Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Οδηγίες για την κατάθεση συνταγών ΕΟΠΥΥ. ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ


Την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 ξεκινά η κατάθεση των συνταγών του νέου ταμείου ΕΟΠΥΥ εκεί που καταθέταμε τις συνταγές του ΙΚΑ  . Δεδομένου ότι είναι η πρώτη φορά που καταθέτουμε συνταγές ΕΟΠΥΥ, παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

1.            Ο ΕΟΠΥΥ ως γνωστόν περιλαμβάνει μέχρι στιγμής τα ταμεία ΙΚΑ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Όλες οι συνταγές αυτών των ταμείων αριθμούνται μαζί ανά ημέρα, όπως κάναμε για το ΙΚΑ και καταχωρούνται στην κατάσταση του ΙΚΑ. Στο τέλος τις χωρίζουμε σε δύο ματσάκια, ένα με τις ηλεκτρονικές και ένα με τις χειρόγραφες πράσινες. Οι συνταγές με τα Ιδιοσκευάσματα Υψηλού Κόστους καταχωρούνται μαζί με τις υπόλοιπες της ημέρας εκτέλεσης και στο τέλος εκδίδουμε ένα τιμολόγιο. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας συνταγών του ΙΚΑ όπου θα ελέγχονται οι συνταγές του ΕΟΠΥΥ έχει τη δυνατότητα να τις ξεχωρίζει και να μην τις υπολογίζει στο rebate.
2.            Τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ για την έκδοση του τιμολογίου είναι τα εξής: Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Γερανίου 42 – Αθήνα,  ΑΦΜ: 997478553, ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ. τηλ. 210 3729795, 210 3666324.


3.            Η κατάθεση των συνταγών στο ΙΚΑ θα γίνεται τις πρώτες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες του μήνα.

4.            Οι συνταγές θα είναι τοποθετημένες αποκλειστικά στις γκρι σακούλες του ΙΚΑ. Αν δεν χωράνε σε μια σακούλα θα χρησιμοποιηθούν δύο ή τρεις ή όσες είναι απαραίτητες. Έξω από κάθε σακούλα θα αναγράφονται τα στοιχεία του φαρμακείου ΚΑΙ ο κωδικός του Διανεμητικού και θα πρέπει να είναι δεμένες με σπάγκο (όχι με κολλητική ταινία). Επίσης θα πρέπει να αριθμούνται ως εξής: Για 3 σακούλες, για παράδειγμα, θα υπάρχει η αρίθμηση: 1 από 3 στην πρώτη σακούλα, 2 από 3 στη δεύτερη και 3 από 3 στην τρίτη. Οι γκρι σακούλες του ΙΚΑ θα πρέπει να είναι καλά κλεισμένες και να μην έχουν παραβιαστεί.
5.            Μέσα στις σακούλες θα υπάρχουν οι συνταγές και μια κατάσταση του λογαριασμού. Έξω από τις σακούλες θα υπάρχουν δύο πακετάκια εγγράφων. Το ένα θα αποτελείται από το πρωτότυπο τιμολόγιο (σφραγισμένο και υπογεγραμμένο απαραιτήτως) και την πρωτότυπη κατάσταση (να αναγράφεται οπωσδήποτε ο Α.Μ του ΤΣΑΥ του ή των φαρμακοποιών). Το άλλο θα αποτελείται από το αντίγραφο της κατάστασης, το φωτοαντίγραφο του τιμολογίου (με την σφραγίδα και την υπογραφή) την φορολογική και την ασφαλιστική ενημερότητα. Το τιμολόγιο απαγορεύεται να έχει διορθώσεις με blanco γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν πληρώνεται ο φαρμακοποιός. Επίσης, το ποσό της κατάστασης θα πρέπει να συμφωνεί με το ποσό του τιμολογίου. Ασφαλιστική ενημερότητα θα προσκομίζεται από όσους απασχολούν ή απασχόλησαν υπαλλήλους μια φορά τον χρόνο, κάθε Ιανουάριο, εφόσον είναι Υπηρεσιακό Σημείωμα του ΙΚΑ ετήσιας διάρκειας, ή δυο φορές το χρόνο (Ιανουάριο και Ιούλιο) εφόσον έχει ληφθεί μέσω ίντερνετ και είναι εξάμηνης διάρκειας. Φορολογική ενημερότητα πρέπει να προσκομίζουν κάθε μήνα όλοι οι φαρμακοποιοί, ανεξαρτήτως της διάρκειάς της. Η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι πρόσφατη, δηλαδή να ισχύει το λιγότερο μέχρι τις 25 του μήνα κατάθεσης.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Π.Φ.Σ


Α. Για τα μέλη των Φαρμακευτικών Συλλόγων που δεν διαθέτουν Διανεμητικό λογαριασμό, η κατάθεση θα γίνεται στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ στα οποία μέχρι και στις αρχές του  Νοεμβρίου, γινόταν η κατάθεση των συνταγών του ΙΚΑ.
Διευκρινίζουμε ότι  
αφού αριθμηθούν οι συνταγές, ηλεκτρονικές και χειρόγραφες, μαζί ανά ημέρα,θα πρέπει στο τέλος του μήνα να διαχωρίζονται σε 2 πακέτα. Στο ένα πακέτο θα έχουμε τις συνταγές που εκτελέστηκαν ηλεκτρονικά και στο άλλο πακέτο θα έχουμε τις ηλεκτρονικές που εκτελέστηκαν χειρόγραφα, μαζί με τις χειρόγραφες (πράσινες συνταγές).

Μέσα στη σακούλα θα υποβάλλετε,
- τις συνταγές και
- ένα αντίγραφο τη Συγκεντρωτικής Κατάστασης


Έξω από την σακούλα θα υποβάλετε,
- το τιμολόγιο μαζί με ένα αντίγραφό του
- την πρωτότυπη Συγκεντρωτική Κατάσταση μαζί με ένα αντίγραφό της
- φορολογική ενημερότητα
- ασφαλιστική ενημερότητα (για όσους υποχρεούνται να υποβάλουν).

---------------------------------------------------------------------------------------
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οπως ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΠΥΥ, στάλθηκε έγγραφο στις υπηρεσίες ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ που αναφέρει ότι οι συνταγές των ταμείων αυτών που εκτελέστηκαν πριν από την 1η Νοεμβρίου 2011, θα υποβάλλονται προς εξόφληση στα αντίστοιχα ταμεία μέχρι τέλους του έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: