Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

ΕΛΣΤΑΤ: «Βυθίζεται» το λιανικό εμπόριο - Αρνητική πρωτιά για φαρμακεία!


Αρνητική πρωτιά για φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, αφού για τον μήνα Φεβρουάριο καταγράφηκε πτώση τζίρου 17,5% σε ετήσια βάση, προκαλώντας απόγνωση στον κλάδο τη στιγμή που το φαρμακευτικό περιβάλλον παραμένει αβέβαιο με τις καθυστερήσεις πληρωμών αλλά και τις συνεχείς μειώσεις τιμών...

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι...
.. τη μεγάλη μείωση των πωλήσεων δεν απέφυγαν ούτε τα σούπερ μάρκετ, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), να καταγράφει τις εξής πτώσεις στις πωλήσεις: Φαρμακευτικά- Καλλυντικά (17,5%), Καύσιμα και λιπαντικά Αυτοκινήτων (17,4%), Μεγάλα καταστήματα τροφίμων (14,6%), Τρόφιμα- Ποτά- Καπνός (12,4%), Βιβλία- Χαρτικά- Λοιπά είδη δώρων κ.ά. (11,4%), Έπιπλα- Ηλεκτρικά είδη- Οικιακός εξοπλισμός (10,2%), Ένδυση- Υπόδηση (4,7%) και Πολυκαταστήματα (2,5%).

Ειδικότερα, από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώθηκαν τα εξής:

Ο δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), με τα καύσιμα, σημείωσε μείωση 14,4% τον Φεβρουάριο 2013, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, έναντι μείωσης 12,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.

Ενώ, ο δείκτης κύκλου εργασιών (σε τρέχουσες τιμές), με τα καύσιμα, σημείωσε μείωση 14,4% τον Φεβρουάριο 2013, σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, έναντι μείωσης 11% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 2011.


Στοιχεία από nooz.gr

Ενημέρωση για την εκτέλεση συνταγών με πραζόλες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΠΡΑΖΟΛΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνταγές που περιέχουν πραζόλες εκτελούνται από τα φαρμακεία μας κανονικά, ανεξάρτητα από την ειδικότητα του γιατρού που τις έχει συνταγογραφήσει. 

Εφόσον μελλοντικά αλλάξει κάτι, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

Πηγή: PHARMA TEAM: ΦΣΘ:

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Όλο το νομοσχέδιο για τις παραβατικές συμπεριφορές στο χώρο της υγείας

Στον ιστότοπο της ανοιχτής διακυβέρνησης opengov.gr έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις ποινές που αφορούν παραβατικές συμπεριφορές στο χώρο της Υγείας. Δείτε παρακάτω το εισαγωγικό σημείωμα του υπουργού καθώς και τα πρώτα δύο άρθρα που αφορούν κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ), φαρμακοποιούς και ιατρούς:

Αυστηροποίηση ποινών για παραβατικές συμπεριφορές παροχών υγείας εμπλεκόμενων στην εμπορία και διακίνηση φαρμάκων και λοιπές διατάξεις.
Εισάγουμε από σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΝΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
Βασική επιδίωξη του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου είναι η μεταρρύθμιση του πλαισίου των προβλεπομένων ποινών και κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεως από μέρους των φαρμακοποιών, ιατρών και λοιπών συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ παρόχων των υποχρεώσεών τους. Η ως άνω μεταρρύθμιση κινείται με φορά προς την αυστηρότερη μεταχείριση των καταχρηστικών συμπεριφορών κατά την παροχή των υπηρεσιών των ανωτέρω παρόχων και με απώτερο αλλά πρωταρχικό σκοπό την εξάλειψη των προκλητικά παραβατικών φαινομένων, την εξυγίανση του χώρου της υγείας και κατ΄ επέκταση την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων πολιτών και τη διασφάλιση της ορθής αξιοποίησης της οικονομικής συμμετοχής τους για την προαγωγή και ανάπτυξη των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
Δεδομένης της ανάγκης επικαιροποίησης των ανωτέρω περιγραφόμενων ποινών με σκοπό την προστασία των πολιτών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων σε αυτούς υπηρεσιών υγείας, σας καλούμε να συμμετέχετε στη δημόσια αυτή διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις προτεινόμενες ρυθμίσεις.
Το Υπουργείο Υγείας αναμένει τις σχετικές εισηγήσεις όλων των εμπλεκομένων μερών.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας στην διαδικασία.

Ανδρέας Θ. Λυκουρέντζος
Υπουργός Υγείας

Άρθρο 01: Ποινές φαρμακοποιών και κατόχων άδειας κυκλοφορίας σκευασμάτων

1. Στο άρθρο 12 του Ν.Δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων κατά τη διάθεση των φαρμάκων υποχρεούνται να αναγράφουν στα σχετικά παραστατικά (τιμολόγια) και τον 9ψήφιο κωδικό που έχει λάβει το φαρμακευτικό σκεύασμα από τον Ε.Ο.Φ. (Barcode φαρμάκου). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής.
2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 12Α του Ν.Δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3580/2007 (Α΄ 134), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση μη ομαλού εφοδιασμού της αγοράς με φαρμακευτικό σκεύασμα, αν κατόπιν σχετικού ελέγχου προκύψει ότι η έλλειψη οφείλεται σε παραβίαση των θεσμοθετημένων υποχρεώσεων του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης ή του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας, σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις, επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, χρηματικό πρόστιμο στον εκάστοτε υπεύθυνο ύψους από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.».
3. Tο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12Α του Ν.Δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3580/2007 (Α΄ 134), αντικαθίσταται με τα ακόλουθα εδάφια, ως εξής:
«Τα στοιχεία της ταινίας γνησιότητας των εξαγόμενων φαρμάκων καταχωρούνται σε πραγματικό χρόνο ηλεκτρονικά στη Βάση Δεδομένων του Ε.Ο.Φ. Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών σκευασμάτων οφείλουν να καταχωρούν άμεσα τις ταινίες γνησιότητας των φαρμάκων που εξάγουν. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της ως άνω διατάξεως επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ύψους από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής. Η ως άνω διάταξη τίθεται εν ισχύ την 15η Απριλίου 2013».
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 12Α του Ν.Δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.3580/2007 (Α΄ 134), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Όταν εκδίδεται απόφαση απαγόρευσης των εξαγωγών λόγω ελλείψεων, όλοι οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων υποχρεούνται να δηλώσουν στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ τα αποθέματά τους για τα φάρμακα που απαγορεύεται να εξαχθούν και τα οποία υποχρεούνται να διαθέτουν άμεσα στην αγορά σε πρώτη ζήτηση. Αν, ισχυούσης της απαγόρευσης εξαγωγών, διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχου ότι κάτοχος άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων εξάγει ή συλλέγει φάρμακα προς εξαγωγή επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες κυρώσεις.».
5. Η παράγραφος 12 του άρθρου 19 του Ν.Δ.96/1973 (Α΄172), όπως προστέθηκε με το άρθρο 33 παρ.7 Ν.1316/1983(Α` 3), τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 Ν.3370/2005(Α΄176) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 81 Ν.3918/2011(Α’ 31), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Ο Υπουργός Υγείας δύναται να διαφοροποιείται από την πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ., ιδίως επιβάλλοντας υψηλότερα πρόστιμα κατά περίπτωση στους παραβάτες. Οι ανακλήσεις των αδειών κυκλοφορίας επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι στερήσεις των αδειών άσκησης επαγγέλματος επιβάλλονται, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από άλλες διατάξεις, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνωμάτευση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου. Το κλείσιμο φαρμακείου και φαρμακαποθήκης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Οι δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις των κυρώσεων γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.».
6. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν.1316/1983 (Α΄ 3), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών σκευασμάτων υποχρεούνται να δηλώνουν τα στοιχεία των απογραφικών δελτίων της ταινίας γνησιότητας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής του Ε.Ο.Φ. σε πραγματικό χρόνο. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής επισύρει για τους Κ.Α.Κ. χρηματικό πρόστιμο ύψους από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα αυτής».
7. «Οι αδειούχοι φαρμακοποιοί που λειτουργούν φαρμακεία απαγορεύεται αυστηρώς να διαθέτουν δια του διαδικτύου φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα, συνταγογραφούμενα ή μη, των οποίων η διάθεση έχει ανατεθεί αποκλειστικά και μόνον στα λειτουργούντα φαρμακεία.
Στους παραβάτες των διατάξεων της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου επιβάλλονται σωρευτικά οι κυρώσεις: α) των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ του άρθρου 12 του ν.1844/1939, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.972/1946, με απόφαση του Περιφερειάρχη της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, β) του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και γ) του άρθρου 11 του ν.1963/1991 (Α΄ 138), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν.3204/2003 9 (Α΄ 296) και το άρθρο 39 του ν.4025/2011 (Α΄ 228) με απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
Τρίτα πρόσωπα, μη έχοντα τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και την προς τούτο αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, διαθέτοντα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προϊόντα ως αντιποιούμενοι έργο φαρμακοποιού, τιμωρούνται σωρευτικά, αφενός μεν ποινικώς, σύμφωνα με τις διατάξεις τις παραγράφου 2 του άρθρου 34 του ν. 5607/1932 (Α΄ 300), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 751/1937 (Α΄ 239) και με πρόστιμο τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ με απόφαση του αρμόδιου Περιφερειάρχη».
8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«H συνταγή απαραίτητα συνοδεύεται από το βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου, στο οποίο ο φαρμακοποιός θα ελέγχει την καταχώρηση των φαρμάκων και θα σημειώνει την εκτέλεση με σφραγίδα και υπογραφή».
9. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του Π.Δ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για διάστημα από τρεις (3) μήνες μέχρι τρία (3) έτη».
10. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του Π.Δ.121/2008 (Α΄ 183) όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ως άνω κύρωση, ήτοι η μονομερής οριστική καταγγελία της σύμβασης επιβάλλεται υποχρεωτικά σε περίπτωση που διαπιστωθεί πώληση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων από φαρμακείο σε φαρμακαποθήκη, με την επιφύλαξη των αποκλειστικά οριζόμενων στο νόμο συγκεκριμένων περιπτώσεων, όπου υπό ειδικές προϋποθέσεις είναι επιτρεπτή η επιστροφή φαρμάκων από φαρμακείο σε φαρμακαποθήκη.»
11. Μετά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του Π.Δ.121/2008 (Α΄ 183), όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170), προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ακολούθως :
«δ. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ελέγχου επιθεώρησης προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις οικονομικής ζημίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού, δύναται, κατόπιν πρότασης του Γενικού Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ να αποφασίσει την αναστολή της μεταξύ του φαρμακοποιού και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμβασης για όσο διάστημα διαρκεί η επιθεώρηση.»
12. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης εε της παραγράφου 15 του άρθρου 4 του Π.Δ. 121/2008 (Α΄ 183) όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την παρέλευση της άνω προθεσμίας, ο Γενικός Επιθεωρητής της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ή τα αρμόδια όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανάλογα με το όργανο που πραγματοποίησε τον έλεγχο, επιβάλουν, ανεξάρτητα από τις λοιπές κυρώσεις, προσωρινό αποκλεισμό του φαρμακείου από την εκτέλεση των συνταγών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για χρονικό διάστημα από πέντε (5) ημέρες έως δώδεκα (12) μήνες.»

Άρθρο 02: Ποινές συμβεβλημένων ιατρών και παρόχων υπηρεσιών υγείας

1. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΠΔ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Να ελέγχουν το βιβλιάριο υγείας και να διαπιστώνουν εάν το πρόσωπο που προσέρχεται για εξέταση ταυτίζεται με αυτό που αναγράφεται ή εικονίζεται στο βιβλιάριο υγείας, βεβαιώνοντας ότι υπάρχει ασφαλιστική ικανότητα και να αναγράφουν στο βιβλιάριο υγείας του ασφαλισμένου τη συνιστώμενη αγωγή».
2. Η περίπτωση ε. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΠΔ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με τη νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητας τους και εντός εγκεκριμένων ενδείξεων. Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος».
3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ια. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΠΔ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά την λέξη «όργανα», προστίθεται η φράση «και τη διακοπή της σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
4. Μετά την περίπτωση ια. της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται περίπτωση ιβ. ως εξής:
«ιβ. Να λαμβάνουν υπόψη κατά τη συνταγογράφηση τη σχέση λιανικής και ασφαλιστικής τιμής κατά τρόπον ώστε να μην επιβαρύνονται οι ασθενείς πέραν της συμμετοχής τους και σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν σχετικά τους ασθενείς».
5. Η περ. γ) παρ. 1 του άρθρου 4 του Π.Δ. 121/2008 (Α΄ 183), όπως τροποποιήθηκε με την περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α 66) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 80 του ν. 3996/2011 (Α 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Να εξυπηρετούν με προθυμία τους ασφαλισμένους και να τους δίνουν κάθε αναγκαία πληροφορία που έχει σχέση με τα φάρμακα, τα οποία παραδίδουν σε αυτούς. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τα σκευάσματα του καταλόγου συνταγογραφούμενων και αποζημιούμενων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φαρμάκων, να έχουν προς διάθεση και να χορηγούν στους ασφαλισμένους το φαρμακευτικό σκεύασμα που συνεπάγεται για εκείνους την ελάχιστη συμμετοχή. Στην περίπτωση δε, που ο ασθενής επιλέγει φάρμακο για το οποίο υφίσταται περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση πέραν της βασικής συμμετοχής, να τον ενημερώνουν για την εναλλακτική οικονομικότερη επιλογή και να λαμβάνουν τη συγκατάθεσή του για τη χορήγηση του ακριβότερου φαρμακευτικού σκευάσματος.
6. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Π.Δ.121/2008 (Α΄ 183), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Tον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)».
7. Το 12ο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ΠΔ. 121/2008 (Α΄ 183), αντικαθίσταται ως εξής:
«Την καταχώρηση στο βιβλιάριο υγείας της συνιστώμενης αγωγής με σφραγίδα και υπογραφή ιατρού, ακριβώς όπως έχει συνταγογραφηθεί στην ηλεκτρονική συνταγή».
8. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α` 66), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 80 παρ. 7 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ε) Στα διαγνωστικά εργαστήρια, ιδιωτικές κλινικές και λοιπούς φορείς παροχών υγείας, που έχουν σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από κλήση για παροχή εγγράφων εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής κλήσης, η διοικητική ποινή του προσωρινού αποκλεισμού από την παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τέσσερις (4) έως δεκαοχτώ (18) μήνες ή οριστικής καταγγελίας της σύμβασης ή αποκλεισμού κάθε μελλοντικής συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή χρηματικής κύρωσης, εφόσον από σχετικό έλεγχο διαπιστωθούν πράξεις από μέρους των διαγνωστικών εργαστηρίων και των ιδιωτικών κλινικών, οι οποίες αντίκεινται στις ισχύουσες διατάξεις, τις διατάξεις του ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στους όρους των συμβάσεων ή προκαλούν ζημία σε αυτόν.»
9. Η υποπερίπτωση α) της περίπτωσης Ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α` 66), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 80 παρ. 7 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για τα διαγνωστικά εργαστήρια ως πρόστιμο κυμαινόμενο, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα αυτής, από πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αξίας των παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν από το διαγνωστικό εργαστήριο τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο μήνα έως το είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής ετήσιας αξίας των παραπεμπτικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκτελέστηκαν τον τελευταίο πριν από τον έλεγχο χρόνο, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές καθορίζονται από τον ενιαίο κανονισμό παροχών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή τους όρους των συμβάσεων»
10. Η υποπερίπτωση β) της περίπτωσης Ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (Α` 66), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 80 παρ. 7 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), αντικαθίσταται ως εξής:
«β) για τις ιδιωτικές κλινικές, πρόστιμο κυμαινόμενο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης».
11. Η περίπτωση η του άρθρου 21 του Ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του Ν.4019/2011 (Α΄ 216) αντικαθίσταται ως εξής:
«η. παραγγέλλει στην ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. τη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων στις οργανικές μονάδες του Οργανισμού»
12. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 80 του Ν.3996/2011 (Α΄ 170), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο Τέταρτο του Ν.4047/2012 (Α΄ 31), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις επιβάλλονται και χρηματικές κυρώσεις που δύναται να ανέρχονται από 10.000 έως 30.000 ευρώ, με κριτήριο τη σοβαρότητα και την επανάληψη της παράβασης»

Δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο στη διέυθυνση http://www.opengov.gr/yyka/?p=742 

ΠΗΓΗ: PHARMA TEAM.Σάββατο, 27 Απριλίου 2013

Το μεγάλο πάρτι του ΕΟΠΥΥ! Εκατομμύρια για καθαριότητα, τηλέφωνα, έπιπλα! Που πάνε τα χρήματα Πηγή: PHARMA TEAM: Το μεγάλο πάρτι του ΕΟΠΥΥ! Εκατομμύρια για καθαριότητα, τηλέφωνα, έπιπλα! Που πάνε τα χρήματα .

Τηλεφωνικές κλήσεις εκατομμυρίων ευρώ. Έπιπλα αξίας 1 εκατ. Πάνω από 6 εκατ. για καθαριότητα. Ενοίκια 20 εκατ. Είναι μόνο μερικά από τα έξοδα του πολυδάπανου όπως αποδεικνύεται ΕΟΠΥΥ ο οποίος χρειάζεται κάτι παραπάνω από 500 εκατ. ευρώ το χρόνο μόνο για λειτουργικά έξοδα και δαπάνες την ώρα που για ιατρικές επισκέψεις στους 10 εκατ. ασφαλισμένους δίνει μόλις 83 εκατ. ευρώ. Τι δείχνει ο αναλυτικός προυπολογισμός του μεγαλύτερου φορέα Υγείας της χώρας που δημοσιεύει η εφημερίδα Ελευθεροτυπία.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ο αναλυτικός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ, που τηρείται ως επτασφράγιστο μυστικό, δείχνει τη σπατάλη και την κακοδιαχείριση που γίνεται με τα χρήματα των 10 εκατ. ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ. 

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας τα αναλυτικά στοιχεία δείχνουν: 

-Μόνο για μισθώματα κτιρίων και έξοδα κοινοχρήστων διατίθενται 20 εκατ. ευρώ με δεκάδες δημόσια κτίρια να παραμένουν ανεκμετάλλευτα ακόμη και σε περίοδο μεγάλων περικοπών για τους ασθενείς. 

-Υπάρχει πρόβλεψη 21 εκατ. ευρώ για υπερωρίες του διοικητικού και υγειονομικού προσωπικού χωρίς βέβαια να αποσαφηνίζεται από τον ΕΟΠΥΥ πόσα άτομα αφορά, αφού το σχετικό ερώτημα της “Ε” έμεινε αναπάντητο. Πάντως με βάση τον ίδιο τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ οι τακτικοί υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ μαζί με όσους έχουν μεταφερθεί από τις υπηρεσίες του ΟΠΑΔ είναι 1300. Να σημειωθεί επίσης ότι οι ασφαλισμένοι συχνά για να εισπράξουν χρήματα από αποζημίωση υλικών ή φαρμάκων πρέπει να περιμένουν ακόμη και μήνες σε ουρές και γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

-Ερωτηματικά προκαλεί επίσης η “Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια ή επιτροπές στις οποίες περιλαμβάνονται και ιδιώτες “ με το ποσό των 785.000 ευρώ. Δεν αποσαφηνίζεται επίσης τι ακριβώς αφορά καθώς η επίσημη απάντηση από τον ΕΟΠΥΥ ήταν “το προβλεπόμενο αυτό ποσό αφορά μόνο τους ιδιώτες μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου”. 

Να σημειωθεί ότι συνήθως τα Διοικητικά Συμβούλια είναι ολιγομελή. 

-Αποζημίωση Προέδρων συλλογικών οργάνων διοίκησης : 165.000 ευρώ

- “Αμοιβές λοιπών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών” 14 εκατ. ευρώ. Η απάντηση σχετικά με το ποιοι είναι αυτοί οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι: “Ο Κ.Α.Ε. 419 αφορά αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών μη ειδικώς κατονομαζόμενων για διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουν. Επιπλέον αφορά δαπάνες για σύνταξη αναλογιστικών μελετών, έλεγχο διαχειριστικών χρήσεων από ορκωτούς λογιστές , μηχ/κη εξυπηρέτηση ΗΔΙΚΑ ΑΕ κλπ “

Η καθαριότητα φαίνεται ότι είναι ...μισή αρχοντιά για τον ΕΟΠΥΥ αλλιώς πως να εξηγηθεί ότι δίνονται ετησίως κάτι εκατ. ευρώ για να καθαριστούν τα γραφεία του Οργανισμού, ποσό που πλησιάζει αυτό των λιγοστών επιδομάτων μητρότητας που διατίθενται πλέον (10 εκατ. ευρώ) μετά την απόφαση για τη χορήγηση μόνο σε όσες μητέρες γεννούν στο σπίτι.

-Στον προϋπολογισμό προβλέπονται δαπάνες καθαρισμού γραφείων 5.8 εκατ ευρώ, προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 340.000 ευρώ, προμήθεια απολυμαντικού υλικού 100.000 ευρώ, πλυντικά 200.000 ευρώ, ενώ εκκενώνονται ακόμα βόθροι με το ποσό των 100.000 ευρώ! 

Άγνωστο παραμένει επίσης τι αποτελούν οι “Λοιπές πρόσθετες παροχές” ύψους 1.66 εκατ,. ευρώ. Η απάντηση του ΕΟΠΥΥ αναφέρει: “είναι τα ποσά που κατονομάζονται στον προηγούμενο ΚΑΕ “περί μισθοδοσίας και προϋπολογισμού” Για παράδειγμα το 2012 από τον ΚΑΕ αυτό πληρώθηκαν τα laptop των γιατρών για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης”. Εύλογο ερώτημα είναι βέβαια γιατί το κονδύλι αυτό δεν πέρασε σε εκείνο που αφορά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές δεδομένου ότι στον προϋπολογισμό προβλέπεται ποσό ύψους 15 εκατ. ευρώ για προμήθεια “ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού”. 

-Στην εποχή του email και της πολυδιαφημισμένης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο ΕΟΠΥΥ εξακολουθεί να επικοινωνεί με γραπτώς καθώς υπάρχει πρόβλεψη για ταχυδρομικά τέλη ύψους 1 εκατ. ευρώ. Ίσως γι αυτό να χρειάζεται και 2,5 εκατ. ευρώ για “τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού”. Έτσι προφανώς ερμηνεύεται και το ποσό των 800.000 ευρώ για γραφική ύλη και μικροαντικείμενα γραφείου. 

-Ακόμη πιο προκλητικό ακούγεται το γεγονός ότι για προμήθεια επίπλων απαιτείται 1 εκατ. ευρώ όταν πολλά ιατρεία και φαρμακεία βάζουν λουκέτο για μερικές χιλιάδες ευρώ που δεν έχουν εισπράξει από τον ΕΟΠΥΥ. 

-Όσο για τις μετακινήσεις αυτές προφανώς δίνουν και παίρνουν καθώς για έξοδα κίνησης υπαλλήλων που μετακινούνται εντός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας απαιτούνται 520.000 ευρώ και ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό υπαλλήλων άλλα 270.000 ευρώ. Γι αυτό και η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών φθάνει τα 2.5 εκατ. ευρώ!

Το κονδύλι των 1,5 εκατ. ευρώ χρειάζεται ο ΕΟΠΥΥ για “Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού”. Η επίσημη απάντηση του Οργανισμού σχετικά με το τι είναι το φωτογραφικό υλικό και αν το κονδύλι αφορά μόνο φωτοτυπικά μηχανήματα, μάλλον δεν ήταν πολύ σαφής: “Αυτή είναι η ονομασία του Κ.Α.Ε . όπως αναφέρεται στο Π.Δ. 80/97 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης». Το ίδιο ισχύει για όλους τους Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού.”

Στον κωδικό: “φωτισμός και κίνηση” υπάρχει η πρόβλεψη για 5,2 εκατ. ευρώ.

-Πολλές νομικές εκκρεμότητες φαίνεται να έχει ο Οργανισμός καθώς προσλαμβάνει ιδιώτες νομικούς για την επίλυση των υποθέσεών του ανεξάρτητα από τη νομική υπηρεσία του. Για νομικές υπηρεσίες υπάρχουν μάλιστα δύο κωδικοί: 350.000 ευρώ και 300.000 ευρώ αντίστοιχα. Η επίσημη απάντηση αναφέρει: “Ο Κ.Α.Ε. 411 αφορά αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία. Πρόκειται για τη δαπάνη που αφορά αμοιβές δικηγόρων που κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης, αναλαμβάνουν δικαστικές υποθέσεις (ασφαλιστικής και οικονομικής φύσης) του Οργανισμού με την ιδιότητα του εξωτερικού συνεργάτη, σύμφωνα με το αρθ.19 παρ. β Ν.2556/97, καθώς και αμοιβές δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις. Επίσης ο Κ.Α.Ε. 439 αφορά λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. Πρόκειται για την αμοιβή διαφόρων νομικών προσώπων για τις υπηρεσίες που θα παράσχουν στον Οργανισμό. “

Με βάση τις καταγραφές στον προϋπολογισμό ο ΕΟΠΥΥ θα διαχειριστεί για το 2013 (μετά την ισοσκέλιση) 6 δις ευρώ.


Πηγή: iatropedia.gr


Πηγή: PHARMA TEAM: 

10 προαπαιυουμενα για την υγεία

Πέμπτη, 25 Απριλίου 2013

Σημεία που μας αφορούν στο πολυνομοσχέδιοΣτο επίμαχο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης που περνά αυτές τις ημέρες από τη Βουλή δε γίνεται καμμία αναφορά σε φάρμακα και φαρμακεία, ενώ όσον αφορά τον ΕΟΠΥΥ το μόνο που αναφέρεται είναι η προθεσμία πληρωμής των οφειλών του η οποία για δεύτερη φορά ορίζεται με νόμο στις 60 ημερολογιακές ημέρες (αυτή τη φορά ως εφαρμογή κοινοτικής οδηγίας). Δείτε παρακάτω το σημείο στο οποίο γίνεται η εν λόγω αναφορά:


Υποπαράγραφος Ζ.5. 
Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών 
(Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) 

3. 
Στις εμπορικές συναλλαγές στις οποίες ο οφειλέτης είναι δημόσια αρχή η προθεσμία πληρωμής δεν υπερβαίνει κανένα από τα ακόλουθα όρια: 
α) τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής από τον οφειλέτη του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου· 
β) εφόσον η ημερομηνία παραλαβής του τιμολογίου ή ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου δεν είναι βέβαιη, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών. 
γ) εφόσον ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο πριν από τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών. 
δ) εφόσον προβλέπεται από τον νόμο ή τη σύμβαση διαδικασία αποδοχής ή επαλήθευσης, με την οποία διαπιστώνεται η αντιστοιχία των παραλαμβανομένων αγαθών ή υπηρεσιών με τα οριζόμενα στη σύμβαση, και εάν ο οφειλέτης παραλάβει το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο για πληρωμή έγγραφο νωρίτερα από την ημερομηνία ή την ίδια ημερομηνία κατά την οποία συντελείται η αποδοχή ή η επαλήθευση, τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία αυτή. 

4.
Οι προθεσμίες της περίπτωσης 3, υποπερίπτωση α της παρούσας υποπαραγράφου, ορίζονται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, για: 
α) κάθε δημόσια αρχή που ασκεί οικονομική δραστηριότητα βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης, με την προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά, και η οποία υπόκειται, ως δημόσια επιχείρηση, στις απαιτήσεις διαφάνειας της οδηγίας 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2006 για τη διαφάνεια των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων. 
β) Νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄247), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3871/2010 (Α΄141), όπως ισχύει, που παρέχουν υγειονομική μέριμνα και είναι κατάλληλα αναγνωρισμένα για τον σκοπό αυτόν, καθώς και ο ΕΟΠΥΥ (άρθρο 18 του ν. 3918/2011). 
Πηγή: PHARMA TEAM: Σημεία που μας αφορούν στο πολυνομοσχέδιο http://pharmateam.blogspot.com/2013/04/blog-post_9932.html#ixzz2RUrC8vKM

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (με διορθώσεις) ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 15-05-2013

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

ethnos.gr: «Ξηλώνουν μεγάλο κύκλωμα παράνομων φαρμάκων»


ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΛΑΣ - ΣΔΟΕ
Μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, σε συνεργασία με το ΣΔΟΕ, βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας, για την εξάρθρωση πολυμελούς κυκλώματος, που εισήγαγε και διακινούσε στη χώρα μας παράνομα φάρμακα για εξωσωματική γονιμοποίηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κύκλωμα εμπλέκονται εταιρείες, φαρμακεία και άλλοι ιδιώτες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν γίνει προσαγωγές και εξετάζονται άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες των παράνομων φαρμάκων.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται να γίνουν ανακοινώσεις από τις διωκτικές αρχές.

Πηγή: ethnos.gr
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=509369#.UXaSyJLg4aU.facebook

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΣΑΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΕΔΊΑ


http://www.fsth.gr/enhmerwsh_kataxwr.asp?update_id=978

ΠΦΣ: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 13/4/13ΑΘΗΝΑ 15.4.2013
Η Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. εξέτασε το σύνολο των σημαντικών θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο :
•        Συνεχίζεται η καθυστέρηση πληρωμών και η ασυνέπεια στα χρονοδιαγράμματα
•        Ακόμη δεν έχει υλοποιηθεί η υποχρέωση πληρωμής των οφειλομένων από το 2011
•        Το επίπεδο της περίθαλψης θα υποβαθμιστεί και  άλλο αν επιμείνουν στην περαιτέρω μείωση δαπανών .
Η Γ.Σ. αποκρούει κάθε μείωση του εισοδήματος γιατί αυτό θα οδηγήσει σε μαζικό κλείσιμο φαρμακείων και δίνει εντολή στο Δ.Σ. για άμεση αντίδραση με πανελλαδική κινητοποίηση στην περίπτωση που ανοίξει τέτοιο θέμα .
Στα επιμέρους θέματα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
1.      Δεν δεχόμαστε την υποχρέωση των φαρμακοποιών να προσκομίζουν ενημερότητα όποτε πληρώνονται. Αυτό είναι υποχρέωση του Δημοσίου
2.      Αν μέσα στον Μάϊο δεν ολοκληρωθεί η πληρωμή της ΔΕΗ και των άλλων ταμείων θα ενεργοποιηθεί η αναστολή εκτέλεσης συνταγών για τους ασφαλισμένους των συγκεκριμένων ταμείων
3.     Προχωρούμε στην ολοκλήρωση του ΑΡΙ δηλαδή της διεπαφής μεταξύ προγραμμάτων φαρμακείων και ΗΔΙΚΑ .
4.       Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την Σύμβαση με ΚΜΕΣ / ΕΟΠΥΥ μέχρι 30 Ιουνίου.
5.       Αναθέτουμε σε διεθνή Οίκο τη μελέτη για το Net Profit Margin των φαρμακείων.
6.       Προχωρούμε άμεσα την διαδικασία δημιουργίας DATA BANK του Π.Φ.Σ.
7.     Στην επόμενη Γ.Σ. θα ληφθούν τελικές αποφάσεις για Εταιρείες και Επαγγελματικό Ταμείο
8.    Επιμένουμε για την ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για :
          Α) Συστεγάσεις και Υπεραξία
           Β) Φορολογία Ο.Ε.
 9.      Υποστηρίζουμε την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου υγείας για     διευκόλυνση     συστεγάσεων
10.    Παρεμβαίνουμε στην αλλαγή του Π.Δ. 121 περί ποινών
11.    Προωθούμε το νέο Κώδικα Δεοντολογίας με τελική διατύπωση από το ΔΣ
12.  Υποστηρίζουμε την πλήρη απαγόρευση διακίνησης φαρμάκων από το διαδίκτυο  και  αυτομάτους πωλητές
13.  ΦΥΚ: Aναθεώρηση του πλαισίου έτσι ώστε να μπορούν να διακινηθούν και από τα φαρμακεία.
14.  Πίστωση εταιριών. Επιμένουμε στην πίστωση 60 ημερών και άνω, όπως προβλέπει η σχετική Αγορανομική Διάταξη
    
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ


Πηγή: PHARMA TEAM: ΠΦΣ: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 13/4/13 http://pharmateam.blogspot.com/2013/04/13413.html#ixzz2QZr4LGHR

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Κ.Μ.Ε.Σ. - Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών Διαδικτυακή Πύλη Εξωτερικών Χρηστών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.


Εγγραφή φαρμακοποιού.

Αγαπητέ Φαρμακοποιέ
Καλώς όρισες στη σελίδα εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού χρήστη για τη Διαδικτυακή Πύλη Εξωτερικών Χρηστών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. .
Για τη δική σου ευκολία, παρακαλώ ακολούθησε τις oδηγίες εγγραφής που σημειώνονται πάνω στις καρτέλες και κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τον αναλυτικό οδηγό.
  • 1. Εισαγωγή Α.Φ.Μ.
  • 2. Στοιχεία Φαρμακείου
  • 3. Λογαριασμός Χρήστη
  • 4. Επιβεβαίωση στοιχείων
Παρακαλώ εισάγετε τον Α.Φ.Μ. της ενεργής σύμβασής σας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και πατήστε "Επόμενο" για να συνεχίσετε.

Α.Φ.Μ (*):

* Τα πεδία με αστερίσκο είναι υποχρεωτικά.

Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ: ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΤΟ e-ΔΑΠΥ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

ΠΡΟΣ 
ΕΟΠΥΥ
Δ/νση Φαρμάκου
Υπόψη Προϊσταμένης 
κυρίας Παναγιώτας Λίτσα
Κοινοποίηση:
πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
κύριο Λευτέρη Παπαγεωργόπουλο
Κύριοι,
Με την έναρξη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας  e- ΔΑΠΥ  για την υποβολή αναλωσίμων διαβητολογικού υλικού από 1/4/2013 ουσιαστικά δημιουργήθηκε ένα ακόμα δισεπίλυτο πρόβλημα για τα φαρμακεία.
Στην πράξη,  η συγκεκριμένη εφαρμογή βρίθει προβλημάτων, τα οποία εντοπίζονται στην ουσιαστική χρήση της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας με αποτέλεσμα να την καθιστούν μη φιλική για τον χρήστη.
Δεχόμαστε πλήθος τηλεφωνημάτων όπου, ενδεικτικά  ,οι φαρμακοποιοί αναφέρουν:
·         Αδυναμία εγγραφής             
·         αδυναμία  εισόδου στην εφαρμογή μετά την  εγγραφή
·         Μη υπαρκτές συσκευασίες  αναλώσιμων και διαφορετικές τιμές από τις επίσημες
·         Αδυναμία επιλογής για τον πολλαπλασιασμό  ενός είδους  π.χ
α) συνταγή για ταινίες μέτρησης x4:
 σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει ο φαρμακοποιός να κάνει  4 διαφορετικές καταχωρήσεις
 β) βελόνες χορήγησης ινσουλίνης π.χ :
συνταγή 100 τμχ. (κουτί) θα πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία 100 φορές
και πληθώρα άλλων προβλημάτων
Δεδομένου ότι,
α) ο φαρμακοποιός έχει κληθεί να εγγραφεί σε πολλές και διαφορετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες το τελευταίο διάστημα χωρίς όμως  να έχει δοθεί ο απαραίτητος  χρόνος για την ομαλή μετάβαση από την μία διαδικασία στην άλλη,
β) η συγκεκριμένη εφαρμογή προφανώς δεν έχει προετοιμαστεί όσο καλά θα έπρεπε για να λειτουργήσει απρόσκοπτα,
Είναι απαραίτητο η συγκεκριμένη ηλεκτρονική υπηρεσία να τεθεί υπό πιλοτική λειτουργία και όχι υποχρεωτικά δεσμευτική για τα φαρμακεία τουλάχιστον έως τέλος Απριλίου, προκειμένου να εντοπιστούν και να καταγραφούν οι αδυναμίες της έτσι ώστε από 1/5/2013 να μπορεί να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα.
Συνεπώς  για το επόμενο διάστημα έως 30/4/2013 τα φαρμακεία θα εκτελούν τις γνωματεύσεις των αναλωσίμων όπως τις εκτελούσαν πριν την έναρξη της  εφαρμογής e- ΔΑΠΥ και θα υποβάλλουν τις καταστάσεις όπως ίσχυε μέχρι 30/3/2013.   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                                                                                                                  

Τετάρτη, 3 Απριλίου 2013

Επείγουσα ενημέρωση για πραζόλες!


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
3 Απριλίου 2013Προς τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Σ.Α. 

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα σήμερα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κ. Μ. Σαλμά και τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Λ. Παπαγεωργόπουλο, μετά το έγγραφο που αποστείλαμε προς τον ΕΟΠΥΥ, το οποίο κοινοποιήσαμε και στον Υπουργό, δόθηκε παράταση εκτέλεσης συνταγών με πραζόλες μέχρι και την Παρασκευή 5/4/2013
 
 Ταυτοχρόνως, στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση της ΗΔΙΚΑ εφαρμόζεται φίλτρο, ούτως ώστε να μην επιτρέπεται η συνταγογράφηση των φαρμάκων αυτών από άλλες ειδικότητες πλην γαστρεντερολόγων, παρά μόνο σε περίπτωση που ο παθολόγος έχει γνωμάτευση από γαστρεντερολόγο, πράγμα που θα αναφέρεται σε ειδικό πεδίο της ηλ. συνταγής. Αυτό θα ισχύσει από 6/4/2013.
Αναμένεται εντός της ημέρας επίσημο έγγραφο.
Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ