Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία


Σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ4 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ3057/Β/18-11-
2012) κοινοποιήθηκε ο μηχανισμός εφαρμογής και ενημέρωσης των ιατρών για τη
συνταγογράφηση βάσει δραστικής ουσίας καθώς και οι εξαιρέσεις από το σύστημα
συνταγογράφησης βάσει δραστικής ουσίας και συγκεκριμένα:
Η υποχρεωτική για τους ιατρούς συνταγογράφηση με βάση την διεθνή ονομασία της
δραστικής ουσίας (International Nonproprietary Name − INN).
Οι συμβατικές υποχρεώσεις των φαρμακοποιών κατά την εκτέλεση των
ηλεκτρονικών συνταγών και
Οι περιπτώσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση της συνταγογράφησης με βάση
τη δραστική ουσία
Η δυνατότητα απόκλισης των συνταγογράφων ιατρών.
O πλήρης κατάλογος με τις ακριβείς ονομασίες, φαρμακοτεχνικές μορφές και
περιεκτικότητες των φαρμάκων της παραγράφου 4 της εν λόγω απόφασης θα αναρτηθούν
στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση το σύστημα συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ θα πρέπει να
προσαρμοσθεί αντίστοιχα ώστε να καταστεί εφικτή η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
Ο ΕΟΠΥΥ, σε εφαρμογή της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, θα προβεί στην ανάπτυξη
μηχανισμών προειδοποίησης κάθε συνταγογράφου ιατρού σε συνδυασμό με την ανάπτυξη
μηχανισμών απαγόρευσης περαιτέρω αποκλίσεων.
Συνημμένο: 1 ΦΕΚ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ
ΕΛ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ


Πηγή: PHARMA TEAM: .

 23 11 2012 ΗΔΙΚΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ.pdf - Google Drive

https://docs.google.com/file/d/0B7MbIf3oAaokY2hscFVHeXREN2M/view?pli=1&sle=true

Δεν υπάρχουν σχόλια: