Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2009

ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝΛάθη που παρατηρούνται κατά τον έλεγχο των συνταγών
1. Διόρθωση συνταγής χωρίς επιβεβαιωτική υπογραφή και σφραγίδα γιατρού: Α) στην ημερομηνία έκδοσης Β) στο είδος φαρμάκου Γ) στη φαρμακοτεχνική μορφή Δ) στην ποσότητα φαρμάκου Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή στην οποία γίνεται μνεία της αιτιολογίας απόρριψης και δεν ξανά υποβάλλεται.
2. Εκτέλεση συνταγής πέρα από την προβλεπόμενη από τη Νομοθεσία ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή στην οποία γίνεται μνεία της αιτιολογίας απόρριψης και δεν ξανά υποβάλλεται.
3. Εκτέλεση επαναλαμβανόμενης συνταγής σε ημερομηνία που δεν επιτρέπεται από την οδηγία του ιατρού και τη Νομοθεσία που ισχύει. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή και δεν ξανά υποβάλλεται.
4. Λάθη κοστολόγησης φαρμάκων. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η τιμή της διατίμησης. Σε περίπτωση που συμβαίνει σε αρκετές εντολές του λογαριασμού αποστέλλεται έγγραφο στον φαρμακοποιό. Η κατ'εξακολούθηση λανθασμένη κοστολόγηση αποτελεί παραβατική συμπεριφορά.
5. Καταχώρηση λάθους ποσού στην Κατάσταση Λογαριασμού Φαρμακείου. Στην περίπτωση αυτή θα υπολογιστεί το σωστό ποσό.
6. Μη επικόλληση ταινιών γνησιότητας για αναγραφόμενα στη συνταγή φάρμακα, τα οποία έχουν κοστολογηθεί. Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η αξία του συγκεκριμένου φαρμάκου.
7. Χορήγηση φαρμάκων και επικόλληση αντίστοιχων ταινιών γνησιότητας διαφορετικών των αναγραφόμενων στη συνταγή. Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η συνταγή και η συμπεριφορά του φαρμακοποιού είναι παραβατική.
8. Χορήγηση φαρμάκων Νοσοκομειακής Χρήσης χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή και ξαναυποβάλλεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
9. Χορήγηση αντιβιοτικών υπό περιορισμό χωρίς αιτιολογημένη συνταγή. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή και ξαναυποβάλλεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
10. Λανθασμένη καταχώρηση συμμετοχής στο 25%, 10% ή 0%. Στην περίπτωση αυτή το ποσό θα καταχωρηθεί στη σωστή στήλη συμμετοχής.
11. Μη θεώρηση από ελεγκτή ιατρό συνταγής που περιλαμβάνει ψυχότροπα ή ναρκωτικά ιδιοσκευάσματα του πίνακα Β ή της κατηγορίας Γ (Ν. 1729/87 και όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν.3457/06, παρ. 1, αρ. 6) ανεξάρτητα της αξίας τους. Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η αξία του ψυχοτρόπου φαρμάκου.
12. Αναγραφή φαρμάκων σε απλή συνταγή πλέον των 2ΒΤ χωρίς την ένδειξη «χρόνια πάθηση ή θεραπεία μηνός». Στην περίπτωση αυτή απορρίπτεται η αξία των εμβαλλαγίων πάνω από 2 ΒΤ.
13. Υποβολή συνταγής η οποία δεν φέρει στοιχεία εκτέλεσης από το φαρμακοποιό. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή και ξανά υποβάλλεται.
14. Υποβολή συνταγής η οποία δεν φέρει υπογραφή παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται η συνταγή και ξανά υποβάλλεται

Δεν υπάρχουν σχόλια: