Πρόχειρο κατασκεύασμα, χωρίς νομικό πλαίσιο και επικίνδυνο στην εφαρμογή χαρακτηρίζει τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ο οποίος ενημερωνόταν όλη τη νύχτα με sms για τον τρόπο λειτουργίας του νέου φορέα.