Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

ΕΟΠΥΥ: ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

Για να κατεβάσετε τα αναφερόμενα στην Οδηγία Συνταγογράφησης (επισυναπτόμενο αρχείο 1) έγγραφα, παρακαλούμε επιλέξτε από τα παρακάτω:
Γ55 673 19-01-2009 Σχετικά με τα δικαιολογητικά για Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή φαρμάκων

Γ55 828 08-03-2011 Σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης του φαρμάκου LUCENTIS
Γ55 842 28-04-2011 Αρνητική Λίστα φαρμάκων
Γ55 847 08-06-2011 Επικαιροποιημένος κατάλογος Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων - ΜΗΣΥΦΑ

Γ55 863 30-09-2011 Διανομή Συνταγολογίων σε ιατρούς

Γ55 882 29-11-2011 Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς εξωτερικών ιατρείων νοσοκομείων

Γ55 884 02-12-2011 Θετική Λίστα Φαρμάκων

Γ55 888 28-12-2011 Διευκρινήσεις επί του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ

Γ55 891 29-12-2011 Χορήγηση Φαρμάκων υψηλού κόστους από το Φαρμακείο του Πειραιά

Δεν υπάρχουν σχόλια: