Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Όριο ηλικίας στους φαρμακοποιούς

Για λόγους δημοσίου συμφέροντος θα πρέπει να ανακαλούνται οι άδειες ιδρύσεως των φαρμακείων με τη συμπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας του φαρμακοποιού, σύμφωνα με απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η ολομέλεια έκρινε ότι η απόφαση αυτή δεν είναι αντίθετη με τον άρθρο 5 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει την οικονομική ελευθερία του ατόμου.
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, ο περιορισμός είναι αναγκαίος για λόγους δημοσίου συμφέροντος  που ανάγονται στην προάσπιση της δημόσιας υγείας γιατί «συνάπτεται αμέσως με τις προσωπικές βιολογικές και πνευματικές ικανότητες» των φαρμακοποιών, αρκεί το όριο αυτό της ηλικίας «να παρίσταται εύλογο, κατά την κοινή πείρα, ως προς τη βιολογική κάμψη του ανθρώπου, την οποία προκαλεί ο χρόνος, λαμβανομένων υπόψη και των εν γένει συνθηκών, υπό τις οποίες ασκείται το επίμαχο επάγγελμα».

Η ολομέλεια αποφάσισε ότι, παράλληλα, η υποχρεωτική έξοδος από το επάγγελμα αποτελεί αναγκαίο μέτρο για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο επάγγελμα νέων φαρμακοποιών, την στιγμή μάλιστα που «η ανεργία των νεώτερων γενεών είναι από τα μεγαλύτερα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα».
ΑΠΟ ZUGLA .GR 28/6/2010

Δεν υπάρχουν σχόλια: