Παρασκευή, 30 Απριλίου 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΦΠΑΠρος
Τους Φ.Σ. της Χώρας

Με την έκδοση του νέου Δελτίου Τιμών  :

1.Καταργείται ο συντελεστής  Φ.Π.Α. 9% πλέον για όλα τα φάρμακα (ανεξαρτήτως ημερομηνίας αγοράς, νέας ή παλαιάς τιμής) θα ισχύει συντελεστής Φ.Π.Α.  10%.
Εννοείται ότι τα τιμολόγια προς ασφαλιστικά ταμεία που θα εκδοθούν με ημερομηνία 30/4/2010, θα αποφορολογηθούν με 9%.
2.Oριστικοποιείται η διάθεση των νοσοκομειακών φαρμάκων και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η λιανική τιμή πώλησης τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία θα γίνεται με το ίδιο ποσοστό κέρδους που ισχύει  για  όλα τα φάρμακα
.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΤΙΜΗ +% ΚΕΡΔΟΥΣ =ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ.


Το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ.
Δημοσιεύτηκε: 30/04/2010

ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

«9. Ειδικά για τα φάρμακα της παρ.2, του αρ. 12, του Ν.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26-01-2010) η λιανική τιμή πώλησής τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία στους δικαιούχους είναι η νοσοκομειακή τιμή, στην οποία προστίθεται το νόμιμο κέρδος του φαρμακοποιού και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α).

Τα φάρμακα αυτά χρεώνονται από τα φαρμακεία των δημοσίων νοσοκομείων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ) στην χονδρική τιμή, προσαυξημένη κατά 3% πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων.»
3. Στο αρ. 333 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3, του άρθρου 1, της Αγορανομικής Διάταξης 2/2010 (ΦΕΚ 380/Β/01-04-2010), η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν παρασκευαστές,: α) πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκομειακής τιμής προς το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τα Ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τα φαρμακεία των Ιδιωτικών Κλινικών, β) πρόσθετη έκπτωση μέχρι 5% προς τους φαρμακέμπορους, τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς τους, επί της χονδρικής τιμής, με την προϋπόθεση αναγραφής της στο τιμολόγιο πώλησης.» ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ???? ΜΕΧΡΙ 5%????  Η παράγραφος 2 στην προηγούμενη αγορανομική διάταξη τελείωνε με την παρακάτω πρόταση που παραλείπετε στην καινούργια.
"Την έκπτωση της περίπτωσης β΄ μπορούν να παρέχουν στα φαρμακεία και οι φαρμακέμποροι και οι συνεταιρισμοί των φαρμακείων."
ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΧΡΙ 5% ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑΦΑΡΜΑΚΕΙΑ!!!
ΑΚΟΥΣΑ ΟΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΘΑ "ΚΟΒΟΥΝ" ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΥΤΟ.

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Έως και 27% μείωση στις τιμές των φαρμάκων από τις 3/5

Σε ισχύ τίθεται από τη Δευτέρα 3 Μαΐου μεταβατική αγορανομική διάταξη, με την οποία επιτυγχάνεται άμεση μεσοσταθμική μείωση κατά 21,5% (και μέγιστη μείωση έως 27%) στις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων και σημαντική εξοικονόμηση δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.
Η μεταβατική αγορανομική διάταξη θα ισχύσει μέχρι την ολοκλήρωση της ανατιμολόγησης του συνόλου των φαρμακευτικών προϊόντων, με βάση τις τρεις χαμηλότερες τιμές στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από την επομένη της ανακοίνωσης της μεταβατικής διάταξης στον Ημερήσιο Τύπο διαμορφώνονται οι τιμές χονδρικής πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων ως εξής:
Χονδρική Τιμή Φαρμακευτικού Προϊόντος όπως ισχύει μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσης Ποσοστό Μεταβολής Τιμών Φαρμακευτικών Προϊόντων έναντι της Τιμής όπως ισχύει μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσης 
 ) Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων που ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της παρούσης αγορανομικής διάταξης, εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών για τις φαρμακαποθήκες και είκοσι (20) ημερών για τα φαρμακεία, από την έναρξη ισχύος της παρούσας αγορανομικής διάταξης.

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 3/05/2010 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΕΛΗ Μειώνονται οι τιμές φαρμάκων


ΑΘΗΝΑ
Από την προσεχή Δευτέρα εφαρμόζεται η μεταβατική Αγο-


ρανομική Διάταξη για τη μείωση της τιμής των φαρμάκων,


με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας


και Ναυτιλίας.


Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνι-


στικότητας και Ναυτιλίας προχώρησε σε άμεση περικοπή τιμών


με στόχο η μείωση των τιμών να επιφέρει εξοικονόμηση 140


εκατ. ευρώ το μήνα. Σε αυτή την πρώτη φάση, καθώς, στόχος


είναι με την πλήρη εφαρμογή του σχεδίου του υπουργείου να


υπάρξει μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 30%.


Το δελτίο που θα εκδοθεί την Παρασκευή και θα ισχύσει


από τη Δευτέρα 3 Μαΐου θα περιλαμβάνει τις νέες μειωμένες


τιμές 12.500 φαρμάκων, εκ των οποίων στην εγχώρια αγορά


κυκλοφορούν τα 6.500 και εξ αυτών τα 2.500 είναι πρωτότυπα


και τα υπόλοιπα, αντίγραφα.


Στις νέες αυτές τιμές, θα συμπεριληφθεί και ο αυξημένος


ΦΠΑ ενώ σημειώνεται ότι ο υπολογισμός των μειώσεων έχει


γίνει με διαφορετικό τρόπο από ότι γινόταν μέχρι σήμερα.


Δηλαδή η μείωση της τιμής των φαρμακευτικών προϊόντων


ακολουθεί μια κλίμακα από όπου προκύπτουν ποσοστιαίες


επίπεδες μειώσεις, ανάλογα με το ύψος της τιμής των φαρ-


μάκων

Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

ΘΕΣΗ ΤΟΥ Π.Φ.Σ ΣΤΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ


ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΛΟΒΕΡΔΟ: ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                « Εισηγήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
Οι διατάξεις που αφορούν τις ποινές επί παραβατών φαρμακοποιών είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Κατά την άποψή μας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ 121/2008) είναι επαρκές για την αντιμετώπιση των όποιων παράνομων ή εξωσυμβατικών δραστηριοτήτων φαρμακοποιών .  Αυτό το οποίο λείπει,όχι μόνο στον συγκεκριμένο χώρο αλλά σε όλη την κοινωνία, είναι η εφαρμογή των νόμων.
Ο ΠΦΣ έχει εμπράκτως αποδείξει στην μακρόχρονη πορεία του ότι όχι μόνον δεν καλύπτει  επιλήσμονες των υποχρεώσεών τους φαρμακοποιούς, αλλά πρωτοστατεί στην διαδικασία παραδειγματικής τιμωρίας τους και απομάκρυνσής τους απο το σώμα των φαρμακοποιών.
Αυτήν την στάση θα συνεχίσει να έχει και κατά την κρίση των ως άνω τροπολογιών.Σε καμμιά όμως περίπτωση δεν θα δεχτεί στο όνομα της δημιουργίας εντυπώσεων ή της ανεύρεσης εξιλαστηρίων θυμάτων  ή προς εκφοβισμό των υπολοίπων να μεγεθυνθούν μικρές τυπικές παραλήψεις και να ονομαστούν με χαρακτηρισμούς μειωτικούς για τον κλάδο. Σε καμμιά περίπτωση δεν θα ανεχθούμε οι φαρμακοποιοί να αντιμετωπίζονται ως οι εγκληματίες του τόπου  για τους οποίους χρειάζεται ειδικό νομικό οπλοστάσιο.
Στο σημείο αυτό πρεπει να επισημάνουμε ότι ορισμένες παραβάσεις όπως  « η ανεύρεση και παράνομη χρήση συνταγολογίων ή βιβλιαρίων υγείας ασφαλισμένων» (αρ.2, περ.γ4) δεν είναι δυνατόν να συντελεστούν χωρίς την σύμπραξη του ασφαλισμένου , που προσφέρει προς τούτο το βιβλιάριό του και για τον οποίο δεν περιγράφονται ανάλογες κυρώσεις. Τέλος επισημαίνουμε ότι πρέπει να γίνει ειδική πρόβλεψη για τις περιπτώσεις ανεύρεσης ταινιών γνησιότητας  όταν με τρόπο αξιόπιστο τεκμηριώνεται ότι πρόκειται για ταινίες προχορηγηθέντων (δανεικών) φαρμάκων.
Οσον αφορά τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου 2 των τροπολογιών που αφορούν την υποχρέωση θεώρησης συνταγών  (όταν η αξία τους ξεπερνά τα €150 αθροιστικά ανά μήνα) έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Α. Η διαδικασία θεώρησης των συνταγών δοκιμάστηκε κατά το παρελθόν, απέτυχε πλήρως, δεν συνέβαλε στην μείωση των δαπανών και μετεξελίχθηκε σε έναν γραφειοκρατικό μηχανισμό  ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων. Ο μόνος ουσιαστικός λόγος επιβολής του είναι η δημιουργία εμποδίων πρόσβασης των ασφαλισμένων στις μονάδες παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και εξ αυτού αδυναμία λήψης των προβλεπομένων παροχών.
Β. Οι ελεγκτές ιατροί των ασφαλιστικών ταμείων και κυρίως του ΟΠΑΔ είναι ελάχιστοι έως ανύπαρκτοι και σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατον να ανταποκριθούν σε έναν τεράστιο όγκο ασφαλισμένων που θα σχηματίζουν ατέλειωτες ουρές προκειμένου να θεωρήσουν την συνταγή τους.
Γ. Η καθιέρωση ορίου €150 αθροιστικά ανά μήνα προφανώς έγινε απο άνθρωπο που δεν έχει στοιχειώδη γνώση ή εμπειρία  αλλά και δεν φρόντισε να πληρφορηθεί τα στοιχειώδη απο την διαδικασία εκτέλεσης μιας συνταγής. Αλλως θα είχε αναρωτηθεί  πως είναι δυνατόν ένας φαρμακοποιός να ελέγξει πριν την εκτέλεση μιάς συνταγής το σύνολο και την αξία μιάς εκάστης συνταγής και συνολικά όλων των άλλων συνταγών που ο συγκεκριμένος ασφαλισμένος εκτέλεσε όλο το μήνα στο ίδιο ή σε άλλα φαρμακεία, στην ίδια ή σε άλλες πόλεις της χώρας; Πως ένας φαρμακοποιός μπορεί να γνωρίζει εάν ο ασφαλισμένος εκτελέσει ή όχι μιά συνταγή που γράφτηκε μεν πρίν απο κάποιες ημέρες ή εβδομάδες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σίγουρα προμηθεύτηκε τα αναγραφόμενα φάρμακα ή ενδεχομένως μέρος αυτών ; Γιατί ευθύνεται και δεν θα αποζημιωθεί ένας φαρμακοποιός που τελευταίος χρονικά στην διάρκεια ενός μηνός συμμετείχε στην κάλυψη του πλαφόν των € 150,όταν σε αυτή την κάλυψη «συνέβαλαν» μερικοί ακόμη συνάδελφοί του που έτυχε να εκτελέσουν συνταγές του ιδίου ασφαλισμένου , ίσως και μεγαλύτερης αξίας, αλλά μερικές ημέρες νωρίτερα ;
Αντιλαμβανόμεθα την λογική της κυβέρνησης και των αρμοδίων υπουργείων με κάθε τρόπο να θεσπίσουν μέτρα που θα μειώσουν την φαρμακευτική δαπάνη , κατεύθυνση προς την οποία και εμείς επιθυμούμε να συμβάλουμε και για αυτό έχουμε υποβάλει απο τις αρχές του χρόνου δέσμη συγκεκριμενων προτάσεων και άμεσα υλοποιήσιμων. Το συγκεκριμένο όμως μέτρο είναι λανθασμένο  και ανεφάρμοστο υπο τις παρούσες συνθήκες πλήρους έλλειψης μηχανοργάνωσης σε όλο το σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Γιά  το λόγο αυτό προτείνουμε ή την απόσυρση της σχετικής παραγράφου 2 ή τον καθορισμο ημερομηνίας έναρξης ισχύος ταυτόχρονα με την έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  η οποία με αυτόματο τρόπο θα υπενθυμίζει ή θα ορίζει την υποχρέωση θεώρησης της συνταγής την στιγμή που ο γιατρός ηλεκτρονικά θα συνταγογραφεί , δηλαδή κατά την έναρξη της διαδικασίας που γίνεται στο ιατρείο .
                                           Το Δ.Σ  του ΠΦΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο                        
ΔΗΜ.ΒΑΓΙΩΝΑΣ                                                      ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
  ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΙΣ 7/03/2010
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ
http://vasilischolevas.blogspot.com/2010/03/blog-post_07.html

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

Επανέρχεται η θεώρηση των φαρμάκων

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=4571235


Φρενο στην υπερσυνταγογραφηση φαρμάκων και εξετάσεων, στην προκλητή ζήτηση υπηρεσιών, καθώς και στις υπερτιμολογήσεις υλικών και θεραπευτικών μέσων, επιδιώκει να βάλει το υπουργείο Εργασίας, εφαρμόζοντας σχέδιο αντιμετώπισης των ανεξέλεγκτων δαπανών υγείας- που επιβαρύνουν με 3,5 δισ. ετησίως τα ασφαλιστικά ταμεία- ειδικά όσον αφορά παραβάσεις γιατρών, φαρμακοποιών, διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών κλινικών. Μεταξύ άλλων, καθιερώνονται πρόστιμα έως 50.000 ευρώ σε γιατρούς και φαρμακοποιούς. Παράλληλα, προβλέπεται ότι υποχρεωτικά θα θεωρούνται, πριν εκτελεστούν, συνταγές άνω των 150 ευρώ τον μήνα ενώ με αποφάσεις των Δ.Σ. των Ταμείων θα καλύπτονται, επίσης, μικρότερα ποσά (από όσα προβλέπουν οι κανονισμοί) για αναλώσιμα υλικά, μοσχεύματα, υλικά επεμβάσεων κ.ά. Τι προβλέπεται Σε τροπολογία που κατατέθηκε χτες στη Βουλή- από τον υπουργό Εργασίας κ. Λοβέρδο- στο νομοσχέδιο για τις εργασιακές σχέσεις, προβλέπονται οι ποινές που θα επιβάλλονται πέραν των ποινικών κυρώσεων: Στους συμβεβλημένους γιατρούς πρόστιμο από 3.000 ευρώ- 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, καταλογισμός της ζημιάς του Ταμείου από τη συνταγογράφηση με προσαύξηση 50%. Στους συμβεβλημένους φαρμακοποιούς πρόστιμο 10%- 50% επί της αξίας των συνταγών, έως και το πενταπλάσιο της αξίας ιδιοσκευασμάτων εφ΄ όσον αποκολλούνται οι ταινίες γνησιότητας, διακοπή για 4- 12 μήνες της σύμβασης με το Ταμείο ή και οριστική καταγγελία και επιπλέον πρόστιμα από 10.000 ευρώ- 50.000 ευρώ για ειδικές παραβιάσεις όπως μη παράδοση φαρμάκου, χρήση πλαστών ταινιών γνησιότητας, παράνομη χρήση βιβλιαρίων υγείας και συνταγολογίων, άρνηση έλέγχου κ.ά. Ποινή διακοπής σύμβασης και αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας θα επιβάλλεται και σε διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές για πράξεις που ζημιώνουν τα Ταμεία. Για να εκτελούνται οι συνταγές φαρμάκων θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ, να έχουν θεωρηθεί εφόσον ξεπερνούν τα 150 ευρώ αθροιστικά τον μήνα (πέραν αυτού του ορίου θεώρηση θα χρειάζεται και κάθε νέα συνταγή από 50 ευρώ και πάνω), ενώ θεώρηση θα απαιτείται και για υψηλού κόστους εξετάσεις. Ηλεκτρονική καταχώριση Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εργασίας έχει ήδη προωθήσει την ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών, με στόχο να ελέγχονται ηλεκτρονικά 4.500.000 συνταγές ανά μήνα. Η πρώτη φάση άρχισε με τη σάρωση των συνταγών του ΙΚΑ, ενώ η σάρωση των συνταγών των υπόλοιπων Ταμείων από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) προβλέπεται να αρχίσει την 1/5/2010. Η δεύτερη φάση του έργου περιλαμβάνει την on-line καταχώρηση των συνταγών σε επίπεδο φαρμακείου. Τέλος, άρχισαν στοχευόμενοι έλεγχοι πανελλαδικά με μεικτά κλιμάκια στελεχωμένα από ειδικούς της ΥΠΕΔΥΦΚΑ (Υπηρεσία ελέγχων ασφαλιστικών ταμείων) και των ασφαλιστικών ταμείων (περίπου 120 άτομα) σε κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία, νοσοκομεία, κ.λπ., με στόχο να εντοπιστούν παραβάσεις και να καταλογιστούν οι ευθύνες, όπου υπάρχουν.

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Γιατί το επάγγελμα του φαρμακείου δε θα ανοίξει.

http://mypharm.gr/node/644

Απρίλιος , 2010 από mypharm

Τα κλειστα επαγγελματα δεν αφορουν τα φαρμακεια.Αυτο ειναι αυτονόητο απο την στιγμη που ο χωρος της υγείας δεν υπακουει στους κανονες της ελευθερης αγοράς.Η υγεία δεν αποτελει καταναλωτική αγορά αλλά προϋποθέτει ξεκάθαρη και ρυθμισμένη λειτουργια σε επίπεδο τιμών,θεραπευτών-φαρμακοποιών και διαγνωστών-θεραπευτών γιατρών.ΜΟΝΟ Η CELESIO ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΛΥΣΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ Α.Ε. ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ,ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ  ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ.
Παράδειγμα:-Φανταστειτε να αφήναμε την υγεία να υπακούει στην αγορά και να θέταμε στόχους του στυλ ''αντε και του χρόνου ανάπτυξη 10% των καρκίνων'' όπως γίνεται φυσικά και θεμιτά στους άλλους κλάδους
-''Άντε και για το επόμενο έτος να αυξήσουμε τους στόχους στις πωλήσεις αντιψυχωσικών της αλυσίδας φαρμακείων.''
Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε πρακτικές πού είναι αντιθετες στη φαρμακευτική ιδεολογία.Η υγεία de novo (ή ελληνιστη εν τη γεννέση της ) δεν συμβαδίζει ούτε στο ελάχιστο με τους νόμους της αγοράς.
Τα σημερινα δεδομένα που δε θα οδηγήσουν σε άνοιγμα:
1)Αν και υπάρχουν ευσεβείς πόθοι για την επιχειρηματική μεταλλαξιγέννεση της υγείας κάτι τέτοιο δε θα το επιτρεψει κανείς.Δείτε για παράδειγμα τους γιατρούς όπου ενώ η Ν.Δ πέρασε νομοσχέδιο να έχουν επιχειρηματίες διαγνωστικά κέντρα η ξενογιαννακοπούλου το ακύρωσε και κατοχύρωσε το ιδιοκτησιακό.Ενημέρωση σχετικά με το θέμα αυτό  ***
2)Η ρυθμιση στην υγεία διαρκώς αυξάνεται σε αντίθεση με τις φωνές που ζητούν απελευθέρωση.Η παρέμβαση στις τιμές απο πλευράς κυβερνήσεως αυτή ακριβώς την τάση δείχνει.
3)Η ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος επιβάλλει τα φαρμακεία στη χωρα οδηγο της Ε.Ε της Γερμανία να είναι ρυθμισμένα.Με απλά λόγια οι Γερμανοι δε μας έχουν ζητήσει κάτι τέτοιο για τα φαρμακεία και δεν έχουμε έξωθεν πιέσεις
4)Το συνταγματικό αλλά ΑΤΟΜΙΚΟ δικαίωμα για ελευθερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας που κάποιοι  έχουν θέσει για το άνοιγμα δε θα υπερισχύσει του δικαιώματος για την ποιότητα της υγείας για το ΣΥΝΟΛΟ των πολιτών.Γιατί πολύ απλά το σύνολο υπερισχύει του ατόμου σέ όλες τις χάρτες δικαιωμάτων. ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ C-531/06 ΚΑΙ C-171/07 ,C172/07 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ( ΤΜΗΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΣ)
Συμπερασματικά όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι όχι μόνο η θεωρία αλλά και η πρακτική είναι τελείως αντίθετες σε οποιοδήποτε σκεπτικό απελευθερωσεων στο χώρο της υγείας.

 ***ΔΕΣ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

Τρίτη, 13 Απριλίου 2010

Ανάκληση από τον ΕΟΦ παρτίδων γενόσημων φαρμάκων που περιέχουν κλοπιδογρέλη (Clopidogrel)

Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τα φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση (CHMP) συνέστησε την ανάκληση όλων των παρτίδων των οκτώ (8) κεντρικά εγκεκριμένων γενόσημων φαρμάκων που περιέχουν κλοπιδογρέλη (Clopidogrel), για τα οποία η δραστική ουσία έχει παραχθεί από την Glochem Industries Ltd στο εργοστάσιό της στην Visakhapatnam (Ινδία). Τα φάρμακα που αφορά είναι: Clopidogrel A1 Pharma, Clopidogrel Acino, Clopidogrel Acino Pharma, Clopidogrel Acino Pharma GmbH, Clopidogrel Hexal, Clopidogrel Ratiopharm, Clopidogrel Ratiopharm GmbH και Clopidogrel Sandoz. Ο Κάτοχος της Αδείας Κυκλοφορίας των προϊόντων είναι η εταιρεία Acino Pharma GmbH.
Παρά το γεγονός ότι τόσο οι αρμόδιες αρχές όσο και ο κάτοχος της αδείας κυκλοφορίας δεν έχουν λάβει αναφορές που να δημιουργούν ανησυχία για τα εν λόγω προϊόντα από ασθενείς, φαρμακοποιούς ή ιατρούς, η CHMP συνέστησε, ως προληπτικό μέτρο, να ανακληθούν από την εφοδιαστική αλυσίδα ξεκινώντας από το επίπεδο του φαρμακείου όλες οι παρτίδες με κλοπιδογρέλη που παρήχθη στο εργοστάσιο της Glochem στο Visakhapatnam. Η Επιτροπή επίσης συνέστησε το εργοστάσιο Glochem Visakhapatnam να αφαιρεθεί από τον κατάλογο των παραγωγών που επιτρέπεται να προμηθεύουν κλοπιδογρέλη στην Acino pharma GmbH για τα γενόσημα προϊόντα.
Η σύσταση της Επιτροπής προέκυψε μετά την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της Glochem στο Visakhapatnam κατά την οποία διαπιστώθηκαν GMP ελλείψεις. Οι ελλείψεις αφορούν τις διεργασίες παραγωγής της δραστικής ουσίας και η Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία διαβεβαίωση για την ποιότητα των φαρμάκων με κλοπιδογρέλη από το συγκεκριμένο εργοστάσιο.
Η Κλοπιδογρέλη είναι ένα αντι-αιμοπεταλιακό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την παρεμπόδιση εμφάνισης προβλημάτων προκληθέντων από θρόμβους αίματος, όπως καρδιακά ή εγκεφαλικά επεισόδια.
Η γνώμη της CHMP έχει προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υιοθέτηση μίας νομικά δεσμευτικής απόφασης.
Σε εφαρμογή της παραπάνω σύστασης, ο ΕΟΦ εξέδωσε απόφαση ανάκλησης όλων των παρτίδων του προϊόντος NIACLOP FC tabs 75 mg/tab το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την εταιρεία ΝΕΙΑΔΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ γιατί έχει παραχθεί με πρώτη ύλη κλοπιδογρέλη από το εργοστάσιο Glochem Visakhapatnam και προειδοποιεί τους ασθενείς που το έχουν προμηθευτεί να μην το χρησιμοποιήσουν και να απευθυνθούν άμεσα στον ιατρό τους για την αντικατάστασή του.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
http://vasilischolevas.blogspot.com/2009/06/plavix-iscover.html ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΙΣ 2/06/2009

Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Π.Φ.Σ. : ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙΤΕ

Προς
Την κυρία Άννα Παναγιωταρέα


Κοιν. Α) Πρόεδρο ΕΡΤ Α.Ε.
Β) Γεν. Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης


Αξιότιμη κυρία Παναγιωταρέα


Με αισθήματα απογοήτευσης για την παραπληροφόρηση που παρέχετε στους αναγνώστες σας και τους τηλεθεατές των εκπομπών σας , παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες τις ανακρίβειες που γράφετε και αναμεταδίδετε .
Ασχολείσθε κατά κόρον με το ποσοστό κέρδους του φαρμακείου και γράφετε (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 29.3.2010) ότι αυτό είναι 35% επί της τιμής του φαρμάκου. Αναμεταδίδετε από την κρατική τηλεόραση (ΝΕΤ 8.4.2010) την ίδια αναλήθεια.
Δέχεσθε στην διάρκεια της εκπομπής δεκάδες τηλεφωνήματα μεταξύ των οποίων του προέδρου και του αντιπροέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που σας διορθώνουν και αρνείσθε να προβείτε σε επανόρθωση.
Δεν γνωρίζουμε από πού αντλείτε αυτή την ενημέρωση. Θέλουμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε υπεύθυνα ότι το μικτό ποσοστό κέρδους του φαρμακείου είναι 23,8% και το καθαρό ποσοστό κέρδους 10,8%. Αυτό σημαίνει ότι εάν ένα φαρμακείο έχει τζίρο 100€ , το κέρδος του είναι 23,8€.
Από αυτά τα 23,8 € ο φαρμακοποιός καλύπτει τα έξοδά του (ενοίκιο , κοινόχρηστα , ΔΕΗ, ΟΤΕ μισθοδοσία προσωπικού , ένσημα αυτασφάλισης) καθώς και το χρηματοοικονομικό κόστος του κεφαλαίου που απαιτείται λόγω των πολύμηνων καθυστερήσεων στις πληρωμές των ασφαλιστικών ταμείων . Κατόπιν όλων αυτών απομένει καθαρό κέρδος 10,8%, επί του ημερήσιου τζίρου του φαρμακείου. Εάν νομίζετε ότι το ποσοστό αυτό είναι υπέρογκο για έναν επιστήμονα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και σε πολλές περιπτώσεις με μεταπτυχιακούς τίτλους , που έχει μονίμως παγωμένο κεφάλαιο περίπου 300.000 € απαραίτητο για τον εξοπλισμό των φαρμακείων και το εμπόρευμα και που εργάζεται χωρίς πρόσθετη αμοιβή τις νύκτες , τι αργίες , τις εορτές και όλες τις εξαιρέσιμες ημέρες για κάθε εργαζόμενο.
Ε! Τότε λοιπόν βγείτε με θάρρος και ισχυρισθείτε ότι το κέρδος του φαρμακείου ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 10,8% επί του τζίρου του είναι πολύ μεγάλο και ο καθένας θα κρίνει.


Κυρία Παναγιωταρέα


Στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ (29.3.2010) σε ενυπόγραφο άρθρο σας καταλήγετε με τη φράση «…και να μη σας πω πως φορολογείται ο φαρμακοποιός γιατί θα φρίξετε!)
Σας καλούμε κυρία Παναγιωταρέα να πείτε δημοσίως και ενυπογράφως πως φορολογείται ο φαρμακοποιός. Και για να μην υποπέσετε σε νέο ατόπημα σας πληροφορούμε ότι ο φαρμακοποιός φορολογείται όπως κάθε επαγγελματίας – δηλαδή έσοδα μείον έξοδα και φορολογική κλίμακα όπως ισχύει για όλους τους Έλληνες.
Δεν αντιλαμβανόμεθα γιατί προσπαθείτε να μας κάνετε να φρίξουμε εμείς με τα γραφόμενα σας.

Σας παρακαλούμε λοιπόν όταν ασχολείσθε με το Επάγγελμα του Φαρμακοποιού να μη παραπληροφορείτε την κοινή γνώμη. Είμαστε στην διάθεση σας να αποδείξουμε την ακρίβεια όσων στοιχείων σας παραθέτουμε. Από εσάς εξαρτάται εάν θέλετε να τα μελετήσετε . Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα ανεχθούμε την συκοφάντηση του κλάδου μας.


Και σε καμιά επίσης περίπτωση δεν θα επιτρέψουμε με παρόμοια δημοσιεύματα να στοχοποιήσετε τους Φαρμακοποιούς, προσπαθώντας να στρέψετε εναντίον μας άλλες κοινωνικές ομάδες.


Η κοινωνία είναι δίπλα στον Φαρμακοποιό , γιατί και ο Φαρμακοποιός είναι δίπλα στον κάθε πολίτη , στον κάθε ασθενή.
Αυτό τον δεσμό Φαρμακοποιού και Κοινωνίας , ουδείς μπορεί να τον σπάσει και ουδείς μπορεί να τον εξαγοράσει όσα χρήματα και αν διαθέτει.


Για το Δ.Σ. τουΠ.Φ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΔΗΜ.ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΥΓ. Αυτή η επιστολή θα κοινοποιηθεί σε 12000 φαρμακοποιούς σε όλη τη χώρα.

Δημοσιεύτηκε: 09/04/2010
© 2008 Copyrights | All Rights Reserved
Κεντρική | Π.Φ.Σ. | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες | Νέα | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Επικοινωνία |
ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΊ ΦΟΡΟΛΟΓΟΎΝΤΑΙ ΑΔΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΟΡΒΑΝΑ, ΩΣΤΕ Η «ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ» ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ  ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΜΙΣΘΟΥΣ . ΕΝΑΝ  ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ,ΑΛΛΟΝ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Κοινή ανακοίνωση Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης-Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Γραφείο Τύπου Αθήνα 8 Απριλίου 2010
210 5205291

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Με συμφωνία των δύο Υπουργείων παρατείνεται μέχρι τις 30-4 -2010 η διαδικασία χορήγησης από τα ιδιωτικά φαρμακεία των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών .
Μέχρι το διάστημα αυτό θα εκδοθεί για μόνιμη ρύθμιση του θέματος Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται από το νόμο 3816/2010.
Δημοσιεύτηκε: 09/04/2010

ΝΟΜΟΣ 3816/2010
ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡ. 2α
Επανεισαγωγή καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμός πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες.
2. α. Οι εξωτερικοί ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή δυνάμει ειδικών διατάξεων δικαιούνται περίθαλψης μπορούν να προμηθεύονται, τόσο από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων όσο και από τα ιδιωτικά φαρμακεία, χωρίς συμμετοχή τους στη δαπάνη, φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών, που έχουν άδεια μόνο για νοσοκομειακή χρήση ή άδεια για έναρξη χορήγησης στο νοσοκομείο και παρακολούθηση από ειδικό ιατρό.
β. Τα ιδιωτικά φαρμακεία προμηθεύονται τα χορηγούμενα κατά το εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα με τους ίδιους όρους και στην ίδια τιμή που τα προμηθεύονται τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων.
γ. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται, μετά από εισήγηση του Ε.Ο.Φ., κατάλογος με τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Με την ίδια διαδικασία ο εν λόγω κατάλογος αναθεωρείται και συμπληρώνεται τουλάχιστον κατ' έτος. Για τον προσδιορισμό του κόστους λαμβάνεται υπόψη η χονδρική τιμή των ιδιοσκευασμάτων και η συσκευασία τους σε συνδυασμό με το κόστος ημερήσιας θεραπείας. Ο τρόπος διαμόρφωσης της τιμής διάθεσής τους από τα νοσοκομεία ή τα ιδιωτικά φαρμακεία καθορίζεται με αγορανομική διάταξη.
δ. Ο κατάλογος των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εγκρίνεται υπό την προϋπόθεση ότι περιέχονται οπωσδήποτε στον κατάλογο των συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου του παρόντος νόμου. Η ως άνω προϋπόθεση δεν απαιτείται για το διάστημα μέχρι την έκδοση του πρώτου καταλόγου συνταγογραφούμενων ιδιοσκευασμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου του παρόντος νόμου, για το οποίο διάστημα και μέχρι την έκδοση του καταλόγου κατ' εφαρμογή του παρόντος άρθρου, εξακολουθεί να ισχύει ο κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π.151509/19.12.2008 (ΦΕΚ 2717 Β΄, 31.12. 2008).
ε. Το άρθρο 26 του ν. 2072/1992, όπως έχει αντικατασταθεί, καταργείται από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης του εδαφίου γ΄της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ'
Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Ν. Δημητρακόπουλος
Τηλέφωνο : 210 3840153
FAX : 210 3805009
Αθήνα, 31/3/2010

                                                            Αρ.Πρωτ.Α3-766
ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανομής

Α.Δ.07/2009

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2
ΘΕΜΑ : «Περί τροποποιήσεως ορισμένων άρθρων του Κεφαλαίου 27 “ΦΑΡΜΑΚΑ” της Α.Δ. 7/09 και 8/09»

ΑΡΘΡΟ 1
Τροποποιήσεις των διατάξεων της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, όπως έχουν τροποποιηθεί με την Αγορανομική Διάταξη 08/2009 και ισχύουν
1.Το άρθρο 331 «Διαμόρφωση τιμών γενικά» της αγορανομικής διάταξης 07/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 331
Όροι φαρμακευτικών προϊόντων
1. Ανώτατη χονδρική τιμή των φαρμακευτικών προϊόντων είναι η τιμή πώλησης προς τους φαρμακοποιούς. Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται το κέρδος του φαρμακέμπορου και οι υποχρεωτικές εκπτώσεις.
2. Η ανώτατη λιανική τιμή των φαρμακευτικών προϊόντων καθορίζεται με βάση τη χονδρική τιμή, προσθέτοντας το νόμιμο κέρδος φαρμακοποιού και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Οι λιανικές τιμές είναι ενιαίες σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τις περιοχές που ισχύει μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α.
3Καθαρή τιμή είναι η τιμή πώλησης από τις φαρμακευτικές εταιρείες προς τους φαρμακεμπόρους Η καθαρή τιμή καθορίζεται με βάση τη χονδρική τιμή μειωμένη κατά 7,78%.
4. Ανώτατη Νοσοκομειακή τιμή των φαρμάκων είναι η τιμή πώλησης προς το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τις Ιδιωτικές Κλινικές. Η ίδια τιμή ισχύει και για την πώληση από τον παραγωγό ή συσκευαστή ή εισαγωγέα προς τα ιδιωτικά φαρμακεία των φαρμακευτικών προϊόντων της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α/26-01-2010). Η Νοσοκομειακή τιμή καθορίζεται με βάση τη χονδρική τιμή μειωμένη κατά 13%.

5. Ανώτατη Ασφαλιστική τιμή είναι το 96% της καθαρής τιμής ??? του κάθε φαρμακευτικού προϊόντος, μειωμένη κατά το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου.
6. Πρωτότυπο ιδιοσκεύασμα είναι το προϊόν των οίκων που πραγματοποίησαν την έρευνα και εισήγαγαν διεθνώς την δραστική ουσία στην θεραπευτική, καθώς και το ίδιο ιδιοσκεύασμα που παρασκευάζεται από άλλους κατόπιν νομίμου εκχωρήσεως των σχετικών δικαιωμάτων από τους δικαιούχους.
7. Ουσιωδώς όμοιο φαρμακευτικό προϊόν είναι το φαρμακευτικό προϊόν το οποίο έχει την ίδια δραστική ουσία με το αντίστοιχο πρωτότυπο και για το οποίο έχει εγκριθεί άδεια κυκλοφορίας.
8. Ο χαρακτηρισμός φαρμακευτικού προϊόντος ως πρωτοτύπου ή φαρμακευτικού προϊόντος όμοιας δραστικής ουσίας, θα αναγράφεται επάνω στη νόμιμη άδεια κυκλοφορίας του φαρμάκου, η οποία εκδίδεται από τον Ε.Ο.Φ.»
2. Η παρ.1, του άρθρου 332 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τους φαρμακέμπορους, το ποσοστό μικτού κέρδους είναι 8% και υπολογίζεται πάνω στην καθαρή τιμή του παραγωγού ή εισαγωγέα. Το ως άνω ποσοστό κέρδους παρέχεται ως υποχρεωτική έκπτωση.»
3. Το άρθρο 333 της Αγορανομικής Διάταξης 07/2009, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περιπτώσεις πωλήσεων προς φαρμακεία, που βρίσκονται εκτός έδρας Νομού και σε πόλεις με λιγότερους από 5.000 κατοίκους (με εξαίρεση τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης), παρέχεται από τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς και φαρμακέμπορους υποχρεωτική έκπτωση 4% επί της χονδρικής τιμής. Για να έχουν τη δυνατότητα οι φαρμακέμποροι να παρέχουν τις εκπτώσεις αυτές στα φαρμακεία της παρ.1 του παρόντος άρθρου, οι παρασκευαστές, συσκευαστές, εισαγωγείς χορηγούν προς αυτούς υποχρεωτικά πρόσθετη έκπτωση 0,4% επί της χονδρικής τιμής για όλες τις πωλήσεις.
2. Οι παρασκευαστές, συσκευαστές και εισαγωγείς μπορούν να παρέχουν: α) πρόσθετη έκπτωση επί της νοσοκομειακής τιμής προς το Δημόσιο, τα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα, τα Ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τις Ιδιωτικές Κλινικές, β) πρόσθετη έκπτωση μέχρι 5% προς τους φαρμακεμπόρους, τα φαρμακεία και τους συνεταιρισμούς τους, επί της χονδρικής τιμής, με την προϋπόθεση αναγραφής της στο τιμολόγιο πώλησης.


Την έκπτωση της περίπτωσης β΄ μπορούν να παρέχουν στα φαρμακεία και οι φαρμακέμποροι και οι συνεταιρισμοί των φαρμακείων.

3. Η υπέρβαση του ορίου εκπτώσεων της περίπτωσης β΄της προηγούμενης παραγράφου, έχει ως συνέπεια εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Αγορανομικό Κώδικα, τη μείωση της τιμής σε ποσοστό ανάλογο της επιπλέον έκπτωσης που χορηγείται.»----------------------------------…………………………………………………………………………………………..

1. Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής όταν κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, καθορίζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό εβδομήντα δύο τοις εκατό (72%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου του φαρμακευτικού προϊόντος εντός του χρόνου ισχύος του Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας.
Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων όμοιας δραστικής ουσίας και φαρμακοτεχνικής μορφής, καθορίζονται κατά μέγιστο σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) της τιμής πώλησης του αντίστοιχου πρωτοτύπου του φαρμακευτικού προϊόντος, όπως η τιμή αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μετά τη λήξη της ισχύος του πρώτου Εθνικού ή Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας της δραστικής ουσίας των αντίστοιχων φαρμακευτικών προϊόντων ΑΡΘΡΟ 2
1. . Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας και μέχρι 31/12/2010, οι μέγιστες μεταβολές στις ισχύουσες κατ αυτήν τιμές χονδρικής των φαρμακευτικών προϊόντων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ποσοστά ανά τιμή που ορίζονται στην ακόλουθη κλίμακα:
Χονδρική Τιμή Φαρμακευτικού Προϊόντος Μέγιστη μείωση τιμών Μέγιστη αύξηση τιμών
Μεγαλύτερη των 50,01€ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αρ. 336, 337, 338 και 342 της παρούσας αγορανομικής διάταξης 0%

Από 20,01€ έως 50€ 30% 0%

Από 5,01€ έως 20€ 25% 0%

Από 0 έως 5€ 3% 5%

Οι τιμές πώλησης των φαρμακευτικών προιόντων που ισχύουν κατά τον χρόνο έναρξης της παρούσης αγορανομικής διάταξης, εξακολουθούν να ισχύουν για χρονικό διάστημα είκοσι μία (21) ημερών για τις φαρμακαποθήκες και εξήντα (60) ημερών για τα φαρμακεία, από την έναρξη ισχύος του πρώτου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, για τα τυχόν υφιστάμενα αποθέματά τους