Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΛΟΒΕΡΔΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ

Συνάδελφε προθεσή μου ήταν να στείλω ένα SMS κάλεσμα για τις εκλογές το Φ.Σ.Λάρισας που θα διεξαχθούν στα γραφεία του συλλόγου Μανδηλαρά 40 στη Λάρισα στις 12/12/2010 όπου είμαι και υποψήφιος ως τακτικός αντιπρόσωπος για τον Π.Φ.Σ. αλλά μετα τα παρακάτω νέα που σε παρακαλώ να διαβάσεις  καθώς και τις εξελείξεις της συζήτησης στο υπουργικό συμβούλιο στις 3/12/2010 το κάλεσμα μετατρέπεται σε  ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ.
                               Συναδελφικά
                 ΒΑΣΙΛΗΣ   ΧΟΛΕΒΑΣ

 Εισήγηση για κατάργηση της κληρονομικότητας των αδειών
Τα πάνω κάτω στην υγεία και την αγορά φαρμάκου αναμένεται να φέρει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο θα προβλέπει και την απελευθέρωση των αδειών των φαρμακείων. Στο υπουργικό συμβούλιο που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής ο κ. Λοβέρδος αναφέρθηκε στο θέμα της αδειοδότησης  των φαρμακείων, ενώ με παρέμβασή του ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, τόνισε ότι πρέπει να εξεταστεί και η κατάργηση της κληρονομικότητας των αδειών. Το υπουργικό συμβούλιο δεν δέχθηκε ωστόσο την πρόταση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, ο οποίος ζήτησε να δοθεί η άδεια στα σούπερ μάρκετ να ανοίγουν και φαρμακεία.
 Εφημερία φαρμακείων
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 1963/1991 τροποποιείται ως εξής: «ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν κατά το Σάββατο ορίζεται, με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, από 40% ως και 100% του συνολικού του αριθμού των λειτουργούντων φαρμακείων».
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κεφάλαιο 1ο
Σύστημα Προμηθειών Υγείας
……………………………………………………………………………………………………………………..
Κεφάλαιο 2ο
Ρυθμίσεις σχετικά με ιδιωτικά φαρμακεία και φαρμακευτικές εταιρίες
αρθρο 13- Καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
α) «Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Φ.Κ.Α.)»: οι Κλάδοι Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
β)«Φαρμακεία»: οι ιδιωτικοί φορείς λιανικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων που λειτουργούν νομίμως και συνάπτουν συμβάσεις με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ατομικά ή συλλογικά.
γ) «Οφειλές φαρμακείων»: τα ποσά που οφείλουν οι Φ.Κ.Α. προς τα φαρμακεία που πηγάζουν από την εφαρμογή των μεταξύ τους συμβάσεων και την εκτέλεση των συνταγών φαρμάκων των ασφαλισμένων.
δ) «Εμπρόθεσμη καταβολή»: Η απόδοση των οφειλών είτε ως προκαταβολή είτε ως εξόφληση εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις (Π.Δ. 121/2008 άρθρο 5 παρ. και Ν.3172/2003 άρθρο 22 παρ. Β 1), το οποίο άρχεται από την ημερομηνία παραλαβής του λογ αριασμού του κάθε φαρμακείου από την Φαρμακευτική Υπηρεσία του εκάστοτε Φ.Κ.Α.
ε) «Αιτούμενο ποσό»: το σύνολο της αξίας του τιμολογίου που υποβάλει το φαρμακείο προς τον Φ.Κ.Α., πριν την προσθήκη του ΦΠΑ
.
στ) «Επιστροφή (rebate)»: το ποσό που επιστρέφεται από το φαρμακείο σε κάθε Φ.Κ.Α. με βάση καθορισμένη κλίμακα.
2. Καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ως επιστροφή (Rebate), υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών. Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά στο ύψος του αιτούμενου ποσού ανά ΦΚΑ και ακολουθεί την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση:
Ύψος αιτούμενου ποσού ανά ΦΚΑ Προοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί του ύψους του αιτούμενου ποσού.
Μέχρι 2.000€ 0,5%
2.001€- 5.000€ 1%
5.001€- 10.000€ 2%
10.001- 20.000€ 3%
20.001€- 30.000€ 4%
30.001€- 40.000€ 6%
Πάνω από 40.001€ 8%
3. α) Το ποσό της επιστροφής που οφείλει το φαρμακείο συμψηφίζεται με το ποσό που καταβάλει εμπρόθεσμα ο Φ.Κ.Α. στο φαρμακείο και υπολογίζεται επί του τιμολογίου.
β) Εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής της επιστροφής του παρόντος άρθρου, η αιτούμενη δαπάνη για τα φαρμακευτικά σκευάσματα της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010. ( υψηλού κόστους)
γ) Ο εκάστοτε Φ.Κ.Α., τον μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, χορηγεί βεβαίωση για το σύνολο των επιστροφών του έτους του κάθε φαρμακείου για φορολογική χρήση.

4. Η παρούσα διάταξη ισχύει για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ Φ.Κ.Α. και φαρμακείων. Στις συμβάσεις που θα υπογράφονται εφεξής θα εντάσσεται η σχετική ρύθμιση. 


Έγινε επίσης  πρόταση για ελάττωση ποσοστού κέρδους των φαρμακαπαθηκών.
Οι  φαρμακαποθήκες με εξαίρεση κάποιους μεγάλους παίκτες  γίνονται έτσι, μη βιώσιμες και κυρίως μη ανταγωνιστικές  η προμήθεια των φαρμάκων πλέον θα γίνεται μέσω των εταιριών.
Η μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακαποθηκών,(-2,5%) θα έχει ως αποτέλεσμα το δραστικό περιορισμό του  ανταγωνισμού για τη σωστή εξυπηρέτηση των αναγκών των φαρμακείων με φάρμακα αφού οι φαρμακαποθήκες θα περικόψουν υπηρεσίες για να σώσουν λειτουργικά κόστη.
Το προσχέδιο για τις φαρμακαποθήκες είναι στην ουσία κατά μέτωπο επίθεση στη συνεταιριστική ιδέα των ΣΥΦΑ.Ο λόγος είναι γιατί οι μεγάλοι παίκτες του χώρου Αλάπις και Λαβίδας έχουν κύκλους εργασιών από τις φαρμακοβιομηχανίες και έχουν σε δευτερη μοίρα τη λειτουργία των φαρμακαποθηκών  τους. Έτσι εξασφαλίζουν με το να χτυπήσουν και  τα φαρμακεία που τροφοδοτούν οι  ΣΥΦΑ με ένα σμπάρο δύο τρυγόνια  και εξασφαλίζουν μονοπωλιακές συνθήκες στην αγορά.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Από τα ΜΜΕ πληροφορηθήκαμε χθες βράδυ, ότι πρόθεση και απόφαση της κυβέρνησης για το «άνοιγμα» των «κλειστών» επαγγελμάτων, είναι να ανοίξει κατ' αρχήν το «κλειστό» επάγγελμα του φαρμακοποιού. Αυτό ακριβώς ανακοινώθηκε στην Κ.Ε. του Τομέα Υγείας του ΠΑΣΟΚ, κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του από τον εσάς τον ίδιο.

Παρά τις έντονες προσπάθειες μας να μάθουμε από επίσημες πηγές, που είναι στο Υπουργείο Οικονομικών τι σημαίνει «άνοιγμα» του «κλειστού» επαγγέλματος του φαρμακοποιού, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει εφικτό. Μόνο δηλώσεις έχουμε οι οποίες αλληλοαναιρούνται και από τις οποίες μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε.

Έχουμε καταντήσει ίσως κουραστικοί να επαναλαμβάνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι:
·         Ούτε κλειστό επάγγελμα είμαστε, ούτε ανοιχτό, αλλά όπως γίνεται σε όλον τον κόσμο έτσι και στην Ελλάδα, υπάρχουν κριτήρια ίδρυσης φαρμακείων. Υπενθυμίζουμε ότι η οδηγία 123 (Bolgestein) εξαιρεί τις υπηρεσίες υγείας από την απελευθέρωση (συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακείων). Εκτός από αυτό, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που ταυτίζουν τη διεύθυνση και την ιδιοκτησία του φαρμακείου στο πρόσωπο του φαρμακοποιού και αποδέχονται τα πληθυσμιακά και χωροταξικά κριτήρια για λόγους «υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος (Δημόσια Υγεία)».
·         Έχουμε αποδεδειγμένα τα περισσότερα φαρμακεία ανά κάτοικο σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο.
·         Έχουμε την καλύτερη κατανομή φαρμακείων σε όλη την επικράτεια, ώστε να υπάρχει φαρμακείο και στο πιο απομακρυσμένο σημείο της χώρας αλλά και σε κάθε νησί.
·         Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι είμαστε υπέρ της διαφάνειας αφού πρώτοι εμείς, όχι μόνο δεχθήκαμε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, αλλά την υποστηρίξαμε έμπρακτα θέτοντας στη διάθεση των αρμοδίων τις γνώσεις μας αλλά και την εμπειρία μας.
·         Έχουμε υποστεί τεράστιες οικονομικές ζημίες από τις απίστευτες καθυστερήσεις πληρωμών όλων σχεδόν των ασφαλιστικών ταμείων και τις συνεχείς μειώσεις των τιμών των φαρμάκων που απαξιώνουν το στοκ των φαρμακείων μας.
·         Δεν έχουμε απαιτήσει ποτέ υπερωριακές αμοιβές όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη κατά τις διανυκτερεύσεις και διημερεύσεις.
·         Τροφοδοτούμε συνεχώς με αξιόπιστες προτάσεις και λύσεις το διάλογο για τον περιορισμό της φαρμακευτικής δαπάνης. Λύσεις που βασίζονται στη διεθνή εμπειρία και πρακτική και εφαρμόζονται σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη. Λύσεις που έχουν επιδείξει επιτυχή αποτελέσματα σε αντίθεση με την αοριστολογία των υποστηρικτών των πάσης φύσεως «απελευθερώσεων» που ζητούν να καταστήσουν τις δαπάνες έρμαιο επίδοξων επενδυτών, οι οποίοι εύκολα στη συνέχεια θα σχηματίσουν καρτέλ ελέγχοντας και αυτόν τον κρίσιμο τομέα Δημοσίων δαπανών.
·         Έχουμε περίπου τον μέσο όρο ποσοστού κέρδους σε όλη την Ευρώπη και πρόσφατα δεχθήκαμε για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους, που αφορούν ασφαλισμένους ανίατων ασθενειών, να τα χορηγούμε με το μισό ακριβώς ποσοστό κέρδους.
·         Μέχρι σήμερα δεν έχουμε απαιτήσει ακόμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα το κάνουμε άμεσα, την άμεση πληρωμή των Φάρμακων Υψηλού Κόστους από τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως ορίζεται από την σχετική Υπουργική Απόφαση.
Τι άλλο επιτέλους θέλετε από εμάς;

Οι εν κρυπτώ αποφάσεις της κυβέρνησης και οι διαρροές προς τα ΜΜΕ των προθέσεων σας, δημιουργούν τεράστια ανασφάλεια στα μέλη μας, παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης και αδυναμία λειτουργίας των φαρμακείων μας όπως επιβάλλει το λειτούργημα του φαρμακοποιού.

Για όλα τα ανωτέρω, ζητούμε άμεση συνάντηση μαζί σας, στην οποία να παρίσταται και ο Υπουργός Υγείας, ώστε να σταματήσει επιτέλους η δια των ΜΜΕ και άλλων «πηγών» πληροφόρηση μας για τις προθέσεις της κυβέρνησης και τις αποφάσεις του Υπουργείου σας. Θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο και πέραν πάσης λογικής να ανακοινώνετε κάποιο από τα υποτιθέμενα ανοίγματα του επαγγέλματος χωρίς να γνωρίζουμε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι τι ακριβώς προτίθεστε να κάνετε.

Περιμένοντας την άμεση απάντησή σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: