Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2010

Διευκρινήσεις του ΟΓΑ σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων


29.06.10
Oργανισμός 
Γεωργικών Ασφαλίσεων χορήγησης φαρμάκων μειωμένη μηδενική συμμετοχή 
ασφαλισμένου
Δεδομένου ότι έχουν διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΟΓΑ πληθώρα περιπτώσεων που αφορούν στη λανθασμένη αναγραφή ποσοστού συμμετοχής από συνταγογράφους ιατρούς, με την παρούσα θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για τον καθορισμό του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων στη δαπάνη αγοράς των φαρμάκων τηρούνται οι υπ' αριθ. 7/οικ. 1143/21-12-90, 7/οικ. 1144/21-12-90, 7/οικ. 319/1-4-92 και Φ7/οικ. 1624/4-11-99 Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και οι διατάξεις του Νόμου 2676/1999 και του Ν. 3518/06. Εφιστούμε την προσοχή σας κατά την έκδοση συνταγών στην τήρηση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία διατάξεων. Αναλυτικότερα, δικαιούνται μηδενικής συμμετοχής για όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα μόνο οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία υποκατάστασης με τεχνητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί, καθώς και οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις μηδενικής ή μειωμένης συμμετοχής αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νόσων ή συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων, όπως αυτές περιγράφονται στην προαναφερθείσα νομοθεσία και όχι για όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα που χορηγούνται στον ασφαλισμένο.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. η' του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 121/08 σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής εκ μέρος του ιατρού, του ποσοστού συμμετοχής επί της συνταγής και επειδή το ποσοστό συμμετοχής δεσμεύει το φαρμακοποιό κατά την εκτέλεσης της, οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας καταλογίζεται στον συνταγογράφο ιατρό. Ο καταλογισμός γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 121/08. Σας κοινοποιούμε συνημμένους πίνακες των προβλεπομένων συμμετοχών, όπως αυτές προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Περιπτώσεις χορήγησης φαρμάκων με μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου (0%)

1)    Όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα για την αντιμετώπιση των παρακάτω χρόνιων
παθήσεων:
α)    Δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
β)    Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδης νόσος, ινοκυστική νόσος),
γ)    Αγγειοπάθεια BURGER
δ)    Άνοια, νόσος Alzheimer και νόσος Charcot.
ε)    Σύνδρομο βραχέος εντέρου.
στ) Χρόνια Ηπατίτιδα Β και Χρόνια Ηπατίτιδα C.
ζ)    Νόσος Wilson (ηπατοφακοειδής εκφύλιση)
η)    Γλυκονίαση και
θ)    Νόσος Gaucher
2)  Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακα που χορηγούνται σε εργατικό ατύχημα και για τα φάρμακα που χορηγούνται στη μητρότητα (κύηση — τοκετός - λοχεία) και μόνο για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών.
3)  Επίσης δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι χρόνια πάσχοντες από τις εξής παθήσεις : α)   Νεοπλάσματα   όλων   των   συστημάτων   και   λευχαιμιών   (Αντινεοπλασματικά φάρμακα και τα αντίδοτα τους, καθώς και τα φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών των νεοπλασμάτων).
β) Οι διαβητικοί μόνο για την ινσουλίνη
γ) Οι πάσχοντες από ψυχώσεις για τα νευροληπτικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα
δ) Οι επιληπτικοί για τα αντιεπιληπτικά φάρμακα
ε)   Οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία  για τα φάρμακα αποσιδήρωσης και των
επιπλοκών της νόσου.
στ) Οι αιμορροφιλικοί για τους αντιαιμορροφιλικούς παράγοντες.
ζ)   Οι πάσχοντες από υποφυσιογενή νανισμό για την αυξητική ορμόνη.
η)       Οι ασφαλισμένοι για τα κυτταροστατικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα
ανεξάρτητα της πάθησης από την οποία πάσχουν.
θ)  Οι  HIV θετικοί ασθενείς για τα αντιρετροϊκά φάρμακα που συνταγογραφούνται
από  τα  αναγνωρισμένα  κέντρα  αναφοράς για τη  διάγνωση  του  AIDS  και τις
αναγνωρισμένες νοσοκομειακές μονάδες ειδικών λοιμώξεων.
ι) Παιδιά και Ενήλικες για τους εμβολιασμούς του εγκεκριμένου κάθε φορά από το
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Εθνικού Προγράμματος εμβολιασμού, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά.
4)  Οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία
υποκατάστασης με τεχνητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού,
οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί,
καθώς και οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών
οργάνων, για όλα ανεξαρτήτως των φάρμακα.

Περιπτώσεις χορήγησης φαρμάκων με μειωμένη συμμετοχή του ασφαλισμένου (10%)

1) Καταβάλλουν  μειωμένη συμμετοχή  (ποσοστό   10%)  οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακα που χορηγούνται στις παρακάτω παθήσεις :
α) Νόσος.του PARKINSON και δυστονίες για τα αντιπαρκινσονικά φάρμακα
β) Άποιος διαβήτης για την αντιδιουρητική ορμόνη και τα συνθετικά ομολογά της.
γ) Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική
καρδιοπάθεια, συγγενής καρδιοπάθεια, στεφανιαία νόσος, υπερλιπιδαιμίες.
δ)   Νοσήματα   του    συνδετικού   ιστού    (συστηματικός    ερυθυματώδης   λύκος,
σκληροδερμία, δερματομυοσίτης, αγγειίτιδες, ρευματοειδής αρθρίτις, αγγυλωτική
σπονδυλοαρθρίτις, ψωριασική αρθρίτις).
ε)   Οστεοπόρωση   και  νόσος     PAGET  για  τα   φάρμακα  που   επηρεάζουν   το
μεταβολισμό των οστών.
στ) Μυασθένεια για τα παρασυμπαθομιμητικά και κορτικοειδή φάρμακα.
ζ) Φυματίωση.
η) Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Επίσης στο βρογχικό και αλλεργικό άσθμα
με  κριτήριο  τη  χρονιότητα της νόσου  και  συγκεκριμένα για  περιστατικά που
ταλαιπωρούν τον ασθενή άνω των 6 μηνών κατ' έτος.
θ) Κληρονομικό αγγειοοίδημα
ι)   Αδένωμα υπόφυσης
ια) Ελκώδης κολίτις
ιβ) Νόσος του CROHN
ιγ) Κίρρωση του ήπατος
ιδ) Συγγενής ιχθύαση
ιε) Χρόνια και επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια
ιστ) Βιταμινεξαρτώμενη ραχίτις.

1 σχόλιο:

Linda Harry είπε...

Μεγάλη Dr. Imoloa βοτανική ιατρική είναι η τέλεια θεραπεία για τον ιό HIV, μου διαγνώστηκε HIV για 8 χρόνια και κάθε μέρα ψάχνω πάντα για έρευνα για να βρω τον τέλειο τρόπο για να ξεφορτωθώ αυτή τη φοβερή ασθένεια γιατί πάντα γνωρίζω τι Χρειαζόμαστε γιατί η υγεία μας είναι στη γη. Έτσι, στην αναζήτηση στο διαδίκτυο έχω δει πολλές μαρτυρίες για το πώς ο Δρ imoloa μπορεί να θεραπεύσει τον ιό HIV με ισχυρά φυτικά φάρμακα. Αποφάσισα να έρθω σε επαφή με αυτόν τον άνθρωπο, ήρθα σε επαφή μαζί του για τα φυτικά φάρμακα που έλαβα μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών της DHL. Και με οδήγησε πώς. Τον ρώτησα για μια λύση για να πάρει βοτανοθεραπεία για δύο εβδομάδες. Και στη συνέχεια μου έδωσε εντολή να ελέγξω τι έκανα. Κοιτάξτε με (ΗΓΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗ). Ευχαριστώ τον Θεό για τον Δρ Ιμόλοα για τη χρήση ενός ισχυρού φυτικού φαρμάκου για να με θεραπεύσει. έχει επίσης μια θεραπεία για ασθένειες όπως ασθένεια Parkison, κολπικό καρκίνο, επιληψία, διαταραχές άγχους, αυτοάνοσες ασθένειες, πόνος στην πλάτη, διαστρέμματα, διπολική διαταραχή, εγκεφαλικοί όγκοι, κακοήθης, βρουξισμός, βουλιμία, ασθένεια τραχηλικού δίσκου, καρδιαγγειακή νόσο, καρδιαγγειακή νόσο, διαταραχές, διπολική διαταραχή, όγκοι του εγκεφάλου, κακοήθης, βρουξισμός, βουλιμία, ασθένεια του τραχηλικού δίσκου, καρδιαγγειακές παθήσεις, καρδιαγγειακές παθήσεις, διαστρέμματα, διπολική διαταραχή, εγκεφαλικοί όγκοι, κακοήθης, βρουξισμός, βουλιμία, ασθένεια τραχηλικού δίσκου, καρδιαγγειακή νόσο, και συμπεριφορικές διαταραχές, κυστική ίνωση, υπέρταση, διαβήτης, άσθμα, αυτοάνοση μεσολαβούμενη αρθρίτιδα. Χρόνια νεφρική νόσο, αρθρίτιδα, πόνος στην πλάτη, ανικανότητα, φάσμα αλκοόλης φέτας, δυσμεμική διαταραχή, έκζεμα, καρκίνο δέρματος, φυματίωση, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, δυσκοιλιότητα, φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, καρκίνο οστού, καρκίνο πνεύμονα, πυρετός, ηπατίτιδα ABC, σύφιλη, διάρροια, ασθένεια του Huntington, οπίσθια ακμή, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, νόσος του Addison, χρόνια νόσος, ασθένεια Crohn, κυστική ίνωση, ινομυαλγία, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, ασθένεια μυελού των νυχιών, παράλυση, , Κακόηθες μελάνωμα, Μανία, Melorheostosis, Meniere's Νόσος, Μυκοπολυσακχαρίδωση, Σκλήρυνση κατά πλάκας, Μυϊκή δυστροφία, Ρευματοειδής αρθρίτιδα, Νόσος Αλτσχάιμερ email- drimolaherbalmademedicine@gmail.com / ή {whatssapp ..... + 2347081986098}