Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Π.Φ.Σ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ REBATE


ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους
 της Χώρας
Επειδή συνεχίζει να υπάρχει σύγχυση ως προς τα rebate που ισχύουν και την αναδρομικότητα αυτών, σας ενημερώνουμε ότι οι ισχύουσες λίστες  είναι οι εξής:
1.       Η βασική Λίστα (αρχικό) rebate για τον ΕΟΠΥΥ του Ν. 3918/11 που έλαβε την τελική της μορφή με την ψήφιση του Ν. 4052/2012:
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4052/2012:
Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Το ποσοστό της επιστροφής κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθμιση του προηγούμενου πίνακα για τους Φ.Κ.Α. που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

περισσοτερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: