Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Φθηνά φάρμακα και στη Γαλλία

Η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα που αναγκάζεται να εναρμονιστεί με τα νέα  δεδομένα. Καθώς τα σύννεφα της οικονομικής κρίσης πυκνώνουν πάνω και από τη Γαλλία, η κυβέρνηση αναζητά μέτρα περαιτέρω προώθησης των γενοσήμων προκειμένου να επιτευχθεί επιπλέον περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης.
περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: