Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

Σταδιακά θα γίνει η ένταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση


Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ      Γ55/813 2-12-2010
Σχετικά: Το Γ55/809/25-10-2010 έγγραφο με τίτλο:
«Ηλεκτρονική συνταγογράφηση ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και για την ομαλή μετάβαση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, σας ενημερώνουμε ότι
η ένταξη των Μονάδων Υγείας θα γίνεται σταδιακά μετά από σχετική ενημέρωση.
Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική  συνταγογράφηση
θα ξεκινήσει από την Νομαρχιακή Μονάδα Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αγίας Παρασκευής και Τοπική Μονάδα Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Περιστερίου
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: