστωθεί η ανάγκη αύξησης του αριθμού των 50.000 ΑΜΚΑ, μήπως η αποδοχή της χωρίς κέρδος διάθεσης των φαρμάκων αυτών αποτελέσει κερκόπορτα για περαιτέρω μείωση του ποσοστού κέρδους και γενικώς μήπως ξεκινώντας με καλή πίστη και διάθεση συνεισφοράς σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας συμβάλουμε άθελα μας σε περαιτέρω «ξήλωμα του πουλόβερ».
Μετά από την άρνηση του κλάδου να συμμετέχει στο πρόγραμμα όπως αυτό παρουσιάσθηκε, το Υπουργείο αποφάσισε να παρέχει τα φάρμακα σ΄αυτούς τους ίδιους 50.000 ασφαλισμένους μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Για την υλοποίηση δε του σχεδιασμού αυτού ετοιμάζει ήδη τρία (3) τέτοια σημεία διάθεσης στην Αττική.
Προχώρησε μάλιστα σε συζητήσεις με εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας , από τους οποίους απέσπασε κατά τα λεγόμενα του κ. Σαλμά διαβεβαιώσεις για παροχή εκπτώσεων προς διευκόλυνση υλοποίησης του προγράμματος.
Η εξέλιξη αυτή όπως ήταν αναμενόμενο δημιούργησε νέους προβληματισμούς στον κλάδο που εστιάζονται στη διεύρυνση του έργου των φαρμακείων ΕΟΠΥΥ, στον φόβο ότι τα φαρμακεία αυτά όπως μάλιστα εξελίσσονται αποτελούν εν δυνάμει υποδομή απεργοσπαστικού μηχανισμού, πολύ περισσότερο όταν θέση του κλάδου είναι ότι τα φαρμακεία αυτά πρέπει να κλείσουν , εξ΄ ου και οι προσφυγές μας στα δικαιοδοτικά όργανα, εθνικά και ευρωπαϊκά.
Την αντίθεση μας και σ΄ αυτή την κυβερνητική επιλογή διετύπωσε αντιπροσωπεία του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. σε συνάντηση που είχε με τον κ. Σαλμά την Τετάρτη 22/5/2013, υπέδειξε μάλιστα άλλες δράσεις που θα βοηθούσαν αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας.Όλα τα ανωτέρω, όλες οι συζητήσεις με τον κ. Σαλμά, όλες οι πτυχές του ζητήματος παρουσιάσθηκαν και αναλύθηκαν με κάθε λεπτομέρεια στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΦΣ το μεσημέρι της 22.5.2013.
Το ΔΣ του ΠΦΣ μετά από πολύωρη συζήτηση κατέληξε ομόφωνα στην παρακάτω απόφαση:
Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανισθούμε ή να δώσουμε τη δυνατότητα να μας εμφανίσουν κοινωνικά ανάλγητους.
Υπάρχουν πάντοτε οι φόβοι μήπως οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις δεν τηρηθούν και ακολουθήσουν αρνητικές εξελίξεις.
Εάν συμμετέχουμε στο πρόγραμμα να ζητήσουμε ένα μικρό ποσοστό κέρδους 5-10% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων και μη συνυπολογισμό της αξίας των συνταγών αυτών στο rebate.
Εάν συμμετέχουμε στο πρόγραμμα να απαιτήσουμε ανάλογη και μεγαλύτερη συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας με μορφή έκπτωσης για τα φάρμακα που προορίζονται στους 50.000 απόρους ανθρώπους .
Να επιδιώξουμε άλλα αντισταθμιστικά κλαδικά οφέλη ως αντάλλαγμα σε περίπτωση συμμετοχής μας στο πρόγραμμα. Το ΔΣ του ΠΦΣ κατέληξε σ’ αυτή την ομόφωνη απόφαση ενσωματώνοντας επιμέρους σκέψεις – προτάσεις –προβληματισμούς όλων των μελών του ΔΣ. σταθμίζοντας :
Την ανάγκη διαρκούς προβολής του κοινωνικού μας ρόλου και έργου.
Την πρώτιστη υποχρέωση να μην εμφανισθούμε κοινωνικά απομονωμένοι.
Την κυρίαρχη στρατηγική κατεύθυνση του κλάδου, να μην συμβάλλουμε στη διεύρυνση του ρόλου των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.
Τη δυνατότητα επίκλησης του μηδενικού κέρδους για τα φάρμακα αυτά, εάν τεθεί εκ μέρους της Τρόικα θέμα υπολογισμού του ποσοστού κέρδους , για το εάν υπερβαίνει ή όχι το 15%.

Συνάδελφοι,

Όπως αντιλαμβάνεστε το θέμα δεν είναι άσπρο – μαύρο.
Έχει και άλλες αποχρώσεις.
Όποια άποψη υιοθετήσει κάποιος, είναι πολύ εύκολο να υπάρξει αντιπαράθεση με άλλα λογικά επιχειρήματα.
Η αναξιοπιστία στο γενικότερο πολιτικό σύστημα, η έλλειψη συνέχειας και συνέπειας στην ακολουθούμενη φαρμακευτική πολιτική και το αρνητικό ψυχολογικό κλίμα εξαιτίας των αλλεπάλληλων μνημονιακών αρνητικών για τον κλάδο μέτρων, συμβάλλουν από την πλευρά τους στη δυσκολία μιας σοβαρής, ψύχραιμης και ρεαλιστικής συζήτησης.
Με τα δεδομένα αυτά δεν νομίζουμε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής μας στο πρόγραμμα.
Εξάλλου όλοι γνωρίζουμε ότι ο κάθε φαρμακοποιός, όπως ειπώθηκε και στην συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΦΣ, γνωρίζει ποιοι από τους πελάτες του χρειάζονται στήριξη και κάνει προς αυτήν την κατεύθυνση ότι καλύτερο μπορεί .
Ο ΠΦΣ με αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας, με μοναδικό κριτήριο το συμφέρον του κλάδου και την προώθηση των τακτικών και στρατηγικών στόχων του εξετάζει κάθε ένα από τα προβλήματα που καθημερινά παρουσιάζονται.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Συνεδρίαση επιτροπής τιμών: Tα νέα γενόσημα

Συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Τιμών των Φαρμάκων με θέμα τα νέα γενόσημα έπειτα από πρόσκληση που απηύθυνε στους θεσμικούς παράγοντες της αγορά ο πρόεδρος Δημοσθένης Μπούρος.Κατά τη σημερινή συνεδρίαση ενδεχομένως υπάρξουν κάποιες διορθώσεις σε λάθη που έγιναν κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις, όπως έχει συμβεί με φάρμακο εταιρείας που παρότι η πατέντα του λήγει το 2017 έπεσε η τιμή του με συνέπεια να δημιουργεί στρεβλώσεις στην εγχώρια αγορά αλλά να επηρεάζει και την παγκόσμια.


Πάντως σύμφωνα με πληροφορίες κυρίως αυτό που θα συζητηθεί είναι η σειρά προτεραιότητας κυκλοφορίας 440 γενοσήμων φαρμάκων στην αγορά που έχει να κάνει με τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης έγκρισης που υπέβαλλαν οι εταιρείες μέχρι και τον Απρίλιο του 2011. Το σύνολο όλων των νέων κωδικών που ανέρχονται γύρω στους 2.000 αναμένεται όπως έχει αποφασιστεί να βγει σταδιακά στην αγορά μέχρι τα τέλη Ιουνίου.

Βέβαια καμία κίνηση δε φαίνεται να γίνεται στον ορίζοντα σχετικά με τα καινοτόμα φάρμακα αφού η κυβέρνηση διστάζει να προβεί σε νέες τιμολογήσεις φοβούμενη ότι θα εκτινάξει την φαρμακευτική δαπάνη εάν αυτά τα φάρμακα βγουν στην αγορά.

Βάννα Κεκάτο
υ


Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

Από τα γενόσημα στα βιο-ομοειδή... Πηγή: PHARMA TEAM:

Περίπου 2,5 δις. δολάρια αναμένεται να απορροφήσουν φέτος από την παγκόσμια αγορά φαρμάκου τα βιο-ομοειδή, σύμφωνα με τη βρετανική εταιρία συμβούλων Visiongain. Η σχετική μελέτη της προβλέπει μια σταδιακή ανάπτυξη δύο ποσοστιαίων μονάδων ετησίως στον τομέα των βιο-ομοειδών φαρμάκων, οδηγώντας σε, συνολικά, αύξηση της τάξης του 20% ως το 2023. 
Μάλιστα προβλέπει μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης σε μονοκλωνικά αντισώματα και ινσουλίνες, τα οποία εκτιμά πως θα καταλαμβάνουν το 57% της παγκόσμιας αγοράς την επόμενη 10ετία. 
Καθώς όμως τα βιο-ισοδύναμα περιέχουν βιολογικούς παράγοντες, δεν είναι δυνατόν να αποκτήσουν ποτέ γενόσημο, αφού πάντα κάτι θα είναι διαφορετικό... 
Έτσι, το συγκεκριμένο είδος φαρμάκων, δείχνει τώρα να είναι το νέο επίκεντρο της φαρμακευτικής βιομηχανίας..

ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Φ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣΠάρθηκε ,με τις συνήθεις διαδικασίες  του αου αου και με μικρή πλειοψηφία , στη γενική συνέλευση του Φ.Σ. Λάρισας,   η «κατ αρχή απόφαση» για τη δημιουργία  Διλοφ ( διανεμητικού Λογαριασμού φαρμακοποιών).
 Η άποψη μου, την οποία εξέφρασα και στη συνέλευση( παρευρίσκονταν το 1/3 της δύναμης του συλλόγου)  είναι ότι μια τέτοια πρωτοβουλία κινείται εκτός τόπου και χρόνου. 
Οι εποχές που  ο φαρμακοποιός   έπρεπε στις πρώτες μέρες κάθε μήνα να ξεκινάει  χαραή  από το σπίτι του για να παραδώσει το λογαριασμό ενός ταμείου ξεχωριστά ( ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΜΕΙΟ νομικών, ΤΣΜΕΔΕ, ΣΤΡΑΤΟ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, ΤΕΒΕ, ΤΑΜΕΙΟ ΕΜΠΟΡΩΝ , Ταμείο Δημοτικών και Κοινοτηκών Υπαλλήλων, Ταμείο Ασφαλίσεων Κληρικών κ.λ.π. κ.λ.π. ανήκει στο παρελθόν. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΒΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ και η σύσταση ενός διανεμητικού λογαριασμού  ήταν ΠΑΝΑΚΕΙΑ το φάρμακο που τον απάλλασσε  απ΄ όλα αυτά τα τρεχάματα , πληρώνοντας αγόγγυστα και το σχετικό κόστος, αφού έφτανε μόνο μια παράδοση   όλων των λογαριασμών όλων των ταμείων στον Διανεμητικό Λογαριασμό.
Σήμερα  με τη δημιουργία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που όλα τα ταμεία ενώθηκαν σε ένα και η ανάγκη της παράδοσης λογαριασμού κάθε μήνα  είναι μία με το κόστος της συλλογής και προώθησης στη ΚΜΕΣ  ( Κέντρο Μηχανικής Επεξεργασίας Συνταγών) να γίνεται με δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μια και αρκετοί υπάλληλοι από τους κλάδους περίθαλψης των ταμείων που συγχωνεύθηκαν σε αυτόν, που πληρώνονται από τους φορολογούμενους ,άρα και από τους φαρμακοποιούς , μπορούν και κάνουν τη δουλιά αυτή,  βρίσκω εντελώς «ντεμοντέ» χωρίς καμία χρησιμότητα να φτιάξουμε  ένα άλλο μηχανισμό με αυτή τη αρμοδιότητα ιδρύοντας ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ αρμέγοντας  ακόμη περισσότερα ,από τα ήδη κατεδαφισμένα κέρδη του φαρμακείου .(Ακούστηκε για 600 ευρώ ετησίως ; )
Βέβαια σε όλα τα παραπάνω επιχειρήματα  δεν υπήρξε ουσιαστικός αντίλογος παρά μόνο ότι θα πληρωνόμαστε μία μέρα πιο μπροστά  από ότι τώρα μέσω ΔΙΑΣ.
Στο τέλος βέβαια φανερώθηκε Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ  ΤΟΥ ΔΙΛΟΦ.ΛΑΡΙΣΑΣ που δεν είναι άλλη από το ΜΑΝΤΡΩΜΑ των μελών του συλλόγου για να εξασφαλίζεται η συμμετοχή τους σε μελλοντικές κινητοποιήσεις .

Εγώ να προσθέσω ότι : ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙ ΜΑΝΤΡΩΝΕΙ  !!!!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΟΛΕΒΑΣ

Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΝ ΟΨΗ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Φ.Σ..ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΛΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΑΣ "ΚΡΕΜΑΩ" ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΕΙΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕ.

ΕΚΕΙΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΣΙΓΟΥΡΟ ΟΤΙ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΟΥ,
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ ΣΤΟ "ΣΩΜΑΤΕΙΟ"ΤΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.

ΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΟΥ ΤΟΤΕ ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ. ΠΑΝΤΩΣ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΠΙΟ ΜΠΟΣΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΟΤΙ ΜΕΣΩ Δ.Ι.Α.Σ.


Τι είναι ο ΔΙΛΟΦ;
Ο Διανεμητικός Λογαριασμός είναι ένα σωματείο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που συστήθηκε από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Έβρου, με σκοπό να εντάξει ως μέλη του το σύνολο των μελών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Έβρου. Με άλλα λόγια ένας σύλλογος μέσα στο σύλλογο.
Για ποιο λόγο έπρεπε να δημιουργηθεί ο ΔΙΛΟΦ;
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ). Ως εκ τούτου ο νόμος τον περιορίζει εξαιρετικά τόσο στο εύρος των δραστηριοτήτων του, όσο και στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές. Πχ για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του ΑΣΕΠ, κάτι που ούτως ή άλλως ήταν εξαιρετικά χρονοβόρο, αλλά πλέον στις μέρες μας είναι αδύνατο, αφού δεν προκηρύσσονται θέσεις και έχουν παγώσει οι προσλήψεις. Αντίστοιχοι περιορισμοί υπάρχουν και σε σειρά άλλων δράσεων και ενεργειών. Προκειμένου οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι να ξεπεράσουν αυτό το νομικό «σκόπελο» και να μπορέσουν να οργανωθούν καλύτερα καταφεύγουν στη δημιουργία τέτοιων σωματείων ιδιωτικού δικαίου που πανελλαδικά ονομάζονται Διανεμητικοί Λογαριασμοί.
Ποια είναι η αποστολή του Διανεμητικού Λογαριασμού; 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

Πέμπτη, 9 Μαΐου 2013

9/5/2013 8:48:49 μμ Νέες απεργίες στα φαρμακεία;


                                                                                                                                     
Ψεύτικες υποσχέσεις για την πληρωμή των οφειλών για τα φάρμακα, κατηγορεί το υπουργείο υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Τα όρια της υπομονής μας έχουν εξαντληθεί, σημειώνει, και καλεί τους φαρμακοποιούς σε ετοιμότητα για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρουν στην επιστολή τους εκκρεμεί η ολοκλήρωση της αποπληρωμής των συνταγών φαρμάκων για τον μήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2013, κάτι που έπρεπε να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα σύμβαση και τους ισχύοντες Νόμους μέχρι τις 10 Απριλίου.

Επίσης εκκρεμεί η πληρωμή των συνταγών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ η οποία επίσης έπρεπε να είχε ήδη πραγματοποιηθεί.

"Όλες οι υποσχέσεις για εξομάλυνση των πληρωμών αποδείχτηκαν ψεύτικες, όπως ψεύτικες αποδείχτηκαν και οι διαβεβαιώσεις για αποπληρωμή των παλαιών χρεών των Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και χρονολογούνται από το 2011 και παλαιότερα" αναφέρεται στην επιστολή.

"Οι φαρμακοποιοί όμως, έχοντας πληρώσει βαρύ το τίμημα της συρρίκνωσης της φαρμακευτικής δαπάνης, είμαστε πολύ περήφανοι για να συνεχίσουμε να ανεχόμαστε τον εμπαιγμό αυτό. Καλούμε τους φαρμακοποιούς σε ετοιμότητα για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις, για να αντιμετωπίσουμε την ασυνέπεια του Κράτους απέναντί μας.

Σας καλούμε να παρέμβετε ώστε να εξομαλυνθούν οι πληρωμές μας που δεν επιδέχονται καμιά παραπάνω καθυστέρηση και δυναμιτίζουν τη βιωσιμότητα των φαρμακείων μας" αναφέρεται στην επιστολή προς τον υπουργό Υγείας και τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

ΕΛΣΤΑΤ: «Βυθίζεται» το λιανικό εμπόριο - Αρνητική πρωτιά για φαρμακεία!


Αρνητική πρωτιά για φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, αφού για τον μήνα Φεβρουάριο καταγράφηκε πτώση τζίρου 17,5% σε ετήσια βάση, προκαλώντας απόγνωση στον κλάδο τη στιγμή που το φαρμακευτικό περιβάλλον παραμένει αβέβαιο με τις καθυστερήσεις πληρωμών αλλά και τις συνεχείς μειώσεις τιμών...

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι...
.. τη μεγάλη μείωση των πωλήσεων δεν απέφυγαν ούτε τα σούπερ μάρκετ, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), να καταγράφει τις εξής πτώσεις στις πωλήσεις: Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (17,5%), Καύσιμα και λιπαντικά Αυτοκινήτων (17,4%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (14,6%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνός (12,4%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη δώρων κ.ά. (11,4%), Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη- Οικιακός εξοπλισμός (10,2%), Ένδυση- Υπόδηση (4,7%) και Πολυκαταστήματα (2,5%).

Ειδικότερα, από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώθηκαν τα εξής:

Ο δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), με τα καύσιμα, σημείωσε μείωση 14,4% τον Φεβρουάριο 2013, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, έναντι μείωσης 12,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.

Ενώ, ο δείκτης κύκλου εργασιών (σε τρέχουσες τιμές), με τα καύσιμα, σημείωσε μείωση 14,4% τον Φεβρουάριο 2013, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, έναντι μείωσης 11% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.


Στοιχεία από nooz.gr

Ενημέρωση για την εκτέλεση συνταγών με πραζόλες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΠΡΑΖΟΛΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνταγές που περιέχουν πραζόλες εκτελούνται από τα φαρμακεία μας κανονικά, ανεξάρτητα από την ειδικότητα του γιατρού που τις έχει συνταγογραφήσει. 

Εφόσον μελλοντικά αλλάξει κάτι, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

Πηγή: PHARMA TEAM: ΦΣΘ:

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Όλο το νομοσχέδιο για τις παραβατικές συμπεριφορές στο χώρο της υγείας

Στον ιστότοπο της ανοιχτής διακυβέρνησης opengov.gr έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις ποινές που αφορούν παραβατικές συμπεριφορές στο χώρο της Υγείας. Δείτε παρακάτω το εισαγωγικό σημείωμα του υπουργού καθώς και τα πρώτα δύο άρθρα που αφορούν κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ), φαρμακοποιούς και ιατρούς:

Αυστηροποίηση ποινών για παραβατικές συμπεριφορές παροχών υγείας εμπλεκόμενων στην εμπορία και διακίνηση φαρμάκων και λοιπές διατάξεις.
Εισάγουμε από σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
Βασική επιδίωξη του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου είναι η μεταρρύθμιση του πλαισίου των προβλεπομένων ποινών και κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεως από μέρους των φαρμακοποιών, ιατρών και λοιπών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων των υποχρεώσεών τους. Η ως άνω μεταρρύθμιση κινείται με φορά προς την αυστηρότερη μεταχείριση των καταχρηστικών συμπεριφορών κατά την παροχή των υπηρεσιών των ανωτέρω παρόχων και με απώτερο αλλά πρωταρχικό σκοπό την εξάλειψη των προκλητικά παραβατικών φαινομένων, την εξυγίανση του χώρου της υγείας και κατ΄ επέκταση την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων πολιτών και τη διασφάλιση της ορθής αξιοποίησης της οικονομικής συμμετοχής τους για την προαγωγή και ανάπτυξη των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
Δεδομένης της ανάγκης επικαιροποίησης των ανωτέρω περιγραφόμενων ποινών με σκοπό την προστασία των πολιτών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων σε αυτούς υπηρεσιών υγείας, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
Το Υπουργείο Υγείας αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις όλων των εμπλεκομένων μερών.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στην διαδικασία.

Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος
Υπουργός Υγείας

Άρθρο 01: Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων

1. Στο άρθρο 12 του Ν.Δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων κατά τη διάθεση των φαρμάκων υποχρεούνται να αναγράφουν στα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια) και τον 9ψήφιο κωδικό που έχει λάβει το φαρμακευτικό σκεύασμα από τον Ε.Ο.Φ. (Barcode φαρμάκου). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής.
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12Α του Ν.Δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3580/2007 (Α΄ 134), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση μη ομαλού εφοδιασμού της αγοράς με φαρμακευτικό σκεύασμα, αν κατόπιν σχετικού ελέγχου προκύψει ότι η έλλειψη οφείλεται σε παραβίαση των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης ή του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας, σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις, επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, χρηματικό πρόστιμο στον εκάστοτε υπεύθυνο ύψους από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.».
3. Tο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12Α του Ν.Δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3580/2007 (Α΄ 134), αντικαθίσταται με τα ακόλουθα εδάφια, ως εξής:
«Τα στοιχεία της ταινίας γνησιότητας των εξαγόμενων φαρμάκων καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων του Ε.Ο.Φ. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών σκευασμάτων οφείλουν να καταχωρούν άμεσα τις ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων που εξάγουν. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ως άνω διατάξεως επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής. Η ως άνω διάταξη τίθεται εν ισχύ την 15η Απριλίου 2013».
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12Α του Ν.Δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3580/2007 (Α΄ 134), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Όταν εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης των εξαγωγών λόγω ελλείψεων, όλοι οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων υποχρεούνται να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ τα αποθέματά τους για τα φάρμακα που απαγορεύεται να εξαχθούν και τα οποία υποχρεούνται να διαθέτουν άμεσα στην αγορά σε πρώτη ζήτηση. Αν, ισχυούσης της απαγόρευσης εξαγωγών, διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχου ότι κάτοχος άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων εξάγει ή συλλέγει φάρμακα προς εξαγωγή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες κυρώσεις.».
5. Η παράγραφος 12 του άρθρου 19 του Ν.Δ.96/1973 (Α΄172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 παρ.7 Ν.1316/1983(Α` 3), τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 Ν.3370/2005(Α΄176) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 81 Ν.3918/2011(Α’ 31), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Ο Υπουργός Υγείας δύναται να διαφοροποιείται από την πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ., ιδίως επιβάλλοντας υψηλότερα πρόστιμα κατά περίπτωση στους παραβάτες. Οι ανακλήσεις των αδειών κυκλοφορίας επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι στερήσεις των αδειών άσκησης επαγγέλματος επιβάλλονται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνωμάτευση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου. Το κλείσιμο φαρμακείου και φαρμακαποθήκης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Οι δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις των κυρώσεων γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.».
6. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.1316/1983 (Α΄ 3), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών σκευασμάτων υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία των απογραφικών δελτίων της ταινίας γνησιότητας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής του Ε.Ο.Φ. σε πραγματικό χρόνο. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει για τους Κ.Α.Κ. χρηματικό πρόστιμο ύψους από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής».
7. «Οι αδειούχοι φαρμακοποιοί που λειτουργούν φαρμακεία απαγορεύεται αυστηρώς να διαθέτουν δια του διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα, συνταγογραφούμενα ή μη, των οποίων η διάθεση έχει ανατεθεί αποκλειστικά και μόνον στα λειτουργούντα φαρμακεία.
Στους παραβάτες των διατάξεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις: α) των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 12 του ν.1844/1939, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.972/1946, με απόφαση του Περιφερειάρχη της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, β) του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και γ) του άρθρου 11 του ν.1963/1991 (Α΄ 138), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν.3204/2003 9 (Α΄ 296) και το άρθρο 39 του ν.4025/2011 (Α΄ 228) με απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Τρίτα πρόσωπα, μη έχοντα τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και την προς τούτο αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, διαθέτοντα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προϊόντα ως αντιποιούμενοι έργο φαρμακοποιού, τιμωρούνται σωρευτικά, αφενός μεν ποινικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 5607/1932 (Α΄ 300), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 751/1937 (Α΄ 239) και με πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη».
8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«H συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, στο οποίο ο φαρμακοποιός θα ελέγχει την καταχώρηση των φαρμάκων και θα σημειώνει την εκτέλεση με σφραγίδα και υπογραφή».
9. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του Π.Δ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διάστημα από τρεις (3) μήνες μέχρι τρία (3) έτη».
10. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του Π.Δ.121/2008 (Α΄ 183) όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ως άνω κύρωση, ήτοι η μονομερής οριστική καταγγελία της σύμβασης επιβάλλεται υποχρεωτικά σε περίπτωση που διαπιστωθεί πώληση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων από φαρμακείο σε φαρμακαποθήκη, με την επιφύλαξη των αποκλειστικά οριζόμενων στο νόμο συγκεκριμένων περιπτώσεων, όπου υπό ειδικές προϋποθέσεις είναι επιτρεπτή η επιστροφή φαρμάκων από φαρμακείο σε φαρμακαποθήκη.»
11. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του Π.Δ.121/2008 (Α΄ 183), όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ακολούθως :
«δ. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ελέγχου επιθεώρησης προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις οικονομικής ζημίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, δύναται, κατόπιν πρότασης του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ να αποφασίσει την αναστολή της μεταξύ του φαρμακοποιού και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμβασης για όσο διάστημα διαρκεί η επιθεώρηση.»
12. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης εε της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του Π.Δ. 121/2008 (Α΄ 183) όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, ο Γενικός Επιθεωρητής της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ή τα αρμόδια όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανάλογα με το όργανο που πραγματοποίησε τον έλεγχο, επιβάλουν, ανεξάρτητα από τις λοιπές κυρώσεις, προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για χρονικό διάστημα από πέντε (5) ημέρες έως δώδεκα (12) μήνες.»

Άρθρο 02: Ποινές συμβεβλημένων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας

1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΠΔ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας, βεβαιώνοντας ότι υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα και να αναγράφουν στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου τη συνιστώμενη αγωγή».
2. Η περίπτωση ε. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΠΔ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με τη νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητας τους και εντός εγκεκριμένων ενδείξεων. Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος».
3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ια. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΠΔ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά την λέξη «όργανα», προστίθεται η φράση «και τη διακοπή της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
4. Μετά την περίπτωση ια. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται περίπτωση ιβ. ως εξής:
«ιβ. Να λαμβάνουν υπόψη κατά τη συνταγογράφηση τη σχέση λιανικής και ασφαλιστικής τιμής κατά τρόπον ώστε να μην επιβαρύνονται οι ασθενείς πέραν της συμμετοχής τους και σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν σχετικά τους ασθενείς».
5. Η περ. γ) παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Να εξυπηρετούν με προθυμία τους ασφαλισμένους και να τους δίνουν κάθε αναγκαία πληροφορία που έχει σχέση με τα φάρμακα, τα οποία παραδίδουν σε αυτούς. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τα σκευάσματα του καταλόγου συνταγογραφούμενων και αποζημιούμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φαρμάκων, να έχουν προς διάθεση και να χορηγούν στους ασφαλισμένους το φαρμακευτικό σκεύασμα που συνεπάγεται για εκείνους την ελάχιστη συμμετοχή. Στην περίπτωση δε, που ο ασθενής επιλέγει φάρμακο για το οποίο υφίσταται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση πέραν της βασικής συμμετοχής, να τον ενημερώνουν για την εναλλακτική οικονομικότερη επιλογή και να λαμβάνουν τη συγκατάθεσή του για τη χορήγηση του ακριβότερου φαρμακευτικού σκευάσματος.
6. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Tον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)».
7. Το 12ο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ΠΔ. 121/2008 (Α΄ 183), αντικαθίσταται ως εξής:
«Την καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώμενης αγωγής με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική συνταγή».
8. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α` 66), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 80 παρ. 7 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε) Στα διαγνωστικά εργαστήρια, ιδιωτικές κλινικές και λοιπούς φορείς παροχών υγείας, που έχουν σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από κλήση για παροχή εγγράφων εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης, η διοικητική ποινή του προσωρινού αποκλεισμού από την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τέσσερις (4) έως δεκαοχτώ (18) μήνες ή οριστικής καταγγελίας της σύμβασης ή αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή χρηματικής κύρωσης, εφόσον από σχετικό έλεγχο διαπιστωθούν πράξεις από μέρους των διαγνωστικών εργαστηρίων και των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις, τις διατάξεις του ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στους όρους των συμβάσεων ή προκαλούν ζημία σε αυτόν.»
9. Η υποπερίπτωση α) της περίπτωσης Ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α` 66), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 80 παρ. 7 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για τα διαγνωστικά εργαστήρια ως πρόστιμο κυμαινόμενο, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής, από πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας των παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν από το διαγνωστικό εργαστήριο τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο μήνα έως το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής ετήσιας αξίας των παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο χρόνο, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές καθορίζονται από τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τους όρους των συμβάσεων»
10. Η υποπερίπτωση β) της περίπτωσης Ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α` 66), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 80 παρ. 7 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) για τις ιδιωτικές κλινικές, πρόστιμο κυμαινόμενο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης».
11. Η περίπτωση η του άρθρου 21 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«η. παραγγέλλει στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού»
12. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 80 του Ν.3996/2011 (Α΄ 170), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο Τέταρτο του Ν.4047/2012 (Α΄ 31), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις επιβάλλονται και χρηματικές κυρώσεις που δύναται να ανέρχονται από 10.000 έως 30.000 ευρώ, με κριτήριο τη σοβαρότητα και την επανάληψη της παράβασης»

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο στη διέυθυνση http://www.opengov.gr/yyka/?p=742 

ΠΗΓΗ: PHARMA TEAM.