Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: