Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ
Μεγάλα τα χρέη νοσοκομείων-ταμείων
Η εξόφληση των υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου αποτελεί προτεραιότητα
για την κυβέρνηση, όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό του 2013, ο οποίος
κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή. Οι συντάκτες του προϋπολογισμού επισημαίνουν
ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας θα καλύψουν κυρίως
δαπάνες για: 1. την κρατική επιχορήγηση για τη λειτουργία των νοσοκομείων της
χώρας. 2. Τη μισθοδοσία του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού των
νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας, καθώς και του Υπουργείου. 3. Τη μισθοδοσία
των ιατρών και των ειδικευομένων γιατρών ΕΣΥ που απασχολούνται στο ΝΙΜΤΣ,
καθώς και τη μισθοδοσία των ειδικευομένων γιατρών ΕΣΥ που απασχολούνται
στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο». 4. Τη μισθοδοσία
των ειδικευόμενων ιατρών του ΙΚΑ που εντάχθηκαν στο ΕΣΥ. 5. Τις ανάγκες των
εποπτευομένων φορέων για δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού τους και
λειτουργικές δαπάνες. 6. Τις ανάγκες των εποπτευομένων φορέων υγείας. 7.
Τη συνέχιση των προγραμμάτων των μονάδων ψυχικής υγείας. 8. Τις δαπάνες
επιχορήγησης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων για εξόφληση υποχρεώσεων προς
τρίτους, και 9. Την κρατική επιχορήγηση για τη λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ). Όπως αναφέρεται, τα ανεξόφλητα χρέη των
δημόσιων νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι
χαρακτηριστικό ότι έως το τέλος του περασμένου Αυγούστου, μόνον τα νοσοκομεία
του ΕΣΥ είχαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,71 δισ. ευρώ. Το ίδιο διάστημα, τα
Ταμεία όφειλαν 4,1 δισ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται και οι 930 εκατομμύρια
οφειλές από το 2011 των φορέων που συνέστησαν τον ΕΟΠΥΥ.
copywrite: by ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: