Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2009

ΤΕΧΝΙΤΌ ΑΙΜΑ ΑΠΟ ΕΜΒΡΥΙΑΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ


Βρετανοί επιστήμονες σχεδιάζουν να γίνουν οι πρώτοι στον κόσμο που θα επιτύχουν την παραγωγή απεριόριστων ποσοτήτων «τεχνητού» αίματος από εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα για χρήση σε επείγουσες περιπτώσεις ανάγκης μετάγγισης.Ερευνητές με επικεφαλής τον καθηγητή Μαρκ Τέρνερ από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Μεταγγίσεων της Σκωτίας θα μελετήσουν ανθρώπινα έμβρυα τα οποία έχουν προκύψει από διαδικασία ΙVF ώστε να ανακαλύψουν εκείνα που είναι γενετικώς προγραμματισμένα για να αναπτυχθούν σε κύτταρα της ομάδας αίματος ο αρνητικό- πρόκειται για την ομάδα που μπορεί να δώσει αίμα σε όλες τις άλλες ομάδες χωρίς φόβο απόρριψης.Η δημιουργία αίματος από εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα προκαλεί βέβαια και ηθικά ζητήματα καθώς είναι γνωστές οι αντιδράσεις που αφορούν τη χρήση τέτοιων κυττάρων για τη δημιουργία των οποίων απαιτείται η καταστροφή εμβρύων. Θεωρητικώς ένα και μόνο έμβρυο μπορεί να αποτελέσει την «πηγή» για δημιουργία αίματος που θα καλύπτει τις ανάγκες μιας ολόκληρης χώρας.

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Φ.Σ. 23/3/2009

23.03.09
Η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, απεφάσισε να ζητήσει τόσο από το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων , όσο και από το Υπουργείο Υγείας (ΟΠΑΔ) ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης περί νοσοκομειακών φαρμάκων την 1η Σεπτεμβρίου 2009.Η Γενική Συνέλευση εκτιμά ότι το θέμα είναι πολύπλοκο με ιδιαίτερες προεκτάσεις τόσο στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων όσο και στον ορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και ζητά :α) Την εργώδη κοινή συνεργασία με τους αρμόδιους των Υπουργείων και του ΕΟΦ , ώστε να υπάρξει το άριστο αποτέλεσμα στην προσπάθεια κάλυψης των αναγκών της φαρμακευτικής περίθαλψης.β) Να καθορισθεί με σαφήνεια ότι νοσοκομειακά φάρμακα είναι μόνο αυτά που έχουν αδειοδοτηθεί για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Όλα τ' άλλα φάρμακα επιβάλλεται να διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία χωρίς όρους και διαφοροποιήσεις.γ) Να υπάρξει άμεσα η έκδοση του καταλόγου των διαφημιζόμενων φαρμάκων τα οποία δεν θα αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Με τον κατάλογο αυτό οφείλουν να πειθαρχήσουν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

Σ.Σύμβαση με τον ΟΠΑΔ και η ρύθμιση χρεών των Δημοσίων νοσοκομείων.

Το κράτος μας βρίσκεται σε δινη θέση. Βέβαια όσν αφορά τα χρέη των νοσοκομεία είναι μια αμαρτία που έρχεται από πολύ παλαιά και δεν βλέπω να έχει τελειωμό. Με έναν Οργανισμό (ΟΠΑΔ) αυτού του κράτους υπογράψαμε Σ.Σύμβαση .Το μόνο πλεονέκτημα που προκύπτει από αυτή ότι θα μπορούμε συλλογικά και όχι μεμονομένα να την καταγγείλουμε. Το αντισυμβαλλόμενο μέρος -ΟΠΑΔ- είναι αφερέγγειο ως προς την εξώφληση των υποχρεωσεών του προς τούς φαρμακοποιούς. Αλλά ακόμη ας δούμε τι προβλέπει η σύμβαση για την πληρωμή των υποχρεώσεων αυτών. Η εξόφληση των λογαριασμών από τον ΟΠΑΔ και το ΤΥΔΚΥ θα γίνεται σύμ­φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Τα έξοδα εμβασμάτων εντολών εξοφλήσεως και λοιπά έξοδα θα βαρύνουν τον φαρμακοποιό.!!!!!
Δεν φθάνει η έκπτωση που γίνεται ατο δημόσιο, που προκύπτει από την καθυστέρηση εξωφλήσεωςτων εντολών φαρμακευτικής περίθαλψης΄τόκοι κ.λ.π, ο φαρμακοιποιός θα επιβαρύνεται και με τα όλα τα έξοδα εξοφλήσεως των εντολών !!!???

Ρύθμιση αμφιβόλου νομιμότητας
«Αμφιβόλου νομιμότητας» χαρακτήρισαν, μιλώντας στην «Κ», κύκλοι της Ε.Ε. την εγκύκλιο που απέστειλε η ελληνική πολιτεία αυτή την εβδομάδα στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Νομικοί κύκλοι της Ε.Ε. χαρακτήριζαν τη ρύθμιση «αντίθετη σε σωρεία διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας» και μάλιστα σε ό,τι αφορά τον τρόπο πληρωμής, επισημαίνοντας ότι προμηθευτές ευρωπαϊκών χωρών (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία) ανοίγουν πλέον «πιστώσεις δύο ή τριών μηνών αντί του εξαμήνου, σε συνεταίρους τους στην Ελλάδα, εκτιμώντας ότι το Δημόσιο θα βρεθεί σε αδυναμία να τους εξοφλήσει».
Οι ίδιοι κύκλοι ανέφεραν στην «Κ» ότι ήδη είχε απευθυνθεί προειδοποιητική επιστολή και αιτιολογημένη γνώμη στην ελληνική κυβέρνηση το 2005, για το νόμο 3301/2004 της προηγούμενης ρύθμισης σχετικά με τα χρέη των νοσοκομείων, που καλούσε τους δικαιούχους να παραιτηθούν και από τόκους υπερημερίας – σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η νέα ρύθμιση ζητεί από τους προμηθευτές να παραιτηθούν των τόκων υπερημερίας, δηλαδή επαναλαμβάνει ό,τι είχε συμβεί το 2005.
Τους επιβαρύνει
«Η επιτροπή τότε ανέφερε ότι οι διατάξεις του νόμου για τη ρύθμιση των χρεών προς τους προμηθευτές αφορούν στην πραγματικότητα μια κατάσταση όπου ένας οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία θεσπίζει το δικαίωμα –για τον πιστωτή– είσπραξης νομίμου τόκου καθώς επίσης και όλων των δαπανών είσπραξης. Οι διατάξεις της ρύθμισης περιορίζονται στην παροχή προς τους πιστωτές μιας λύσης, η οποία εν μέρει μόνο σέβεται τα υφιστάμενα δικαιώματά τους, ενώ τους υποχρεώνει να παραιτηθούν άλλων δικαιωμάτων».
Η προτεινόμενη ρύθμιση, που έχει συνταχθεί σύμφωνα με πληροφορίες από σύμβουλο του υπουργού Υγείας, επιβαρύνει τους προμηθευτές με το κόστος εξόφλησής τους από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ενώ ουσιαστικά υιοθετεί άρνηση του κράτους να καταβάλει τόκους υπερημερίας. Κι ενώ τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια κάποια δημόσια νοσοκομεία κατέβαλαν τέτοιους τόκους για καθυστερήσεις πληρωμών των προμηθευτών, τώρα τα νοσοκομεία που αρνούνταν να εφαρμόσουν το νόμο μοιάζουν να επιβραβεύονται από τη ρύθμιση...
Παλαιό το «νέο»
Εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η δεύτερη χρονικά φάση της «ρύθμισης» αφορά όχι μόνο τα έτη 2007 και 2008 αλλά και το πρώτο εξάμηνο του 2009, απόδειξη ότι το «νέο σύστημα προμηθειών» είναι... απλώς το παλαιό και ότι οι διάφορες διαβεβαιώσεις για άμεση πληρωμή και διαφανείς προμήθειες από την 1η Ιανουαρίου 2009 δίνονται απλά για επικοινωνιακούς λόγους.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι πριν από την πληρωμή της πρώτης φάσης, ώς το μέσον του 2007, θα υπογράφεται συμφωνητικό μεταξύ νοσοκομείων και προμηθευτών για το ύψος των τιμολογίων, τα οποία θα εξοφληθούν, κάτι που σημαίνει πρακτικά ότι το κράτος δεν γνωρίζει το ακριβές ύψος των οφειλών των νοσοκομείων (έστω και αν αρκετά νοσοκομεία το γνωρίζουν). Η διαδικασία που ορίζεται στην εγκύκλιο δείχνει ότι το κράτος θα κερδίσει μερικούς ακόμα μήνες σε αυτό το «παζάρι».
Μόλις την περασμένη Πέμπτη το δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων χαρακτήρισε παράνομη την πρακτική των νοσοκομείων να ορίζουν πρόσθετες προδιαγραφές στους «ελάχιστους διαγωνισμούς» που διενεργούν τα ελληνικά νοσοκομεία. Η εταιρεία Johnson & Johnson, που κυρίως θίγεται από αυτή την απόφαση, επισήμανε με επιστολή της στον γράφοντα ότι οι πρόσθετες προδιαγραφές («λείο», «ισχυρό», «απαλό») δεν αφορούν την ίδια αλλά και «αρκετά ανταγωνιστικά προϊόντα» και πάντως ότι δεν έχει ανάμειξη σε σύνταξη «φωτογραφικών προδιαγραφών».

Κυριακή, 22 Μαρτίου 2009

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 222/3/2009 ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΣΑΝ ΚΑΡΑΜΕΛΛΕΣ

Μοιράζουν τα αντιβιοτικά σαν καραμέλες Φαρμακεία στις ΗΠΑ τα προσφέρουν δωρεάν για να προσελκύσουν πελάτες
The New York Times
Μια παράδοξη τακτική έχουν υιοθετήσει φαρμακεία στις ΗΠΑ: προκειμένου να προσελκύσουν τους καταναλωτές προσφέρουν δωρεάν αντιβιοτικά! Ωστόσο, οι αρμόδιοι για τη Δημόσια Υγεία τονίζουν ότι με τη πρακτική αυτή, αφενός στέλνεται ένα λάθος μήνυμα και αφετέρου εγκυμονεί ο κίνδυνος περαιτέρω ενίσχυσης της αντοχής των μικροοργανισμών απέναντι στα φάρμακα.
Προσφάτως, μάλιστα, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Παθήσεων (CDC) των ΗΠΑ, απέστειλαν επιστολές προκειμένου οι φαρμακοποιοί να συμβουλεύουν τους πελάτες τους για υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών. Αυτή τη στιγμή, αρκετά φαρμακεία, συμπεριλαμβανομένων και των μεγάλων καταστημάτων Giant Food Stores, Stop & Shop, Wegmans Food Markets, Publix, Meijer και ShopRite, προσφέρουν δωρεάν αντιβιοτικά σε πελάτες τους, οι οποίοι πηγαίνουν στα φαρμακεία για να εκτελέσουν συνταγές φαρμάκων από τον γιατρό τους.
Σ.Σ.( {Παρενέργειες από την απελευθέρωση της αγοράς του φαρμάκου}
«Δεν θέλουμε να αποθαρρύνουμε τις εταιρείες να προσφέρουν φάρμακα χαμηλού κόστους στους πελάτες τους», είπε ο δρ Lauri Hicks, ιατρικός διευθυντής των CDC «Get Smart Program», το οποίο προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό για τη σωστή χρήση των αντιβιοτικών. «Εάν ένας ασθενής φρονεί ότι πρέπει να λάβει ένα αντιβιοτικό εύκολα ή δωρεάν, τότε ας αυξήσει την πίεσή του στους παρόχους υγειονομικής φροντίδας, ώστε να το συνταγογραφήσουν», συμπλήρωσε με διπλωματικό τρόπο.
Την εποχή της γρίπης
Τα γενερικά αντιβιοτικά που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα «δωρεάν προγράμματα» αποτελούν σχετικώς μικρό έξοδο συγκριτικά με τα άλλα φάρμακα, κι αυτό επειδή συνήθως χρησιμοποιούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και δεν επαναχορηγούνται. Τα φαρμακεία έχουν υιοθετήσει προγράμματα για να προωθήσουν την... αφοσίωση του πελάτη και να ανταγωνίζονται για την πελατεία από σημαντικούς λιανοπωλητές όπως η Wal-Mart. Toν περασμένο χρόνο τα Κέντρα CDC έστειλαν επίσης επιστολές σε κύριους λιανοπωλητές, οι οποίοι προωθούσαν προγράμματα χαμηλού κόστους, ενθαρρύνοντάς τους ώστε να εκπαιδεύσουν τους πελάτες τους για την ανθεκτικότητα των μικροβίων στα φάρμακα. Αλλά η υπηρεσία αναφέρει ότι ορισμένα από τα φαρμακεία που παρέχουν δωρεάν αντιβιοτικά «συνδύασαν» τις προσφορές τους με την εποχή των κρυολογημάτων και της γρίπης, βρίσκοντας πρόσφορο έδαφος ανάμεσα στους πελάτες.
Τα κρυολογήματα και η γρίπη είναι ιογενείς παθήσεις και δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά, λένε οι γιατροί. «Οι περισσότερες μολύνσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου κρυολογημάτων και γρίπης οφείλονται σε ιούς και όχι σε βακτήρια, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά», τόνισε ο δρ Neil Foshman, πρόεδρος της αντιμικροβιακής ομάδας της Αμερικανικής Εταιρείας Λοιμωδών -Μολυσματικών Νόσων και ειδικός για τις λοιμώδεις παθήσεις στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας. «Κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν ενθαρρύνουμε τη χρήση αντιβιοτικών».
Οι μεγάλες εταιρείες
Ο δρ Jamie Miller, διευθυντής δημοσίων σχέσεων της εταιρείας Giant Food ανέφερε ότι η εταιρεία άφησε «εκτός» τις αναφορές στο κρυολόγημα και τη γρίπη από την καμπάνια των πωλήσεών της και ανασκόπησε τις ανησυχίες των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Παθήσεων. «Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς ότι θα συνταγογραφούν τα αντιβιοτικά προς το συμφέρον των ασθενών», συνόψισε ο δρ Miller.
H Jeanne Colleluori, εκπρόσωπος των Wegmans Food Markets, ανέφερε ότι η εταιρεία τον Φεβρουάριο δημοσίευσε στην ηλεκτρονική της σελίδα σε εγκυκλίους και σε ηλεκτρονικά μηνύματα προς τους καταναλωτές πληροφορίες ως προς την ορθή χρήση των αντιβιοτικών και τις κατάλληλες θεραπευτικές αγωγές για τον βήχα και το κρυολόγημα. Η κ. Colleluori ανέφερε ότι η Wegmans θα συνεχίσει τις δωρεάν παροχές αντιβιοτικών έως την προγραμματισμένη ημερομηνία της 30ής Απριλίου, αλλά σχεδιάζει να διανείμει στα φαρμακεία και το ενημερωτικό υλικό των Κέντρων Ελέγχου.
«Η δωρεάν χορήγηση αντιβιοτικών κατά κάποιο τρόπο υπονοεί ότι θα μπορούσαμε να τα χρησιμοποιούμε ελεύθερα», τονίζει η δρ Anne Gershon, ειδικός για τις λοιμώδεις παθήσεις και πρόεδρος της εταιρείας λοιμωδών νόσων. «Η προσφορά δωρεάν αντιβιοτικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερχρήση φαρμάκων. Είναι ανάγκη να ελέγχεται η χρήση των αντιβιοτικών πολύ προσεκτικά, καθώς όλο και περισσότερα βακτήρια γίνονται ολοένα ανθεκτικότερα στα αντιβιοτικά».

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΔΙΝΑΝ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ" ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22/03/2009 ΣΕΛ.1ΚΑΙ 18

Εταιρείες έδιναν «προμήθεια» σε γιατρούς
Aμερικανικός κολοσσός ανακοίνωσε στις αρχές των HΠA ότι «θυγατρικές του έκαναν αντικανονικές πληρωμές» στην Eλλάδα
Του Τασου Tελλογλου
O (επίορκος) ορθοπεδικός που ζητεί υλικά για κάποια επέμβαση στο γόνατο πρέπει να χρησιμοποιήσει την κατάλληλη «αργκό»: Οταν ρωτά τον προμηθευτή ιατροφαρμακευτικού υλικού «έχετε κάτι φιλικό στον χρήστη;», αυτό σημαίνει ότι προσδοκά υψηλά ποσοστά κέρδους για τον ίδιο από την... επιτυχή επιλογή του υλικού.

«Υπάρχουν γιατροί που ζητούν κάτι ανάμεσα στο 20% και το 25%,

ενώ για υλικά επέμβασης στη σπονδυλική στήλη το ποσό μπορεί να φτάσει μερικές χιλιάδες ευρώ» λέει, και καταγγέλλει, στην «Κ» ένας προμηθευτής που επιλέγει να διατηρήσει ανωνυμία.
Το πρόβλημα για τους προμηθευτές ιατροφαρμακευτικού υλικού είναι ότι τα χρήματα,

η «προμήθεια» στους γιατρούς πρέπει να καταβληθεί «μπροστά»,

διαφορετικά το εμπόρευμά τους δεν περνάει την πόρτα του δημόσιου νοσοκομείου. Μάλιστα λέγεται ότι στα ορθοπεδικά, τα ακτινολογικά και τα υλικά επεμβατικής καρδιολογίας αυτός είναι ο κανόνας. «Δίνουμε 500.000, 800.000, ακόμα και ένα εκατομμύριο μπροστά για να τα πάρουμε μετά από δύο χρόνια…» λέει στην «Κ» ένας προμηθευτής από την Κρήτη, περιοχή με δημόσια νοσοκομεία που έχουν τη φήμη των πιο «ευάλωτων» σε περιστατικά διαφθοράς. Πριν από λίγα 24ωρα, ο Κ., ένας προμηθευτής από το Ηράκλειο, αυτοκτόνησε. «Είχε εξοφλήσει τους πάντες και ο ίδιος δεν είχε πληρωθεί επί χρόνια» μας λέει ένας άλλος προμηθευτής που επίσης επιθυμεί να μην κοινοποιηθεί το όνομά του.
Πρόστιμα στις ΗΠΑ

Το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να αντλήσει χρήσιμα συμπεράσματα από το απονενοημένο διάβημα αυτού του ανθρώπου,

αν βεβαίως αποφάσιζε να αναζητήσει πρόσωπα και πράγματα. Οπως αλλωστε και από τα τεράστια πρόστιμα που επέβαλε το Security and Exchange Commission (SEC) των ΗΠΑ σε μία σειρά εταιρειών - κολοσσών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μετά την παραδοχή ότι «λάδωναν» Ελληνες γιατρούς κρατικών νοσοκομείων.
Στις 24 Μαΐου 2008, η «Κ» είχε κάνει αναφορά στην αγορά της εταιρείας PLUS (Μάιος του 2007) από την βρετανική εταιρεία ορθοπεδικών Smith & Nephew. Η «Κ» είχε κάνει λόγο τότε για ισχυρές ενδείξεις χρηματισμού γιατρών, που στοίχισαν στη μητρική εταιρεία, που αγόρασε την Plus, ούτε λίγο ούτε πολύ, 100 εκατομμύρια δολάρια. H Plus πραγματοποιούσε ένα μεγάλο τμήμα των πωλήσεών της στη μικρή ελληνική αγορά, που ωστόσο ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά της στην Ευρώπη. Ο έλεγχος των βιβλίων (due dilligence) της Plus δεν έδειξε το παραμικρό επιλήψιμο στοιχείο, αλλά όταν οι έμπιστοι άνθρωποι του νέου ιδιοκτήτη ήρθαν στην Ελλάδα έπεσαν από τα... σύννεφα.
«Περίεργες», «μαύρες» πληρωμές στα «κατάλληλα πρόσωπα» ήταν η πρακτική που επικρατούσε. Σήμερα η «Κ» γνωρίζει ότι η βρετανική εταιρεία αποφάσισε να καταργήσει αυτή την άνομη πρακτική και να στραφεί στο SEC (επιτροπή ελέγχου του χρηματιστηρίου Νέας Υόρκης) αποκαλύπτοντας τέτοιου είδους πρακτικές στην ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα στην ελληνική αγορά. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2008, ο Ντέιβιντ Ιλινγκβορθ από την Smith & Nephew τόνιζε: «Ως τμήμα υπεύθυνο για την ενσωμάτωση της Plus, ανακαλύψαμε συγκεκριμένες πρακτικές πωλήσεων στην Ευρώπη που είναι απαράδεκτες για την εταιρεία S&N. Διενεργήσαμε ενδελεχή έρευνα που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και αμέσως προσαρμόσαμε τις πρακτικές των πωλήσεων στα στάνταρντς της S&N. Αυτό είχε επίδραση στην επίδοσή μας του πρώτου τριμήνου ιδιαίτερα στην Ελλάδα»...

Τον Ιανουάριο του 2008, όταν η εταιρεία Plus σταμάτησε να «αμείβει» γιατρούς στο νοσοκομείο που φέρει το όνομα του ιδρυτή του ΕΣΥ Γ. Γεννηματά στην Αθήνα, γιατροί του νοσοκομείου έστρεψαν το ενδιαφέρον τους, μέσα σε διάστημα ελάχιστων ημερών, σε έναν ιταλικό οίκο. «Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι σε κάποια νοσοκομεία διαλέγουν υλικά όχι με κριτήριο την ποιότητα αλλά από τα πόσα δίνεις στους γιατρούς…» σχολιάζει προμηθευτής.
Η Plus λειτουργούσε μέσω «ντίλερ» με τον
ίδιο τρόπο στα νοσοκομεία


Λάρισας, «Παπανικολάου», Ηρακλείου και φυσικά στο ΚΑΤ.

Τα χρήματα δίνονταν σε πολλές περιπτώσεις «στο χέρι» μέσω του «ντίλερ». Η ιστορία της Plus όμως, αν και πασίγνωστη στην αγορά, «δεν έκανε το αυτί κάποιου αρμοδίου να ιδρώσει»

και οι προμηθευτές γελάνε για την αποτελεσματικότητα των φοροεισπρακτικών μηχανισμών που δραστηριοποιούνται συνήθως κατά των «μικρών» του κλάδου. Και λόγω των κρατούντων στη χώρα μας, η Smith and Nephew επαναδιαπραγματεύτηκε την τιμή αγοράς της Plus και στις 22 Ιανουαρίου 2009 ανακοίνωσε ότι την «κατέβασε» στα 740 από τα (αρχικώς) 889 εκατομμύρια δολάρια.
Μία μικρή αγορά
Τον Φεβρουάριο του 2007 ο αμερικανικός κολοσσός Johnson and Johnson ανακοίνωσε με δική του πρωτοβουλία στις αμερικανικές αρχές ότι «κάποιες από τις θυγατρικές του εταιρείες έκαναν αντικανονικές (improper) πληρωμές σε σχέση με την πώληση ιατρικών ειδών σε δύο χώρες με μικρή αγορά...». Η εταιρεία αποκάλυψε ότι οι ενέργειες των αλλοδαπών θυγατρικών της ήταν αντίθετες με την πολιτική της εταιρείας και ίσως ενέπιπταν στην εφαρμογή του νόμου για τη «διαφθορά στο εξωτερικό».
Ο επικεφαλής αξιωματούχος της εταιρείας για τα ιατρικά και διαγνωστικά υλικά οδηγείται στην έξοδο. Oι δύο «μικρές αγορές» δεν είναι άλλες από την Ελλάδα και την Πολωνία, όπως αποκάλυψε η ίδια η Johnson & Johnson στην επιτροπή του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Οι παράνομες δραστηριότητες αφορούν την εταιρεία ορθοπεδικών ειδών Depuy. Η επικεφαλής αξιωματούχος της Depuy απομακρύνεται από τη θέση της για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα «μαύρα χρήματα». Αλλά εκείνο που εντυπωσιάζει τις αμερικανικές αρχές είναι ότι στις δύο περιπτώσεις (Plus, Depuy) οι εταιρείες χρησιμοποιούν τον ίδιο «ντίλερ» για την προσέγγιση των ιατρών των νοσοκομείων.
Οι αρχές ζητούν στοιχεία
Tόσο οι S&N όσο και η J&J δηλώνουν σε όλους τους τόνους ότι συνεργάζονται απολύτως με τις αμερικανικές αρχές. Η J&J αποφασίζει να απορροφήσει πλήρως την Depuy καταργώντας την αυτονομία της και δηλώνει ότι βάζει τέλος στις πρακτικές της. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2007, το SEC αποφασίζει να επεκτείνει τις έρευνές του από τα ορθοπεδικά στα προϊόντα επεμβατικής καρδιολογίας. Ζητεί από την αμερικανική εταιρεία Medtronic, από τις κορυφαίες του κλάδου, στοιχεία και πληροφορίες για «συγκεκριμένους τρόπους αντικανονικών πληρωμών γιατρών που πληρώνονται από την κυβέρνηση στη Γερμανία, την Πολωνία και την Ελλάδα».
Η εταιρεία δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνεργαστεί με τις αμερικανικές αρχές και να εξηγήσει τις υψηλές πληρωμές σε μία «ντίλερ» της στην Ελλάδα. Κι ενώ οι αμερικανικές αρχές εργάζονται πυρετωδώς και τα κλιμάκια των γραφείων που απασχολούν οι εταιρείες πηγαινοέρχονται στην Ελλάδα (ακριβώς όπως η Debevoice & Plimpton στην υπόθεση της γερμανικής εταιρείας Siemens) και το SEC επιβάλλει πρόστιμο 350 εκατ. δολαρίων στις εταιρείες που «λαδώνουν» γιατρούς στο εξωτερικό, οι ελληνικές αρχές εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους θα εξοφλήσουν τα χρέη των νοσοκομείων μεταξύ άλλων και στους προμηθευτές αυτούς...
«Από μία άποψη είναι και οι πιο ειλικρινείς», λέει στην «Κ» διοικητής νοσοκομείου της Αθήνας που γνωρίζει πολύ καλά τι έχει συμβεί «διότι έτσι κάνουν όλοι. Απλά οι Ευρωπαίοι ή οι Ελληνες προμηθευτές δεν το λένε γιατί δεν αναγκάζονται, όπως αναγκάζονται οι Αμερικανοί».

80 -100 εκατ. ευρώ σπαταλούνται ετησίως για στεντ

Την ώρα που ο προμηθευτής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου Κρήτης αυτοκτονούσε επειδή αυτός ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του, αλλά δεν είχε εισπράξει ποτέ αυτά που του όφειλαν, ένας άλλος προμηθευτής του χώρου της Υγείας έλεγε στην «Κ»
ότι τα ελληνικά νοσοκομεία προμηθεύονται ακόμα και σήμερα ενδοαυλικούς νάρθηκες (στεντς) σε τιμή πολλαπλάσια των ευρωπαϊκών νοσοκομείων.

Κερδισμένοι αυτού του «συστήματος» υπερτιμολόγησης φέρονται οι επεμβατικοί καρδιολόγοι και όχι οι καρδιοχειρουργοί (όπως εκ παραδρομής σημείωνε ο υπογράφων την περασμένη Κυριακή).
Σύμφωνα με υπολογισμούς τριών σημαντικών προμηθευτών και των αρμοδίων δύο δημόσιων νοσοκομείων της Αθήνας, η σπατάλη –μόνο στο χώρο της επεμβατικής καρδιολογίας– αποτιμάται σε 80 - 100 εκατ. ευρώ ετησίως.
Ο προμηθευτής που μίλησε στην «Κ», –έχει κοινοποιήσει τα στοιχεία στη ΓΣΕΕ, το ΙΚΑ και το γραφείο του υπουργού Υγείας–

επικαλείται το ιταλικό νοσοκομείο «Σαν Ραφαέλε» που αγοράζει τα στεντ Vision της εταιρείας Αμποτ προς 230 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα πωλείται 8 - 10 φορές ακριβότερο (1.600 - 2.200 ευρώ)!

Tο ιταλικό νοσοκομείο ξεκινά τη διαπραγμάτευση με τιμή 100.000 ευρώ για 200 στεντ και μετά με διαγωνιστική διαδικασία φθάνει σε τιμή κατακύρωσης περί τα 46.000 ευρώ έχοντας πετύχει εκπτωση πάνω από 50%! Πολλές αμερικανικές εταιρείες έχουν ήδη κατατάξει την Ελλάδα στις χώρες υψηλού κινδύνου –κάπου μεταξύ Μποτσουάνας και Λεσότο– με αποτέλεσμα να «ενσωματώνεται» στο κόστος η τιμή του ρίσκου της «διαφθοράς», δηλαδή εάν μια εταιρεία απειλείται με πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων από τις αμερικανικές αρχές, «προϋπολογίζει» το πρόστιμο στις τιμές των υλικών για την Ελλάδα που θεωρείται μια «διεφθαρμένη αγορά»…

Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
ΜΥΛΛΕΡΟΥ 1 & ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
ΤΗΛ. 210 5240146
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 991
ΑΘΗΝΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009


Προς
Γεν.Γραμματέα Υπουργείου Απασχόλησης
& Κοινωνικής Προστασίας
κ.Μαμωνά

ΚΟΙΝ/ΣΗ : Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
κ.Πετραλιά


Κύριε Γενικέ,

Με το υπ.αριθ. Φ.42000/οικ. 5551/525/4-3-2009 έγγραφό σας, δώσατε παράταση εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης που αφορά τα φάρμακα υψηλού κόστους μέχρι την 1-4-2009, επικαλούμενος «την πληρέστερη ενημέρωση των εμπλεκομένων μερών».
Οι πραγματικοί λόγοι όμως που ώθησαν τα δύο συναρμόδια Υπουργεία , δηλαδή το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, να μεταθέσουν την εν λόγω απόφαση, δεν είναι η πληρέστερη ενημέρωση των εμπλεκομένων μερών, αλλά «η λήψη πρόσθετων μέτρων και ο καθορισμός τυχόν αναγκαίων ειδικότερων όρων και διαδικασιών».
Όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε από τα αλλεπάληλα έγγραφα και τις επισημάνσεις που έχουμε κάνει, η Υπουργική Απόφαση δεν δύναται να εφαρμοστεί ως έχει σε καμία περίπτωση και σε καμία χρονική στιγμή. Άρα, δεν υφίστανται λόγοι ενημέρωσης των εμπλεκομένων μερών, αλλά, αλλαγή της Υπουργικής Απόφασης.
Εκτός όμως των ανωτέρω, η αναβολή της Απόφασης αυτής από μεν το Υπουργείο σας δίνεται με ημερομηνία λήξης την 1-4-2009 από δε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την 1-5-2009!!!! Είναι δυνατόν να εκδίδεται από δύο συναρμόδια Υπουργεία διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος μιας οποιασδήποτε απόφασης;
Ήδη έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση από τις διαφορετικές ερμηνείες που δίδονται εκ μέρους των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Νοσοκομείων, για το τι τελικά ισχύει και το τι πρόκειται να ισχύσει από 1-4-2009 ή 1-5-2009. Γινόμαστε αποδέκτες όλοι οι φαρμακοποιοί μεγάλης αγανάκτησης και έντονης δυσφορίας των ασφαλισμένων, οι οποίοι προσπαθούν , χωρίς αποτέλεσμα, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο να βρούν τα φάρμακά τους. Παρά τις εντολές του Υπουργείου Υγείας να υπάρχει επάρκεια των φαρμάκων αυτών στα νοσοκομεία, τα νοσοκομεία ενόψει της λήξης της παράτασης σε κάποια από τις ανωτέρω ημερομηνίες, δεν προμηθεύονται φάρμακα και δεν τοποθετούν το «στερείται» στις συνταγές στις οποίες αναγράφονται φάρμακα που δεν έχουν, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να στερούνται νοσοκομειακών φαρμάκων.
Για όλα τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ορίσετε άμεση συνάντηση μαζί μας, ώστε να διευθετηθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και το οποίο πρόκειται να μεγιστοποιηθεί μετά την 1-4-2009.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ/ ΤΥΔΚΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Π.Φ.Σ. ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ. (ΙΣΧΥΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ).

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στην Αθήνα σήμερα την 4-2-2009 οι ……………………………………………………………… παραπάνω συμβαλλόμενοι:
Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΟΡ­ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ο.Π.Α.Δ.» που εδρεύει στην Αθήνα (Μακεδονίας 8) και εκπροσωπείται νόμιμα στην υπογρα­φή της παρούσης από τον Διονύσιο Χιόνη του Παύλου. Δυνά­μει της υπ’ αριθμ. Γ.Π. ……………………………… Απόφασης των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο­μικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Νόμου 2768/99 του Π.Δ. 52/01 του άρθρου 41 του Ν 3329/05 του Ν 3655/08 και της υπ’ αριθμ. 4/3/2009 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ.
Β. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛ­ΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ» που χάριν συντομίας θα αποκαλεί­ται «Π.Φ.Σ.», εδρεύει στην Αθήνα Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου και εκπρο­σωπείται νόμιμα στην υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο Δημήτριο Βαγιωνά του Κων/νου και ο οποίος ενεργεί με αυτήν την ιδιότητα και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42 και 60 του Ν 3601/28 και την από 4-3-2009 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν την σύναψη Συλλογικής Σύμβασης προμήθειας φαρμάκων με τους παρακάτω όρους:
1. Η σύμβαση συνάπτεται προς όφελος των ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ. συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλισμένων του ΤΥΔΚΥ και αφο­ρά όλα τα φαρμακεία, που νόμιμα λειτουργούν στην περιφέρεια κάθε Φαρμα­κευτικού Συλλόγου της Χώρας και θα διέπεται από τη Φαρμακευτική Δεοντο­λογία, τη Φαρμακευτική Νομοθεσία και το Άρθρο 41 του Ν. 3329/05 όπως ισχύει.
2. Όλοι οι φαρμακοποιοί – μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων, που διατηρούν σε νόμιμη λειτουργία φαρμακείο, είναι υποχρεωμένοι, για το διάστημα που ισχύει η παρούσα σύμβαση, να χορηγούν όλα τα εγκεκριμένα φάρμακα και ιδιοσκευάσματα, τα οποία αναγράφονται στις προσκομιζόμενες από τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ συνταγές και μόνο στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες έχουν κατά νόμο ανοικτά τα φαρ­μακεία, συμμορφούμενοι με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
Για την εκτέλεση των συνταγών θα προσκομίζεται υποχρεωτικά το βιβλιάριο υγειονομικης περίθαλψης του ασφαλισμένου.
3. Οι φαρμακοποιοί, που δεν επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ πρέπει να δηλώσουν αυτό εγγράφως και αιτιολογη­μένα στον περιφερειακό τους Φαρμακευτικό Σύλλογο, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσης σύμβασης ή από την έναρξη της λει­τουργίας του φαρμακείου. Ο δε Σύλλογος κρίνει αιτιολογημένα, εάν οι λόγοι μη αποδοχής είναι πλήρως δικαιολογημένοι, οπότε σε καταφατική περίπτωση διαβιβάζει αυτή στον Ο.Π.Α.Δ. Οι φαρμακοποιοί αυτοί και ο Ο.Π.Α.Δ. δεν έχουν το δικαίωμα υπογραφής ατομικής σύμβασης όσο είναι σε ισχύ η Συλλογική Σύμβαση. Τυχόν εκτέλεση συνταγών από τους φαρμακοποιούς, που έχουν δηλώσει άρνηση εκτέλεσης, δεν θα αναγνωρίζεται από τον Ο.Π.Α.Δ. και δεν θα αποζημιώνεται η αξία τους ενώ οι παραβάτες θα παρα­πέμπονται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του οικείου Συλλόγου.
4. Υποχρέωση εκτέλεσης συνταγών, έχει ο φαρμακοποιός μόνο όταν το αναγραφόμενο σ’ αυτές είδος (φάρμακο κ.τ.λ.) έχει εγκριθεί από τον ΕΟΦ και περιλαμβάνεται στην επίσημη Κρατική Διατίμηση (Αγορανομικά Δελτία) ή είναι φαρμακοτεχνικό σκεύασμα ή πρόκειται περί φαρμάκων εισαγο­μένων από το ΙΦΕΤ. Δεν αναγνωρίζεται από τον Ο.Π.Α.Δ. δαπάνη για τη χορήγηση ομοιοπαθητικών φαρμάκων.
5. Η εκτέλεση των συνταγών των ασφαλισμένων του Ο.Π.Α.Δ., συμπε­ριλαμβανομένου και του τομέα Τ.Υ.ΔΚ.Υ., θεωρείται λιανική πώληση προς τους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ και τα αναγραφόμενα σ’ αυτές φάρ­μακα και ιδιοσκευάσματα, θα χορηγούνται σύμφωνα με την αναγραφόμενη στην επίσημη Κρατική Διατίμηση (Αγορανομικά Δελτία) λιανική τιμή, χωρίς καμία έκπτωση υπέρ τρίτων (άρθρο 1 ν. 1132/81).
6. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο από διάφορα πρόσωπα, από ιατρούς και λοιπούς παρόχους υγείας υπόδειξη στους ασφαλισμένους να κατευθύνονται σε ορισμένα φαρμακεία για την εκτέλεση των συνταγών τους. Συνυπεύθυνοι στην περίπτωση αυτή είναι και οι φαρμακοποιοί, που συμπράτ­τουν στην πράξη αυτή.
7. Η ποσότητα των φαρμάκων θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως στις συνταγές από τους ιατρούς, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τις διατάξεις που ισχύουν, και οι οποίοι ιατροί θα είναι αποκλειστικά υπεύθυ­νοι για την ποσότητα των αναγραφομένων στις συνταγές φαρμάκων. Σε πε­ρίπτωση, που δεν αναγράφεται ποσότητα ο φαρμακοποιός εκτελεί μόνο μία (1) μονάδα. Τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου παραδίδουν τα αντίστοιχα φάρμακα, που αναγράφονται στις συνταγές, εισπράττοντας αμέσως το αντίτι­μο της συμμετοχής τους. Το ποσοστό συμμετοχής ορίζεται ενυπόγραφα με ευθύνη του θεράποντος γιατρού ο οποίος την καθορίζει σύμφωνα με την ανα­γραφόμενη με ευκρίνεια διάγνωση και τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Φαρμακευτικής Νομοθεσίας. Σε περίπτωση, που ο ιατρός δεν αναγράφει επί της συνταγής ποσοστό συμμετοχής, τότε ο φαρμακοποιός εισπράττει το ανώτατο κάθε φορά ποσοστό συμμετοχής, που ισχύει επί της αξίας του φαρμάκου. Επειδή το ποσοστό συμμετοχής επί της συνταγής από τον συνταγογράφο ιατρό δεσμεύει κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας δεν βαραίνει τον φαρμακοποιό αλ­λά καταλογίζεται στον συνταγογράφο ιατρό. Επίσης, επί των συνταγών, στέ­λεχος και απόκομμα, πρέπει να συμπληρώνονται από τον φαρμακοποιό οι στήλες στις οποίες εμφανίζεται η ποσότητα των χορηγούμενων φαρμάκων, η αξία και η συμμετοχή των ασφαλισμένων και να επικολλούνται στην πίσω όψη του αποκόμματος οι ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων. Πάνω στη συνταγή (στέλεχος και απόκομμα), που εκτελεί, ο φαρμακοποιός πρέπει να γράφει τον κωδικό του (Α.Μ. ΤΣΑΥ) και την ημερομηνία εκτέλεσης, με σφραγίδα και υπογραφή του. Ο φαρμακοποιός απαγορεύεται να εκτελεί συνταγή, όταν αυτή φέρει διορθώσεις ή ξέσματα, εκτός αν φέρει επιβεβαιωτική υπογραφή και σφραγίδα γιατρού ή ελεγκτών, όπου χρειάζεται, ή όταν η κυκλοφορία του φαρμάκου απαγορεύεται ρητά. Απαγορεύονται επίσης να εκτελούνται συντα­γές, όταν δεν φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντα ιατρού.
8. Απαγορεύεται αυστηρά η αντικατάσταση των φαρμάκων, που ανα­γράφονται στη συνταγή, με άλλα φάρμακα, έστω και της ίδιας σύστασης, με άλλα είδη και η εξαργύρωση της συνταγής. Οι παραβάτες του όρου αυτού διώκονται πειθαρχικώς από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 340/1993 «Κώδικας της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 145/1993) και επιβάλλονται από το Δ.Σ. του ΟΠΑΔ , οι προβλεπόμενες από το άρθρο 41 του Ν. 3329/05 διοικητικές κυρώσεις.
9. Ο φαρμακοποιός, που εκτελεί τη συνταγή, είναι υποχρεωμένος να ελέγχει την τήρηση ή μη των όρων και τις προϋποθέσεις της έκδοσης της από το θεράποντα ιατρό. Στην προκειμένη περίπτωση, ρητά συνομολογείται ότι τα στοιχεία, που είναι υποχρεωμένος, να ελέγχει ο φαρμακοποιός προτού εκτελέ­σει τη συνταγή, είναι:
● α) Όλα τα αναγραφόμενα επί της συνταγής στοιχεία όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρ. 2 του αρ. 4 του Π.Δ. 121/08.
ΑΜ ΤΣΑΥ, σφραγίδα και υπογραφή γιατρού.
● Στοιχεία ασφαλισμένου.
● Σφραγίδα Νοσοκομείου ή Κλινικής, όταν η συνταγή έχει εκδοθεί από αυτά.
● Θεώρηση όπου αυτή απαιτείται.
β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη συνταγογράφηση ορισμένων φαρμάκων, που απαιτούν ειδική διαδικασία σύμφωνα με τις κείμενες διατά­ξεις. Τυχόν εκτέλεση συνταγής που δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατά­ξεις της νομοθεσίας καθώς και η εκτέλεση συνταγής που δεν είναι θεωρημένη όπου αυτό απαιτείται στερεί από το φαρμακοποιό το δικαίωμα να εισπράξει την αξία της.
10. Η εκτέλεση της συνταγής από τα φαρμακεία και η παραλαβή του φαρμάκου από τον ασφαλισμένο ή τον απεσταλμένο αυτού βεβαιούται με την υπογραφή επί της συνταγής, τόσο αυτού που την παραλαμβάνει, όσο και του φαρμακοποιού που την εκτελεί. Στην περίπτωση, που ο παραλήπτης είναι αγράμματος, θα σημειώνεται υποχρεωτικά επί της συνταγής από το φαρμα­κοποιό, που θα την εκτελέσει, ο χαρακτηρισμός «αγράμματος» και κάτω από αυτό θα αναγράφεται ευανάγνωστα ολόκληρο το ονοματεπώνυμο του αγράμ­ματου παραλήπτη, η διεύθυνσή του και τηλέφωνο (αν υπάρχει), με ακρίβεια.

Διαβάστε την συνέχεια στο παρακάτω αρχείο.
Αρχείο 1: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.docΔημοσιεύτηκε: 17/03/2009

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ "ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ"

,Λάρισα 13/3/2009
Αγαπητοί συνάδελφοι
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τον τελευταίο καιρό το πιο καυτό ζήτημα που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κλάδου μας , είναι η τύχη της υπουργικής απόφασης για τα 89 φάρμακα « υψηλού κόστους » ΦΕΚ Β2717/31-12-2008 η εφαρμογή της οποίας συνεχώς αναστέλλεται « για καλύτερη ενημέρωση των εμπλεκομένων μερών».
Η απόφαση αυτή δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία αλλά αποτέλεσμα της ψήφισης των άρθρων 9 και 10 του νόμου 3457/2006.
Αρθρο 9
Το άρθρο 26 του ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 26
Σε εξωτερικούς ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι του Δημοσίου και όλων των φορέων και κλάδων ασφάλισης ασθένειας χορηγούνται, χωρίς συμμετοχή των ασφαλισμένων, από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία, ιδιοσκευάσματα υψηλού κόστους, τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας μόνο για νοσοκομειακή χρήση. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω ιδιοσκευάσματα χορηγούνται από ιδιωτικά φαρμακεία, τα φαρμακεία αυτά τα προμηθεύονται και τα διαθέτουν στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους με τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και αναθεωρούνται τα ιδιοσκευάσματα αυτά, οι παθήσεις, η διαδικασία χορήγησης τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την υλοποίηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.»
Αρθρο 10
Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν.δ. 96/1973 (ΦΕΚ 172 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα φαρμακευτικά προϊόντα που διατίθενται στους νοσηλευόμενους στα δημόσια νοσοκομεία και στα ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας χρεώνονται στην επίσημη νοσοκομειακή τιμή, προσαυξημένη κατά πέντε τοις εκατό (5%), πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων. Τα φαρμακευτικά προϊόντα, που διατίθενται στους νοσηλευόμενους σε ιδιωτικές κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο χρεώνονται στη χονδρική τιμή, προσαυξημένη κατά πέντε τις εκατό (5%), πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων. Η χρέωση γίνεται ανά μονάδα δόσης που έχει χορηγηθεί, όπου αυτό είναι εφικτό.»

Για την ψήφιση των παραπάνω διατάξεων από την βουλή , όσον αφορά την εκλεγμένη εκπροσώπηση του κλάδου μας σε επίπεδο Π.Φ.Σ. που ήταν παρούσα και είχε λόγο στη βουλή κατά τη συζήτηση του παραπάνω νόμου , υπάρχουν ευθύνες αλλά και ελαφρυντικά. Ευθύνες γιατί δεν κατάφερε τότε , να μην περάσουν τα επίμαχα άρθρα του νόμου ως είχαν, ιδιαίτερα η φράση στο άρθρο 9 , δηλαδή , τα φάρμακα αυτά όταν χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία «στην ίδια τιμή και με τους ίδιους όρους με τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων» αφού δεν είχε εξασφαλισθεί ότι η φαρμακοβιομηχανία θα χρέωνε στα ιδιωτικά φαρμακεία τα φάρμακα στην νοσοκομειακή τιμή (που είναι 13% χαμηλότερη από την χοντρική τιμή ) που με το 5% πάνω στη χοντρική θα έδινε ένα συνολικό ποσοστό κέρδους = με ένα 18%. Αλλά ,βλέπετε,οι κρυφές μαθηματικές επιθυμίες δεν είναι πάντοτε εύκολο να μετατραπούν σε σαφή νομικά κείμενα . Ελαφρυντικά γιατί με την αποχώρηση , από τη θέση του Υπουργού Υγείας, του Ν. Κακλαμάνη και η χαλαρή υπεράσπιση των άρθρων 13 και 14 από των νέο τότε υπουργό υγείας μάλλον η ζυγαριά έγερνε στο να δοθεί προτεραιότητα στην ψήφιση των παραπάνω άρθρων που αντιμετώπιζαν την απόφαση 3665/2005 του ΣτΕ που ακύρωνε ως αντισυνταγματική την διάταξη του άρθρου 2 του ν. 1963/91.

Ύστερα από αυτό το ιστορικό ήρθε η ώρα του λογαριασμού , η ώρα της Υπουρ. Απόφασης 2717/31/12/2008 , με τα 89 φάρμακα υψηλού κόστους, που άλλα από αυτά διακινούνταν μέσω ιδιωτικών φαρμακείων και άλλα μόνο μέσω των φαρμακείων των νοσοκομείων.

Η απόφαση στην πράξη είναι ανεφάρμοστη γιατί έγινε προσπάθεια να αντικατασταθεί το «αόρατο χέρι» του Μπάρμπα Άνταμ Σμίθ με το ορατό χέρι του υπουργείου, που έτσι κι αλλιώς αυτό έχει και τον τελευταίο λόγο , στον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων,* **παραβλέποντας ασυλλόγιστα και την «πεφωτισμένη ιδιοτέλεια» και την «θεωρία των ηθικών συναισθημάτων» αλλά κυρίως την θεωρία της διπλής χρήσης των πραγμάτων που ανήκει στον Αριστοτέλη και που «υιοθέτησε» και ο πατέρας της σύγχρονης πολιτικής οικονομίας ,οικονομολόγος φυσικά , Άνταμ Σμίθ.
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή τα πράγματα έχουν διπλή χρήση ,δηλαδή , την κατά φύσιν και τη μεταβλητή τους. Έτσι και το φάρμακο ,το οποίο χαρακτηρίζεται και κοινωνικό αγαθό, χρησιμοποιείτε με δύο τρόπους. Ο ένας ταιριάζει στη φύσιν του, που είναι η ανακούφιση και η θεραπεία των ασθενών και ο άλλος είναι η ανταλλαγή του με νόμισμα ή με τροφή. Εδώ θέλω να μην αγνοήσουμε ότι οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί και όλοι οι εργαζόμενοι στην διακίνηση του φαρμάκου μέσα από τα νοσοκομεία δεν μισθοδοτούνται από το 5% αλλά από το Υπουργείο Υγείας που επιχορηγείται από το υπουργείο των οικονομικών άρα από τον κρατικό προϋπολογισμό άρα από την φορολογία ,εν μέρει δηλαδή, και από τη φορολόγηση των φαρμακοποιών των ιδιωτικών φαρμακείων.

Αλλά ας δούμε τώρα , τι γράφει ο Άνταμ Σμίθ στην έρευνά του «για τη φύση και τις αιτίες του Πλούτου των Εθνών» για το κέρδος του φαρμακοποιού .Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα 2000, σελ. 168-9.

Ο όρος κέρδος φαρμακοποιού έχει καταστεί ένα σύνθημα που υποδηλώνει κάτι ασυνήθιστα υπερβολικό. Ωστόσο, αυτό το φαινομενικά μεγάλο κέρδος συχνά δεν είναι τίποτε περισσότερο από έναν λογικό μισθό εργασίας. Η ικανότητα ενός φαρμακοποιού είναι πολύ ανώτερης και λεπτότερης φύσης από αυτήν οιανδήποτε τεχνίτη και η εμπιστοσύνη που εναποτίθεται σε αυτόν είναι πολύ μεγαλύτερης σημασίας .
Είναι ο γιατρός των φτωχών για κάθε περίπτωση και ο γιατρός των πλουσίων όταν η ενόχληση και ο κίνδυνος δεν είναι πολύ μεγάλοι.
Επομένως , η αμοιβή που θα πρέπει να αρμόζει στις ικανότητές του και την εμπιστοσύνη προς αυτόν προκύπτει γενικά από την τιμή στην οποία θα πωλήσει τα φάρμακά του. Αλλά τα φαρμάκα που θα πωλήσει ο καλύτερα αμειβόμενος φαρμακοποιός στην αγορά μιας μεγάλης πόλης ίσως να του κοστίσει τριάντα ή σαράντα EURO. Επομένως, ακόμα και αν πωλήσει με ένα κέρδος 30 ή 40 ή ακόμη και 100%
, αυτό δεν θα είναι μεγαλύτερο από ένα λογικό μισθό για την εργασία του , που χρεώθηκε με τον μόνο τρόπο που είναι δυνατό να χρεωθεί , πάνω στη τη τιμή των φαρμάκων. Το μεγαλύτερο μέρος του φαινομενικού κέρδους είναι πραγματικός μισθός μεταμφιεσμένος με το ένδυμα του κέρδους » .

(σε μάς είναι ένα 25%. Δηλαδή για κάθε κατοστάταρικο που βάζει στο συρτάρι του ο φαρμακοποιός,αφού αποδώσει το ΦΠΑ,25 ευρώ είναι το μικτό του κέρδους και από αυτά όταν αφαιρέση τα έξοδα του,τότε, κατα κανόνα του μένουν 9 έως 11 ευρώ,το 65% το παίρνει η φαρμακοβιομηχανία και το υπόλοιπο 10% πάει στα three PLκαι στις φαρμακαποθήκες).

Επομένως μετά τα παραπάνω όταν στον φαρμακοποιό ένα φάρμακο «υψηλού κόστους» του στοιχίσει 550 ή 1000 ή ακόμη και 1250 ευρώ και το διαθέσει με 5% ποσοστό κέρδους, ας δούμε τι θα συμβεί.
Ως γνωστό και ο φαρμακοποιός φορολογείται για ποσό που προκύπτει ως υπόλοιπο της αφαίρεσης των εσόδων από τα έξοδά του φαρμακείου του στη διάρκεια ενός οικονομικού έτους και το ποσό αυτό εντασσόμενο στηΈντοναν φορολογική κλίμακα θα φορολογηθεί ανάλογα με το μέγεθος του και με φορολογικό συντελεστή έως και 40%. ( Η διαστρωμάτωση μεταξύ , των φαρμακείων είναι μεγάλου φάσματος και στο γεγονός αυτό μεγάλη συμβολή έχουν τα φάρμακα υψηλού κόστους , όσα μέχρι στιγμής διατίθενται από αυτά).
Επειδή για τη συντριπτική πλειοψηφία των φαρμακείων το ποσό που θα προκύψει από το «κέρδος» του 5% που θα έρθει «καπάκι» πάνω στα κέρδη από τον συνηθισμένο κύκλο εργασιών του, το κέρδος που θα προκύψει , από αυτά, θα φορολογηθεί με τους υψηλότερους συντελεστές της τάξεως του 30% και του 40%. Έτσι θα έχουμε 5Χ(30%ή40%) υπόλοιπο 3,5% έως 3%. Δεδομένου ότι ο χρόνος πίστωσης στο φαρμακείο από τους προμηθευτές του είναι 25 μέρες όσο χρόνο πίστωσης κάνουν οι φαρμακευτικές εταιρίες που διακινούν τα φάρμακα αυτά .
Η πίστωση των είκοσι πέντε ημερών που δίνουν οι εταιρίες για τα φάρμακα αυτά δεν καλύπτεται από το μέσο χρόνο εξόφλησης των από ταμεία γιαυτό θα χρειασθεί το φαρμακείο να δαπανήσει και για τόκους για το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την εξόφληση τους. Για τους γνωρίζοντες τo σπρέντ (διαφορά euribor με το επιτόκιο που δανείζουν οι τράπεζες) αγγίζει σήμερα το 2,5% και με euribor στο 2,1% συν επιβαρύνσεις (0,665 valeur κ.α.) διαμορφώνεται τελικά ένα επιτόκιο, που προσδιορίζει ένα κόστος, που σε καμμία περίπτωση δεν καλύπτεται από το υπόλοιπο των 3% έως 3,5% ακόμη,, κι αν αναλάβει ο φαρμακοποιός να διακινεί τα φάρμακα αυτά, για την ψυχή της μάνας του.

Εδώ μιλάμε για φάρμακα που πρέπει να έχουν μεγαλύτερη προσοχή στη διακινησή τους για να διατηρήσουν τις θεραπευτικές τους ιδιότητες μέχρι να φθάσουν στον ασθενή, γιατί λόγου της χημικής συστασεώς τους ,τα περισσότερα από αυτά, διακινούνται με το σύστημα των ψυχρών αλυσίδων. Επομένως η παρουσία και η διακινησή τους δια χειρός φαρμακοποιού είναι εκ των ουκ άνευ.

Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις τι περιμένουν οι αρμόδιοι; Έστειλαν περίπατο και την «πεφωτισμένη ιδιοτέλεια » καθώς και το αντίβαρο της ,την «θεωρία των ηθικών συναισθημάτων». Ωραία ,αφού βρήκαν την post bank να αναλάβει τα χρέη των νοσοκομείων κοιτάζουν τώρα να «φορτώσουν» στα ιδιωτικά φαρμακεία την εξυπηρέτηση των περιπατικών ασθενών για τα φάρμακα με το μπλε κουπόνι -νοσοκομειακά-και όχι μόνον.
Εγώ , φρονώ ότι και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, θα αναλαμβάναμε να κάνουνουμε την δουλειά αυτή αν μας δινόταν ένα ποσοστό κέρδους που να κάλυπτε το κόστος διακίνησης συν ένα λογικό κέρδος. Επίσης πρέπει να ζητήσουμε από τα μέλη του ΣΦΕΕ να τριπλασιάσουν το χρόνο πίστωσης ,καθώς και να μειώσουν (Ν.Τ.) την τιμή βάσης*** ,για τα φάρμακα αυτά, μια και οι ίδιοι παραδέχονται στην ιστοσελίδα τους με ημερομηνία 31/12/2008 ότι:

"Ο μέσος χρόνος καθυστέρησης αποπληρωμής των οφειλών των νοσοκομείων ανέρχεται στούς 27,36 μήνες (820,89 ημέρες), ήτοι οι οφειλές εκκρεμούν –κατά μέσο όρο- από τον Οκτώβριο του 2006. "

Πριν κλείσω , θα ήθελα να πω και δυο λόγια και για το ΦΠΑ, μια που από ορισμένους μπήκε και αυτός στη συζήτηση. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ορίζεται από το νόμο 2859/2000(σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναθεώρησή του) και είναι ένα είδος εμμέσου φόρου που επιβάλλεται στις συναλλαγές. Καταβάλλεται τμηματικά σε κάθε στάδιο συναλλαγής στην προστιθέμενη αξία (όποια και αν είναι , έστω και 5%) και επιρρίπτεται ολόκληρος στην τελική κατανάλωση. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι στο άρθρο 10 του ν. 3457/2006 γράφει:"πλέον των νομίμων επιβαρύνσεων".

Τέλος κλείνοντας το σημείωμα εύχομαι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να βρούμε τη χρυσή τομή στο θέμα αυτό προς όφελος του κοινωνικού συνόλου στο οποίο ανήκουμε όλοι μας.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΟΛΕΒΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ

ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ο
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΛΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΦΕΕ
***Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διανύουμε μια περίοδο "πρωτοφανούς" κρίσης στην οποία πρέπει να συμβάλλουμε όλοι. Δείτε πως κανονιζει τον επιμερισμό αυτής της συμβολής η Υπ.Απ.2717/31/12/2009. Φάρμακα που διακινούνταν από τα φαρμακεία των νοσοκομείων σε τιμή 13% κάτω από την χοντρική και τα πληρωνόταν η φαρμακοβιομηχανία ,σύμφωνα με δικά της στοιχεία-βλέπε παραπάνω-μετά από 27,36 μήνες ,τώρα με την Υπ.απόφαση επιζητείταινα διακινούνται, μεσω των ιδιωτικών φαρμακείων,χωρίς κανένα πραγματικό κέρδος για τον φαρμακοποιό, κατά 13 % ακριβώτερα και να ταπληρώνεται σε 25 μέρες !!!
ο ίδιος

Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

"ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ" Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΦΣΑ

νοσοκομειακά φάρμακα
ή φάρμακα υψηλού κόστους
Στο προηγούμενο τεύχος της «Εγκυκλίο υ» σάς είχαμε
αναφέρει τον κατάλογο φαρμάκων υψηλού κόστους που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2717/31-12-2008. Στον κατά-
λογο αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο νοσοκομειακά
φάρμακα, αλλά και φάρμακα που ουδέποτε δίνονταν από
τα νοσοκομεία αλλά από τα φαρμακεία.
Στην ίδια «Εγκύκλιο» είχαμε κάνει ανάλυση για ποιους λό-
γους ο νόμος αυτός δεν μπορεί στην πράξη να εφαρμοστεί.
Ζητήσαμε από τον υπουργό Υγείας Δ. Αβραμόπουλο και το
Γενικό Γραμματέα Α. Καλογερόπουλο, σε συνεργασία με την
υπουργό Απασχόλησης Φάνη Πετραλιά, να αποσύρουν το
νόμο διότι μεταξύ άλλων δεν προβλέπεται ούτε… Φ.Π.Α.
Είναι άξιον απορίας πώς οι εμπνευστές του νόμου αυτού
δημιούργησαν μια νέα τιμή φαρμάκου (χονδρική τιμή +
5%) στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται οι νόμιμες κρα-
τήσεις, που εν προκειμένω είναι 9% (Φ.Π.Α.). Συνεπώς οι
φαρμακοποιοί θα αγοράζουν τα φάρμακα αυτά σε χον-
δρική τιμή, θα τα πωλούν στη νέα λιανική τιμή (χονδρική
τιμή +5%) και θα αποδίδουν στην εφορία 9% Φ.Π.Α., ο
οποίος δεν περιέχεται στη νέα λιανική τιμή. Από αυτή
και μόνο τη διαδικασία ο φαρμακοποιός χάνει 4%.
Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η νέα λιανική τιμή (χονδρι-
κή τιμή +5%) αφορά μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία και όχι
την επίσημη λιανική τιμή, η οποία θα είναι αυτή που ήδη
γνωρίζουμε. Συνεπώς θα υπάρχουν δύο τιμές πώλησης.Εί-
ναι γεγονός ότι οι μόνοι οι οποίοι ωφελούνται από το νόμο
αυτό είναι οι φαρμακοβιομήχανοι, οι οποίοι διοχετεύοντας
τα φάρμακα υψηλού κόστους μέσω των φαρμακείων θα ει-
σπράττουν άμεσα το κόστος τους, ενώ μέσω νοσοκομείων
έπαιρναν τα χρήματά τους μετά από αρκετά χρόνια, και μά-
λιστα με την προϋπόθεση της παροχής ειδικής έκπτωσης.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής αντέδρασε άμεσα
ζητώντας την εδώ και τώρα απόσυρση του νόμου ή
τουλάχιστον την αναβολή εφαρμογής του, ώστε να
κερδηθεί χρόνος για να προβούμε σε όλες τις νομικές
ενέργειες εναντίον του.
Πράγματι στις 30-1-2009 με εξαιρετικώς επείγουσα
επιστολή του το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινω-
νικής Προστασίας απέστειλε έγγραφο προς το Σύλ-
λογο με το οποίο ανεστάλη η εφαρμογή του νόμου
μέχρι 28-2-2009.
Τη Δευτέρα 9-2-2009 κατατέθηκε, για λογαριασμό του
Συλλόγου από τη νομικό του σύμβουλο ενώπιον του
Δ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αίτηση
ακύρωσης του Νόμου κατά της υπουργού Απασχό-
λησης και Κοινωνικής Προστασίας, κ. Πετραλιά καιασφαλιστικών μέτρων εναντίον της απόφασης αυτής, η
οποία πλήττει καίρια τα φαρμακεία.
Τα νοσοκομεία όμως, μη γνωρίζοντας την αναστολή του
νόμου, σταμάτησαν να έχουν αρκετά από τα νοσοκομει-
ακά φάρμακα και ήδη προτρέπουν τους ασφαλισμένους
να τα παίρνουν μέσω φαρμακείων. Με τον τρόπο αυτό
άρχισαν να δημιουργούνται αρκετά προβλήματα διότι,
από τη στιγμή που δόθηκε παράταση εφαρμογής του
νόμου αυτού, ισχύει το παλαιό καθεστώς ορισμένων
φαρμάκων για τα οποία απαιτείται το «Στερείται» για
να χορηγηθούν από τα φαρμακεία.
Τα νοσοκομεία δεν τοποθετούν πάνω στις συνταγές την έν-
δειξη «Στερείται», με αποτέλεσμα ο κόσμος να πηγαίνει από
νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να βρει τα φάρμακά του.
Αυτό ακριβώς θα γίνει σε μέγιστο βαθμό από 1-3-2009
εάν δεν δοθεί νέα παράταση ή δεν αποσυρθεί ο νόμος.
Με το σημερινό καθεστώς κανείς φαρμακοποιός δεν πρό-
κειται να εκτελέσει με ζημία του ούτε μία συνταγή.
Στις 12-2-2009 ο Φ.Σ.Α. εξέδωσε το ακόλουθο δελτίο
τύπου:
«Επικίνδυνες αποφάσεις για τη δημόσια υγεία»
«Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, έκπληκτος, παρα-
κολουθεί τον τελευταίο καιρό τα αλλεπάλληλα νομοθε-
τήματα τα οποία αφορούν την εν γένει διακίνηση του
φαρμάκου στην Ελλάδα αντιλαμβανόμενος ότι τα παιχνί-
δια που παίζονται εις βάρος φαρμακοποιών και ασφαλι-
σμένων δεν έχουν τελειωμό.
Η δήθεν επιτρεπόμενη πλέον διάθεση των νοσοκο-
μειακών φαρμάκων από τα φαρμακεία στην πραγ-
ματικότητα εξυπηρετεί μόνο τους φαρμακοβιομή-
χανους. Το υπουργείο προσπαθεί να μετακυλήσει
τη διάθεση των φαρμάκων αυτών από τα κρατικά
νοσοκομεία -τα οποία αδυνατούν να πληρώσουν
τους προμηθευτές τους- προς τα ιδιωτικά φαρμα-
κεία.
Οι φαρμακοποιοί δεν θα δεχτούν να χορηγούν νοσοκο-
μειακά φάρμακα με ζημία τη στιγμή που ο υφιστάμενος
νόμος ορίζει ποσοστό κέρδους 5%, όταν φορολογούνται
για ποσοστό κέρδους 25%. Αποτέλεσμα αυτής της κατά-
στασης θα είναι η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων, οι οποί-
οι από 1-3-2009 δεν θα μπορούν να βρουν τα φάρ-
μακα τους στα ιδιωτικά φαρμακεία. Αναπόφευκτα θα
δημιουργηθούν ελάχιστα σημεία χορήγησης αυτών των
φαρμάκων (5-6 σε όλη την Αττική), δηλαδή τα φαρμακεία
που βρίσκονται κοντά σε νοσοκομεία. Εκτός αυτού, είναι
προφανές ότι η αφερεγγυότητα του Δημοσίου και αρκε-
τών ασφαλιστικών ταμείων, που καθυστερούν τις πληρω-
μές τους επί εξάμηνο και πλέον (παρά τις συνεχείς περί
του αντιθέτου δημόσιες δεσμεύσεις του υπουργού Υγείας
κ. Αβραμόπουλου), καθιστούναδιανόητη την οποιαδήπο-
τε εφαρμογή του νόμου αυτού.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής κατέθεσε ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης της
απόφασης αυτής των συναρμόδιων υπουργείων για τα
νοσοκομειακά φάρμακα. Εντός των ημερών θα κατατεθεί
για το ίδιο θέμα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προ-
σφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.
Όλα αυτά μάς δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε μία κατάσταση
επικίνδυνη για τη φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμέ-
νων, καθώς κατασκευάζονται νόμοι οι οποίοι ψηφίζονται
στη Βουλή και οι οποίοι είναι στην πράξη ανεφάρμοστοι.Καλούμε τους εμπνευστές αυτών των νόμων να ενσκήψουν στα τεράστια προβλήματα της δημόσιας υγείας, να
αφουγκραστούν την αγωνία των λειτουργών της ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης και να πάψουν να πειραμα-
τίζονται στις πλάτες των ασφαλισμένων υποβαθμίζοντας
τη φαρμακευτική τους περίθαλψη». Από την ενημέρωση του Μαρτίου του ΦΣΑ .

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΦΣΑ

Τον τελευταίο καιρό παρακολουθούμε έκπληκτοι τις προ-
σπάθειες των κυβερνώντων να επιβάλουν αποφάσεις και
να θεσμοθετούν νόμους με σκοπό -την κατ’ αυτούς- προ-
άσπιση του δημοσίου συμφέροντος αλλά και την αναβάθ-
μιση της φαρμακευτικής περίθαλψης. Οι κυβερνώντες με
το...ανοιχτό μυαλό και τις...μοντέρνες ιδέες επιχειρούν να
ανακαλύψουν λύσεις οι οποίες θα μειώνουν τις φαρμα-
κευτικές δαπάνες, παραβλέποντας –ηθελημένα- ότι στην
αρχή της αλυσίδας της φαρμακευτικής περίθαλψης βρί-
σκεται η φαρμακοβιομηχανία.
Ξεκίνησαν από τον προηγούμενο χρόνο με την ψήφιση
ενός νόμου για την είσπραξη του 3% επί της λιανικής
τιμής των φαρμάκων μέσω των φαρμακείων, αφού
δεν μπορούσαν επί τρία χρόνια να εισπράξουν από τους
βιομήχανους το νομοθετημένο 4% επί της χονδρικής τι-
μής των φαρμάκων (rebate). Το ότι ο νέος αυτός νόμος
δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί δεν απασχόλησε κανέ-
ναν από τους εμπνευστές του. Τους αρκούσε-όπως ισχυ-
ρίζονταν-ότι θα βρεθεί τρόπος το 3% να εισπραχθεί από
τα φαρμακεία! Τελικά το μόνο που κατάφεραν ήταν να ξε-
σηκώσουν τους φαρμακοποιούς και να … ανακουφίσουν
τους βιομήχανους, οι οποίοι έβλεπαν με ικανοποίηση να
γεννιέται ένας νέος νόμος ο οποίος επειδή δεν θα εφαρ-
μοζόταν δεν θα τους άγγιζε.
Το δεύτερο φιάσκο ήταν η προσπάθεια εφαρμογής
του νόμου για την απαγόρευση της συνταγογράφη-
σης των Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ. Για να «περάσουν» χωρίς πολιτικό
κόστος την απαγόρευση αυτή εφεύραν τα χρωματιστά
κουπόνια. Εφάρμοσαν, λοιπόν, τη λίστα των μη συνταγο-
γραφουμένων φαρμάκων από την 1η του 2009 βασιζό-
μενοι στο....εξής θαύμα: Στο πρώτο λεπτό του νέου έτους
να αλλάξουν αυτομάτως χρώμα όλα τα κουπόνια των
Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ που υπάρχουν στα φαρμακεία και στις φαρμα-
καποθήκες καθώς και στο στοκ των βιομηχανιών και να
γίνουν..καφέ! Έτσι στην αγορά άρχισαν να κυκλοφορούν
φάρμακα με τα νέα χρωματιστά κουπόνια, παράλληλα με
τα παλαιά άχρωμα. Γιατροί ,φαρμακοποιοί, ασφαλιστικά
ταμεία άρχισαν να διαπληκτίζονται μεταξύ τους μη πι-
στεύοντας ότι υπήρχε τέτοια …θαυμαστή διάταξη νόμου.
Τελικά μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του Φ.Σ.Α., ο Ε.Ο.Φ.
αναγκάστηκε να εξηγήσει ότι «…η χρωματική διαφορο-
ποίηση ουδόλως σχετίζεται με την συνταγογράφηση των
φαρμάκων»… πείθοντας ποιον άραγε;
Το τρίτο…έξυπνο χτύπημα κατά της μείωσης των φαρ-
μακευτικών δαπανών ήταν η εφεύρεση εκ μέρους του
υπουργείου Απασχόλησης, της υποχρέωσης αναγραφής
της δοσολογίας στις συνταγές! Ποιος να ήταν άραγε ο
εγκέφαλος αυτής της….σατανικήςιδέας; Προφανώς, κά-
ποιος από τους γραφειοκράτες του υπουργείου, που νόμιζε
ότι ανακάλυψε το αντίδοτο της υπερσυνταγογράφησης! Ο
Φ.Σ.Α. διαμαρτυρήθηκε έντονα και ζήτησε να αποσυρθεί
αυτή η υποχρέωση. Και -όπως θα διαβάσετε στο σχετικό
άρθρο της «Εγκυκλίου», ο Γ. Γραμματέας του Υπουργείου
Απασχόλησης κ.Μαμωνάς βρήκε τη λύση : «..δοσολογία
χρειάζεται απαραιτήτως όταν η ποσότητα των αναγραφό-
μενων εμβαλλαγίων είναι πάνω από δύο»!Οποία….υπο-
κρισία. Γιατί να χρειάζεται πάνω από δύο, ή όχι πάνω από
τρία ή τέσσερα; Και αν η συνταγή περιέχει κολλύρια, πώς
θα ελεγχθούν οι σταγόνες; Ποιος θα έχει την ευθύνη των
ποσοτήτων; Ένα σωρό ερωτήματα που αναζητούν απαντή-
σεις που δεν θα έρθουν, γιατί απλά δεν υπάρχουν.
Και ήρθε το τέταρτο και τελευταίο χτύπημα! Τα νοσο-
κομειακά φάρμακα (καλούνται επίτηδες «φάρμακα
υψηλού κόστους» για να παραμένει ανοιχτός και να
διευρύνεται συνέχεια ο κατάλογός τους) θα χορηγού-
νται πλέον και από τα φαρμακεία αλλά με λιανική τιμή
που θα προκύπτει από την χονδρική συν 5%.
Τα ζητήματα που γεννώνται γι’ αυτό το νέο νομοθετικό
«εγχείρημα» είναι πολλά και πιεστικά: Καταρχάς ο ΦΠΑ 9%
πού είναι; Τον έφαγε ο δαίμων του Τυπογραφείου; Έτσι, θα
αγοράζουμε το φάρμακο π.χ. 109€, θα το πουλάμε 105€
και θα πληρώνουμε επί πλέον τον φόρο εισοδήματος. Δη-
λαδή, σε κάθε φάρμακο χονδρικής τιμής 100€ θα πληρώ-
νουμε από την τσέπη μας περίπου 14€. Αλλά γιατί αυτή η
πρεμούρα; Γιατί θα πρέπει να δίνουμε τα φάρμακα αυτά
στην τιμή που ορίζεται από τον νόμο και τα νοσοκομεία
να πάψουν να τα χορηγούν; Διότι έτσι εξυπηρετούνται οι
βιομηχανίες. Και θα πουλάνε τα φάρμακα στη χονδρική
τιμή και όχι στη νοσοκομειακή τιμή, και θα εισπράττουν
τα χρήματα τους αμέσως από τα φαρμακεία και όχι μετά
από τρία –και βάλε- χρόνια από τα νοσοκομεία.
Όμως, εμείς καλούμεθα:
l Να πουλάμε φάρμακα με καθαρή ζημία.
l Να πληρώνουμε από την τσέπη μας τον ΦΠΑ για νοσο-
κομειακά φάρμακα και φάρμακα υψηλού κόστους.
l Να πιστώνουμε επ’αόριστον τα ασφαλιστικά ταμεία.
l Να διημερεύουμε και διανυκτερεύουμε χωρίς υπερω-
ριακή αμοιβή.
l Να χρηματοδοτούμε ένα αφερέγγυο δημόσιο.
Και επιπλέον να εξασκούμε μόνο εμείς πρωτοβάθμια πε-
ρίθαλψη, για την οποία το κράτος δε δίνει δεκάρα…
Αν νομίζουν ότι βρήκαν ηλίθιους είναι γελασμένοι!
Με εκτίμηση
Για τον Φ.Σ.Α.
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Κωνσταντίνος Λουράντος Ηλίας Γιαννόγλου
editorial

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΣΥΜΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ε.Ο.Φ.:Λοιπά:Δελτία τύπου

Jarrow Formulas Ο Ε.Ο.Φ. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής της Αυστρίας υπάρχει περίπτωση να διακινείται στην Ευρωπαϊκή αγορά το συμπλήρωμα διατροφής με την εμπορική ονομασία Jarrow Formulas Bis Beta Cardoxyethyl Germanium Sesquioxide , Ge-132 organic Germanium Sesquioxide. Το προϊόν παράγεται από την εταιρεία Jarrow Formulas (ΗΠΑ) και κυκλοφορεί σε λευκό πλαστικό φιαλίδιο των 30 καψακίων (συνημμένη εικόνα). Κάθε καψάκιο περιέχει 69,25 mg Germanium, περιεκτικότητα πολύ υψηλότερη από τη Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (1 mg). Αν και δεν έχει διαπιστωθεί στη ...
Best life Παράνομη διακίνηση στην αγορά ή μέσω διαδικτύου (internet) του προϊόντος με την εμπορική ονομασία BEST-life FAT BURNING capsules Ο Ε.Ο.Φ. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής της Γαλλίας (afssaps) είναι πιθανό να έχει εισαχθεί παράνομα στην αγορά ή να πωλείται μέσω διαδικτύου (internet) το προϊόν με την εμπορική ονομασία BEST-life FAT BURNING capsules το οποίο είναι προέλευσης Κίνας και διαπιστώθηκε ότι περιέχει τη φαρμακευτική ουσία Sibutramine, καθώς και την απαγορευμένη ουσία phenolophtalein . Η Sibutramine είναι εγκεκριμένη στην Ελλάδα (εμπορικό όνομα Reductil) ως συμπληρωματική θεραπεία (ανορεξιογόνο) σε προγράμματα ελέγχου του ...
Hero Νοθευμένο συμπλήρωμα διατροφής με την ονομασία “Hero” Ο Ε.Ο.Φ. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (FDA), διακινείται μέσω διαδικτύου συμπλήρωμα διατροφής με την ονομασία “Hero” . Μετά από εργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διαπιστώθηκε ότι το ανωτέρω προϊόν είναι νοθευμένομε μη εγκεκριμένη ουσία που είναι παρεμφερής με τη φαρμακευτική ουσία sildenafil (ουσία που προορίζεται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας). Αν και δεν έχει εντοπισθεί στη χώρα μας διακίνηση του ανωτέρω προϊόντος, εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών σε περίπτωση που ...
VPXL no 1 Νοθευμένο συμπλήρωμα διατροφής με την ονομασία “vpxl no 1 Dietary Supplement for Men” Ο Ε.Ο.Φ. ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής του Λουξεμβούργου, βρέθηκε να διακινείται συμπλήρωμα διατροφής άγνωστης προέλευσης με την ονομασία “ vpxl no 1 Dietary Supplement for Men ”. Μετά από εργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε στο Λουξεμβούργο, διαπιστώθηκε ότι το ανωτέρω προϊόν είναι νοθευμένο με τη φαρμακευτική ουσία tadalafil (ουσία που προορίζεται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας) σε πoσότητα 8 mg, δηλαδή μεγαλύτερη από αυτή που περιέχεται σε εγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα. Αν και δεν έχει εντοπισθεί στη ...
Blue Steel Νοθευμένο συμπλήρωμα διατροφής με την ονομασία “Blue Steel” Ο Ε.Ο.Φ. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (FDA), διακινείται μέσω διαδικτύου συμπλήρωμα διατροφής με την ονομασία “ Blue Steel ”. Μετά από εργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, διαπιστώθηκε ότι το ανωτέρω προϊόν είναι νοθευμένο με μη εγκεκριμένη ουσία που είναι παρεμφερής με τη φαρμακευτική ουσία sildenafil (ουσία που προορίζεται για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας). Αν και δεν έχει εντοπισθεί στη χώρα μας διακίνηση του ανωτέρω προϊόντος, εφιστάται η προσοχή των καταναλωτών σε περίπτωση ...

Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ - Χρονοδιάγραμμα Εμβολιασμών για Παιδιά και Εφήβους
Ηλικία
Γέννηση
1 μην
2μην
4μην
6μην
12μην
15μην
18μην
24μην
4-6 ετ
11-12 ετ
13-18 ετ
Εμβόλιο
Ηπατίτιδας Β (Hep B)1
Hep B1α
Hep B1β (1-2 δόσεις)

Hep B


Hep B1γ
Hep B
Hep B
Hep B (όλες οι δόσεις)
Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη (DTaP)2


DTaP
DTaP
DTaP

DTaP

DTaP
TdaP2α,2β
Πολιομυελίτιδας (IPV)3


IPV
IPV
IPV

IPV


Αιμόφιλου τύπου Β4


Hib
Hib
Hib
Hib

Μηνιγγιτιδόκοκκου C (MCC)5


MCC
MCC

MCC
Πνευμονιόκοκκου (PCV)6


PCV
PCV
PCV
PCV
PCV (PPV)6α
Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (ΜΜR)7

MMR


MMR


Ανεμευλογιάς (Var)8

Var

Var


Ιός Ανθρώπινων Θηλωμάτων (ΗPV)9HPV κορίτσια 12-15 ετ 3 δόσεις
Ηπατίτιδας Α (Hep Α)10

Hep A (2 δόσεις)
Φυματίωσης (BCG)11

MantouxMantoux11α BCG
Mantoux11β

Γρίππης (INFL)12
INFL (ετησίως)

Εικ. 1 Χρονοδιάγραμμα εμβολιασμών για παιδιά και εφήβους

........ Τα εμβόλια κάτω από τη διακεκομμένη γραμμή συνιστώνται για επιλεκτικό εμβολιασμό (βλέπε επεξηγήσεις της εικ. 1)

Εύρος ηλικιών διενέργειας του εμβολιασμού. Στην παρένθεση αναγράφονται οι δόσεις του εμβολίου που γίνονται σ'αυτό το εύρος ηλικιών, όταν είναι περισσότερες από μία. Το εύρος ηλικιών διενέργειας του εμβολιασμού δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται μονοδύναμα ή πολυδύναμα (συνδυασμένα) εμβόλια ή/και συνδυασμός μονοδύναμων-συνδυασμένων
Εύρος ηλικιών διενέργειας του εμβολιασμού όταν αυτός δεν έχει προηγηθεί κατά το συνιστώμενο σχήμα ως προς την ηλικία και τις δόσεις (βλέπε επεξηγήσεις πινάκων 5 και 6)

Επεξηγήσεις πίνακα
1. HepB = Ανασυνδυασμένο εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β.
1α Η 1η δόση του HepB χορηγείται αμέσως μετά τη γέννηση μόνον όταν η μητέρα είναι φορέας του επιφανειακού αντιγόνου (HBsAg), ή όταν είναι άγνωστο αν η μητέρα είναι φορέας ή όχι. Στην περίπτωση αυτή αναγκαστικά η 1η δόση του HepB χορηγείται ως μονοδύναμο εμβόλιο.
1β Στην περίπτωση που η 1η δόση χορηγείται αμέσως μετά τη γέννηση, ο βασικός εμβολιασμός περιλαμβάνει συνολικά 4 δόσεις αντί 3 δόσεις (η 2η στο τέλος του 1ου μήνα και η 3η στο τέλος του 2ου μήνα). Το ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ 1ης και 2ης καθώς και 2ης και 3ης δόσης είναι 4 εβδομάδες. Το ελάχιστο μεσοδιάστημα μεταξύ προτελευταίας (3ης ) και τελευταίας (4ης) δόσης του βασικού εμβολιασμού είναι 8-16 εβδομάδες και δεν χορηγείται νωρίτερα από την ηλικία των 24 εβδομάδων (6 μηνών).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που το εμβόλιο της Ηπατίτιδος Β χορηγηθεί ως συνδυασμένο εμβόλιο, ο γιατρός πρέπει να γνωρίζει ότι τα συνδυασμένα εμβόλια δεν χορηγούνται πριν από την 6η εβδομάδα της ζωής. Επομένως το ελάχιστο μεσοδιάστημα που μεσολαβεί από τη γέννηση, που χορηγείται το μονοδύναμο εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β, είναι 6 εβδομάδες αντί 1 μήνας.
Παράλληλα με την 1η δόση του εμβολίου, σ' όλα τα νεογνά μητέρων φορέων του επιφανειακού αντιγόνου και μέσα στις πρώτες 12 ώρες μετά τη γέννηση, χορηγούνται 0,5ml υπεράνοσης ανοσοσφαιρίνης για ηπατίτιδα Β. Η ένεση γίνεται σε διαφορετικό μέρος απ' αυτό που έγινε (ή θα γίνει) το εμβόλιο. Όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες φορείς και πήραν το εμβόλιο και την υπεράνοση ανοσοσφαιρίνη πρέπει να ελέγχονται για επιφανειακό αντιγόνο (HBsAg) και αντισώματα (αντι-HBs) στην ηλικία των 9 έως 15 μηνών.

Όταν η μητέρα είναι άγνωστο αν είναι ή όχι φορέας του επιφανειακού αντιγόνου κατά τον τοκετό και στη συνέχεια αποδειχτεί ότι δεν είναι, από τη 2η δόση και πέρα ακολουθείται το σχήμα του εμβολιασμού που ισχύει για τα νεογνά μητέρων που δεν είναι φορείς του HbsAg, δηλαδή αγνοείται η 1η δόση.
1γ Όταν η μητέρα είναι αρνητική για επιφανειακό αντιγόνο, ο βασικός εμβολιασμός περιλαμβάνει 3 δόσεις (δύο αρχικές με μεσοδιάστημα 6-8 εβδομάδων και μια τρίτη σε ηλικία 6-18 μηνών με ελάχιστο μεσοδιάστημα από τη 2η δόση 8-16 εβδομάδες και όχι νωρίτερα από την ηλικία των 6 μηνών).
2. DTaP= Εμβόλιο κατά της διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη που περιέχει τα τοξοειδή (ή ατοξίνες) του κορυνοβακτηριδίου της διφθερίτιδας και του κλωστηριδίου του τετάνου και μόνο αντιγόνα της Β. pertussis (όχι ολόκληρο τον μικροοργανισμό νεκρό, όπως τα παλαιότερα «ολοκυτταρικά» εμβόλια) γι' αυτό και καλείται «ακυτταρικό» κατά του κοκκύτη (acellular pertussis ή αP) εμβόλιο.
2α TdaP= Εμβόλιο κατά της διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη, με μικρότερη δόση διφθεριτικής ατοξίνης. Στη χώρα μας περιέχει και IPV και δύναται να χορηγηθεί μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Το TdaP συνιστάται να γίνεται για επαναληπτική δόση στην ηλικία των 11-12 ετών ή και αργότερα (μέχρι την ηλικία των 64 ετών) κατά προτίμηση όταν στην οικογένεια αποκτάται νεογέννητο. Συνιστάται να απέχει 5 χρόνια από το DTaP ή το Τd για λιγότερες τοπικές αντιδράσεις, μπορεί όμως να χορηγηθεί με ελάχιστο μεσοδιάστημα και δύο ετών. Εάν δεν κυκλοφορεί το TdaP μόνο του (χωρίς IPV) χορηγείται το Td ενηλίκων. Οι υπόλοιπες δόσεις θα είναι κάθε 10 χρόνια με Td ενηλίκων.
2β Td= Εμβόλιο κατά του τετάνου και της διφθερίτιδας με μικρότερη δόση διφθεριτικής ατοξίνης. Συνιστάται να γίνεται κάθε 10 χρόνια μετά την χορήγηση του Tdap στην εφηβική ηλικία. Το εμβόλιο του τετάνου μπορεί να γίνεται δια βίου με ασφάλεια.
3. IPV= Ενέσιμο ενισχυμένο εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας.
4. Hib= Συζευγμένο εμβόλιο κατά του αιμόφιλου τύπου β. Εάν η πρωτεΐνη σύζευξης είναι η PRP - OMP (πρωτεϊνικό σύμπλεγμα της εξωτερικής μεμβράνης του μηνιγγιτιδόκοκκου) τότε η 3η από τις 3 αρχικές δόσεις μπορεί να παραληφθεί και το σχήμα να είναι (2ος, 4ος και 12ος-15ος μήνας).
5. MCC= Συζευγμένο, πολυσακχαριδικό εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C. Συνιστάται η έναρξη εμβολιασμού σε ηλικία 2 μηνών και ακολουθείται σχήμα 3 δόσεων - οι 2 πρώτες δόσεις με μεσοδιάστημα 2 μηνών και επαναληπτική δόση σε ηλικία 15-18 μηνών. Σε περίπτωση έναρξης εμβολιασμού σε ηλικία > 12 μηνών, ακολουθείται σχήμα 1 δόσης.
6. PCV= Νεκρό, συζευγμένο, πολυσακχαριδικό, επταδύναμο εμβόλιο κατά του στρεπτόκοκκου της πνευμονίας (πνευμονιόκοκκου). Συνιστάται σ' όλα τα παιδιά ηλικίας 2-23 μηνών. Η τελευταία δόση (4η) γίνεται σε ηλικία ³ 12 μηνών. Το εμβόλιο μπορεί να γίνει και σε μεγαλύτερη ηλικία και ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (βλέπε υποσημειώσεις 6,7 στο πρόγραμμα εμβολιασμών για παιδιά που δεν εμβολιάσθηκαν στην βρεφική ηλικία, πίνακες 5 και 6). Στην τελευταία περίπτωση, οι επαναληπτικές δόσεις μπορεί να γίνονται και με το 23δύναμο πολυσακχαριδικό μη συζευγμένο εμβόλιο (PPV).
6α PPV= Μη συζευγμένο, πολυσακχαριδικό εμβόλιο (23δύναμο) κατά του στρεπτόκοκκου της πνευμονίας (πνευμονιοκόκκου). Συνιστάται για επαναληπτικές δόσεις σε παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή πνευμονιοκοκκική λοίμωξη (πίν. 1), εκτός από υγιή βρέφη και παιδιά ηλικίας 2-23 μηνών.
7. MMR= Ζων εξασθενημένο εμβόλιο κατά της ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς. Χορηγείται στην ηλικία των 12-15 μηνών. Συνιστάται 2η δόση του εμβολίου στην ηλικία των 4-6 ετών αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία αρκεί να απέχει 2 μήνες από την 1η δόση. Ο παιδίατρος πρέπει να ελέγχει αν έγινε ή όχι η 2η δόση και αν όχι χορηγείται η 2η δόση σε οποιαδήποτε ηλικία.
8. Var= Zων εξασθενημένο εμβόλιο κατά της ανεμευλογιάς. Χορηγείται σ' όλα τα παιδιά στην ηλικία των 12-18 μηνών (κατά προτίμηση μετά το 15ο μήνα), αλλά και σ' οποιαδήποτε άλλη ηλικία εφόσον το άτομο δεν έχει νοσήσει. Συνιστάται 2η δόση του εμβολίου στην ηλικία των 4-6 ετών αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη ηλικία αρκεί να απέχει 2 μήνες από την 1η δόση. Ο παιδίατρος πρέπει να ελέγχει αν έγινε ή όχι η 2η δόση και αν όχι χορηγείται η 2η δόση σε οποιαδήποτε ηλικία.
9. HPV= Ανασυνδυασμένο εμβόλιο κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής επιστημονικά δεδομένα, μπορεί να χορηγηθεί από την ηλικία των 9-26 ετών. Στη χώρα μας συνιστάται μόνο σε κορίτσια ηλικίας 12-15 ετών αλλά και σε κορίτσια ηλικίας 15-26 ετών εάν δεν έχουν εμβολιαστεί στη συνιστώμενη ηλικία (χωρίς να διασφαλίζεται η προφύλαξή τους, εάν ήδη έχουν μολυνθεί από τύπο του ιού που περιέχεται στο εμβόλιο, ιδιαίτερα αν έχουν αλλάξει 3-4 σεξουαλικούς συντρόφους). Στη χώρα μας κυκλοφορούν δύο εμβόλια. Το ένα είναι διδύναμο και το άλλο τετραδύναμο. Και τα δύο εμβόλια περιέχουν τα ογκογόνα στελέχη 16 και 18. Το τετραδύναμο περιέχει επιπλέον δύο ακόμα τύπους ιών (6 και 11), που ασκούν προστατευτική δράση κατά των θηλωμάτων (κονδυλωμάτων). Το δοσολογικό σχήμα και για τα δύο εμβόλια περιλαμβάνει 3 δόσεις. Για μεν το διδύναμο οι δόσεις είναι 0-1-6 μήνες, ενώ για το τετραδύναμο είναι 0-2-6 μήνες. Σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα ο γιατρός μπορεί να συνεχίσει τον εμβολιασμό, χωρίς να χάνονται οι προηγούμενες δόσεις. Τέλος, η συγχορήγηση του εμβολίου με άλλα εμβόλια έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής ασφαλής μόνο όσον αφορά το εμβόλιο της Ηπατίτιδας Β.
10. Hep A= Αδρανοποιημένο ολοκυτταρικό εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Α. Χορηγείται σε οποιαδήποτε ηλικία άνω του ενός (1) έτους σε 2 δόσεις, με ελάχιστο μεσοδιάστημα 6 μηνών, καθώς και σε όλες τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για ηπατίτιδα Α (πίν. 3).
11. BCG= Ζων εξασθενημένο εμβόλιο κατά της φυματίωσης. Σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της Διεθνούς Ένωσης κατά της φυματίωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η χώρα μας δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τη διακοπή του αντιφυματικού εμβολιασμού, ο οποίος εξακολουθεί να γίνεται στην ηλικία των 6 ετών. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί κυρίως στον εμβολιασμό των παιδιών που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (πίν. 2). Παράλληλα συνιστάται μαζικός προληπτικός έλεγχος με δερμοαντίδραση Mantoux στις ηλικίες 1, 4-6 ετών (πριν τον εμβολιασμό με BCG, 11α) και στα ανεμβολίαστα παιδιά, στην ηλικία 11-12 ετών (όταν γίνεται η εκτίμηση της εμβολιαστικής τους κάλυψης, 11β).
12. INFL= Αδρανοποιημένο ολοκυτταρικό ή ακυτταρικό (τμηματικό) εμβόλιο κατά της γρίππης που συνιστάται να γίνεται ετησίως, σε 1 δόση και σε ηλικία πάνω από 6 μήνες. Ενδείκνυται μόνο στα παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου να νοσήσουν σοβαρά από γρίππη (πίν. 4). Παιδιά κάτω των 8 ετών που θα εμβολιασθούν για πρώτη φορά θα πάρουν 2 δόσεις εμβολίου (0,25ml < 3 ετών και 0,5ml ³ 3 ετών) με ελάχιστο μεσοδιάστημα 4 εβδομάδων.
Επίσης συνιστάται ετήσιος εμβολιασμός όλων των υγιών ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών και των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ανεξαρτήτως ηλικίας.
Σε περίπτωση αλλαγής των επιδημιολογικών συνθηκών (π.χ. επιδημία, πανδημία) οι συστάσεις αλλάζουν.
Όλα τα παιδιά πρέπει να επισκέπτονται το γιατρό τους στην ηλικία των 11-12 ετών (τέλος δημοτικού, έναρξη φοίτησης στο γυμνάσιο), ώστε να γίνεται έλεγχος της εμβολιαστικής τους κάλυψης και καταγραφή της στην ειδική σελίδα του ατομικού βιβλιαρίου υγείας.
Κάθε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια μετά τον εμβολιασμό που επισημαίνει ο κλινικός γιατρός, πρέπει να αναφέρεται στον ΕΟΦ (να συμπληρώνεται η κίτρινη κάρτα).
Στους πίνακες 5 και 6 συνοψίζεται το χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών για τα παιδιά που καθυστέρησαν να εμβολιαστούν.
Τελευταία ανανέωση ( 14.02.08 )

τα τελευταία έγγραφα για τα φάρμακα "υψηλού κόστους"της ΓΓΚΑ και ΥΥκΚΑ

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενική Διεύθυνση Δημόσιας ΥγείαςΔιεύθυνση Φαρμάκων & Φαρμακείων
Κατάλογος χορηγουμένων φαρμάκων υψηλού κόστους από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 9 του ν.3457/06
Στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας της φαρμακευτικής αγοράς, η διάθεση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που αναφέρονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.151509/08, συνεχίζει να γίνεται από τα φαρμακεία των κρατικών νοσοκομείων σύμφωνα με τα οριζόμενα σ'αυτήν.Για το σκοπό αυτό και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή χορήγηση των φαρμάκων αυτών στους δικαιούχους ασφαλισμένους, τα φαρμακεία των κρατικών Νοσοκομείων οφείλουν να προγραμματίζουν και να διαθέτουν ικανή επάρκεια των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερόμενη ΚΥΑ.Η διαδικασία χορήγησης των υπό συζήτηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που προβλέπονται στην εν λόγω ΚΥΑ, κρίνεται σκόπιμο να γίνει για το σύνολο αυτών από τα ιδιωτικά φαρμακεία με τους όρους που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος της υπό συζήτησης Κ.Υ.Α.και έως την 1/5/09, μεταβατικό στάδιο ικανό να να ληφθούν οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα και τον καθορισμό τυχόν αναγκαίων ειδικότερων όρων και διαδικασιών.

Κυριακή, 8 Μαρτίου 2009

ΣΗΜΕΡΑ 8/03/2009 ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΔΗΛ. ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΙΣΟ ΜΑΣ ΘΑΦΙΛΟΞΕΝΗΣΟΥΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΕΛΗ COPY ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΟΥ

ΠΟΙΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΕΛΙΚΑ; Γεωργία Δελή, Φαρμακοποιός, MSc
Mε αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας στις 8 Μαρτίου, προσπάθησα να συλλέξω στοιχεία σχετικά με τις γυναίκες που έχουν φαρμακείο στην Ελλάδα. Αποτελούν άλλωστε το 67% των ιδιοκτητών φαρμακείου, όπως ισχυρίζεται ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, χωρίς όμως να υπάρχουν περαιτέρω στατιστικά στοιχεία για ανάλυση.Είναι όντως τόσο υψηλό το ποσοστό; Και πόσες είναι ακριβώς; Τι ηλικία έχουν και πόσα χρόνια έχουν το δικό τους φαρμακείο; Είναι περισσότερες στα αστικά κέντρα ή στην επαρχία; Τα καταφέρνουν μόνες τους ή έχουν ανάγκη από κάποιον να τις βοηθάει; Και όταν χρειάζονται βοήθεια προτιμούν να προσλάβουν υπάλληλο ή βασίζονται στην οικογένειά τους; Έχουν δική τους οικογένεια; Γιατί είναι άραγε τόσο υψηλό το ποσοστό διαζυγίων για τις γυναίκες φαρμακοποιούς; Έχουν παιδιά και πόσο προλαβαίνουν να τα βλέπουν; Τι τις ώθησε να επιλέξουν αυτό το επάγγελμα; Με τι ασχολούνται τις ώρες που δεν είναι στο φαρμακείο; Εκτός από γυναίκες, επιστήμονες, επιχειρηματίες, σύζυγοι, νοικοκυρές, μαμάδες, τι άλλο μπορεί να είναι; Είναι χαρούμενες; Με βάση μια μελέτη σχετικά με τις ιατρικές υπηρεσίες στην Eλλάδα κατά τον Mεσοπόλεμο, το 1926 στο νομό Αττικο-Βοιωτίας, και ειδικότερα στην πόλη της Αθήνας, καταγράφονται 194 φαρμακοποιοί εκ των οποίων 8 γυναίκες, στον Πειραιά 95 εκ των οποίων 2 γυναίκες και συνολικά, σε όλους τους νομούς της χώρας υπάρχουν 15 γυναίκες φαρμακοποιοί.1 Στα 83 χρόνια που έχουν μεσολαβήσει, ο αριθμός αυτός έχει γίνει τετραψήφιος και οι γυναίκες πλέον αποτελούν σημαντική πλειοψηφία στον κλάδο. Το γεγονός αυτό όμως μπορεί να πιστοποιήσει από μόνο του εάν είναι και ικανοποιημένες από τον τρόπο ζωής και το βιοτικό επίπεδο που τους προσφέρει το επάγγελμά τους; Έχοντας συζητήσει τις προηγούμενες μέρες με πολλές γυναίκες φαρμακοποιούς, κάποιες που έχουν χρόνια φαρμακείο, άλλες που ετοιμάζονται να αναλάβουν το φαρμακείο των γονιών τους και μερικές που εργάζονται ως υπάλληλοι προσπαθώντας να συγκεντρώσουν γνώση και το αναγκαίο κεφάλαιο για να ανοίξουν το δικό τους, όλες συμφώνησαν ότι το θετικότερο σημείο στη δουλειά τους είναι η επαφή με τον κόσμο και η δυνατότητα να παρέχουν την κατάλληλη συμβουλή στον ασθενή.Αναγνωρίζουν τον σεβασμό των πελατών προς την επιστήμη και το πρόσωπό τους και αντιλαμβάνονται πως η διαχείριση μιας επιχείρησης όπως το φαρμακείο μπορεί να συνεπάγεται την εκτίμηση αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις τον φθόνο ακόμη και κοντινών τους προσώπων.Όλες επίσης συνειδητοποιούν πως δεν είναι εύκολο να ανταποκριθούν στις καθημερινές απαιτήσεις του φαρμακείου μόνες τους και αυτό που τις κουράζει περισσότερο δεν είναι η ορθοστασία αλλά η γραφειοκρατία. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι η δουλειά δεν τελειώνει στο φαρμακείο - μεταφέρεται στο σπίτι μαζί με τις συνταγές και σε συνδυασμό με το διακεκομμένο ωράριο αφήνει ελάχιστο ελεύθερο χρόνο.Ενώ παραδέχονται πάντως ότι ο ελεύθερος χρόνος είναι ανύπαρκτος και η επαφή με την οικογένειά τους στριμώχνεται στην ώρα του δείπνου, παράλληλα γνωρίζουν πως οι σπουδές τους δεν καλύπτουν επαρκώς τις απαιτήσεις που προβάλλει η πραγματικότητα του επαγγέλματος και δηλώνουν πρόθυμες να παρακολουθήσουν προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.Εξάλλου, μετά τα παράπονα για τις πολλές ώρες δουλειάς, τις εφημερίες που δυσκολεύουν τον προγραμματισμό, τους δύστροπους πελάτες αλλά και τους ναρκομανείς και φυσικά τα Ταμεία που δεν πληρώνουν στην ώρα τους, στην ερώτηση εάν θα επιθυμούσαν να αλλάξουν το επάγγελμά τους απαντούν "Δεν ξέρω τι άλλο θα ήθελα να κάνω" ή όπως λέει και η μητέρα μου (με φαρμακείο από το 1977) "Δε θα το άλλαζα με κάτι άλλο εδώ που τα λέμε..."Εσείς θα το αλλάζατε; Και ποιες είστε τελικά;*Με στόχο να μάθουμε ποιες είμαστε τελικά, γίνεται μια προσπάθεια μέσω και των τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων να συγκεντρωθούν στοιχεία για τις γυναίκες φαρμακοποιούς. Θα είναι πολύ ευχάριστο και σίγουρα ενδιαφέρον αν τα καταφέρουμε....1 Iατρικές υπηρεσίες στην Eλλάδα κατά τον Mεσοπόλεμο. Γεωγραφική κατανομή σύμφωνα με μια αναλυτική καταγραφή του 1926. Δημήτρης Ανωγιάτης-Pel, Αδαμαντία Μαρσέλου. APXAIOΛOΓIA & TEXNEΣ τχ. 104, σελ.10-17.Δημοσιεύτηκε: 06/03/2009

Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

Αλλαγή στον τρόπο διάθεσης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος TRAMAL - tramadol HCl


17.11.08
Η ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι το Tramal πλέον συνταγογραφείται σε συνταγολόγιο με μονή κόκκινη γραμμή, χωρίς θεώρηση από τη Νομαρχία ή περιορισμούς στην ποσότητα ανά συνταγή.Στο ΦΕΚ 1124/Β/18-6-2008 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση για τη μεταφορά της φαρμακευτικής ουσίας ΤΡΑΜΑΔΟΛΗ από τον Πίνακα Γ’ στον Πίνακα Δ’ του Ν.3459/06 περί ναρκωτικών. Η άδεια κυκλοφορίας του TRAMAL αντιστοίχως τροποποιήθηκε ως προς τον τρόπο διάθεσης με απόφαση του Ε.Ο.Φ. (28-7-2008).Το Tramal είναι αναλγητικό με κεντρική δράση και είναι κατάλληλο για την αντιμετώπιση του πόνου μέτριας έως ισχυρής έντασης, γιατί διαθέτει μοναδικό διπλό μηχανισμό δράσης (οπιοειδές και μη-οπιοειδές σκέλος).

Το Tramal ενδείκνυται για την ανακούφιση από τον καρκινικό πόνο, για πόνους του μυοσκελετικού συστήματος (π.χ. οστεοαρθρίτιδα, οσφυαλγία), για την διαχείριση του μετεγχειρητικού πόνου, καθώς και για διάφορους τύπους νευροπαθητικού πόνου (μεθερπητική νευραλγία, διαβητική νευροπάθεια, πολυνευροπάθεια).Το Tramal διατίθεται σε διάφορες φαρμακοτεχνικές μορφές για την εξατομικευμένη κάλυψη των αναγκών κάθε ασθενούς (βλ. πιο κάτω πίνακα):

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΚΥΚΛΙΟ

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ 121/08

ΘΕΜΑ: Παρέχονται διευκρινήσεις για την ορθή εφαρμογή διατάξεων του π.δ 121/08

Με αφορμή παραπάνω, που διατυπώνονται στην υπηρεσία μας απο φαρμακοποιούς, σύμφωνα με τα οποία, ορισμένοι ασφαλιστικοί οργανισμοί περικόπτουν εκτελεσθείσες συνταγές φαρμάκων, επειδή δεν αναγράφεται επι της συνταγής η <<δοσολογία>> των χορηγουμένων φαρμάκων, κρίνεται σκόπιμο να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Ως γνωστό, ο θεράπων γιατρός υποχρεούται να συνταγογραφεί μια μονάδα (εμβαλάγιο) ιδιοσκευάσματος και μέχρι 2 εφόσον κρίνεται απολύτως αναγκαίο(άρθρο 2 παρ. θ). Στην περίπτωση δε που αναγράφονται περισσότερα των 2 εμβολόγιο, είναι υποχρεωτική η αναγραφή του δοσολογικού σχήματος, προκειμένου να αιτιολογηθεί η μεγαλύτερη ποσότητα.
Οι υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισμών κατα των έλεγχο των συνταγών δεν θα πρέπει να περικόπτουν τις συνταγές, που περιέχουν μέχρι 2 εμβαλάγια, επειδή δεν αναγράφεται επί της συνταγής το δοσολογικό σχήμα, θεωρώντας οτι δεν είναι ορθά συμπληρωμένη η συνταγή. Σε συνταγές όμως, που περιέχουν περισσότερα απο 2 εμβαλάγια και είναι απολύτως απαραίτητη η αιτιολόγηση αναγραφής μεγαλύτερης ποσότητας, η μη αναγραφή της δοσολογίας αποτελεί λόγο μη εξόφλησης της συνταγής.
Πάντως, θα πρέπει να επιστήσετε την προσοχή των αρμοδίων ελεγκτικών υπηρεσιών των ασφαλιστικών οργανισμών για την πίστη εφαρμογή των διατάξεων περί φαρμακευτικής νομοθεσίας, του π.δ/τος 121/08 και των καταστατικών διατάξεων κατα τον έλεγχο των συνταγών και όταν γίνεται περικοπή μη εξόφληση συνταγών να παρέχονται οι απαιτούμενες διευκρινήσεις στους φαρμακοποιούς.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ.ΜΑΜΜΩΝΑΣ

Π.Δ.88/2004 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΕΠΕΙΔΗ Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΕΙΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ-ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ- ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΘΕΤΩ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 παρ.1 ΚΑΤΟ ΑΡΘΡΟ 7.


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 88/2004
Οργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης
Έχοντας υπόψη:1)Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.Δ. 363/41 (ΦΕΚ 268/Ά/41) «Περί συμπληρώσεως διατάξεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας».2)Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Ά/93) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις».3)Τις διατάξεις του Π.Δ. 194/95 (ΦΕΚ 102/Ά/95) «σχετικώς με χονδρική πώληση φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/95/ΕΟΚ.4)Την 6459/2001 (ΦΕΚ 1480/΄Β/2001) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας Έκτορα Νασιώκα, Ελπίδα Τσουρή και Δημήτριο Θάνο. 5)Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1885 (ΦΕΚ 137/Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α), με τις οποίες προβλέπεται η υποχρέωση βεβαίωσης για την προκαλούμενη δαπάνη. 6)Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και των ασφαλιστικών ταμείων. 7)Τις 246/2003 και 495/2003 Γνωμοδοτήσεις του ΣτΕ μετά από πρόταση του Υφυπουργού Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1Σκοπός
1.Η φαρμακαποθήκη έχει ως αντικείμενο την προμήθεια, κατοχή, εμπορία, διανομή ή εξαγωγή φαρμάκων, φαρμακευτικών προϊόντων, φαρμακευτικών ουσιών και γενικά των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 1316/83, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 1965/91, καθώς και των ειδών τα οποία επιτρέπεται σύμφωνα με διατάξεις άλλων νόμων ή αποφάσεων να διατίθενται σε φαρμακεία ή φαρμακαποθήκες. Οι φαρμακαποθήκες δύναται να πωλούν είδη ιατρικής γενικής χρήσεως, καλλυντικά, διαιτητικά προϊόντα, γάλατα και τροφές βρεφικής ηλικίας, είδη υγιεινής βρεφών, εγκύων και λεχωϊδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικά είδη και μηχανήματα, ιατρικά εργαλεία, μηχανήματα και βοηθήματα. Επίσης δύνανται να κατέχουν και να διακινούν κτηνιατρικά φάρμακα, αρκεί για το σκοπό αυτό να διαθέτουν ιδιαίτερο χώρο για φύλαξη, στον οποίο να αναγράφεται η ένδειξη «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ».2.Απαγορεύεται η πώληση από τις φαρμακαποθήκες προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων που μνημονεύονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 2Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
1.Η φαρμακαποθήκη είναι ανεξάρτητος ενιαίος χώρος με ελάχιστη συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 150 τ.μ., ευρισκόμενος σε ένα ή περισσότερα επίπεδα (ημιυπόγειο, ισόγειο, ένα ή περισσότερους ορόφους), ο οποίος διαθέτει φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό, αποχέτευση, κλιματισμό, ψυκτικούς χώρους και είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.2.Η φαρμακαποθήκη περιλαμβάνει τους εξής ιδιαίτερους χώρους:Α) Χώρο παραλαβής και ελέγχου φαρμάκων.Β) Αποθήκη με τον κατάλληλο εξοπλισμό (ράφια κ.λπ.) για την ασφαλή και σωστή αποθήκευση φαρμάκων και των άλλων ειδών. Επιτρέπεται η διατήρηση και άλλων αποθηκευτικών χώρων στον ίδιο ή άλλο όροφο εντός του ίδιου κτιρίου.Γ) Γραφεία διοίκησης και λογιστήριο.Δ) Τουαλέτα η οποία είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος υγειονομικού κανονισμού. Όλοι οι χώροι είναι καθαροί, απαλλαγμένοι από σκουπίδια, σκόνη και εστίες μόλυνσης. 3. Ο αποθηκευτικός χώρος και ο χώρος παραλαβής και ελέγχου φαρμάκων έχουν ελάχιστη επιφάνεια 120 τ.μ.4. Τα προϊόντα αποθηκεύονται υπό συνθήκες που καθορίζονται από τον παραγωγό ή τον υπεύθυνο κυκλοφορίας. Οι συνθήκες επιλέγονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα προϊόντα να μην μπορούν να αναμειχθούν μεταξύ τους ή να αλλοιωθούν υπό την επίδραση του φωτός, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας. Στη φαρμακαποθήκη υπάρχει ιδιαίτερος χώρος όπου θα τοποθετούνται τα προϊόντα που έχουν καταστραφεί, που έχουν λήξει ή που έχουν ανακληθεί, και θα φυλάσσονται προσεκτικά ώστε να αποφεύγεται η ανάμειξή τους με άλλα προϊόντα και η πιθανότητα πώλησής τους. Η φαρμακαποθήκη διαθέτει επαρκή μέτρα πυρασφάλειας. 5. Στην πρόσοψη της φαρμακαποθήκης αναγράφεται η λέξη «Φαρμακαποθήκη» και η εμπορική επωνυμία της. Σε εμφανές σημείο εντός της φαρμακαποθήκης αναγράφεται το όνομα του υπευθύνου για τη λειτουργία της φαρμακοποιού. 6. Κάθε φαρμακαποθήκη διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) ζυγό ακριβείας και ένα (1) ζυγό για ζύγιση μεγάλων ποσοτήτων στερεών και υγρών. Άρθρο 3Φύλαξη ναρκωτικών ουσιών και κτηνιατρικών φαρμάκων
Για τη φύλαξη των δηλητηριωδών ουσιών, των ναρκωτικών ουσιών και των κτηνιατρικών φαρμάκων εφαρμόζονται τα ισχύοντα περί καταρτισμού φαρμακείων στο Π.Δ. 312/1992 (ΦΕΚ 157 Ά).
Άρθρο 4Αποθέματα φαρμάκων – Προμήθεια
1.Η φαρμακαποθήκη διαθέτει πάντα μεγάλο απόθεμα απ΄ όλα τα φαρμακευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν, ακόμη και αν η ζήτηση είναι χαμηλή ή ακανόνιστη, καθώς και τα βασικά από τα λοιπά προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ των περιπτώσεων γ΄ έως και ιζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 1965/91 (ΦΕΚ 146 Ά), συμμορφούμενη προς τούτο και με τις εκδιδόμενες για το θέμα αυτό αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας και του Ε.Ο.Φ. Τα αποθέματα σε φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να είναι αρκετά υψηλά ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή προμηθευτική ροή από το ίδιο απόθεμα και να αντιμετωπίζονται πιθανές εποχιακές ελλείψεις. Τα αποθέματα σε φάρμακα πρέπει να επαρκούν για τον πλήρη εφοδιασμό δεκαπέντε (15) τουλάχιστον φαρμακείων και αξίας διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000,00) euro και άνω. Η ύπαρξη των φαρμάκων και των βασικών εκ των λοιπών προϊόντων σε επαρκείς ποσότητες ως αναφέρεται ανωτέρω ελέγχεται πάντοτε, τόσο κατά την αρχική επιθεώρηση της φαρμακαποθήκης όσο και κατά τις περιοδικές επιθεωρήσεις από τα αρμόδια όργανα του ΥΥΠ και των Νομαρχιακών Αυτ/σεων. 2.Η προμήθεια των φαρμάκων γίνεται μόνο από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τις φαρμακαποθήκες που λειτουργούν νόμιμα και σύμφωνα με τη φαρμακευτική νομοθεσία.
Άρθρο 5Βιβλία και στοιχεία
Η φαρμακαποθήκη διαθέτει τα εξής βιβλία και στοιχεία:
1.Μηχανογραφημένα στοιχεία αποθήκης εκάστης ημέρας, προσβάσιμα για έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή άλλων συναρμόδιων Υπουργείων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 εδ. γ του Π.Δ. 194/95 (ΦΕΚ 102 Ά). 2.Τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπει ο ΚΦΣ. 3.Πλήρη στοιχεία εισαγωγής και εξαγωγής φαρμάκων που υπάγονται στο Ν 1729/87 (ΦΕΚ 144 Ά) περί ναρκωτικών. 4.Επίσημα έγγραφα πιστοποίησης ή διαπίστωσης των διαδικασιών παρακολούθησης ή απόσυρσης φαρμακευτικών προϊόντων. 5.Την Ελληνική Φαρμακοποιία6.Την κρατική διατίμηση φαρμάκων.
Άρθρο 6Τοποθέτηση, διαφύλαξη και επείγουσα διανομή ή απόσυρση φαρμάκων
1.Για την κανονική τοποθέτηση των φαρμάκων και των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων και τη φύλαξή τους, έχουν εφαρμογή και οι εκάστοτε περί καταρτισμού φαρμακείων ισχύουσες διατάξεις (Π.Δ. 312/92 ΦΕΚ 157 Ά). 2.Η φαρμακαποθήκη:Α) διαθέτει σχέδιο επειγούσης ανάγκης, το οποίο διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή κάθε μέτρου απόσυρσης φαρμακευτικών προϊόντων από την αγορά που διατάσσουν οι αρμόδιες αρχές ή αποφασίζεται σε συνεργασία με τον παρασκευαστή του προϊόντος ή τον υπεύθυνο κυκλοφορίας στην αγορά του προϊόντος αυτού. Β) είναι σε θέση να οργανώσει ανά πάσα στιγμή επείγουσα διανομή των φαρμάκων όπου αυτό είναι αναγκαίο, και διαθέτει για το σκοπό αυτό ένα τουλάχιστον αυτοκίνητο μεταφοράς φαρμακευτικών προϊόντων. 3.Η φαρμακαποθήκη διαθέτει:Α) Ψυκτικό θάλαμο ή μεγάλο ψυγείο για τη φύλαξη των εμβολίων, ορών και άλλων προϊόντων που έχουν ανάγκη φύλαξης σε ψυγεία. Οι ψυκτικοί θάλαμοι ή τα ψυγεία της φαρμακαποθήκης πληρούν τις προϋποθέσεις που ο παραγωγός των προϊόντων ή ο υπεύθυνος κυκλοφορίας επιβάλλει για την αποθήκευσή τους σε ειδική θερμοκρασία. Β) Κατάλληλες συσκευασίες για τα φάρμακα και τα φαρμακευτικά προϊόντα ώστε αυτά να μην μολύνονται, σπάνε ή χύνονται κατά τη μεταφορά τους καθώς και κατάλληλες συσκευασίες για τη μεταφορά εμβολίων, ορών, ινσουλινών και άλλων ευπαθών στη θερμοκρασία προϊόντων.
Άρθρο 7Μεταβατικές ρυθμίσεις
Στις φαρμακαποθήκες που λειτουργούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος παρέχεται προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος για πλήρη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του. Μετά την παρέλευση του έτους θα επιθεωρηθούν όλες οι φαρμακαποθήκες από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας ή των κατά τόπους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και σε περίπτωση παραβάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του εν ισχύι εκάστοτε νόμου «περί επιθεωρήσεως φαρμακείων».
Άρθρο 8Έναρξη ισχύος – Καταργούμενες διατάξειςΟι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από την δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το Κ.Δ. 26 Μαρτ./9 Ιουλίου 1942 « περί καταρτισμού φαρμακαποθηκών» (Ά 173) και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

Αίτηση της εταιρίας

Καταστατικό της εταιρίας

ΦΕΚ όπου δημοσιεύτηκε το καταστατικό

Γνωστοποίηση στον εκπρόσωπο της εταιρίας

Αντίγραφα του Ποινικού μητρώου και πιστοποίηση εισαγγελικής αρχής όλων των εταίρων που λαμβάνουν μέρος (ΕΠΕ) ή (ΣΥΝ.ΠΕ.) και του ΔΣ (ΑΕ).

Γραμμάτιο 6€ από το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κάτοψη – τομή μηχανικού (όπου να σημειώνονται τα αντίστοιχα τετραγωνικά μέτρα των χώρων της φαρμακαποθήκης)

Μελέτη μηχανικού για επαρκή κλιματισμό

Κατάσταση του προσωπικού

Υπεύθυνη Δήλωση του μηχανικού που να πιστοποιεί τα παραπάνω (δηλ. κάτοψη – τομή)

Βεβαίωση πυροσβεστικής

Βεβαίωση πολεοδομίας (ότι ο χώρος της φαρμακαποθήκης είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις)

Σχέδιο επείγουσας ανάγκης

Έκθεση ψυκτικού κλιματισμού

Νόμος περί συστάσεως-λειτουργίας φαρμακευτικών συλλόγων

Θεωρώ ότι το πρωτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζει ένας φαρμακοποιός, με φαρμακείο ανοικτό στο κοινό , είναι ο νόμος περί συστάσεως και λειτουργίας φαρμακευτιών συλλόγων (Φεκ τεύχος Α αριθ.119/1928 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα) Μπορείτε να τον κατεβάσετε από τον Φαρμακευτικό σύλλογο Κιλκίς που κατά την αποψή μου έχει το καλύτερο site .www.fskilkis.gr . Καθώς και στην ιστοσελίδα του Φαρμακευτικου Συλλόγου Θεσσαλονίκης , επιλεξτε από το μενου "νομοθεσία" και μετα επιλέξτε: ΙΔΡΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3601/1928 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΦΥΣΙΚΑ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΡΚΕΤΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τροποποιήθηκε με νόμους μετά το 1980 όπως ο ν. 1316/1983 ,του ν. 1539/1985(φεκ Α 64), του ν.1963/1991(Φεκ Α ΄138) άρθρο ΙΙ. Πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι ο φαρμακευτικός συλλογος δεν είναι ένα "εκδρομικό σωμστείο" αλλά ένα πρόσωπο (Ν.Π.Δ.Δ.) δημοσίου δικαίου και ότι η οικονομική του διαχείρηση ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις "περί δημοσίου λογιστικού"και υπόκειται στόν έλεγχο του Ελέκτικού συνεδρείου. Παραθέτω την άποψη εγκύρου νομικού περί αυτού.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚOI ΣΥΛΛΟΓOI : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΝΟΣ Καπώνης εκδόσεις «ΑΝΤ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ»

Οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και ο Πανελλήνιος

Φαρμακευτικός Σύλλογος χαρακτηρίζονται εκ του

νόμου (άρθρο 11 ΝΔ 171/1946), ως νομικά πρόσωπα

δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ).

Επί των ΝΠΔΔ που διέπονται από το διοικητικό δίκαιο,

η διαχείριση των οικονομικών τους ασκείται σύμφωνα

με τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 496/1974

“περί δημοσίου λογιστικού”, που αφορά τον προληπτικό

έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, πλην εξαιρέσεων

που ρητά προβλέπεται από τον Νόμο.

Σύμφωνα λοιπόν με το Άρθρο 98 του Συντάγματος 2001:
«Στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανήκουν ιδίως:
α. O έλεγχος των δαπανών του Κράτους, καθώς και των οργανισμών τοπικής


αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται με ειδική

διάταξη νόμου στο καθεστώς αυτό. β. O έλεγχος συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στις οποίες αντισυμβαλλόμενος είναι το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο από την άποψη αυτή, όπως νόμος ορίζει. γ. O έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπολόγων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται στον
προβλεπόμενο από το εδάφιο α' έλεγχο. δ. Η γνωμοδότηση για τα νομοσχέδια που αφορούν συντάξεις ή αναγνώριση υπηρεσίας για την παροχή δικαιώματος σύνταξης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 73, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που ορίζει ο νόμος. ε. Η σύνταξη και η υποβολή έκθεσης προς τη Βουλή για τον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους κατά το άρθρο 79 παράγραφος 7. στ. Η εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή συντάξεων, καθώς και με τον έλεγχο των λογαριασμών του εδαφίου γ'. ζ. Η εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη των πολιτικών ή στρατιωτικών δημόσιων υπαλλήλων, καθώς και των υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για κάθε ζημία που από δόλο ή αμέλεια προκλήθηκε στο Κράτος, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
2. Οι αρμοδιότητες του Eλεγκτικoύ Συνεδρίου ρυθμίζονται και ασκούνται, όπως νόμος ορίζει. Στις περιπτώσεις των στοιχείων α' έως δ' της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 93 παράγραφοι 2 και 3.
3. Οι αποφάσεις του Eλεγκτικoύ Συνεδρίου για υποθέσεις της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται στον έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Έτσι, με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 1107/1977 (ΦΕΚ

358/Α'/19-11-1977) «Περί μερικής εξαιρέσεως της

εφαρμογής των διατάξεων του ΝΔ 496/74 «Περί

λογιστικού των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

μεταγενέστερα, των Φαρμακευτικών, Ιατρικών και

Οδοντια­τρικών Συλλόγων», οι Ιατρικοί, Οδοντιατρικοί

και Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και κατʼ επέκταση ο

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, η Ελληνική

Οδοντιατρική Ομοσπονδία και ο Πανελλήνιος

Φαρμακευτικός Σύλλογος, εξαιρούνται της εφαρμογής

των διατάξεων του ΝΔ 496/74, πλην των διατάξεων των

άρθρων 40 έως και 43 του ανωτέρω Ν. Δ., οι οποίες

αναφέρονται και αφορούν στη σύναψη οποιασδήποτε

μορφής συμβάσεων για λογαριασμό των ΝΠΔΔ.

Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι, με την τελευταία αυτή

διάταξη ο ΠΦΣ και οι τοπικοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι

εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου που ασκεί το

Ελεγκτικό Συνέδριο, αλλά όχι και του ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ

ελέγχου.

Ο κατασταλτικός έλεγχος επί των ΝΠΔΔ που ασκείται

από το Ελεγκτικό Συνέδριο, δηλαδή ο έλεγχος κάθε έτος

επί της διαχειρίσεως και μετά τη λήξη της, είναι

υποχρεωτικός, ανεξάρτητα από το γεγονός εάν ένα

συγκεκριμένο ΝΠΔΔ εξαιρείται εν όλω ή εν μέρει της

εφαρμογής των διατάξεων περί λογιστικού των ΝΠΔΔ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 και της παρ. 4 του άρθρου 25 του ΠΔ 774/80 «Περί Κωδικοποίησης εις ενιαίον κείμενον των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου ισχυ­ουσών διατάξεων υπό τον τίτλο «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Α' 189), οι απολογισμοί κάθε οικονομικού έτους των ΝΠΔΔ πρέπει να υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για κατασταλτικό έλεγχο το αργότερο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου του επόμενου οικονομικού έτους ή εν πάση περιπτώσει, μέχρι της καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξεως της διαχείρισης τους», ενώ στο άρθρο 152 του ΠΔ 1225/81 «Περί εκτέλεσης των περί Ελεγκτικού Συνεδρίου διατάξεων» (ΦΕΚ Α' 304), ορίζονται οι ποινές που επιβάλλονται για τυχόν καθυστέρηση ή μη συμμόρφωση με τις διαταγές του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Επίσης στην παράγραφο 22 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93, ορίζεται ότι «τα ΝΠΔΔ, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή έχουν κοινωνικούς πόρους, ή δανειοδοτούνται με την εγγύηση του δημοσίου αποστέλλουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο Υπουργείο Οικονομικών —Γενικό Λογιστήριο του Κράτους—


Διεύθυνση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου,

στοιχεία του Προϋπολογισμού - Απολογισμού και

Ισολογισμών αυτών καθώς και άλλα στοιχεία...».

Τέλος στο άρθρο 1 του Ν. 3080/2002 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ Α' 242), που φέρει τον τίτλο

«Δειγματοληπτικός έλεγχος λογαριασμών νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου»

ορίζεται ότι, «η Ολομέλεια του ΕΣ
κατ' έτος πρόγραμμα ελέγχου λογαριασμών των ΝΠΔΔ εκτός από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οι Φαρμακευτικοί

Σύλλογοι πρέπει να υποβάλουν κάθε φορά στην

αρμόδια Διεύθυνση του ΕΣ τα απολογιστικά στοιχεία

τους.

χαρακτήρας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ο οποίος τους προσδόθηκε με τους Νόμους 3601/1928 & 171/1946, είχε ως σκοπό να καταφανεί η ιδιαίτερη σχέση των συλλόγων αυτών με το κράτος, η συνδικαλιστική εκπροσώπηση του επαγγέλματος τους και η διασφάλιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους. Η ιδιαίτερη δε αυτή σχέση τους, έγκειται στον καθορισμό εκ του νόμου των Φ. Σ. ως συμβούλων του αρμοδίου Υπουργού σε θέματα δημόσιας υγείας και στην παροχή υπηρεσιών δημόσιου χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, εποπτεία στους Συλλόγους και τον ΠΦΣ ασκεί πάντα ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ( οι φαρμακοποιοί με


φαρμακείο)ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ Ο ΚΑΘΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΠΕΙNA ΕΧΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.Κεφάλαιο Α άρθρο 10 του ν.3601/28
Ο κανονισμός συντάσεται ,εγκρινεται από την Γ.Σ. του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου ,και μετά προωθείται στον Υπουργό Υγείας ώστε να εκδοθεί από αυτόν σχετική υπουργική απόφαση για να τεθεί εν ισχύ. Κανονισμοί που έχουν στνταχθεί κατά το παρελθόν και δεν έχουν εγκολπωθεί τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το βασικό νόμο 3601/1928 που ρυθμίζει τη σύσταση και λειτουργία των Φ.Σ. είναι ΑΚΥΡΟΙ. Γιά το λόγο αυτό συνέταξα το 2002 σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας αντίγραφο του οποίου κατέθεσα στη γραμματεία του με αριθ.πρωτοκόλλου Α102/13/2/2002 με στόχο να πάρει το δρόμο των διαδικασιών που ανάφερα παραπάνω ώστε να εγκριθεί και να διανεμηθεί στα μέλη του . -είχα σχετική εμπείρία γιατί προέδρευσα της επιτροπής που συνέταξε και εισηγήθηκε στην Γ.Σ. τον ισχύοντα κανονισμό του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου-Απο τότε περασαν πολλά χρόνια και δεν έγινε τίποτα με τη δικαιολογία ότι "έχουμε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας από την εποχή του πατέρα ΒΛΑΧΟΣΤΕΡΓΙΟΥ" κανονισμού αναχρονιστικού και μή επικαιροποιημένου. Ρωτώ σας έχει επιδωθεί έστω αυτός ο κανονισμός ? Παρόλου που έχει δοθεί υπόσχεση για κατάρτιση νέου κανονισμού συμφωνα με το σχέδιο που κατέθεσα, με στοχο την επίτευξη εκλογικής συνεργασίας, μετά τις εκλογές όμως τα πάντα παραπέμφησαν στις Ελληνικές καλένδες . Θά μου πείτε γιατί τα γράφω όλα αυτά ? Τα γράφω με την ελπίδα ότι κάποιοι θα τα υλοποιήσουν στο μέλλον.!!


16-03-2009

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΜΕΡΑ : μετα απο 7 χρονια απο την

καταθεση του σχεδιου κανονισμου και λειτουργιας

του φ.σ.λ. επικυρωθυκε ενεργεια του προεδρου να

στείλη τον παλαιο κανονισμο στο κ.

παπαγεωργιου για τον επικαιροποιήσει. Σημειώνω

μόνο ότι ο υπαρχον κανονισμος τιτλοφορειται

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ .

συγκρατιμενα αισιοδοξος. οταν δω το νεο

κανονισμό τοτε θα υσηχασω .ΚΑΘΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΩΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ .ΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Ε, Π.Ε. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ .ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ. ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Π.Φ.Σ.ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


Προς
Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Γενική Διεύθυνση Πρόσληψης Προσωπικού
(Υπόψη 3μελούς εξ Υπουργών Επιτροπής)
Βασιλίσσης Σοφίας 15
Τ.Κ. 106.74
Αθήνα


1. 1.1. Έχομε την τιμή να σας γνωρίσουμε, ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό και επιστημονικό όργανο των εχόντων σε λειτουργία φαρμακείο φαρμακοποιών, στο οποίο μετέχουν υποχρεωτικά δι αντιπροσώπων , νομίμως εκλεγομένων , όλοι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας (άρθρ. 50 παρ.1 ν. 3601/28, ως τελικώς αντικατεστάθη με το άρθρο του Α.Ν. 1384/38) και είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (άρθρ. 11 Ν.Δ. 171/46 – παρ. Β, άρθρου 58 ν. 1536/85) και τα λειτουργικά του έξοδα καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από τις κατά νόμο εισφορές των φαρμακοποιών που λειτουργούν φαρμακείο στην Ελλάδα (Υ.Α. Α6δ/2041/3-3-87: ΦΕΚ Β.154/87 - Aρθρ. 15 ν. 1821/88 : ΦΕΚ. Α. 271/88 – Αρθρ 152 ν. 2071/92 : ΦΕΚ. Α. 123) γι΄αυτό άλλωστε και ουδέποτε έχει επιβαρύνει , με το παραμικρό ποσό, τον Κρατικό Προϋπολογισμό .
1.2. Σκοποί του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι :
α) Η διαμεσολάβηση εντός του κύκλου της αρμοδιότητας των Φαρμακευτικών Συλλόγων , αφ΄ενός μεταξύ τούτων , επί των οποίων, επί πλέον , ασκεί την ανώτερη εποπτεία επί της κανονικής λειτουργίας τους, β) Αποτελεί επίσημο σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, ως και των άλλων Υπουργείων, επί θεμάτων που αφορούν το Φαρμακευτικό Επάγγελμα (άρθρ. 52 ν. 3601/28, περ, γ – ε – άρθρ. 4 ν. 328/76), γ) Η ενημέρωση των φαρμακοποιών με την έκδοση περιοδικού ( εκδίδεται το
« Φαρμακευτικό Δελτίο» , που αποστέλλεται σε 9.500 φαρμακοποιούς) και την Οργάνωση Φαρμακευτικών Συνεδρίων (περ.7 άρθρ. 52 ν.3601/28), δ) Η συμμετοχή με εκπροσώπους του σε πλείστα Κρατικά Όργανα , που έχουν δεσπόζουσα θέση σε θέματα Υγείας (π.χ. ΕΟΦ – ΚΕΣΥ –ΟΚΕ – κ.λ.π.) και η συμμετοχή σε διεθνείς Φαρμακευτικές Οργανώσεις , μετά των οποίων αλληλογραφεί και επικοινωνεί με όλα τα μέσα ενημερώσεως (τηλέφωνα – Fax – Internet κ.λ.π) ενώ συγχρόνως λαμβάνει μέρος σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις επί των κρισίμων Φαρμακευτικών θεμάτων και φυσικά ενημερώνει επί τούτων τα αρμόδια Κρατικά Όργανα.
1.3. Από πλευράς Διοικητικής Οργανώσεως ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος διέπεται από το Π.Δ/μα 446/1988 « Οργάνωση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΦΕΚ. Α. 205/1988) (Συνυποβάλλονται σχετικές φωτοτυπίες), ως ούτος συμπληρώθηκε με την περ. 6 της παρ. θ του άρθρου 11 του ν. 2955/2001, το οποίο προβλέπει τις εξής Οργανικές θέσεις :
· Tέσσερες (4) θέσεις Κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού , με βαθμούς Δ έως Α εκ των οποίων η μία ορίζεται ως θέση Προϊσταμένου των Υπηρεσιών του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (άρθρ. 84 παρ. 2 Ν. 3528/2007).
· Μία (1) θέση Κλάδου Π.Ε. – Βιβλιοθηκονόμου , με βαθμούς Δ έως Α.
· Μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού, με βαθμούς Δ έως Α.
· Τρεις (3) θέσεις του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, με βαθμούς Δ έως Α.
· Δύο (2) θέσεις Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού, με βαθμούς Ε έως Β.
· Μία (1) θέση Κλάδου ΥΕ προσωπικού καθαριότητας, με βαθμούς Ε έως Β και
· Μία (1) θέση μεταφραστή της Αγγλικής η Γαλλικής γλώσσας με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου, ορισμένου χρόνου, τριετούς διάρκειας.

ΣΎΝΟΛΟ οργανικών θέσεων δέκα τρεις (13) εκ των οποίων είναι πληρωμένες :

· Μία (1) θέση Προϊσταμένου Κλάδου Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού.
· Μία (1) θέση Π.Ε. Κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού (κενές 2 θέσεις).
· Μία θέση Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού.
· Μία (1) θέση Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (κενές 2 θέσεις).
· Μία (1) θέση Κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού.

ΣΥΝΟΛΟ υπηρετούντων υπαλλήλων σε οργανικές θέσεις πέντε.
Κενές θέσεις οκτώ (8).

2. Δύο απόπειρες όπως πληρωθεί μία θέση Π.Ε. Διοικητικού Λογιστικού, μέσω ΑΣΕΠ κατόπιν προκηρύξεως σχετικού διαγωνισμού , κατόπιν προηγουμένης εγκρίσεως της 3 μελούς εξ΄ Υπουργών Επιτροπής κατέστησαν άκαρπες διότι οι επιτυχόντες στον σχετικό διαγωνισμό που διεξήχθη από τον Π.Φ.Σ., τελικά δεν απεδέχθησαν τον διορισμό τους και ήδη έληξε η ισχύς της εγκριτικής αποφάσεώς σας.
3. Ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου , κατά την συνεδρίαση αυτού της 14-1-2009 σταθμίζοντας τις λειτουργικές του ανάγκες για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτού, οι οποίες λειτουργικές ανάγκες έχουν αυξηθεί κατά γεωμετρική πρόοδο (αύξηση αριθμού φαρμακείων που έχουν ανέλθει σε 10.500 – αύξηση αριθμού υποθέσεων με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα – εισαγωγή νέων τεχνολογικών επικοινωνιακών μέσων κ.λ.π.) και λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του Π.Δ/τος 50/2001 « Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις Φορέων του Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ. Α. 39) αποφάσισε όπως ζητήσει από την εξ΄Υπουργών Τριμελή Επιτροπή την πλήρωση με την διαδικασία του ΑΣΕΠ των εξής θέσεων :
Α. Μία (1) θέση του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Δ, με τα εξής προσόντα :
(1) Πτυχίο Νομικής, ή Πολιτικών Επιστημών, ή Δημοσίας Διοικήσεως, ή Οικονομικών Επιστημών, της ημεδαπής ή αλλοδαπής (άρθρ. 4 Π.Δ. 50/01) και ως ειδικότερα θα καθορισθούν με την ειδική προκήρυξη του ΑΣΕΠ.
(2) Ξένη Γλώσσα : Αγγλικά ή Γαλλικά , ως λεπτομερώς θα καθορισθούν, κατόπιν συνεννοήσεως μετά του ΑΣΕΠ.
(3) Επιθυμητή η εμπειρία σε ανάλογη θέση.

4. Δύο (2) θέσεις του Κλάδου Δ.Ε., Διοικητικών Γραμματέων , με προσόντα : (1) Δίπλωμα , Πτυχίον ή απολυτήριος τίτλος ως ορίζονται στο άρθρο 18 του Π.Δ/τος 50/2001 και (2) επιθυμητή η εμπειρία ή προϋπηρεσία σε θέση ανάλογη.
5. Παρακαλώ για τη χορήγηση της αιτουμένης έγκρισης.

Με Τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΔΗΜ.ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ