Τρίτη, 24 Μαρτίου 2009

ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Φ.Σ. 23/3/2009

23.03.09
Η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, απεφάσισε να ζητήσει τόσο από το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων , όσο και από το Υπουργείο Υγείας (ΟΠΑΔ) ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης περί νοσοκομειακών φαρμάκων την 1η Σεπτεμβρίου 2009.Η Γενική Συνέλευση εκτιμά ότι το θέμα είναι πολύπλοκο με ιδιαίτερες προεκτάσεις τόσο στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων όσο και στον ορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης και ζητά :α) Την εργώδη κοινή συνεργασία με τους αρμόδιους των Υπουργείων και του ΕΟΦ , ώστε να υπάρξει το άριστο αποτέλεσμα στην προσπάθεια κάλυψης των αναγκών της φαρμακευτικής περίθαλψης.β) Να καθορισθεί με σαφήνεια ότι νοσοκομειακά φάρμακα είναι μόνο αυτά που έχουν αδειοδοτηθεί για χρήση σε νοσοκομειακό περιβάλλον. Όλα τ' άλλα φάρμακα επιβάλλεται να διατίθενται από τα ιδιωτικά φαρμακεία χωρίς όρους και διαφοροποιήσεις.γ) Να υπάρξει άμεσα η έκδοση του καταλόγου των διαφημιζόμενων φαρμάκων τα οποία δεν θα αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Με τον κατάλογο αυτό οφείλουν να πειθαρχήσουν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

Δεν υπάρχουν σχόλια: