Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2009

Ο ΕΜΕΑ επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των πανδημικών εμβολίωνΟ Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) έχει επανεξετάσει επιπρόσθετα δεδομένα για τα κεντρικώς εγκεκριμένα πανδημικά εμβόλια Celvapan, Focetria και Pandemrix. Ο ΕΜΕΑ επιβεβαίωσε τη θετική σχέση οφέλους-κινδύνου στα πλαίσια της τρέχουσας πανδημίας γρίπης H1N1.
Τα δεδομένα για το Focetria και το Pandemrix υποδηλώνουν ότι μια δόση των εμβολίων αυτών είναι ικανή να προκαλέσει ανοσολογική απόκριση η οποία να είναι επαρκής για προστασία έναντι της Η1Ν1 πανδημίας γρίπης σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες. Και για τα δύο εμβόλια, μία δόση μπορεί να χορηγηθεί σε ενήλικες ηλικίας μεταξύ 18 και 60 ετών και σε παιδιά και εφήβους (από την ηλικία των 9 ετών για το Focetria, και από την ηλικία των 10 ετών για το Pandemrix). Το Pandemrix μπορεί επίσης να χορηγηθεί ως μια δόση και στους ηλικιωμένους. Για ορισμένες ομάδες όπως τα νεότερα παιδιά και οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς, παραμένει η σύσταση για χορήγηση δύο δόσεων, προκειμένου να είναι βέβαιο ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα θα αποκριθεί επαρκώς στον εμβολιασμό. Περισσότερα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στους επόμενους μήνες. Τα δεδομένα για το Celvapan συνεχίζουν να εξετάζονται.
Ο ΕΜΕΑ επίσης συμπέρανε ότι το Focetria και το Pandemrix μπορούν να συν-χορηγηθούν με μη ανοσοενισχυμένα εμβόλια εποχικής γρίπης.
Ο ΕΜΕΑ, μαζί με τις εθνικές αρμόδιες αρχές, παρακολουθεί διαρκώς το προφίλ ασφαλείας των εμβολίων της πανδημίας γρίπης Η1Ν1v. Στα πλαίσια της εκστρατείας εμβολιασμών που συνεχίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί επί του παρόντος. Έως σήμερα, οι παρενέργειες που έχουν αναφερθεί αφορούν κυρίως ήπια συμπτώματα όπως πυρετός, ναυτία, πονοκέφαλος, αλλεργικές αντιδράσεις και αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, οι οποίες επιβεβαιώνουν το αναμενόμενο προφίλ ασφαλείας των τριών εμβολίων. Ένα πολύ μικρός αριθμός περιστατικών συνδρόμου Guillain-Barré και εμβρυικού θανάτου έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που προηγουμένως εμβολιάσθηκαν με πανδημικό εμβόλιο. Ο ΕΜΕΑ βρίσκεται ακόμη στη φάση συλλογής όλων των σχετικών πληροφοριών και της αξιολόγησης των δεδομένων. Ωστόσο, με βάση τα έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να συσχετίζουν τα περιστατικά αυτά με τα εμβόλια.
Ο ΕΜΕΑ θα συνεχίσει την αξιολόγηση όλων των πληροφοριών που θα γίνονται διαθέσιμες και θα προχωρήσει σε περεταίρω συστάσεις εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Σημειώσεις: 1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές παρακαλούμε να ανατρέξετε στις ενημερωμένες συνταγογραφικές πληροφορίες των Focetria και Pandemrix στα ελληνικά http://www.eof.gr/web/guest/newflu . Σημειώνεται ότι το εμβόλιο Celvapan δεν είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα.2. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΜΕΑ σχετικά με την πανδημία γρίπης μπορούν να βρεθούν στη σχετική ιστοσελίδα του ΕΜΕΑ για την πανδημία (H1N1) .3. Το παρόν δελτίο τύπου, όπως και άλλες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του ΕΜΕΑ μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα: http://www.emea.europa.eu/
ΠΗΓΗ http://www.eof.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: