Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

« Καθορισμός διαδικασίας υποβολής συνταγών στις περιπτώσεις φαρμακείων που εκτελούν συνταγές κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων »


Όπως είναι γνωστό με την υπ΄αριθμ.563/συν.53/28-8-2012 απόφαση του Διοικητικού
Συμβούλιο  του ΕΟΠΥΥ οι φαρμακοποιοί που ανήκουν σε  Φαρμακευτικούς Συλλόγους οι
οποίοι τηρούν  διανεμητικούς  λογαριασμούς  και για όσο χρόνο αυτοί αναστέλλουν την επί
πιστώσει χορήγηση φαρμάκων στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ,  θα μπορούν εφόσον το
επιθυμούν να εκτελούν συνταγές υποβάλλοντας αυτές ατομικά  και να αποζημιώνονται  μέσω
ατομικών τραπεζικών λογαριασμών .


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: