Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ

Για την έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://www.ika.gr/ , η διαδικασίαεγγραφής-πιστοποίησης ολοκληρώνεται με τις ακόλουθες ενέργειες: 
 1. Για την εγγραφή σας στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να δηλωθεί η Διεύθυνση του Ηλεκτρονικού σας Ταχυδρομείου (e-mail) προκειμένου να σας αποσταλεί στη συγκεκριμένη διεύθυνση, μήνυμα από την υπηρεσία μας, με ένα προσωρινό κωδικό πρόσβασης καθώς και μια ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία θα σας οδηγήσει στην επόμενη προς συμπλήρωση οθόνη.

  2. Η αποστολή της προηγούμενης οθόνης συμπληρωμένη με το e-mail σας και τον προσωρινό κωδικό πρόσβασης οδηγεί σε επόμενη οθόνη για τηνεγγραφή στο σύστημα.
  3. Σε άλλη χρονική στιγμή το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα φροντίσει να αποσταλούν με απαντητικά e-mails οι προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης. Σε πρώτη φάση θα σταλεί ο κωδικός χρήστη (Username) και σε δεύτερη φάση και σε σύντομο χρονικό διάστημα με νέο απαντητικό e-mail ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης (PIN) και ο κωδικός μεταβολής στοιχείων και επικοινωνίαςμε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (PUK)
(Σ.Σ: Στην ηλεκτρονική υπηρεσία λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου δεν μπορούν να εγγραφούν τα αναπόγραφα φυσικά πρόσωπα - επιτηδευματίες.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: