Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2009

Σύστημα Αυτοματοποιημένης Διαχείρισης Συνταγών ΙΚΑ-ΟΓΑ΄Εγκυρες πληροφορίες αποκαλύπτουν οτι σε κτίριο της οδού Πειραιώς, λίγο πιο πάνω απο τον Π.Φ.Σ. προς την Πέτρου Ράλλη , έχει εγκατασταθεί το Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Φαρμάκων ( ΚΕ συνταγών) Η επεξεργασία αρχίζει απο τον Ιανουάριο του 2010 όχι μόνο για συνταγές του ΙΚΑ αλλά και του ΟΓΑ, δηλαδή, του 70% των ασφαλισμένων. .Οι έντιμοι συνάδελφοι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν για τα λαμόγια όμως το party is over. Το σύστημα θα συνδέση τη χειρόγραφη συνταγογράφηση, εκτέλεση και χρέωση, με αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία.


Η συγκεκριμένη ανάγκη υλοποιείται με:

Τη βελτίωση της ταχύτητας ολοκλήρωσης εκκαθάρισης των φαρμακευτικών δαπανών και της αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των συμβεβλημένων φαρμακείων

Την ορθή εκτέλεση των συνταγών

Τη βελτίωση του ελέγχου της ποιότητας των φαρμακευτικών δαπανών των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Αναλυτικότερα το Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Φαρμάκων (ΚΕ Συνταγών) θα εχει τις εξής λειτουργίες:
Tη συγκέντρωση και καταχώρηση σε μηχανογραφικό σύστημα, μέσω ψηφιοποίησης με χρήση σαρωτών (scanners) υπερ-υψηλής ταχύτητας, των λογαριασμών (μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις και συνταγές) που υποβάλλονται από τα συνεργαζόμενα με το ΙΚΑ φαρμακεία ανά την Ελλάδα.

Την ηλεκτρονική αποθήκευση των ψηφιοποιημένων εγγράφων (συνταγές, συγκεντρωτικές κ.ά.).

Την αυτοματοποιημένη, αναγνώριση των κουπονιών των φαρμάκων και των υπολοίπων στοιχείων του συνταγολογίου.

Tην καταχώρηση των υπολοίπων μη αυτόματα αναγνωρισθέντων σχετικών πεδίων της συνταγής.

Την ηλεκτρονική διεξαγωγή ελέγχων ορθότητας των συνταγών.

Εκτέλεση, αυτόματων και μη, αλγόριθμων αντιμετώπισης μη ορθών συνταγών.

Εκκαθάριση των συνταγών.

Την ηλεκτρονική αντιμετώπιση των μη ορθών συνταγών.

Tο μηχανογραφικό έλεγχο των δεδομένων και τη μηνιαία πληρωμή προκαταβολών και εκκαθαρίσεων στα φαρμακεία (μέσω του ΔΙΑΣ).

Tην ενημέρωση των φαρμακείων, των Υποκαταστημάτων και της Διοίκησης του ΙΚΑ για τα αποτελέσματα της επεξεργασίας.

Τον υπολογισμό του ποσού ανάκτησης ανά φαρμακευτική εταιρεία και ΦΚΑ.

Tην ενημέρωση της Διοίκησης, μέσω συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης, για θέματα Φαρμακευτικής Δαπάνης και Κατανάλωσης.

Tην παρακολούθηση της συνταγογράφησης και την αποστολή Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συνταγογράφησης τόσο ατομικά σε κάθε συνταγογράφο ιατρό όσο και σε επίπεδο Μονάδας Υγείας, Νομού και Περιφέρειας.Δεν υπάρχουν σχόλια: