Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

ΙΚΑ : Σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα για τη διάθεση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή


ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με αριθμ. πρωτ.Φ.42000/8748/899/29-5-09.Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’αριθμ.πρωτ.21818/24-3-09 έγγραφο του ΕΟΦ (διαβίβαση με το παραπάνω σχετικό), για τα φάρμακα για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, ο ΕΟΦ προβαίνει στην επαναξιολόγηση των αδειών κυκλοφορίας τους ως προς τον τρόπο διάθεσης και μετά τη συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων θα καταρτίσει, το δυνατόν συντομότερο, σχετικό κατάλογο.Με σκοπό την αποφυγή σύγχυσης κατά την αποζημίωση φαρμάκων με στοιχεία χρώματος καφέ επί της ταινίας γνησιότητας, θα συνεχιστεί η αποζημίωση των εν λόγω φαρμάκων, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, μέχρι τη σύνταξη και κοινοποίηση του σχετικού καταλόγου από τον ΕΟΦ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: