Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Εκτοξεύτηκαν οι φαρμακευτικές δαπάνες των ΤαμείωνΒΗΜΑ Πέμτη 3 Δεκεμβρίου 2009

Στην έλλειψη μηχανοργάνωσης και ελέγχου του Συστήματος Υγείας και όχι στις τιμές αποδίδουν την αύξηση οι ειδικο
Στα ύψη έχει εκτοξευθεί η φαρμακευτική δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων. Το 2009 εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 5,09 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 12,4% σε σχέση με πέρυσι. Οι ειδικοί αποδίδουν την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης στην έλλειψη μηχανοργάνωσης και ελέγχου του Συστήματος Υγείας καθώς και σε κοινωνικοοικονομικούςδημογραφικούς παράγοντες και όχι στις τιμές των φαρμάκων. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν χθες στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, που διοργανώνει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Οπως αναφέρθηκε οι φαρμακευτικές δαπάνες των ασφαλιστικών ταμείων ήταν 2,43 δισ. ευρώ το 2004, 2,87 δισ. ευρώ το 2005, 3,51 δισ. ευρώ το 2006, 4,04 δισ. ευρώ το 2007 και 4,53 δισ. ευρώ το 2008. Οι φαρμακευτικές δαπάνες αποτελούν το 43,6% (2008) των συνολικών δαπανών υγείας των ασφαλιστικών ταμείων και παρουσιάζουν αύξηση κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2004. Τότε κάλυπταν το 33,5% των συνολικών δαπανών υγείας των ασφαλιστικών ταμείων. Το ΙΚΑ διαθέτει το μεγαλύτερο μερίδιο στην «πίτα», αφού καλύπτει το 53,6% των συνολικών φαρμακευτικών δαπανών. Ακολουθούν ο ΟΓΑ με 28,7% και ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) με 7,4%. Την ίδια περίοδο οι συνολικές δαπάνες υγείας των ασφαλιστικών ταμείων παρέμειναν ποσοστιαία σχετικά σταθερές: το 2004 ήταν 22,8% και το 2008 ανήλθαν σε 23,6%. «Τον κυρίαρχο ρόλο στην εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης διαδραματίζουν παράγοντεςόπως η έλλειψη μηχανοργάνωσης και ελέγχου στο Σύστημα Υγείαςκαθώς και κοινωνικοοικονομικοί και δημογραφικοί παράγοντεςκαι όχι οι τιμές των φαρμάκων» συμπέραναν οι ειδικοί. Υπογράμμισαν ότι «υπάρχει ανάγκη λήψης μέτρων τέτοιων που θα επιτρέψουν εξοικονόμηση πόρων στο σύνολο του Συστήματος Υγείας». Σύμφωνα με άλλα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο η παγκόσμια αγορά φαρμάκου ανέρχεται σε 484 δισ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Ενωση αντιπροσωπεύει το 20% αυτής της αγοράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: