Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)


Μπορούμε να δούμε τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ενδιαφέρουσες περικοπές του Κανονισμού:

Δεν καλύπτεται η δαπάνη για φάρμακα, που περιέχονται στην αρνητική λίστα, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα χορηγούνται βάσει ιατρικών συνταγών, που εκδίδονται από τους αρμόδιους για τον οργανισμό ιατρούς και είτε καταχωρούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3892/2010 (Α΄, 189) «Ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων», είτε αναγράφονται αποκλειστικά στο ενιαίου τύπου συνταγολόγιο. Κάθε φάρμακο θα συνταγογραφειται απο ιατρο της αντιστοιχης ειδικοτητας (με τις εξαιρεσεις του Π.Δ.121/2008, όπως ισχύει) βάσει των εγκεκριμένων ενδείξεων. Η
συνταγή των φαρμάκων θα πρέπει να εκτελεστεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αφού προηγουμένως έχει θεωρηθεί από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό, όπου τούτο προβλέπεται και εντός του ιδίου χρονικού διαστήματος.
Ο γιατρός ελέγχει το βιβλιάριο υγείας και συνταγογραφεί τα χορηγούμενα φάρμακα.

Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνο οι ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία 1 μηνός το ανώτερο (ΠΔ 121/2008) και υποχρεωτικά η δοσολογία, ανεξάρτητα του αριθμού των εμβαλαγίων

Η σύμβαση υπογράφεται μεταξύ του Οργανισμού και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) ή των Οικείων Τοπικών Φαρμακευτικών Συλλόγων). Στην περίπτωση κατά την οποία για οποιαδήποτε αιτία δεν υπογράφεται σύμφαση με τον Π.Φ.Σ. ή τον Οικείο Τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο, ο Οργανισμός έχει το δικαίωμα να υπογράψει ατομική σύμβαση με κάθε φαρμακοποιό.

Ανεξαρτήτως του χρόνου ελέγχου και εκκαθάρισης του λογαριασμού καταβάλλεται στο φαρμακοποιό, ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο και μετά από αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων, το πληρωτέο ποσό του λογαριασμού, εντός 45 ημερών από την υποβολή του λογαριασμού.

Για λόγους που εκτιμώνται από τον Πρόεδρο του, ο Οργανισμός μπορεί να ιδρύει δικά του φαρμακεία από τα οποία μπορούν να παρέχονται φάρμακα υψηλού κόστους καθώς και φάρμακα των οποίων η χορήγηση μέσω των φαρμακείων των νοσοκομείων ή μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων καθίσταται αδύνατη

 

β) Οστομικά Υλικά:
1. είδη κολοστομίας (σάκκοι και βάσεις) μηνιαία δαπάνη μέχρι 330 €
2. είδη ειλεοστομίας (σάκκοι και βάσεις) μηνιαία δαπάνη μέχρι 280 €
3. είδη ουρητηροστομίας (σάκκοι, βάσεις, καθετήρες & ουροσυλλέκτες)
μηνιαία δαπάνη μέχρι 280 €
4. είδη για λοιπές στομίες (σάκκοι και βάσεις) νεφροστομία,
θωρακοστομία, συρίγγιο, μηνιαία δαπάνη μέχρι 280 €

Ο αριθμός των γιατρών ανά ειδικότητα καθορίζεται ως εξής:
α) 4.000 παθολόγοι – γενικοί ιατροί
β) 1.000 παιδίατροι
γ) 9.000 γαστρεντερολόγοι, δερματολόγοι, καρδιολόγοι, γυναικολόγος,
νευρολόγοι, ορθοπεδικοί, ουρολόγοι, οφθαλμίατροι, πνευμονολόγοι,
ενδοκρινολόγοι, ωτορινολαρυγγολόγοι, και
δ) 1.000 αγγειοχειρούργοι, αιματολόγοι, αλλεργιολόγοι, νεφρολόγοι,
νευροχειρουργοί, ογκολόγοι, παιδοψυχίατροι, πλαστικοί χειρουργοί,
ρευματολόγοι, γενικοί χειρουργοί, χειρουργοί θώρακος, ψυχίατροι, χειρουργοί
παίδων, φυσίατροι.

Δεν υπάρχουν σχόλια: