Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

ΕΟΠΥΥ: Τιμή Αποζημίωσης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων


Θέμα: «Τιμή Αποζημίωσης φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων»

Σχετικό:
1. Υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ./19389 (ΦΕΚ 3356/Β ́/17-12-2012). 

2. Υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ.104744 (ΦΕΚ 2912/Β ́/30-10-2012).

Σας ενημερώνουμε ότι με την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ./19389 (ΦΕΚ 3356/Β ́/17-12-2012, σχετικό 1) τροποποιήθηκε η διαδικασία εφαρμογής συστήματος τιμών αναφοράς για την κατάρτιση, αναθεώρηση και συμπλήρωση του καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων η οποία είχε ορισθεί με το ανωτέρω σχετικό (2).
Σε κάθε θεραπευτική κατηγορία ορίζεται τιμή αναφοράς (ΤΑ) η οποία αποτελεί την τιμή αποζημίωσης από τα ασφαλιστικά ταμεία και τον ΕΟΠΥΥ όλων των προϊόντων της εκάστοτε κατηγορίας.
Για τον υπολογισμό της τιμής αποζημίωσης του κάθε φαρμάκου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος μαθηματικός τύπος:
Τιμή Αποζημίωσης Φαρμάκου = Τιμή Αναφοράς x ΑΗΔ(Αριθμό Ημερησίων Δόσεων). Εφόσον επιλεγεί φάρμακο με λιανική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης του φαρμάκου, ο ασθενής καλύπτει το ήμισυ της διαφοράς από την τιμή αποζημίωσης μέχρι τη λιανική τιμή του φαρμάκου και ο ασφαλιστικός φορέας το υπόλοιπο. Για φάρμακα για τα οποία ο ασθενής καλείται να καταβάλει συμμετοχή και όπου η λιανική τιμή του φαρμάκου είναι ίση ή χαμηλότερη από την τιμή αποζημίωσης ο ασθενής θα καταβάλει μόνο το θεσμοθετημένο ποσοστό συμμετοχής του φαρμάκου επί της Λιανικής Τιμής.
Οι τιμές αποζημίωσης και οι συμμετοχές των ασθενών θα εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης, ώστε να τα γνωρίζει ο ιατρός, ο ασθενής και ο φαρμακοποιός κατά τη συνταγογράφηση και εκτέλεση της συνταγής.

Συνημμένο: τμήμα ΦΕΚ (3 σελίδες) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


Δείτε την ανακοίνωση και το ΦΕΚ πατώντας ΕΔΩΔεν υπάρχουν σχόλια: