Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Π.Φ.Σ.
ΑΤΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ:3242
ΑΘΗΝΑ 6/11/2012
ΠΡΟΣ

Τον Τακτικό Αντιπρόσωπο
………………………..
……………………… 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


Α. Λόγω των εκτάκτων εξελίξεων, τροποποιείται η ημερομηνία σύγκλησης της συνεδρίασης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Π.Φ.Σ. (αρ. πρωτ. Προσκλήσεως 3215/1.11.2012) από την αρχικώς προγραμματισθείσα την 16/11/2012 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας το Σάββατο 17/11/2012 ώρα 10.00 π.μ.), στις 09/11/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ, και σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας το Σάββατο 10/11/2012 ώρα 10.00 π.μ. και θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Π.Φ.Σ. (Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου 5 στον 1ο όροφο) με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως.   

Β. Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του Π.Φ.Σ.  συγκαλείται εκτάκτως λόγω των κρισίμων περιστάσεων, με σύντμηση προθεσμίας προσκλήσεως σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 ΦΕΚ Α΄ 45, ως ισχύει σήμερα, καθώς και ΣτΕ 311, 312/49) λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα για τη λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Γ. Σε περίπτωση που κωλύεστε όπως παραστείτε στις εργασίες της Γ.Σ. παρακαλούμε όπως ειδοποιηθεί ο αναπληρωτής σας προσκομίζοντας εξουσιοδότηση δική σας ή του Συλλόγου.


                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
           
                                                                          ΘΕΟΔ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ


Κοινοποίηση
Αναπληρωματικό ΑντιπρόσωποΔεν υπάρχουν σχόλια: