Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

Έλεγχοι της τρόικας μετά τα Θεοφάνεια

Κλιμάκιο ελεγκτών εξετάζει νοσοκομεία και τιμές φαρμάκων
Με ελέγχους για το κλείσιμο εκκρεμοτήτων στον τομέα της υγείας, για την υλοποίηση κρίσιμων θεμάτων που έχουν συμφωνηθεί, αλλά και για την εξέταση της λειτουργικότητας των συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών, συνταγογράφησης κ.ά. ξεκινά το νέο έτος η τρόικα, κλιμάκιο της οποίας έρχεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα.
Οι ελεγκτές αναμένονται αμέσως μετά τα Θεοφάνεια, με στόχο να αρχίσουν άμεσα τον έλεγχο της προόδου των μέτρων που συμφωνήθηκαν για τη διετία 2013- 2014. Οι ελεγκτές θα επισκεφθούν το υπουργείο Υγείας, με διπλό στόχο:
 Πρώτον, τον έλεγχο στα νοσοκομεία, όπου θα εξεταστεί το ποσοστό και η λειτουργικότητα της μηχανοργάνωσής τους σε συνδυασμό με την υπηρεσία ηλεκτρονικών προμηθειών που χειρίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης.
∆εύτερον, θα εξεταστεί πώς υλοποιήθηκε η προαπαιτούμενη δράση για τη μείωση των τιμών φαρμάκων με βάση το μέσο όρο των τριών φθηνότερων κρατών μελών της Ε.Ε. 
Τα τεχνικά κλιμάκια έχουν προγραμματίσει συναντήσεις και στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, με θέμα το κλείσιμο του προϋπολογισμού του 2013 μέχρι και τα τέλη Φεβρουαρίου.
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τον προϋπολογισμό, του Νοεμβρίου, το ∆ημόσιο θα πρέπει να βεβαιώσει μέχρι και την 31η ∆εκεμβρίου έσοδα συνολικού ύψους 6,53 δισ. ευρώ, τα οποία αναμένονται από την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών φόρου εισοδήματος, των τελών κυκλοφορίας και της δόσης από το ΦΠΑ.
Οι αποκλίσεις που έχουν για άλλη μια χρονιά τα ασφαλιστικά ταμεία, το νέο οικονομικό παρατηρητήριο των Ο.Τ.Α. και η θέσπιση ενιαίου μισθολογίου για τις Δ.Ε.Κ.Ο. θα απασχολήσουν τους ελεγκτές της τρόικας, ενώ πιεστικό θα είναι το αίτημα για επαναπροσδιορισμό του χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων καθώς και οι τρίμηνοι στόχοι αποχωρήσεων του 2013.

Πηγή: HealthDaily


Δεν υπάρχουν σχόλια: