Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2012

Σοβαρά προβλήματα ρευστότητας για τις φαρμακαποθήκες-Δυνατές οι συνεταιριστικές μονάδες. Πηγή: PHARMA TEAM: Σοβαρά προβλήματα ρευστότητας για τις φαρμακαποθήκες-Δυνατές οι συνεταιριστικές μονάδες.


Μείωση του αριθμού των φαρμακαποθηκών τη διετία 2012 - 2013 και περαιτέρω πτώση της συγκεκριμένης αγοράς το 2012 της τάξης του 10% - 15% εκτιμά σε ανάλυσή της για τον κλάδο η εταιρεία Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων.

Η αγορά υπολογίζεται σε 4,1 δισ. για το έτος 2011, σημειώνοντας μείωση 12% σε σχέση με το 2010 και μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής -11% τη χρονική περίοδο 2009-2011.

Ο περιορισμός των πιστώσεων των φαρμακοβιομηχανιών στον κλάδο, η επιμήκυνση του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων από τα φαρμακεία (λόγω αντίστοιχων καθυστερήσεων από το δημόσιο), καθώς και του περιορισμού της χρηματοδότησης από τις τράπεζες έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στον κλάδο.


Σύμφωνα με τη μελέτη, αναμένεται ότι θα περιοριστεί ο αριθμός των φαρμακαποθηκών τη διετία 2012-2013, καθώς προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις/εξαγορές και στρατηγικές συνεργασίες, με σκοπό τόσο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας σε όλους τους τομείς λειτουργίας τους, όσο και την αποτελεσματικότερη προώθηση των πωλήσεών τους.

Η εξεταζόμενη αγορά των φαρμακαποθηκών περιλαμβάνει τις ανεξάρτητες εταιρίες φαρμακαποθηκών και τους προμηθευτικούς συνεταιρισμούς φαρμακοποιών.

Ο αριθμός των φαρμακαποθηκών στην Ελλάδα, ανήλθε σε 145 περίπου για το 2011, εκ των οποίων 105 περίπου αφορούν ανεξάρτητες εταιρίες φαρμακαποθηκών και οι υπόλοιπες 40, προμηθευτικούς συνεταιρισμούς φαρμακοποιών.

Στις χώρες τις Ευρώπης, μια φαρμακαποθήκη εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 234 φαρμακεία και 757.867 άτομα, ενώ στην Ελλάδα, η παραπάνω αναλογία διαμορφώνεται σε 81 φαρμακεία / φαρμακαποθήκη και 79.310 άτομα, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τον κ. Βασίλη Ρεγκούζα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Στόχασις,η ταμειακή ρευστότητα τόσο των ανεξάρτητων εταιρειών, όσο και των προμηθευτικών συνεταιρισμών φαρμακοποιών κινείται σχεδόν σε μηδενικά επίπεδα την τετραετία 2008-2011, προοιωνίζοντας αρνητικές εξελίξεις.

Επίσης, σημειώνεται ότι η εξάρτηση των εξεταζόμενων επιχειρήσεων του κλάδου από ξένα κεφάλαια αυξάνει το 2011 σε σχέση με το 2010, γεγονός το οποίο οφείλεται στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων λόγω συσσωρευμένων αρνητικών αποτελεσμάτων. Αντίθετα, σταθερή παραμένει η κεφαλαιακή διάρθρωση των συνεταιρισμών την τελευταία διετία. 

www.tovima.gr



Δεν υπάρχουν σχόλια: