Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

ΕΟΠΥΥ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ


Σε ειδικευόμενους γιατρούς
Με απόφαση του ΕΟΠΥΥ 8000 ειδικευόμενοι γιατροί σε όλα τα Νοσοκομεία της
χώρας απαγορεύεται πλέον να συνταγογραφούν, προκειμένου να μην υπάρχει
αύξηση της δαπάνης συνταγογράφησης. Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ η απαγόρευση
δεν αφορά τους πιστοποιημένους γιατρούς, υπόχρεους για υπηρεσία υπαίθρου,
καθώς και τους οικογενειακούς γιατρούς συμβεμβημένους και μη με τον
ΕΟΠΥΥ που έχουν πιστοποιηθεί στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: