Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΔ

http://www.pfs.gr/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%A0%CE%A6%CE%A3/tabid/101/newsid416/1274/language/el-GR/Default.aspx

αποφαση ε.ο.π.υ.υ.
http://www.pfs.gr/Portals/0/pdf/palies%20ofeiles%20opad.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: