Τρίτη, 14 Δεκεμβρίου 2010

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ.ΜΕΤΑ  ΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΟΠΟΥ ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΚΡΙ ΤΗΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ  Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ , ΜΙΑ ΧΏΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΕΠΙΣΗΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΔΝΤ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ  .ΠΗΓΗ GPEU

New pharmacy law in Romania
A new pharmacy law in currently being discussed and is likely to enter into force
starting from 2011. The new regulation contains the following provisions:
-A pharmacy can be opened only if a pharmacist retains 51% of the
ownership
- Pharmacy chains will not be able to buy another unit, unless the
shareholder is a pharmacist as sole associate or part of associations of
pharmacists who own at least 51 percent of shares
- Chief pharmacists will only be pharmacists with proof of at least two years
experience in the profession and will only be allowed to operate a single
union (before chief pharmacist led unit based solely on a certificate of
membership of the College of Pharmacists in Romania)
- Internet sales of prescription only medicines will be banned
PGEU Monthly Activities Report – November 2010 Page 16 of 17
- There will have to be at least one pharmacy offering 24 hours assistance
to the population in localities with more than 20,000 inhabitants
- In urban areas, the establishment of community pharmacies will to be
based on the number of inhabitants at a distance of minimum 500 meters
from another community pharmacy
- Pharmacies will no longer be opened in shopping malls, train stations and
airports starting from 2011
- As an exception form the demographic rule, a pharmaceutical unit can
only be opened within a radius of 100 m from hospitals that have
permanent departments or emergency departments, only if the pharmacy
has permanent schedule.
- Pharmacies and drug stores will be required to collect expired medicines
from patients
Health Minister Cseke Attila said this is the only way to put drugstores back into the
hands of pharmacists, a move which, he added, will get pharmacists to be more
focused on providing top-quality services in their drugstores.

Πρόχειρη αλλά με μήνυμα μετάφραση
Ένα νέο σχέδιο νόμου για τα φαρμακεία συζητείται αυτό τον καιρό  στη Ρουμανία
 Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί  σύντομα και  είναι πιθανό να τεθεί σε ισχύ
αρχής γενομένης από το 2011. αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες διατάξεις:
-Ένα φαρμακείο μπορεί να πάρει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας μόνο εάν ο φαρμακοποιός είναι κάτοχος του 51% του πακέτου των μετοχών του φαρμακείου( ενώ μέχρι τώρα δεν ήταν απαραίτητο )
ιδιοκτησία
Μια  φαρμακευτική αλυσίδα ( υπάρχουν και τέτοιες στη ρουμανία) δεν νομιμοποιείται  να αγοράσει άλλο φαρμακείο παρά μόνο αν σε αυτό το 51% το κατέχει ο φαρμακοποιός

- Προϊστάμενος φαρμακοποιός θα είναι μόνο οι φαρμακοποιοί επαγγελματική εμπειρία  τουλάχιστον δύο ετών

- Πωλήσεις μέσω του Διαδικτύου των συνταγογραφούμενων φαρμάκων μόνο θα απαγορευθούν.
- Θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα φαρμακείο που προσφέρουν βοήθεια 24 ώρες
με τον πληθυσμό σε περιοχές με περισσότερους από 20.000 κατοίκους
- Στις αστικές περιοχές, για την ίδρυση φαρμακείου κοινότητα θα πρέπει να
με βάση τον αριθμό των κατοίκων σε απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων
από άλλο κοινοτικό φαρμακείο
- Φαρμακεία δεν θα είναι πλέον να ανοίξουν σε εμπορικά κέντρα, σταθμούς τρένων και
αεροδρόμια που αρχίζει από το 2011
- Κατ 'εξαίρεση αποτελούν οι δημογραφικές κανόνα, μια φαρμακευτική μονάδα μπορεί να
να ανοίγονται μόνο σε ακτίνα 100 μέτρων από τα νοσοκομεία που έχουν
μόνιμες υπηρεσίες ή υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, μόνο εάν το φαρμακείο
έχει μόνιμο πρόγραμμα.
- Φαρμακεία και τα φαρμακεία θα πρέπει να συλλέγουν ληγμένων φαρμάκων
από ασθενείς
Ο υπουργός Υγείας Cseke Αττίλα είπε ότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να τεθεί φαρμακεία πίσω στο
χέρια των φαρμακοποιών, μια κίνηση η οποία, πρόσθεσε, θα πάρει τους φαρμακοποιούς να είναι πιο
επικεντρώνεται στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα φαρμακεία τους

Δεν υπάρχουν σχόλια: