Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Π.Φ.ΣΘΕΜΑ.: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ


1. Όσον αφορά τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη:
- Για τα αναλώσιμα που χορηγούνται με συνταγή από τα ιδιωτικά φαρμακεία  δεν απαιτείται θεώρηση
- Όταν η προμήθεια γίνεται με δαπάνη του ασφαλισμένου,  απαιτείται  η θεώρηση της   γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού. (περίπτ. Β’ του υπ΄αριθμ. 241/13-1-2012 έγγραφο Διοίκησης ΕΟΠΥΥ).

2. Η ανώτατη  τιμή χορήγησης ταινιών μέτρησης σακχάρου είναι 35€ μαζί με τη συμμετοχή 25%. Εκτός των περιπτώσεων που δεν καταβάλλεται συμμετοχή και αναφέρονται στο υπ΄αριθμόν Γ55/888 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.
3. Οι συνταγές που εκτελέσθηκαν μετά την 1/1/2012 εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε καθυστέρηση ενημέρωσης από τον ΕΟΠΥΥ όσον αφορά  την ένταξη του ΟΓΑ και του ΤΥΔΚΥ στον Οργανισμό, όλες οι συνταγές παλαιού τύπου (ατομικών συνταγολογίων) που εκτελέσθηκαν μέχρι την 5/1/2012 για ΟΓΑ και 12/1/1012 για ΤΥΔΚΥ, με εντολή που δόθηκε στην ΚΜΕΣ οι συνταγές θα αποζημιωθούν  κανονικά. Το σχετικό έγγραφο θα μας κοινοποιηθεί εντός των ημερών.
(Με την παρούσα παράγραφο διευκρινίζεται το σημείο 6 του υπ΄αριθμ. 241/13-1-2012  έγγραφο ΕΟΠΥΥ).

4.
 Για δίμηνες συνταγές που συνταγογραφούνται στον ΕΟΠΥΥ απαιτείται θεώρηση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος 121/08.

5. Η αρίθμηση των συνταγών των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΤΥΔΚΥ), γίνεται ενιαία δηλαδή αριθμούνται όλες μαζί.

Στο τέλος του μήνα ξεχωρίζουμε  τις συνταγές που εκτελέστηκαν
• ηλεκτρονικά,
• τις συνταγές ενιαίου τύπου (πράσινο συνταγολόγιο  ΙΚΑ) και
• τις συνταγές παλαιού τύπου (ατομικών βιβλιαρίων).
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: