Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Παρατηρητήριο Φαρμακευτικών Πολιτικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: «Η απελευθέρωση της φαρμακευτικής αγοράς οδηγεί σε χειρότερη φαρμακευτική περίθαλψη, δυσχέρεια και ανισότητα στην πρόσβαση!»

WHO_CC
Περίληψη: Μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποδεικνύει πως οι στόχοι που επιδιώκονται μέσω της απελευθέρωση των ρυθμίσεων που αφορούν τα φαρμακεία δεν επιτυγχάνονται. Η απελευθέρωση δεν οδηγεί σε καλύτερη πρόσβαση στο φάρμακο και μειωμένες τιμές ενώ μπορεί να χειροτερεύσει την ισότητα των πολιτών στη φαρμακευτική περίθαλψη

Αναλυτικά: Είναι γνωστή η τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είτε σε χώρες που ισχύουν προγράμματα σταθεροποίησης των οικονομιών τους ή μέσω προσφυγών στην Ευρωπαϊκή επιτροπή και το Δικαστήριο να γίνονται προσπάθειες για την κατάργηση των ρυθμίσεων που διαμορφώνουν τη δραστηριότητα των φαρμακείων. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταργούνται διατάξεις που είχαν θεσπιστεί για την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στο φάρμακο και της ποιότητας της παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης. Η θεωρητική αιτιολόγηση και επιχειρηματολογία ήταν πως ο ανταγωνισμός που θα προέκυπτε θα είχε αποτέλεσμα τη βελτίωση των υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους και περισσότερες διαθέσιμες επιλογές για τους πολίτες. Όταν έφτασε η στιγμή να ελεγχθεί επιστημονικά, τίποτα από αυτά δεν επιβεβαιώθηκε αλλά τα στοιχεία τεκμηριώνουν πως η απελευθέρωση στην αγορά των φαρμακείων μπορεί να σημαίνει χειρότερο επίπεδο υπηρεσιών για τους πολίτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: