Δευτέρα, 5 Αυγούστου 2013

ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΣΑΥ

Kitsopanidis Ioannis4 Αυγούστου 1:05 μ.μ.
Dr Κιτσοπανιδης Ιωαννης Προεδρος Επιτροπης ΙΣΑ για το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Στη σημερινή μου επαφή θα προσπαθήσω να σας δώσω ορισμένες πληροφορίες για το ταμείο μας που η πλειονότητα των ιατρών ίσως δεν γνωρίζει

1ον Το ΕΤΑΑ-Τομέας Υγειονομικών ( πρώην ΤΣΑΥ) ασφαλίζει τους υγειονομικούς όταν δραστηριοποιούνται επαγγελματικά δηλαδή ασφαλίζει την επαγγελματική δραστηριότητα και όχι την ιδιότητα του υγειονομικού ( Ιατρού. Οδοντιάτρου φαρμακοποιού η κτηνιάτρου)
Έτσι υπολογίζονται ως συντάξιμα χρόνια, τα χρόνια που δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο υγειονομικός και η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται από τα στοιχεία του ΚΒΦ δηλαδή από τα βιβλία εσόδων-εξόδων, και τις Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών η από τις βεβαιώσεις των εργοδοτών σε περιπτώσεις εξηρτημένης εργασίας .
Αντίθετα το ΕΤΑΑ-Τομέας μηχανικών και το ΕΤΑΑ-Τομέας Νομικών ασφαλίζουν την ιδιότητα των μελών των δηλαδή , ο μηχανικός η ο δικηγόρος ασφαλίζεται και έχει συντάξιμα χρόνια ανεξάρτητα αν δραστηριοποιείται η όχι επαγγελματικά.

2ον Με βάσει τους καταστατικούς νόμους του ΤΣΑΥ που είναι και καταστατικοί νόμοι του ΕΤΑΑ-Τομέας υγειονομικών , οι ασφαλισμένοι του ταμείου έχουν την ιδιότητα τoυ μετόχου του ταμείου (Καταστατικός Νόμος 5333/1932) , και αυτό τον διαφοροποιεί ουσιαστικά από τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ αλλά και από τους ασφαλισμένους άλλων ταμείων.

3ον Μέχρι την 10ετια του 1950 τα όργανα διοίκησης του ταμείου ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο η Συνέλευση των αντιπρόσωπων των μετόχων και οι Ελεγκτές
Με το Ν.Δ 3348/1955 Άρθρο 3 καταργήθηκε η συνέλευση των αντιπροσώπων και οι αρμοδιότητες αυτής περιήλθαν στο Διοικητικό Συμβούλιο.

4ον Με τον Νομό 3863/2010 άρθρα 1,15 και 37 η σύνταξη από 1/1/2015 αποτελείται από δυο μέρη α) την βασική σύνταξη και β) την αναλογική σύνταξη
Η Βασική σύνταξη ορίζεται ως το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές χορηγείται μετά την 1.1.2015, και χρηματοδοτείται από το κράτος . Στην έναρξη της το ποσό της βασικής σύνταξης έχει καθοριστεί στο ποσό των 360 ευρώ.
Η Αναλογική σύνταξη ορίζεται ως το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη ασφάλισης ,από 1.1.2011 και εφεξής ,
Κάθε ασφαλισμένος που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015
σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο .Το αναλογικό ποσό σύνταξης βαρύνει
τους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο
Από 1.1.2015 το κράτος αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της βασικής σύνταξης
Όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας
Και Κοινωνικής Ασφάλισης και του ΝΑΤ , πλην των ΕΤΑΑ ,ΕΤΑΠ, ΜΜΕ,και
του συστήματος ασφάλισης προσωπικού της ΤτΕ

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το Ταμείο μας δεν έχει εγγυημένη βασική σύνταξη από το Κράτος

Τώρα λίγα λόγια για την Επικουρική Σύνταξη
Η επικουρική Σύνταξη χορηγείται είτε από ταμεία επικουρικής ασφάλισης είτε από ταμεία κύριας ασφάλισης που έχουν κλάδο επικουρικής σύνταξης και είναι υποχρεωτική για όλους τους ασφαλισμένους.

Το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ δεν έχει κλάδο Επικουρικής Σύνταξης, η χορηγουμένη προσαύξηση στην κύρια σύνταξη στην κατηγορία των μονοσυνταξιουχων δεν είναι επικουρική σύνταξη γιατί η είσοδος των υγειονομικών στην κατηγορία των μονοσυνταξιουχων είναι δικαίωμα τους και όχι υποχρέωση που απορρέει από την ιδιότητα του ασφαλισμένου στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ

Από 1-1-2012 για να δημιουργηθεί είτε ταμείο επικουρικής ασφάλισης είτε ενας κλάδος επικουρικής ασφάλισης σε ταμείο κύριας ασφάλισης και επί του προκειμένου στο ΕΤΑΑ θα πρέπει :
α) Η Διοικούσα Επιτροπή το τομέα υγειονομικών ( πρώην ΤΣΑΥ) να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ την δημιουργία κλάδου επικουρικής σύνταξης στον Τομέα υγειονομικών.
Β) Το Δ.Σ του ΕΤΑΑ να αποδεχτεί την δημιουργία αυτού και στη συνεχεία η Εθνική Αναλογιστική Αρχή να εκπονήσει υποχρεωτικά, μελέτη βιωσιμότητας του νέου αυτοτελούς κλάδου
Ακολούθως η δημιουργία του νέου κλάδου επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ θα πρέπει να εγκριθεί από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τώρα στο θέμα των μονοσυνταξιουχων
Ενδεχομένως δεν έχετε σκεφτεί ότι, η επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών , σύμφωνα με τους τελευταίους φορολογικούς νόμους, θα εγγραφτεί ως εισόδημα στην φορολογική δήλωση , καθ’ όσον οι ασφαλιστικές εισφορές που είχαμε καταβάλει ήταν αφορολόγητες και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα φορολογηθούν με 26% η με 33% συν 3, 4 η 5% ( ανάλογα από το δηλούμενο εισόδημα μας ) από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς, ενώ θα προστεθεί και το 55% της προκαταβολής του φόρου έναντι του επομένου έτους .
Έτσι σε επιστροφή 10.000 ευρώ από το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ τον χρόνο της είσπραξης και δήλωσης αυτού, θα μας μείνει στην καλύτερη περίπτωση πόσο που δεν θα υπερβαίνει τα 1000 ευρώ.
Αντίθετα η συνέχιση της καταβολής της προσαύξησης θα εκπίπτει ως έξοδο εξ’ ολοκλήρου και κατά συνέπεια θα μειώνει το φορολογητέο εισόδημα κατά το αντίστοιχο ποσό .
Έτσι αν ο φορολογικός συντελεστής μας είναι 33% το πόσο που θα πληρώνουμε θα είναι μειωμένο κατά το πόσο του φόρου που γλυτώνουμε δηλαδή η εισφορά των 1218 ευρώ θα είναι μειωμένη κατά 402 ευρώ.

Η συνεχεία σε άλλη επαφή μας

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί και σήμερα, να αναρτηθεί στην Διαύγεια κονδύλι για την εξόφληση Συνταγών μηνός Απριλίου 2013.

Αναμένοντας την Διαύγεια....

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί και σήμερα, να αναρτηθεί στην Διαύγεια κονδύλι για την εξόφληση Συνταγών μηνός Απριλίου 2013.
Παρ' όλα αυτά για εκταμίευση του ποσού, δεν προβλέπεται νωρίτερα από τις 5 - 10 Αυγούστου, αναλόγως και με την πλοκή την αναμενόμενης δόσης 4 δις από το Euroworking Group.
Μην ξεχνάμε και το ομόλογο που λήγει στις 27 Ιουλίου !
Ήδη χθες αργά, προέκυψε " κόλλημα" για την εκταμίευση της δόσης στην Ελλάδα από την Ευρώπη, λόγω μη τήρησης ενός από τα 22 προαπαιτούμενα μέτρα.
Με χθεσινή δήλωση του Γ. Νταισελμπλουμ, διανήνυσε ότι για να υπάρξει εκταμίευση της υποδόσης των 2,5 δις, όρος είναι η τήρηση και των 22 σημείων και δεν αναμένεται νωρίτερα από τις 29 Ιουλίου
πηγη: 

Η Πηγή του Ελληνικού Φαρμακείου

Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Μείωση με αυστριακή πατέντα ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΝΝΟΣΗΜΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΑ ♦ Τι αλλάζει στις τιμές των γενοσήμων από τον Σεπτέμβριο
Διαφοροποιείται μετά το Σεπτέμβριο όπως όλα δείχνουν ο τρόπος τιμολόγησης των γενοσήμων φαρμάκων, προκειμένου να μειωθεί ακόμη περισσότερο η τιμή τους, και έτσι να διασφαλιστεί πως η φαρμακευτική δαπάνη θα κινείται εντός στόχου και το 2014, αλλά και για να μπει τάξη στην αγορά, όπως απαιτεί άλλωστε επιμόνως η τρόικα.
Μέχρι τώρα το σύστημα τιμολόγησης λειτουργούσε ως εξής: όταν έληγε η προστασία πατέντας ενός πρωτότυπου φαρμάκου, η τιμή του έπεφτε στο 50%, ενώ τα γενόσημα φάρμακα που κυκλοφορούσαν μετά τη λήξη της πατέντας, τιμολογούνταν περαιτέρω 20% χαμηλότερα.
Πλέον εισάγεται η «δυναμική τιμολόγηση» των γενοσήμων, σύστημα το οποίο εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στην Αυστρία. Με απλά λόγια θα λειτουργεί ως εξής: μόνο τα πρώτα τρία γενόσημα που θα κυκλοφορήσουν αμέσως μετά τη λήξη της προστασίας του πρωτότυπου φαρμάκου θα παίρνουν την τιμή που ισχύει σήμερα. Τα επόμενα τρία όμως που θα κυκλοφορήσουν, θα λάβουν τιμή κατά 10% μικρότερη, ενώ επιπλέον μείωση επίσης 10% θα έχει η τιμή της επόμενης τριάδας, κ.ο.κ.
Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες από το υπουργείο Υγείας, η τιμολόγηση των γενοσήμων θα γίνεται σε συνάρτηση και με τον όγκο παραγωγής και διάθεσης των σκευασμάτων: όσο υψηλότερες είναι οι πωλήσεις, τόσο θα μειώνεται η τιμή του φαρμάκου, γεγονός που θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στην τσέπη των ασφαλισμένων, ενώ όφελος θα προκύψει και για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, καθώς ανάλογα με τον όγκο, θα μειώνεται κλιμακωτά και το ποσοστό της αναγκαστικής έκπτωσης που δίνεται στον ΕΟΠΥΥ (rebate).
Με θετικό μάτι
Όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, η φαρμακοβιομηχανία δέχεται θετικά τη δυναμική τιμολόγηση των φαρμάκων, δεδομένου πως αυτά παράγονται στην Ελλάδα και με μικρότερο κόστος σε σύγκριση με τα σκευάσματα που εισάγουν οι πολυεθνικές φαρμακευτικές, ενώ σκοπός του υπουργείου είναι να στηρίξει όσο γίνεται το ελληνικό φάρμακο. Παράλληλα η σύνδεση της τιμής με τον όγκο πωλήσεων θα αποτελέσει ένα «ασφαλές κριτήριο» για τη διαμόρφωση μιας αντικειμενικής εικόνας για τα σκευάσματα που είναι ποιοτικά, ενώ το σημαντικότερο είναι πως με τον τρόπο αυτό προάγεται ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά φαρμάκου.
Να σημειώσουμε πως η εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης αποτελεί μνημονιακή δέσμευση και «prior action» για την τρόικα, θα ξεκινήσει όμως μετά το καλοκαίρι, αφενός γιατί προς το παρόν η φαρμακευτική δαπάνη κινείται εντός στόχου, αφετέρου γιατί τότε θα εξεταστούν και άλλα θέματα που αφορούν τις πολιτικές του φαρμάκου, μεταξύ των οποίων ο καλύτερος έλεγχος της συνταγογράφησης.

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Ανταπόκριση από το Συνέδριο της ΟΣΦΕΑνταπόκριση από το Συνέδριο της ΟΣΦΕ

Το φετινό συνέδριο της ΟΣΦΕ χαρακτηρίστηκε εξαρχής από τον Πρόεδρο και κύριο εισηγητή του Σ. Μπελώνη ως το σημαντικότερο ίσως από ιδρύσεώς της! Παρ’ όλη λοιπόν την όχι και τόσο ευνοϊκή χρονική συγκυρία (τριήμερο Αγ. Πνεύματος, καλοκαιριάτικα, στο κέντρο μιας καυτής μεγαλούπολης) Αντιπρόσωποι και επισκέπτες σύνεδροι από όλη την Ελλάδα ανταποκρίθηκαν σ’ ένα κάλεσμα που από μέρες προοιώνιζε μια πολύ σημαντική συνάντηση.

Το ανοιχτό μέρος του Συνεδρίου έκρυβε μεγάλες αλλά όχι -όλες- αναπάντεχες εκπλήξεις. Η παντελής έλλειψη της πολιτείας -πλην του εκπροσώπου του ΕΟΦ- ήταν αναπάντεχη έκπληξη, η παντελής άρνηση θεσμικών εκπροσώπων του Ιατρικού κόσμου να παραστούν, όχι ιδιαίτερα.

Συνοψίζοντας τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων μας του Πανελληνίου (κ. κ. Θεοδωσιάδης και Καραγεωργίου) παραθέτω: • Φαρμακευτική πολιτική πολύ απλά ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!!! Μπαίνει ένας στόχος μεγέθους Δαπάνης (τόσο) και απλά παίρνουν τυφλά μέτρα για «να τον πιάσουν». Φυσικά ο κάθε Υπουργός που έρχεται είναι πιο «άσχετος από τον προηγούμενο» και μέχρι να μάθει… φεύγει, αφήνοντας πίσω του «καμένη γη»!
 • Τα στοιχεία βάση των οποίων ελήφθησαν τα μέτρα είναι προτάσεις της ΕΣΔΥ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) και προέβλεπαν π.χ. ότι η Δαπάνη πρέπει να είναι τόσο! Φυσικά χωρίς Η/Σ (Δεκ 2010 ξεκίνησε, Μάη 2010 το Μνημόνιο) η ακρίβεια των στοιχείων αυτών έγκειται στην καλή θέληση (και διάθεση) όλων των παραγόντων. Άμεση επιβεβαίωση ότι ποτέ δεν έφτασαν τα μέτρα (τα περιβόητα «μαζί σας καθαρίσαμε» των διαφόρων Υπουργών) και συνεχώς είχαμε νέα μέτρα με αμφισβητούμενη αποτελεσματικότητα αλλά συνεχιζόμενη μονομερή επιβάρυνση σε μας!
 • Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ενιαίος φορέας Φαρμάκου, συμφώνησαν όλοι οι παρευρισκόμενοι (δηλ και οι εκπρόσωποι της εγχώριας και πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας). Η αγορά του φαρμάκου είναι πολύπλοκη και απαιτεί ένα φορέα μακριά από πολιτικές παρεμβολές ίσως και με αποκλειστικό Υφυπουργό ή Γ.Γ υγείας. Τότε μαζί ΠΦΣ, ΟΣΦΕ, Ελληνική και πολυεθνική βιομηχανία, χονδρεμπόριο και Ιατρικός κόσμος θα μπορούν να χαράξουν μια πολιτική προς το συμφέρον της χώρας!

Ο εκπρόσωπος του ΕΟΦ μας περιέγραψε τις προσπάθειες του ΕΟΦ σε πολλά θέματα κυρίως όμως ώστε να μας προεξοφλήσει τι δεν μπορεί να κάνει. Η καθηγήτρια Φαρμακολογίας του ΕΚΠ Αθηνών κυρία Νταϊφώτη μας έκανε μια ξενάγηση στην έννοια «γενόσημα» η οποία μας μετέφερε στις αίθουσες της φαρμακολογίας των φοιτητικών μας χρόνων. Έσπασε μύθους και οπτασίες και μάθαμε-θυμηθήκαμε πολλά κυρίως ως προς την ίση αξία ενός γενοσήμου με το πρωτότυπο όταν αυτό έχει φυσικά ακολουθήσει τα διεθνή επιστημονικά standards.Δυστυχώς κανείς από την Πολιτεία ή τον Ιατρικό κόσμο δεν την άκουσε. Ο Ολλανδός εκπρόσωπος τηςEGA Frank Bongers (διεθνής οργανισμός προώθησης της χρήσης γενοσήμων παγκοσμίως) μας απέδειξε με μια σπιρτόζικη παρουσίαση το δημοσιονομικό όφελος μιας χώρας από την χρήση γενοσήμων.

Η κυρία Αγγελική Πρεφτίτση, δικηγόρος, πρόεδρος Συλλόγου ασθενών με Κυστική Ίνωση εισέπραξε το θερμότερο χειροκρότημα με την παθιασμένη αλλά και τεχνοκρατικά άρτια παρουσίασή της! Ήξερε το θέμα τωνΦΥΚ και τις δυσκολίες διάθεσής τους από τους περίεργους Νόμους που εμπνεύστηκε η πολιτεία κυρίως τα τελευταία χρόνια καλύτερα κι από πολλούς Φ/ούς ή και εκπροσώπους τους! Απαίτησε μια λύση ώστε οι Φ/οί να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους ασθενείς σωστά και θεώρησε ότι 2 βασικοί άξονες θα το επιτύχουν: η επιστροφή των ΦΥΚ στο ιδιωτικό φαρμακείο από τα απίστευτα χαώδη νοσοκομεία ή φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ με ταυτόχρονα ένα επαρκές ποσοστό κέρδους ώστε να μπορούν και οι «έρμοι οι Φ/οί να τα διαθέτουν χωρίς να χρεώνονται, να μπαίνουν μέσα» (σημειώνω εδώ ότι οι εκπρόσωποι των Εταιριών θεώρησαν αρκετό να δίνονται αυτά με το ισχύον καθεστώς απλά χωρίς φορολόγηση). Απαίτησε την τιμολόγηση των καινούριων, σύγχρονων και σωτήριων φαρμάκων για την Κυστική Ίνωση από το Κράτος! Τέλος αποθεώθηκε όταν θύμισε σε όλους και κυρίως στους απόντες που προαναφέραμε τις υποχρεώσεις ενός συντεταγμένου Κράτους προς τους πολίτες του:


Πάμε επίσης συνοπτικά στους Συναδέλφους από Ισπανία και Πορτογαλία:

Α) Ο Coves Lopez Carlos του ισπανικού συνεταιρισμού Hefame μας έδωσε μια εικόνα του περιβόητου «Μεσογειακού τόξου» ανάπτυξης που εμπνέει το συνεταιρισμό τους:

 • Ο συνεταιρισμός είναι 3ος στην Ισπανία πίσω από 2 πολυεθνικούς χονδρέμπορους (εκεί έχουν κι από αυτό!!!) ο ανταγωνισμός των οποίων θα είχε απορροφήσει ουσιαστικά την ιδιοκτησία των φαρμακείων αν αυτό δεν απαγορευόταν νομικά (συγκρατείστε το αυτό)
 • Παλεύει τις 6μηνες πληρωμές του Κράτους συμπληρώνοντας το εισόδημα των μελών του με 3 τρόπους: α) προσφέροντας κοστολογημένες υπηρεσίες στους ασθενείς πελάτες του β) έχοντας ήδη δομή Δικτύου και γ) αξιοποιώντας ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Παρ’ όλες τις δυσκολίες αναπτύσσεται και προσφέρει πρωτοπόρες υπηρεσίες στα μέλη του. Μας έδειξε περήφανος πολλές από αυτές: από το σύστημα ανακύκλωσης φαρμάκων (το οποίο αποφέρει κέρδη στο γκρουπ), μέχρι το σύστημα κλιματισμού κι ελέγχου συνθηκών που έχουν αναπτύξει μόνοι τους!!!
 • Έχουν αναπτύξει προϊόντα δικής τους ετικέτας και φυσικά χρησιμοποιούν τη χρήση δραστικής ως πολύτιμο εργαλείο εξοικονόμησης στη δουλειά τους!
 • Θεώρησε περίεργο που το πρωΐ άκουσε πολλούς να παραπονιούνται («αφήστε τα κλαψουρίσματα», είπε συγκεκριμένα). «Τώρα τι κάνετε», ήταν η επωδός του.

Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλα αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά πρέπει να είχαμε λιποθυμήσει ή να γελάγαμε νευρικά με αυτά που έλεγε με κίνδυνο να μας παρεξηγήσει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πραγματοποιήσει όσα εμείς μόνο ονειρευόμαστε –ακόμα! Αντιθέτως, όταν στο τέλος μιλήσαμε μαζί του καταλάβαμε ότι ήταν πολύ ευχαριστημένος (όπως και ο πορτογάλος συνάδελφος) που εδώ και καιρό ανοίγεται ένας ορίζοντας συνεννόησης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας με τους εδώ συνεταιρισμούς και μπόρεσε να μας δείξει τη δική του προοπτική για το μέλλον.

Β) Ο Diogo Gouvela από την Πορτογαλία μας αποτέλειωσε. Ότι φοβόμαστε ότι θα πάθουμε το έχει ήδη πάθει:

 • Στη χώρα του έχει αρθεί το ιδιοκτησιακό! Ο οποιοσδήποτε ανοίγει Φαρμακείο, αν και ευτυχώς υπάρχει μέχρι τώρα όριο στην πολυϊδιοκτησία: μέχρι 4 φαρμακεία το μέγιστο!
 • Στη χώρα του έχουν κατ’ αποκοπήν αμοιβή σε ΟΛΑ τα φάρμακα! Οι κλιμακώσεις ξεκινούν  από φάρμακα μεΛΤ <5>50€ έχουν 10,35€ πάγια αποζημείωση όσο και να κάνουν!
 • Στη χώρα του έχουν ελεύθερη έκπτωση στη συμμετοχή! Συγκεκριμένα μας περιέγραψε το σοκ του το 2007 όταν οι πελάτες του άρχισαν να «διαπραγματεύονται» τη συνταγή τους ώστε να την εκτελέσουν σ’ αυτόν. Πολλά φαρμακεία αφανίστηκαν (πιο κάτω θα σας πω πώς) μόνο από αυτό καικάθε επιστημονικότητα του φαρμακείου εξατμίστηκε μας είπε απλά και με μελαγχολία.
 • Στη χώρα του έχει πολυεθνικό χονδρεμπόριο όπως και στην Ισπανία! Επειδή το νομικό πλαίσιο το επέτρεπε, τα φαρμακεία που ψώνιζαν από αυτούς εξαγοράστηκαν από τις πολυεθνικές αυτές όταν το άνοιγμα των πληρωμών του Κράτους τους οδήγησε σε αδυναμία! Βλέπετε οι γερμανικές εταιρίες είχαν πρόσβαση σε απεριόριστο και φτηνό δανεισμό από την μητρική τους σε αντίθεση με τους Πορτογάλους χονδρέμπορους, ελέω του σωτήριου Μνημονίου.

Τι έκανε:

·        Ο συνεταιρισμός τους Udifar αποτέλεσε το ανάχωμα ενάντια στους εισβολείς! Οργανώθηκε σε μορφή Δικτύου και μάλιστα προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα: συνεργάστηκε με ιδιωτικές δομές Δικτύων!!!
·        Ο ίδιος ίδρυσε μια δική του ιδιωτική αλυσίδα Δικτύου Φαρμακείων την Holon! Με 110 φαρμακεία ίδιας μορφής, ονομασίας, προσφερόμενων υπηρεσιών (ας μην περιγράψω καλύτερα θα υπάρξουν πιο ενημερωτικά άρθρα από άλλους πιο ειδικούς), σήμανσης και κυρίως οργάνωσης και λειτουργίας έδωσε στα μέλη του βιωσιμότητα και προοπτική για ανάπτυξη! Άλλωστε αυτό ήταν τοminimum των προσδοκιών τους: το ελληνικότατο Όλον, το οποίο και ενέπνευσε το όνομά τους!
·        Εφάρμοσαν σύγχρονες τεχνικές στην οργάνωση των φαρμακείων τους με έμφαση στην ατομική εξυπηρέτηση, την εξειδίκευση του προσωπικού και κυρίως στην επιστημονικότητα!!!! Μας διαβεβαίωσε, δείχνοντάς μας εικόνες, ότι στα Φαρμακεία τους δεν διαφημίζουν κανένα προϊόν (ούτε καν τα δικά τους)! Διαφημίζουν τον εαυτό τους: το δίκτυό τους, το ότι είναι πάντα εκεί δίπλα στην ανάγκη των πελατών τους, ότι είναι παντού ίδιοι, προσιτοί στον καθένα, πάντα έτοιμοι! «Το μόνο που μας νοιάζει να διαφημίσουμε είναι ότι όταν μπουν σε ένα Φαρμακείο της Holonόπου και να είναι θα βιώσουν μία κοινή εμπειρία. Θα βρουν το ίδιο περιβάλλον, τα ίδια προϊόντα κι έναν επιστήμονα να τους εξυπηρετήσει!»
·        Θεώρησε περίεργο που το πρωΐ άκουσε πολλούς να παραπονιούνται («αφήστε τα κλαψουρίσματα» είπε συγκεκριμένα). «Τώρα τι κάνετε» ήταν η επωδός του (αν σας φαίνεται γνωστό, υπενθυμίζω ότι το ίδιο ακριβώς είπε κι ο ισπανός).


Ο πορτογάλος συνάδελφος άνοιξε το φαρμακείο του το 2001 και πριν σαρανταρίσει είναι αντιπρόεδρος της εκεί ΟΣΦΕ και ταυτόχρονα ανώτατο διοικητικό στέλεχος του εκεί  ΠΦΣ, του Δικτύου του Holon και φυσικά και του κεντρικού Συνεταιρισμού Udifar. Στην ερώτησή μου αν ιδιωτικά Δίκτυα και Συνεταιρισμός «κολλάνε», χαμογέλασε συγκαταβατικά και απάντησε φιλικά όπως ένας μεγαλύτερος στην ερώτηση ενός άμαθου νεαρού «είναι βοηθοί και πρόπλασμα των Συνεταιρισμών». Ο δε ισπανός χτύπησε το ακουστικό του να δει αν άκουσε σωστά τη μετάφραση της ερώτησης. Γι’ αυτούς η έννοια Συνεταιρισμός ουσιαστικά εμπεριέχει την έννοια Δίκτυα, διότι μόνο με αυτή τη μορφή εκπληρώνεται στην πραγματικότητα το όραμα του συνεταιρίζεσθαι!!!!!

Η επόμενη μέρα

Ο Σταύρος Μπελώνης, την επόμενη μέρα, έθεσε τα πράγματα απλά και απόλυτα: «Δώστε μου την έγκριση και προχωράμε όλοι μαζί στην επόμενη μέρα!». Είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε το δικό μας πανελλαδικό Δίκτυο 5.500 Φαρμακείων μέσω της ΠΑΝΣΥΦΑ και να πάρουμε το δρόμο που μας έδειξαν οι ξένοι συνάδελφοί μας!
Είμαστε πιο έτοιμοι απ’ όσο νομίζετε: τα Green Pharmaciesείναι έτοιμα, το Logiscoop και το Supermedical επίσης, τα δικά μας προϊόντα περιμένουν το δικό σας ΟΚ και τη δική σας θέληση να τρέξουμε κι όταν λέμε «δικά μας προϊόντα» εννοούμε ΟΛΩΝ  των ειδών Φαρμακείου πλην των Rx φαρμάκων –ακόμα!!!

Ο Ανδρέας Γαλανόπουλος μετέφερε λακωνικότατα και με απόλυτη σταθερότητα την απόφαση του ΔΣ του ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ όχι μόνο να εγκρίνει αλλά και να χρηματοδοτήσει και να στηρίξει με όποιο τρόπο χρειαστεί το σχέδιο. «Η επιβίωση των 5.500 συνεταιριστικών φαρμακείων θα επιτευχθεί! Θα προχωρήσουμε με όποιον θέλει, αλλά θα προχωρήσουμε!». Ο ΠΕΙΦΑΣΥΝ από τον οποίο προέρχεται ο Σ. Μπελώνης θεωρείται αυτονόητο ότι στηρίζει το σχέδιο.

Οι περισσότεροι Αντιπρόσωποι που πήραν το λόγο επικρότησαν αυτά που άκουσαν και ζήτησαν εγρήγορση κι επιτάχυνση των διαδικασιών. Λίγοι εξέφρασαν αμφιβολίες, λεπτομέρειες θα μάθετε σε επόμενα άρθρα. Προσωπικά είδα με χαρά μια σημαντική προσθήκη του Σ. Μπελώνη στο κλείσιμο της συνεδρίασης μετά την τοποθέτησή μου νωρίτερα: «Θέλουμε να εξασφαλίσουμε βιωσιμότητα στα συνεταιριστικά Φαρμακεία! Όμως σίγουρα θέλουμε να γίνουν συνεταιριστικά όσα περισσότερα γίνεται».
πηγή: FARMAKOPOIOI.BLOGSPOT.GR

Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2013

ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ

«Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα για το φάρμακο ούτε για την Υγεία όσον αφορά τα νοσοκομεία» Τα παραπάνω τόνισε μεταξύ άλλων στο περιθώριο της συνάντησης του ο Υπουργός Υγείας, κ.Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος,  με αντιπροσωπεία της τρόικα στην Ελλάδα.
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου ο Υπουργός διαβεβαίωσε ακόμη, ότι δεν ετέθη θέμα ποσοστού κέρδους των φαρμακοπoιών ούτε για τα   ΜΗΣΥΦΑ στην συζήτηση.
Η επίσημη δήλωση έχει ως εξής:
“Όπως πάντα η συνεργασία μας υπήρξε αποδοτική και χρήσιμη. Οι συνομιλητές μας διαπίστωσαν ουσιαστική και σημαντική πρόοδο σε πολλούς τομείς της υγείας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά των νοσοκομείων, στις προμήθειες και στις δαπάνες γενικότερα και στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.
Υπάρχουν βέβαια σημαντικά ακόμη θέματα που πρέπει να εξεταστούν, όπως η αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ και το ζήτημα των δαπανών, οι οποίες προκαλούνται μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Σ’ αυτό το ζήτημα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε προτάσεις,  να υιοθετήσουμε ιδέες ούτως ώστε να μη δημιουργηθεί έλλειμμα σημαντικό στον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2013”.
Ο υπουργός ανακοίνωσε ότι μέσα στις επόμενες δύο – τρείς εβδομάδες θα δοθεί λύση στο πρόβλημα του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ λόγω της υπερβασης των εξόδων στα διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές , με αλλαγές στο Κανονισμό Παροχών

Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013

Σταϊκούρας: Ξοφλήστε τα ληξιπρόθεσμα χρέη.Σας δώσαμε 3,6 εκατ.ευρώ!

ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
«Καμπανάκι» από το υπ. Οικονομικών για την εξυγίανση του ΕΟΠΥΥ.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ φάκελο παρακολούθησης ασθενών, αλλά και έξυπνη Κάρτα Υγείας επεξεργάζεται το υπουργείο Υγείας, όπως ανέφερε στο συνέδριο για την Υγεία των .Financial Times ο Ανδρέας Λυκουρέντζος. Την ίδια ώρα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χ. Σταϊκούρας, ξεκαθάρισε ότι το κονδύλι για τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχει φύγει από το δικό του ταμείο και βρίσκεται σε αυτό του υπουργείου Υγείας το οποίο ευθύνεται για τις καθυστερήσεις.

Μεταρρύθμιση του ΕΟΦ
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, την περίοδο 2012-2020 η χώρα θα προχωρήσει σε δομικές και διαρθρωτικές αλλαγές, με στόχο την βιωσιμότητα του ΕΣΥ, ενώ προανήγγειλε μεταρρύθμιση του ΕΟΦ μετατρέποντάς τον σε φορέα αποκλειστικής ευθύνης για την έγκριση και τιμολόγηση φαρμάκων.
Ανεβαίνοντας στο βήμα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας, Χ. Σταϊκούρας, αφού έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ότι υπάρχει άμεση ανάγκη «εξορθολογισμού λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ» για την οικονομική του εξυγίανση, προέβλεψε ότι η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη θα κατέβει στα 1,9 δια ευρώ το 201 5, ενώ φέτος θα κλείσει στα 2,38 δια ευρώ.
Ο κ.
Σταϊκούρας εξάλλου επανέλαβε ότι το υπουργείο του έχει δώσει στο Υγείας 3,4 εκατ. από το έκτακτο κονδύλι για τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημοσίου προς ιδιώτες εκ των οποίων: τα 1,9 εκατ. είναι για τον ΕΟΠΥΥ, τα 1,7 εκατ. ευρώ είναι για τα χρέη των Ταμείων που συνενώθηκαν σε επόμενο χρόνο και το 1,5 εκατ. είναι για όλα τα δημόσια, πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία.
Όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, πρόβλημα αποτελεί το θέμα της μειωμένης και προβληματικής εισροής χρημάτων στον ΕΟΠΥΥ και στα νοσοκομεία λόγω της ανεργίας και της πληρωμής μειωμένων εισφορών.
Ο πρόεδρος του ΕΟΦ, Γ. Τούντας, παραδέχτηκε ότι όντως είναι προβληματική η τιμολόγηση και η κατάρτιση της θετικής λίστας και τόνισε για πολλοστή φορά ότι υπάρχει ανάγκη σχεδιασμού εθνικής πολιτικής για το φάρμακο.


Πηγή: PHARMA TEAM: