Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Ενημέρωση για την εκτέλεση συνταγών με πραζόλες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΠΡΑΖΟΛΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνταγές που περιέχουν πραζόλες εκτελούνται από τα φαρμακεία μας κανονικά, ανεξάρτητα από την ειδικότητα του γιατρού που τις έχει συνταγογραφήσει. 

Εφόσον μελλοντικά αλλάξει κάτι, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.

Πηγή: PHARMA TEAM: ΦΣΘ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: