Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

ΕΝΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΤΥΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΩΤΙΣΘΕΙ ΑΡΚΕΤΑ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ....

Οι    συνδικαλιστές    μας τηρούν σιγή ασυρμάτου!!!! Κανείς τους δεν απαντά στο τηλέφωνο!!! Έπαθαν εκλαμψία από τις ανακοινώσεις Λοβέρδου. Βγάλαν κάτι ανακοινώσεις και μετά την Δευτέρα τα σπουδαία.  Ο ΦΣΑ πιο αναλυτικός αλλά και γριφώδης.
Τι θα πεί « Μειώνεται σε όλη την επικράτεια επίσης το πληθυσμιακό από 1 φαρμακείο προς 1.500 κατοίκους σε 1 φαρμακείο προς 1.000 κατοίκους, παρόλο που όπως ο Υπουργός δήλωνε μέχρι χθες, δεν επιθυμεί αύξηση των φαρμακείων!!!»??? Αν η χώρα έχει κατά την απογραφή του 2011  13εκ. κατοίκους τα φαρμακεία από 12000 θα γίνουν 13000 και πως αυτό χωροταξικά;;;
Μήπως αυτό έχει σχέση
Αν αυτό έχει μετρηθεί και δίνει 1000 φαρμακεία  και βρεθούν 1000 ΦΧΦ και ανοίξουν τι θα γίνει;;;
Θα καταργηθεί στην πράξη η «απαγόρευση κάθε ιδιοκτησιακού περιορισμού» στην ίδρυση φαρμακείου!!! 

 ΛΟΒΕΡΔΟΣ -ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΟ MEGA
http://www.megatv.com/megagegonota/summary.asp?catid=17640&subid=2&pubid=22129756
ΠΑΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ LINK ΚΑΙ  ΔΕΣΤΟ.
Και τι θα γίνει με την απόφαση του ΕΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΠΟΥ ΛΈΕΙ....
3ο Σημειώθηκε ότι ο ρόλος του επιστήμονα φαρμακοποιού στη δημόσια υγειά απαιτεί ανεξαρτησία γνώμης και ενέργειας. Η ποιότητα της φαρμακευτικής πρακτικής είναι άμεσα συνδεδεμένη και δεν μπορεί με κανένα τρόπο τεχνητά να διαχωριστεί από το επιχειρηματικό πλαίσιο υπό το οποίο εκτελείται. Η επιχειρηματική μορφή της διαχείρισης φαρμακείου επιδρά άμεσα στην ποιότητα παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης καθώς γίνεται δεκτό ότι ο κερδοσκοπικός προορισμός μπορεί δυνητικά να μειώσει το παρεχόμενο επίπεδο. (531/06 64 Επομένως, ένα κράτος μέλος μπορεί θεμιτώς να εκτιμήσει, στο πλαίσιο του εν λόγω περιθωρίου εκτίμησης, αν στην περίπτωση των παρασκευαστών και των χονδρέμπορων φαρμάκων συντρέχει τέτοιος κίνδυνος, λόγω του ότι αυτοί θα μπορούσαν να πλήξουν την ανεξαρτησία των μισθωτών φαρμακοποιών παρακινώντας τους να διαθέτουν τα φάρμακα τα οποία αυτοί παρασκευάζουν ή εμπορεύονται. Ομοίως, ένα κράτος μέλος μπορεί να εκτιμήσει αν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται φαρμακείο και τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα του φαρμακοποιού ενδέχεται να πλήξουν την ανεξαρτησία των μισθωτών φαρμακοποιών παρακινώντας τους να διαθέτουν φάρμακα τα οποία δεν τους συμφέρει πλέον να διατηρούν στις αποθήκες τους ή αν τα πρόσωπα αυτά ενδέχεται να προβούν σε μειώσεις των δαπανών λειτουργίας οι οποίες είναι ικανές να επηρεάσουν τον τρόπο λιανικής διανομής των φαρμάκων.) Για το λόγο αυτό η παροχή φαρμακευτικής περίθαλψης από φαρμακοποιό με μισθωτή σχέση εργασίας σε ιδιοκτήτη μη φαρμακοποιό δεν θεωρείται ότι εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας. .(531/06 61….Εντούτοις, ως επαγγελματίας φαρμακοποιός θεωρείται ότι εκμεταλλεύεται το φαρμακείο όχι μόνο με σκοπό την επίτευξη κέρδους, αλλά και υπό μια επαγγελματική προοπτική. Στο πλαίσιο αυτό, το ατομικό του συμφέρον για την επίτευξη κέρδους μετριάζεται από την κατάρτιση και την επαγγελματική εμπειρία του, καθώς και από την ευθύνη που υπέχει, δεδομένου ότι ενδεχόμενη παράβαση των νομικών κανόνων ή των κανόνων δεοντολογίας θέτει σε κίνδυνο όχι μόνον την αξία της επενδύσεώς του, αλλά και την ίδια την επαγγελματική του υπόσταση.) Τέλος γίνεται δεκτό ότι η διασφάλιση αυτή προκύπτει λόγω της δια βίου προοπτικής με την οποία ασκεί ο φαρμακοποιός το επάγγελμα συνεπώς εξαρτάται άμεσα από αυτό. Το σκεπτικό αυτό κατοχυρώνει τη ρύθμιση της ιδιοκτησίας ενός (ή αυστηρά περιορισμένου αριθμού) φαρμακείων ανά φαρμακοποιό καθώς πρέπει ο φαρμακοποιός να είναι άμεσα εξαρτημένος από την επαγγελματική του προοπτική. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Σε αυτές τις απόψεις το ΔΕΚ απάντησε ότι: 531/06 59 ….λαμβανομένης υπόψη της ελευθερίας που αναγνωρίζεται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν για τον βαθμό προστασίας της δημόσιας υγείας πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν η διανομή των φαρμάκων να γίνεται από φαρμακοποιούς που απολαύουν πραγματικής επαγγελματικής ανεξαρτησίας…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..ΕΔΏ ΤΩΡΑ ΠΆΜΕ ΝΑ ΕΠΙΒΆΛΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΊΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΚΆΘΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ???? 
ΕΙΝΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ-
ΝΟΜΙΖΩ???
NA ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2009
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0171:EL:HTML
ΜΠΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ LINK

Δεν υπάρχουν σχόλια: