Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Eρώτηση βουλευτή Μεσσηνίας Οδυσσέα Βουδούρη σχετικά με το rebate


Πρόσφατα ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Μεσσηνίας κατέθεσε εξώδικη δήλωση-πρόσκληση στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Η δήλωση αφορά στην καθυστέρηση εξόφλησης των οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων προς τους φαρμακοποιούς.
Η δήλωση αυτή στηρίζεται στην πρόβλεψη του νόμου 3918/2011, άρθρο 29  παρ. 1, ο οποίος ορίζει “ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων φορέων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις αυτών”. Δηλαδή, ο ΕΟΠΥΥ αποτελεί καθολικό διάδοχο των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τις μονάδες υγείας του, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ και ασφαλώς διάδοχος στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις αυτών.

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 γ,δ,ε και στ και παρ. 2, του ίδιου νόμου, προβλέπεται η καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α. ως επιστροφή (rebate) για κάθε μήνα. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί, ότι ο νόμος σαφώς ορίζει ότι το rebate καθιερώνεται υπό τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλών από τον Ε.ΟΠ.Υ.Υ. προς τα φαρμακεία.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα παρατηρείται μεγάλη υστέρηση στην καταβολή των οφειλομένων από τα ασφαλιστικά ταμεία κυρίως του ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ. Πολλές φορές μάλιστα η καθυστέρηση αυτή αγγίζει τους έξι μήνες. Ταυτόχρονα όμως, γίνεται η παρακράτηση του rebate κατά παράβαση των παραπάνω όρων. Είναι προφανές ότι η πρακτική αυτή έχει σημαντικές συνέπειες για τα φαρμακεία, τα οποία είναι κατά το πλείστον μικρές επιχειρήσεις.
Επίσης, σύμφωνα με την πρόσφατη συλλογική σύμβαση (άρθρο 16) μεταξύ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του ΕΟΠΥΥ, η εξόφληση των οφειλών προς τους Φαρμακοποιούς πρέπει να γίνεται εντός της προθεσμίας των 40 ημερών από την παραλαβή των λογαριασμών. Το ίδιο ισχύει και για ταμεία που δεν εντάσσονται στον ΕΟΠΠΥ.  Συγκεκριμένα η καθυστέρηση αποπληρωμής οφειλών στο ταμείο του Λιμενικού φτάνει τα 2 έτη, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού.
Επιπλέον, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1124/27-5-2011, ΑΔΑ: 4Α36Η-ΑΟ, ΦΕΚ 1066 τ.Β/31.05.2011 του Υπουργείου Οικονομικών δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού οφειλών προς την ΔΟΥ (φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ κλπ) με τις ανεξόφλητες δαπάνες που έχουν υποβληθεί από φαρμακοποιό στην αρμόδια τοπική ΥΠΑΔ.
Πέρα από το οικονομικό πρόβλημα, προκύπτει και ένα θέμα αξιοπιστίας του νέου θεσμού, αξιοπιστία που είναι το μεγάλο ζητούμενο για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:
1.     Πότε προβλέπεται και με ποιό χρονοδιάγραμμα θα γίνει η εξόφληση των οφειλών στους Φαρμακοποιούς και συγκεκριμένα στους φαρμακοποιούς της Μεσσηνίας;
2.     Γιατί δεν εφαρμόζεται η παραπάνω υπουργική απόφαση σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών των φαρμακοποιών προς το δημόσιο με ανεξόφλητες απαιτήσεις από τον ΟΠΑΔ και γιατί δεν επεκτείνεται και στα υπόλοιπα ταμεία;
3.     Γιατί δεν εφαρμόζεται η δυνατότητα συμψηφισμού των οφειλών των φαρμακοποιών με το ποσό επιστροφής των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α.(rebate);


                                                                        ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: